Rodina LIVINGSearch results (107): For sale » Non-residential » Prešov region

[ID:ch248085]

1 week ago

Hozelec
512.000 EUR

Add to My Living

[ID:ch248149]

1 week ago

Veľký Slavkov
154.500 EUR

Add to My Living

[ID:ch248141]

1 week ago

Vyškovce
13.900 EUR

Add to My Living

[ID:RE0001101-17-000052]

1 week ago

Vranov nad Topľou

Adresa: Vranov nad Toľou, časť Čemerné, ul. Prešovská č. 540/22 Rodinný dom súp. č. 540 na parc. č. 537/2 POPIS STAVBY Ide o izolovaný dom s nadzemným podlažím a čiastočným podpivničením. V nadzemnom podlaží sú tri obytné miestností, kuchyňa, komora, kúpeľňa s WC, chodba a predsieň. V podzemnom podlaží pod zadnou časťou domu sú dve miestností a predsieň. Dom je napojený na verejné rozvody NN, vodovod, kanalizáciu, plynovod. Prístupný je z verejnej komunikácie po vlastnom pozemku z dvora. Ide o jednobytový rodinný dom. Užívaný je od r. 1956. Dom je osadený na rovinatom teréne v hĺbke 120 cm pod úrovňou upraveného terénu. Hydroizolácie proti tlakovej vode sú menej účinné, lebo vidieť mapy vlhkosti na obvodových stenách. Základy sú betónové monolitické. Podmurovka je betónová, obložená žulovým opracovaným kameňom. Strop je železobetónový monolitický. Obvodové murivo nadzemného podlažia je murované z tehál hr. muriva 30-40 cm. Priečky sú tehlové. Strop je drevený trámový s rovným omietaným podhľadom. Strecha je stanová s valbami, krytina je z falcovaného pozinkovaného plechu. Fasádna omietka je brizolitová. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, žľaby, zvody, parapety. Vnútorné povrchy stien sú z vápenných štukových omietok. Stropy sú so sadrokartónovým podhľadom so vstavaným žiarivkovým osvetlením. V kuchyni medzi skrinkami kuchynskej linky a v kúpeľni s WC sú na stenách keramické obklady. Podlahy sú v izbách z dosák, na ktorých je textilná podlahovina. V chodbách, predsieni, kuchyni a v kúpeľni sú keramické dlažby. V suteréne je cementový poter. Okná sú plastové s izolačnými dvojsklami. Dvere sú drevené rámové. V dome je rozvod elektroinštalácie s poistkovými automatmi. Rozvod vody je studenej aj teplej v PVC potrubí. Kanalizácia je z plastov. Rozvod zemného plynu je ku kotlu a plynovej varnej doske. Vykurovanie je ústredné teplovodné, radiátory panelové oceľové, kotol na zemný plyn, závesný v kúpeľni, so zabudovaným ohrevom teplej úžitkovej vody. Dom bol nadobudnutý kúpou v r. 2001, kedy vzápätí boli realizované modernizačné úpravy - rekonštrukcia, kuchyne, kúpeľne s WC, elektroinštalácie, vodovodu, ústredného vykurovania, podláh, podhľadov a vymenené okná. Odvtedy sa dom využíval na podnikanie - administratívne sídlo obchodnej spoločnosti, kde v obytných miestnostiach sú kancelárie. Ostatná dispozícia ostala nezmenená a nedošlo k zmene charakteru rodinného domu. Pri obhliadke neboli zistené statické poruchy. Predpokladaná životnosť na základe technického stavu je odhadovaná na 100 rokov. Prevádzková budova na parc. č. 536/2 POPIS STAVBY Stavba je izolovaná, situovaná vo dvore rodinného domu s prístupom z miestnej komunikácie po vlastnom pozemku. Realizovaná je podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní. Užívaná je na základe kolaudačného rozhodnutia od r. 2003 ako prevádzková budova - stavba pre údržbu a skladovanie. Dispozične je stavba s dvomi garážami pre opravy a údržbu techniky a dvojpodlažnou vstavbou, kde v prízemí je sklad a sociálne zariadenie so šatňou, kúpeľňou a WC a na poschodí s dvomi miestnosťami pre administratívu. Podľa zatriedenia medzi objekty JKSO ide o Budovu pre garážovanie, opravy a údržbu vozidiel, strojov a zariadení s kódom 812 6. Stavba je napojená na verejný vodovod, kanalizáciu, plynovod a elektriku. Založená je na betónových monolitických základových pásoch. Zvislá nosná konštrukcia je murovaná z tehloblokov hr. 37,5 cm. Strop prízemia v dvojpodlažnej vstavbe je železobetónový monolitický. Strop v administratíve na poschodí vstavby, ako aj v dvoch garážových priestoroch, je zo sadrokartónového podhľadu na drevenej konštrukcie z hranolov s tepelnoizolačnou vrstvou. Krov je drevený, väznicový, sedlový s plechovou lakovanou tabuľovou krytinou. Klampiarske konštrukcie sú z medeného plechu. Vnútorné omietky stien sú vápenné štukové, v časti jednej garáže je keramický obklad. Fasádna omietka je drobnozrnná stierka na báze umelých látok na vápenno-cementovom podklade. Podlahy sú z terazzových dlaždíc v administratíve laminátové plávajúce podlahy. Schody z garáže do administratívy sú jednoramenné oceľové bez podstupníc. Okná sú plastové s izolačnými dvojsklami, dvere sú hladké s oceľovými zárubňami, vonkajšie rovnako plastové. Garážové vráta sú segmentové s elektrickým ovládaním v počte tri kusy. V budove je svetelná a motorická elektroinštalácia. Vykurovanie je ústredné teplovodné, radiátory oceľové panely, kotol na zemný plyn. Rozvod vody je studenej aj teplej v PVC potrubí, kanalizácia je z plastov. Prípojka zemného plynu je k závesnému kotlu s ohrevom TÚV. Stavba je chránená bleskozvodom. Informácie o dražbe: číslo dražby: DD 37/2017 predmet dražby:

Add to My Living

[ID:ch247039]

1 week ago

Levoča
110.000 EUR

Add to My Living

[ID:RE0003214-17-000166]

2 weeks ago

Vranov nad Topľou
1 EUR

Add to My Living

[ID:119210]

2 weeks ago

Spišská Belá
31.500 EUR

Add to My Living
Next page