Rodina LIVINGback to search results

[ID:RE0001101-17-000105]

For sale

110.250,-EUR

Location Banská Bystrica
Living space: 232m2
Total plot area: 698 - 698m2

Date of publication:
Last content update: Half year ago
Available from

Property condition: Original condition


Adresa: Banská Bystrica, ul. Pod Urpínom 3432/25 Cena stanovená znaleckým posudkom: 147 000 eur POPIS STAVBY Rodinný dom súp. č. 3432 spĺňa podmienky § 43 b, Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ( stavebný zákon), kde rodinný dom je obytný dom v ktorom najmenej polovica podlahovej plochy všetkých miestností je určená na bývanie, je určený predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie a má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie. Umiestnenie stavby: Rodinný dom súp. č. 3432 situovaný na parcele č. 4281 v zástavbe rodinných domov na ul. Pod Urpínom 25 v širšom centre obce Banská Bystrica, časť Uhlisko, katastrálne územie Banská Bystrica, okres Banská Bystrica. Pôvodný rodinný dom bol postavený v roku 1967, v rokoch 1971-1972 bola k domu pristavaná prístavba garáže a pivnice. Na základe stavebného povolenia z roku 1982 bol vedľa pôvodného domu postavený nový dom, ktorý je jednou stranou spojený s prístavbou pôvodného domu, nový dom nie je skolaudovaný, nie je vedený na LV a nie je predmetom ohodnotenia. Dispozičné riešenie: I. nadzemné podlažie: vstupná chodba, schodisko, obývacia izba, kuchyňa, kúpeľňa, wc, garáž a kotolňa II.nadzemné podlažie: 4 x izba, pracovňa a schodisko Technické riešenie: Technické riešenie: - Základy - 1. NP - betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou - Zvislé nosné konštrukcie - 1. NP, 2. NP - sendvičová konštrukcia (murivo-izolant-murivo, celkový tepelný odpor min. 2,0); deliace konštrukcie - 1. NP, 2. NP - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené) - Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. NP, 2. NP - s rovným podhľadom drevené trámové - Schodisko - 1. NP - tvrdé drevo, červený smrek - Strecha - krovy - 1. NP - väznicové sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove - 1. NP - plechové pozinkované; klampiarske konštrukcie strechy - 1. NP - z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty - Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. NP, 2. NP - vápenné a vápenno-cementové hladké - Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - 1. NP, 2. NP - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - 1. NP - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky; 1. NP - vane; 1. NP - samostatnej sprchy; 1. NP - WC min. do výšky 1 m; 1. NP - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene) - Výplne otvorov - dvere - 1. NP, 2. NP - hladké plné alebo zasklené; okná - 1. NP, 2. NP - zdvojené drevené s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie - 1. NP, 2. NP - plastové - Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - 1. NP, 2. NP - palubovky, dosky, xylolit; dlažby a podlahy ost. miestností - 1. NP - keramické dlažby - Vybavenie kuchýň - 1. NP - sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková); 1. NP - umývačka riadu (zabudovaná); 1. NP - odsávač pár; 1. NP - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; 1. NP - kuchynská linka z prírodného dreva (za bežný meter rozvinutej šírky) - Vybavenie kúpeľní - 1. NP - vaňa plastová rohová alebo s vírivkou; 1. NP - umývadlo; 1. NP - samostatná sprcha; vodovodné batérie - 1. NP - pákové nerezové so sprchou; 1. NP - pákové nerezové; záchod - 1. NP - splachovací bez umývadla - Ostatné vybavenie - vráta garážové - 1. NP - rámové s výplňou - Vykurovanie - ústredné vykurovanie - 1. NP, 2. NP - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - 1. NP - kotol ústredného vykurovania na plyn, naftu, vykurovací olej, elektrinu alebo výmenníková stanica tepla; 1. NP - kotol ústredného vykurovania na tuhé palivá - Vnútorné rozvody vody - 1. NP - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - 1. NP - kotol ústredného vykurovania - Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. NP - liatinové a kameninové potrubie - Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - 1. NP - svetelná, motorická; 2. NP - svetelná; elektrický rozvádzač - 1. NP - s automatickým istením - Vnútorné rozvody plynu - 1. NP - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu Informácie o dražbe: číslo dražby: DD 102/2017 predmet dražby: Rodinný dom s pozemkami Cena stanovená znaleckým posudkom: 147 000 eur

Real estate company:

DUPOS reality network s.r.o.
Tamaškovičova 17
91701 Trnava
www.dupos.sk

Agent's details:

Stanislav Hric
Agent´s contacts:
+421911876895

Contact the agent by email:

 


Next photos