Rodina LIVINGSearch results (1050): For sale » All categories » Trenčín region

[ID:165102]

1 month ago

Nové Mesto nad Váhom
33 EUR/ m²

Add to My Living

[ID:1243485491341]

1 month ago

Trenčín
42 EUR/ m²

Add to My Living

[ID:135116]

Half year ago

Ilava
82 EUR/ m²

Add to My Living

[ID:RE0002915-15-002815]

Year ago

Bojnice
100 EUR

Ponúkame Vám na predaj pozemky pre rodinné domy v novo-pripravovanej lokalite na Okrajovej ulici v Bojniciach. Pozemky vo výmerách 600-700 m2 s kompletne pripravenými inžinierskymi sieťami a prípojkami si môžete rezervovať už dnes exkluzívne v realitnej kancelárii DOBRÉ REALITY s.r.o.. Pridajte sa k nášmu tímu profesionálnych obchodníkov s nehnuteľnosťami. Dávame priestor aktívnym a ambicióznym ľuďom, ktorým ponúkame stabilné zázemie a bohaté skúsenosti overené dlhoročnou praxou. Začnite úspešnú kariéru, otvorte si vlastnú pobočku alebo si vytvorte svoj vlastný realitný tím. Nie sme franšízová spoločnosť, u nás neplatíte poplatky za značku alebo licenciu. Kontaktujte nás na tel. č. 0918 80 00 80 alebo nám pošlite svoj životopis na kariera@dobrereality.sk Viac o spolupráci s nami sa dozviete na dobrereality.sk/kariera

Add to My Living

[ID:135117]

5 months ago

Nová Dubnica
1.020 EUR/ m²

Add to My Living

[ID:135118]

3 months ago

Nová Dubnica
1.020 EUR/ m²

Add to My Living

Plot, Priepasne, 2226 m² [ID:348960]

1 week ago

Priepasné/Myjava
3.600 EUR

Add to My Living

[ID:RE0004163-18-000020]

3 months ago

Hrachovište
4.500 EUR

Cena podľa znaleckého posudku: 6000,- EUR Najnižšie podanie: 4500,- EUR Minimálne prihodenie: 200,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 1300,- EUR Predmet opakovanej dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Nové Mesto nad Váhom, obec: Hrachovište, katastrálne územie: Hrachovište, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 260, a to konkrétne: rodinný dom so súpisným č. 298 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 410 o výmere 132 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 410 o výmere 132 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 559 o výmere 671 m2, druh pozemku: záhrady (ďalej len ako „predmet dražby“). Opis predmetu opakovanej dražby: 1. Rodinný dom súpisné číslo 298, kat. územie Hrachovište – obytná časťPredmetom dražby je samostatne stojaci rodinný dom, ktorý sa nachádza v okrajovej časti obce na rovinatom teréne. Rodinný dom má dva samostatné vstupy z bočnej strany pozemku – do obytnej časti a hospodárskej časti. Rodinný dom je nepodpivničený, s jedným nadzemným podlažím a sedlovou strechou. Predmet dražby bol daný do užívania v roku 1937. Dispozičné riešenie:1. NP: kuchyňa a 1 izba.Zastavaná plocha 1. NP je 52,20 m2. Technicko-konštrukčné riešenie:Základy domu sú betónové základové pásy v kombinácii s kamenným lôžkom. Zvislé obvodové konštrukcie sú murované z kameňa a nepálených tehál v skladobnej hrúbke nad 40 cm. Deliace steny tvorí nepálená tehla. Priečky domu sú o hr. 100-150 mm. Strop nad 1. NP je drevený trámový s rovným podhľadom. Strechu domu tvorí sedlový drevený krov s valbou do ulice. Strešná krytina je pálená škridlová. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, rovnako ako aj parapety. Okná na obvodovej konštrukcii sú drevené dvojité. Vchodové dvere sú drevené v drevenej zárubni, zatiaľ čo interiérové dvere sú drevené hladké plné alebo presklené osadené do oceľových zárubní. Podlahy v dome sú z keramickej dlažby v časti kuchyne a v ďalšej časti kuchyne a izbe sú laminátové podlahy. Predpokladá sa, že v dome sa nachádzajú rozvody TI podľa existencie jestvujúcich prípojok (NN rozvod) zistených na obhliadke. Rodinný dom je bez sociálneho zariadenia – kúpeľne a WC. Vykurovanie je zabezpečené lokálne – v kuchyni sporákom na tuhé palivá a v izbe kozubom s uzavretým ohniskom na tuhé palivo. 2. Rodinný dom súpisné číslo 298, kat. územie Hrachovište – hospodárska časťIde o prízemný objekt bez podpivničenia s jedným nadzemným podlažím a so sedlovým krovom. Osadenie do terénu je v priemernej hĺbke nad 1 m bez zvislej izolácie. Základy sú bez podmurovky, iba zo základových pásov. Zvislá nosná konštrukcia na 1.NP je murovaná z kameňa / nepálenej tehly a tvárnic. Strechu tvorí sedlový drevený krov s valbou do ulice. Strešná krytina je pálená škridlová. Klampiarske konštrukcie v predmete dražby nie sú. V dome nie sú inžinierske siete. Bol daný do užívania v roku 1937.Zastavaná plocha 1.NP je 14,5 m2. Predmet dražby je v stave vyžadujúcom si rekonštrukčné práce.

Add to My Living

[ID:RE0004391-18-000126]

3 weeks ago

Prievidza
4.700 EUR

Ponúkame na predaj garáž v Prievidzi, úžitková plocha 20 m2, má montážnu jamu, bez elektriky, ale elektrická prípojka je v blízkosti. Garáž je situovaná v radovej zástavbe na južnom obchvate Prievidze pri bývalom závode Yazaki. Termín obhliadky si môžete dohodnúť na tel.č. 0918 709 037, alebo mailom: mfazika@bvreal.sk alebo osobne v kancelárii. číslo zákazky 78014

Add to My Living
Next page