Rodina LIVINGback to search results

[ID:RE0001101-18-000034]

For sale

119.000,-EUR

Location Košice - Krásna
Living space: 240m2
Total plot area: 603 - 603m2

Date of publication:
Last content update: 1 month ago
Available from

Property condition: Original condition


Adresa: Košice, časť Krásna, ul. Čechovova č. 380/7 Dátum konania dražby: dňa 12.04.2018 Čas konania dražby: 10:30 hod. Miesto konania dražby: Boutique Hotel Maraton, Strojárenská 11A, 040 01 Košice, salónik RONDO na 2. poschodí Najnižšie podanie: 119 000 eur Dražobná zábezpeka: 20 000 eur Číslo účtu: 2623805437/1100 Var. symbol: 1922017 Termín prvej obhliadky: dňa 21.03.2018 o 11:30 hod. Termín druhej obhliadky: dňa 04.04.2018 o 11:30 hod. Cena stanovená znaleckým posudkom: 119 000 eur Rodinný dom č.s. 380 na parc. č. 7905 Umiestnenie stavby: Jedná sa o samostatne stojaci rodinný dom č.s. 380 na parc. č. 7905 v uličnej zástavbe, čiastočne podpivničený, s jedným nadzemným podlažím a podkrovím, na ul. Čechovova 7 v Košiciach, k.ú. Krásna. Nakoľko rodinný dom nebol sprístupnený, podrobný stavebno-technický popis a dispozičné členenie ku dňu obhliadky dňa 24.05.2010 znalkyňou Ing. Pangrácovou je uvedené v predloženom znaleckom posudku č. 70/2010 (kópia popisu sa nachádza v prílohovej časti), stavebno-technický stav a vnútorné vybavenie ku dňu 31.01.2018 je zrejmé z fotodokumentácie, zaslanej zadávateľom. Rodinný dom sa v súčasnosti neužíva, je značne zdevastovaný, neodborne sú odstránené niektoré okenné konštrukcie, časť dverí, časť podláh, vypínače, zásuvky, časť rozvodov vody, vnútorné vybavenie kuchyne, kúpeľne a kotolne. Životnosť a opotrebenie: Rodinný dom je podľa potvrdenia č. 840/2010 MČ Košice-Krásna zo dňa 31.05.2010, ktoré sa nachádza v zaslanom znaleckom posudku č. 70/2010, postavený v roku 1960, nadstavba v roku 2008. Údržba je zanedbaná, dom sa neužíva, postupne sa devastuje a chátra. Potrebná je okamžitý odborný zásah a oprava. Opotrebenie stanovujem lineárnou metódou, základnú životnosť vzhľadom na zlý technický stav a zanedbanú údržbu stanovujem na 80 rokov (budovy na bývanie s obvodovým plášťom murovaným hr. 30 až 45 cm - životnosť 80 až 100 rokov). Informácie o dražbe: číslo dražby: DD 192/2017 predmet dražby: Rodinný dom s pozemkami dátum konania dražby: dňa 12.04.2018 čas konania dražby: 10:30 hod. Miesto konania dražby: Boutique Hotel Maraton, Strojárenská 11A, 040 01 Košice, salónik RONDO na 2. poschodí Najnižšie podanie: 119 000 eur Dražobná zábezpeka: 20 000 eur Číslo účtu: Var. symbol: 1922017 termín prvej obhliadky: dňa 21.03.2018 o 11:30 termín druhej obhliadky: dňa 04.04.2018 o 11:30 hod. Cena stanovená znaleckým posudkom: 119 000 eur

Real estate company:

DUPOS reality network s.r.o.
Tamaškovičova 17
91701 Trnava
www.dupos.sk

Agent's details:

Stanislav Hric
Agent´s contacts:
+421911876895

Contact the agent by email:

 


Next photos