Rodina LIVINGSearch results (197): For sale » Flat » Trenčín region

Nový inzerát [ID:43814]

Today 2:13 pm

Považská Bystrica
62.900 EUR

Add to My Living

Nový inzerát [ID:43754]

Today 12:58 pm

Nová Dubnica
67.900 EUR

Add to My Living

Nový inzerát [ID:43753]

Today 12:58 pm

Nová Dubnica
74.900 EUR

Add to My Living

Nový inzerát [ID:43740]

Today 8:43 am

Považská Bystrica

Add to My Living

Nový inzerát [ID:43737]

Today 8:43 am

Dubnica nad Váhom

Add to My Living

Nový inzerát [ID:43738]

Today 8:43 am

Považská Bystrica
76.329 EUR

Add to My Living

Nový inzerát [ID:RE0004314-19-000042]

2 days ago

Nové Mesto nad Váhom

Dražba - Byt č. 41, na 3.p., vchod č. 12 na ulici Jasná v meste Nove Mesto nad Váhom, v bytovom dome súpisné č. 375, postavenom na parcele registra "C" evidovanej na katastrálnej mape pod parcelným č. 3759. Vypočítaná podlahová plocha je 75,37 m2. Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods.3 zákona č.527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov ("ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii"). Z dôvodu neumožnenia vykonania obhliadky nie je možné určiť presné technické ani dispozičné riešenie ohodnocovaných nehnuteľností, rovnako ani ich užívaciu schopnosť. Bytový dom je štvorpodlažná budova. Obytný dom staršieho panelového typu s plochou strechou s tromi vchodmi bez suterénu. Spoločné priestory kočikárni v každom vchode sa nachádzajú na prizemi vrátane samostatných pivníc, pričom na prizemi sa nachádzajú aj 2 byty. Obytný dom s.č. 375 má 3 vchody, pričom v každom vchode sa nachádza spolu 8 bytov. Základy sú betónové pásové s hydroizoláciou s nadmurovkou s keramickým kabrincom, pre základy určujem koeficient nadštandardu. Obvodový plášť je z pórobetónových panelov hrúbky 25 cm s vonkajšou povrchovou úpravou predstavujúcu ostrohranné kamienky (štrkodrva) a súčasne dve bočné steny boli zateplené s polystyrénom s baumit stierkami, pre povrchové úpravy vrátane zateplenia určujem koeficient nadštandartu 2,0. Priečky sú železobetónové hrúbky 8 a 15 cm. Dilatačné špáry sú kryté plechovými profilmi. Stropy sú zo železobetónových stropných panelov. Schodisko je jednoramenné prefabrikované vrátane železobetónových podest s povrchom z liateho terasa, podesta majú povrch z keramických dlaždíc. Okná spoločných priestorov v chodbe a v kočikárni sú pôvodné drevené zdvojené, orientácia okien s obývačky a jedálne je južná. Vstupné dvere predné ako aj zadné v každom vchode sú nové plastové, pre ktoré určujem koeficient nadštandardu. Strecha je plochá s novou tepelnou izoláciou a novou krytinou s novým oplechovaním a bleskozvodom a pre tieto konštrukcie (mimo bleskozvodu) určujem koeficient nadštandardu 1,5. V obytnom dome sa nachádzajú všetky rozvody inžinierskych sieti, vrátane rozvodov plynu, pričom rozvody plynu sú nové v medených rúrach (koeficient nadštandardu 1,2). V obytnom dome sa nenachádzal výťah. Byt č. 41 je štvorizbový byt nachádzajúci sa na 3. nadzemnom podlaží, ktorý sa dispozičné členení na chodbu tvaru T, obývačku, kuchyňu s jedálňou, kúpeľňu, WC, 3 izby. Z kuchyni s jedáľňou je prístupná loggia. Na prízemí sa nachádza murovaná pivnica. Byt je prevažne zmodernizovaným a zrekonštruovaným bytom so štandardom konca 90-tych rokov. Podlahy obytných miestnosti sú zo zrekonštruovaných bukových vlysov. Podlahy ostatných miestnosti sa členia na pôvodné keramické dlaždice v chodbe a v loggii a novšie keramické dlažby v kúpeľni a WC. V kuchyni sa nachádza novšie PVC. Úprava vnútorných povrchov je z pôvodných vápenno štukových omietok. Novšie keramické obklady sa nachádzajú v kúpeľni (na celú výšku), vo WC a v kuchyni. Okná sú nové plastové s izolačným dvoj sklom s hliníkovými žalúziami. Vnútorné dvere sú pôvodné hladké, balkónové sú pôvodné drevené zdvojené. V murovanom zrekonštruovanom jadre kúpeľne a WC bola pôvodná drevená spoločná stena s kuchyňou odstránená a bola vymurovaná nová murovaná. Jadro má nové rozvody. V kúpeľni sa nachádza smaltovaná vaňa a keramické umývadlo a vo WC sa nachádza toaleta. V kuchyni sa nachádza jednoduchá kuchynská linka s umývacím nerezovým drezom v kuchyni sa nachádza aj murovaný pult. Vykurovanie je ústredné zo sídliskovej kotolne, v byte sa nachádzajú kvalitné liatinové radiátory s termostatickými ventilmi a s pomerovými meračmi tepla. Elektroinštalácia je svetelná. Analýza polohy nehnuteľností: Dom sa nachádza v meste Nové Mesto nad Váhom. Od centra mesta je lokalita vzdialená približne 1 km, dopravné spojenie je mestskou autobusovou dopravou. Lokalita je obľúbenou obytnou časťou mesta. V okolí domu je kompletná vybavenosť okresného mesta. V zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení neskorších právnych predpisov: spoločnými časťami domu sú: časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie, spoločnými zariadeniami domu sú: zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočíkarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

