Rodina LIVINGback to search results

[ID:RE0001101-17-000103]

For sale

6.480,-EUR

Location Rimavská Sobota
Living space: 81m2
Total plot area: 1096 - 1096m2

Date of publication:
Last content update: Half year ago
Available from

Property condition: Original condition


Adresa: Rimavská Sobota, časť Nižná Pokoradz č. 65 Dátum konania dražby: dňa 16.04.2018 Čas konania dražby: 10:00 hod. Miesto konania dražby: Euromotel, Čerenčianská 1712, 979 01 Rimavská Sobota - salónik na prízemí Najnižšie podanie: 6 480 eur Dražobná zábezpeka: 1 500 eur Číslo účtu: 0285910242/0900 Var. symbol: 972017 Termín prvej obhliadky: dňa 29.03.2018 o 09:30 hod. Termín druhej obhliadky: dňa 10.04.2018 o 09:30 hod. Cena stanovená znaleckým posudkom: 7 200 eur Rodinný dom súp.č.65 na parc.č.177 Hodnotený dom je jednobytový murovaný, prízemný bez podpivničenia – jednotrakt miestnosti radené za sebou s pravidelným obdĺžnikovým pôdorysom podlaha prízemia je v priemere cca 30 cm nad úrovňou okolitého dvora. Krov na dome je drevený hambálkový a krytina z jednodrážkových škridiel, rímsy bez klampiarskeho ukončenia , žľaby a zvody nie sú namontované . Vonkajšie omietky hodnotím iba na dvoch stenách, ktoré boli obnovené hladkou jednovrstvovou omietkou . Vonkajšie snímky na zadnú stenu domu nasnímané znalcom zo dvora susedného domu svedčia o statickom narušení zadného múra aj o neodborných opravách strešnej krytiny , prejavuje sa aj zakrivenie strešnej roviny . 1. NADZEMNÉ PODLAŽIE Dom nebol znalcovi sprístupnený , stavebnotechnický popis vnútorných konštrukcií a vybavenia domu som prevzal zo Znal. posudku Ing. Milana Valigurského č.8/2008 doručeného mi objednávateľom elektronicky . Dispozične je dom rozdelený na dve izby, kuchyňa, kúpeľňa a malá komora , vchod do domu je zo dvora priamo do kuchyne . Murivo obvodových nosných stien je zmiešané kameň a hlinené valky s hr. do 60 cm, stropy sú drevené s viditeľnými trámami , vnútorné omietky vápenné hladké kúpeľňa a komora bez omietky , okná sú plastové aj drevené dvojité , dvere hladké , inštalácia svetelná aj motorická, domová elektroskriňa v izbách sú veľkoplošné parkety , v ostatných miestnostiach len čiastočne z keramickej dlažby . Zdroj teplej vody je elektrický bojler v kúpeľni , zdroj kúrenia je krbová pec v prednej izbe . Elektroinštalácia je svetelná aj motorická , rozvod vody je z plastového potrubia studená aj teplá , odkanalizovanie do žumpy . V kúpeľni ja sprchový kút, keramický obklad je len v sprche , domová elektroskriňa je s automatickými stykačmi . Informácie o dražbe: číslo dražby: DD 97/2017 predmet dražby: Rodinný dom s pozemkami dátum konania dražby: dňa 16.04.2018 čas konania dražby: 10:00 hod. Miesto konania dražby: Euromotel, Čerenčianská 1712, 979 01 Rimavská Sobota - salónik na prízemí Najnižšie podanie: 6 480 eur Dražobná zábezpeka: 1 500 eur Číslo účtu: Var. symbol: 972017 termín prvej obhliadky: dňa 29.03.2018 o 09:30 termín druhej obhliadky: dňa 10.04.2018 o 09:30 hod. Cena stanovená znaleckým posudkom: 7 200 eur

Real estate company:

DUPOS reality network s.r.o.
Tamaškovičova 17
91701 Trnava
www.dupos.sk

Agent's details:

Stanislav Hric
Agent´s contacts:
+421911876895

Contact the agent by email:

 


Next photos