Rodina LIVINGback to search results

[ID:RE0001101-18-000035]

For sale

79.500,-EUR

Location Košice - Krásna
Living space: 220m2
Total plot area: 1249 - 1249m2

Date of publication:
Last content update: 4 months ago
Available from

Property condition: Original condition


Adresa: Košice, časť Krásna, ul. Čechovova č. 427/25 Dátum konania dražby: dňa 28.06.2018 Čas konania dražby: 09:30 hod. Miesto konania dražby: Congress hotel Centrum Košice, Južná trieda 2A, 043 23 Košice, salónik NEWTON na prízemí Najnižšie podanie: 79 500 eur Dražobná zábezpeka: 10 000 eur Číslo účtu: 2623805437/1100 Var. symbol: 1932017 Termín prvej obhliadky: dňa 11.06.2018 o 11:30 hod. Termín druhej obhliadky: dňa 19.06.2018 o 09:00 hod. Cena stanovená znaleckým posudkom: 159 000 eur Rodinný dom č.s. 427 na parc. č. 7788 Umiestnenie stavby: Jedná sa o samostatne stojaci rodinný dom č.s. 427 na parc. č. 7788 v uličnej zástavbe, čiastočne podpivničený, s jedným nadzemným podlažím a podkrovím, na ul. Čechovova 25 v Košiciach, k.ú. Krásna. Nakoľko rodinný dom nebol sprístupnený, podrobný stavebno-technický popis, dispozičné členenie a vnútorné vybavenie ku dňu obhliadky dňa 12.01.2012 znalcom Ing. Gubančíkom je uvedené v predloženom znaleckom posudku č. 04/2012 - kópia popisu sa nachádza v prílohovej časti. Ku dňu 12.01.2012 je uvažované so stavebno-technickým stavom nehnuteľnosti. Životnosť a opotrebenie: Rodinný dom je napojený na všetky inžinierske siete, v 1.p.p. sa nachádza studňa s domácou vodárňou. V predloženom znaleckom posudku č. 04/2012 sa v prílohovej časti nachádza prehlásenie p. Bohunickej zo dňa 19.01.2012 o veku stavby rodinného domu. MČ Košice-Krásna na moju žiadosť o zaslanie dokladu o veku stavby rodinného domu č.s. 427 zaslala mailom dňa 15.01.2018 odpoveď, že MČ Košice-Krásna takýmto dokladom nedisponuje (odpoveď je v prílohovej časti). Vek stavby bol stanovený na základe prehlásenia p. Bohunickej, podľa ktorého bol dom daný do užívania v roku 1960, čomu zodpovedá stavebno-technické riešenie, materiálové prevedenie, ako aj nákresy zo starých máp mesta Košice z roku 1964 (v prílohe znaleckého posudku), na ktorých je stavba rodinného domu v roku 1964 už zakreslená. Údržba domu z vonkajšej obhliadky je dobrá, dom sa užíva. Opotrebenie stanovujem zjednodušenou analytickou metódou, základnú životnosť stanovujem na 100 rokov (budovy na bývanie s obvodovým plášťom murovaným hr. 30 až 45 cm - životnosť 80 až 100 rokov). Informácie o dražbe: číslo dražby: DD 193/2017 predmet dražby: Rodinný dom s pozemkami dátum konania dražby: dňa 28.06.2018 čas konania dražby: 09:30 hod. Miesto konania dražby: Congress hotel Centrum Košice, Južná trieda 2A, 043 23 Košice, salónik NEWTON na prízemí Najnižšie podanie: 79 500 eur Dražobná zábezpeka: 10 000 eur Číslo účtu: Var. symbol: 1932017 termín prvej obhliadky: dňa 11.06.2018 o 11:30 termín druhej obhliadky: dňa 19.06.2018 o 09:00 hod. Cena stanovená znaleckým posudkom: 159 000 eur

Real estate company:

DUPOS reality network s.r.o.
Tamaškovičova 17
91701 Trnava
www.dupos.sk

Agent's details:

Stanislav Hric
Agent´s contacts:
+421911876895

Contact the agent by email:

 


Next photos