Add to My Living

loggia, construction – assembled construction type

Add to My Living

Nový inzerát [ID:RE0002915-19-000211]

4 days ago

Prievidza
59.990 EUR

Ponúkam na predaj 3 izbový byt o úžitkovej ploche 69 m2, ktorý je umiestnený na 4. nadzemnom podlaží panelového bytového domu. Bytový dom sa nachádza na Ul. Na Karasiny v Prievidzi. Byt pozostáva z 3 obytných miestností a príslušenstva, ktoré tvorí chodba, kuchyňa, kúpeľňa, samostatné WC, loggia a pivnica. Okná sú vymenené za plastové. Byt je v pôvodnom stave. Orientovaný na dve svetové strany – izby SV, kuchyňa a obývacia izba sú orietované na JZ. Tichá lokalita, v dosahu kompletná občianska vybavenosť. Bytový dom po rekonštrukcií – zateplenie obvodového plášťa a strechy, senzorové osvetlenie spoločných priestorov. Dobré Reality klientom poskytujú komplexné služby realitného sprostredkovania a celoslovenskú internetovú inzerciu. Už viac ako 8 rokov nám dôverujú tisícky klientov. Hľadáme nových kolegov! K nášmu tímu profesionálnych obchodníkov s nehnuteľnosťami sa môžete pridať na: dobrereality.sk/kariera.

Add to My Living

Nový inzerát [ID:RE0002915-19-000212]

4 days ago

Prievidza
69.000 EUR

Ponúkam na predaj 2 izbový byt o úžitkovej ploche 65 m2, ktorý je umiestnený na 2.p./2.p. tehlového bytového domu. Bytový dom sa nachádza na Ul. Malá v Prievidzi. Byt pozostáva z 2 obytných miestností a príslušenstva, ktoré tvorí chodba, kuchyňa, kúpeľňa so sprchovým kútom a s WC, priestranný šatník na chodbe (sklad) a 2 x pivnica umiestnená v suteréne bytového domu. V byte bola uskutočnená kompletná rekonštrukcia v roku 2014. V rekonštrukcií bola zahrnutá výmena elektrických rozvodov, nová kúpeľňa s WC, nové radiátory, odpady, stierky, znížené sadrokartónové podhľady, priestranná kuchynská linka, v obývacej izbe sa nachádza balkón. Byt sa ponúka, po dohode aj so zariadením. Výhody: Okná orientované na dve svetové strany: východná (izby) a západná (kuchyňa a kúpeľňa s WC). Tichá lokalita, v dosahu kompletná občianska vybavenosť, detské ihrisko za bytovým domom, dobré parkovanie.

Add to My Living