Rodina LIVINGSearch results (2802): For sale » All categories » Trnava region

Nový inzerát [ID:RE0004163-18-000118]

Today 8:12 am

Zeleneč
81.800 EUR

Dátum konania dražby: 25.01.2019 09:30 Miesto dražby: salónik S2 na prízemí v hoteli DREAM, Kapitulská 12, 917 01 Trnava Cena podľa znaleckého posudku: 81800,- EUR Najnižšie podanie: 81800,- EUR Minimálne prihodenie: 200,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 15000,- EUR Prvá obhliadka: 08.01.2019 13:20; pred rodinným domom so súpisným číslom 81 na ulici Hlavná č. 81/78 v obci Zeleneč. Druhá obhliadka: 18.01.2019 13:20; pred rodinným domom so súpisným číslom 81 na ulici Hlavná č. 81/78 v obci Zeleneč. Predmet dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Trnava, obec: Zeleneč, katastrálne územie: Zeleneč, zapísané v evidencii Okresného úradu Trnava, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 488, a to konkrétne: rodinný dom so súp. č. 81 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 188 o výmere 428 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parc. reg. „C“ č. 188 o výmere 428 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“). Opis predmetu dražby: Predmet dražby sa nachádza v obci Zeleneč, ktorá je vzdialená asi 5 km južne od krajského mesta Trnava. Predmet dražby sa nachádza v zástavbe rodinných domov na rovinatom území, prístupný je priamo z miestne asfaltovej komunikácie. Predmet dražby bol postavený cca v r. 1955. Prístavba predmetu dražby bola prevedená v roku 1981. Predmet dražby je prízemný, čiastočne podpivničený, bez obytného podkrovia. Prístavba predmetu dražby je podpivničená s plochou strechou. Predmet dražby bol modernizovaný, a to v roku 1986 bolo zavedené ústredné vykurovanie, v roku 1996 bola zavedená plynoinštalácia a v roku 2005 sa realizovala modernizácia kuchyne, stierok a maľby. V roku 2011 boli osadené plastové okná a realizovaná fasáda (bez farebnej úpravy) a laminátové podlahy v izbách. V kúpeľni boli v roku 2011 realizované keramické podlahy a keramické obklady. Taktiež v roku 2011 bol osadený plynový kotol. V roku 2012 sa realizovala farebná úprava fasády a dlažba v suteréne. Dispozičné riešenie sa predpokladá:V 1. PP sa nachádza sklad a kotolňa.V 1.NP sa nachádza podbránie, chodba, kuchyňa, tri obytné izby, komora, kúpeľňa s WC. Zastavaná plocha 1. PP (1955) je 49,30 m2.Zastavaná plocha 1. NP (1955) je 94,44 m2.Zastavaná plocha 1. NP (1981) je 49,30 m2.Celková zastavaná plocha 1. NP je 143,74 m2. Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:Predmet dražby je založený na betónových základoch. Murivo je murované z tehly o hr. 30 ‐ 45 cm. Stropy sú drevené trámové s podhľadom. Zastrešenie predmetu dražby je sedlovou strechou s dreveným krovom a jednoduchou keramickou krytinou. Prevedené sú klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Vonkajšie omietky sú na báze umelých látok, prevedené je zateplenie fasády. Vnútorné omietky sú vápenné štukové, čiastočne stierkované. Steny v 1. PP sú betónové a stropná konštrukcia je oceľobetónová doska. Podlaha je z keramickej dlažby (2012), vnútorné omietky sú vápenné štukové. Schodisko je oceľobetónové s povrchom z keramickej dlažby. 1. PP je prístupné z dvora. 1. PP je nevykurované bez zdravotechnického zariadenia. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Svetlá výška 1. NP je 2,7 m. V izbách sú laminátové podlahy. V kuchyni je osadená kuchynská linka na báze dreva o dĺžke 3,50 m, nerezový drez (páková batéria), plynový sporák s elektrickou rúrou, odsávač pár, keramický obklad v linke, podlaha je keramická. V kúpeľni je plastová rohová vaňa, sprchový kút, umývadlo a WC (pákové batérie, keramický obklad, keramická dlažba) z roku 2011. Omietky sú vápenné štukové, stierkové. Okná sú plastové (2011), dvere sú hladké plné a zasklené. Na 1. NP je prevedený rozvod studenej a teplej vody z pozinkovaných trubiek. Vykurovanie je ústredné cez panelové radiátory (plynový kotol turbo, TÚV – elektrický zásobníkový ohrievač v 1. PP). V 1. PP sa nacháda aj plynový sporák s plynovou rúrou a domová vodárnička. Elektroinštalácia v 1. NP je svetelná a motorická. Rozvodnica je ističová. Predmet dražby je napojený na vodovod (2012). Elektrická prípojka je káblová vzdušná. Odkanalizovanie je do kanalizácie. Predmet dražby je napojený na STL plynovod. K predmetu dražby prislúcha aj kopaná studňa s hĺbkou 10 m a priemerom 1 m. Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií, predložených za účelom poskytnutia úveru. Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.

Add to My Living

Nový inzerátHouse, Macov, 120 m² [ID:139939]

Yesterday 8:21 pm

Macov/Dunajská Streda
100.000 EUR

Add to My Living

Nový inzerát2-room, Hlavna, 39 m² [ID:246325]

Yesterday 8:20 pm

Trnávka/Dunajská Streda
42.000 EUR

Add to My Living

Nový inzerátHouse, 1., 120 m² [ID:151068]

Yesterday 8:20 pm

Jahodná/Dunajská Streda
45.000 EUR

Add to My Living

Nový inzerátPlot, .., 7170 m² [ID:351101]

Yesterday 8:20 pm

Oľdza/Dunajská Streda
15 EUR/ m²

Add to My Living

Nový inzerátHouse, Dunajska Streda, 176 m² [ID:154853]

Yesterday 7:48 pm

Dunajská Streda
154.900 EUR

Add to My Living

Nový inzerát [ID:34985]

Yesterday 6:57 pm

Červeník
31.800 EUR

Add to My Living

Nový inzerát [ID:34831]

Yesterday 6:54 pm

Drahovce
64.900 EUR

Add to My Living

Nový inzerát [ID:34670]

Yesterday 6:53 pm

Leopoldov
122.700 EUR

Add to My Living

Nový inzerát [ID:34667]

Yesterday 6:52 pm

Dolné Otrokovce
69.900 EUR

Add to My Living
Next page