Rodina LIVINGSearch results (1050): For sale » All categories » Trenčín region

[ID:RE0003226-16-001727]

3 years ago

Trenčín
9.700.290 EUR

TUreality ponúka na predaj pozemok o rozlohe 971 m2 v obci Dubodiel - Trenčín. Pozemok je rovinatý, slnečný, je vedený ako orná pôda, s tým, že bol vydaný predbežný súhlas na stavbu rodinného domu. K pozemku je možné prikúpiť i vedľajší pozemok o rozlohe 983 m2. Plyn a elektrika sú v dosahu cca 100 m od pozemku. Rozmery na foto sú len orientačné. Viac info: 0903 802 194, cernanska@tureality.sk

Add to My Living

Nový inzerátRetail space, Schweitzera, 530 m² [ID:450000]

5 days ago

Stará Turá/Nové Mesto nad Váhom
910.000 EUR

Add to My Living

[ID:8924]

2 months ago

Prievidza
884.000 EUR

Add to My Living

[ID:RE0004652-18-000685]

3 weeks ago

Nové Mesto nad Váhom
820.000 EUR

Add to My Living

Building plot – commercial use, 20508 m² [ID:N01568]

3 months ago

Bánovce nad Bebravou
37,50 EUR/ m²

Add to My Living

[ID:RE0004314-18-000120]

3 months ago

Trenčín
724.000 EUR

Najnižšie podanie 724 000,00 Dobrovolná dražba Áno Dražba - stavba súpisné číslo 1804 je v zmysle kolaudačného rozhodnutia využívaná ako "Prevádzková budova UPS Trenčín, Bratislavská ul.". Stavba je umiestnená na ul. Bratislavská v meste Trenčín, časť Zámostie v tesnej blízkosti centra mesta. Stavba je prízemná, jednopodlažná a skladá sa z dvoch častí - časť skladová a expedičná a časť kancelárska (sociálna administratívna). Objekt je prístupný z ul. Bratislavská cez vyraďovací pruh pre čerpaciu stanicu Slovnaft. Objekt je napojený na IS mesta: vodovodnú, plynovú, kanalizačnú a elektrickú prípojku. Zastavaná plocha objektu:795,00 m2. Obostavaný priestor: 4 957,00 m3 Skladová a expedičná časť: Časť stavby súpisné č. 1804 je v súčasnosti využívaná na nakládku a parkovanie vozidiel zásielkovej spoločnosti Slovak Parcel Service s.r.o. Hala má voľnú dispozíciu a nie je členená priečkami. Je jednopodlažná, má sedlovú konštrukciu strechy. Pôdorys je v tvare písmena L. Má desať vstupov prostredníctvom vrát. Stavba má základy pásové z prostého betónu. Nosné murivo je murované z tvaroviek Porotherm skl. hr. 400 mm. Strecha je sedlová s dreveným krovom a strešnou krytinou z betónovej škridle Bramac. Strop je vytvorený závesným kazetovým podhľadom so zateplením. Klampiarske konštrukcie sú vyhotovené z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších a vnútorných povrchov sú z vápenných štukových omietok, vonkajšia omietka je opatrená náterom. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom. Vráta sú hliníkové lamelové s elektrickým pohonom. Podlaha je riešená ako pancierová a lešteným bezprašným povrchom. Vykurovanie je ústredné, radiátory sú oceľové panelové, rozvody z medených trubiek. Elektroinštalácia svetelná aj motorická. Osvetlenie zabudované v podhľade. V priestoroch sú rozvody požiarnej vody s hydrantmi. Kancelárska - sociálno administratívna časť: Sociálno administratívna časť je súčasťou stavby súpisné č. 1804. Je určená na sociálne a administratívne účely sídla zásielkovej zásielkovej spoločnosti Slovak Parcel Service s.r.o. Stavba vznikla v roku 2005. Stavba má jedno nadzemné podlažie so sedlovou strechou. Pôdorys je obdĺžnikový. Na podlaží sú 3 kancelárie, miestnosť serveru, kuchynka, WC, sprcha, miestnosť pre prevádzkový personál - skladníkov, kuriérov a šatňa, v ktorej je umiestnená kotolňa pre celú budovu. Stavba je založená na pásových základoch z prostého betónu. Nosné murivo je murované prevažne z plných pálených tehál, priečky sú z tehál POROTHERM. Strecha je sedlová s dreveným krovom a betónovou škridlou BRAMAC. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu. Parapety sú hliníkové. Strop je vyhotovený zaveseným kazetovým podhľadom so zateplením. Vnútorné aj vonkajšie omietky sú vápenné štukové. Vonkajšia fasáda je opatrená náterom. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom a s hliníkovými žalúziami. Vnútorné dvere sú hladké laminované, vstupné sú plastové. Podlaha v kanceláriách je prevažne kobercová, v ostatných priestoroch je keramická dlažba. Priestory sú vykurované ústredným vykurovaním, kotle sú značkové kondenzačné závesné - 2 ks, radiátory sú oceľové panelové, rozvody sú z medených trubiek. Príprava TÚV je cez zásobníkový ohrievač napojený na ÚK. Elektroinštalácia je svetelná, svietidlá sú zabudované v podhľade. Elektronické zabezpečovacie zariadenie. V kuchynke je zabudovaná kuchynská linka a nerezový drez. V sociálnych priestoroch sú keramické obklady stien. Zariaďovacie predmety sú vyššieho štandardu. Priestory majú rozvod požiarnej vody s hydrantmi. Technický stav nehnuteľnosti je veľmi dobrý. Pri obhliadke neboli zistené žiadne statické, ani funkčné poruchy. Lokalita, v ktorej sa hodnotená nehnuteľnosť nachádza, predstavuje širšie centrum mesta. Výhodou lokality je veľmi dobré napojenie do centra mesta (cca 700 m), k diaľničnému privádzaču cca 1,5 km, zastávky MHD, železničná stanica pre osobnú dopravu (1 km) a železničná vlečka. V meste je kompletná občianska vybavenosť, prináležiaca krajskému mestu. K stavbe prislúchajú pozemky - parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape ako parcelné č. 519, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 938 m2, parcelné č. 520/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1622 m2. Prístup k stavbe súpisné číslo 1804 vedie cez parcelu číslo 514/2, ktorá je vo vlastníctve spoločnosti SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava. Parcela číslo 514/2 nie je predmetom dražby.

Add to My Living
Next page