Rodina LIVINGSearch results (467): For sale » Flat » Nitra region

[ID:RE0001438-15-000352]

Year ago

Komárno
12.000 EUR

Na predaj Vám ponúkame garsónku na Gazdovskej ulici v Komárne.. Byt s výmerou 20 m2 sa nachádza v zateplenom obytnom dome hneď pri centre. Je v pôvodnom stave, v OV bez ťarchy, kúpou okamžite k dispozícii. Lukratívna lokalita s výbornou občianskou vybavenosťou. Info : LIBRA TRADE 1, s.r.o. Komárno , viac informácií Vám rád poskytne náš maklér osobne alebo telefonicky: Gejza Voros 0907 488 338, ktorý Vám bezplatne poradí i s výhodnejším úverom.

Add to My Living

[ID:RE0004163-16-000089]

Year ago

Dolný Pial
14.400 EUR

Miesto opakovanej dražby: miestnosť EXECUTIVE LOUNGE na prízemí Hotela Mikado, Hollého 11, 949 01 Nitra Cena podľa znaleckého posudku: 19200,- EUR Najnižšie podanie: 14400,- EUR Minimálne prihodenie: 200,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 3000,- EUR Predmet opakovanej dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Levice, obec Dolný Pial, katastrálne územie Dolný Pial, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Levice, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1848, a to konkrétne: byt č. 1 nachádzajúci sa na 2. p. Bytového domu, so súpisným číslom 450, vchod: 57 na Hlavnej ulici v obci Dolný Pial (ďalej len „Dom“), postaveného na pozemku parcely registra „C“ č. 575/8 o výmere 314 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len „Pozemok“) spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu o veľkosti 6266/50284. Opis predmetu opakovanej dražby: Byt č. 1, v bytovom dome s. č. 450 postaveného na pozemku p. č. 575/8, k. ú. Dolný Pial (Hlavná ulica č. 57).Predmet dražby sa nachádza na 2.p. bytového domu, ktorý má 3 nadzemné podlažia. Bytový dom je postavený v obci Dolný Pial, na Hlavnej ulici č. 57 a do užívania bol vydaný v roku 1989. Dom je situovaný na pozemku rovinatého charakteru. V okolí sa nachádza štandardná občianska vybavenosť - obchody, základné služby, škola, pošta, športoviská.  Bytový dom sa nachádza v lokalite s vybudovanou kompletnou infraštruktúrou prístupnou peši, autom, prípadne autobusovou dopravou. Obec Dolný Pial je v vzdialená 41km od mesta Nitra.Dispozičné riešenie:Byt č. 1 dispozične pozostáva z troch obytných miestností a z chodby, kúpeľne s WC, kuchyne a balkónu.Celková podlahová plocha bytu č. 1 s príslušenstvom je 62,66 m2 (bez výmery balkónu o výmere cca 7,39 m2 ).Technicko – konštrukčné riešenie:Bytový domBytový dom je typu OKAL. Je založený na betónových základoch s vodorovnými izoláciami proti zemnej vlhkosti. Podlahy na 1.NP sú betónové, podlahy na vstupných chodbách sú keramické. Priečky bytového domu sú tehlové, hrúbky 10 cm a 30 cm. V priečkach sú osadené oceľové  zárubne, dvere sú drevené, plné bez zasklenia. Okná sú zdvojené drevené, strop je z  prefabrikovaných panelov. Nosné steny bytového domu sú postavené z tehál hrúbky 45 cm, priečky z tehál hrúbky 10 cm a 15 cm. Bytový dom má jednotlivé podlažia prístupné dreveným schodiskom. Schodiskové ramená a podesty sú drevené na drevenej konštrukcii. Schodišťové ramená sú s dreveným zábradlím s drevenou výplňou do výšky 1 m. Strešný plášť domu je vytvorený na sedlovom krove z pálenej krytiny. Na nehnuteľnosti je nainštalovaný bleskozvod. Fasáda je na 1.podlaží zo škrabaného brizolitu, na 2. a 3. podlaží na báze umelých látok. Bytový dom má balkóny a pivničné kobky. V bytovom dome sa nenachádza výťah. Vykurovanie a TÚV zabezpečujú dva plynové kotly. V bytovom dome sa nachádzajú spoločné zariadenia, ktoré tvoria: pivničné kobky, priestor pre práčovňu, sušiareň, miestnosť pre bicykle a kočíky. Vo vchode sú dve bytové jednotky.     BytByt je po čiastočnej rekonštrukcii, ktorá bola vykonaná v rokoch 2012-2013, v kúpeľni bola vymenená sanita: umývadlo, WC misa, plastová rohová vaňa, batérie. Pôvodné okná sú vymenené za nové plastové s kovovými interiérovými žalúziami. V byte sú drevené, dyhované dvere so sklenenou výplňou a osadené sú v drevených zárubniach. V kúpeľni s WC sa nachádza keramická dlažba, v ostatných priestoroch bytu je laminátová podlaha. V kuchyni sa nenachádza kuchynská linka. V kúpeľni sa nachádza rohová vaňa, umývadlo, pákové, nerezové batérie, práčka a keramický záchod s nádržkou, pričom keramický obklad stien siaha do výšky 1,65 m. Vykurovanie v byte je ústredné, teplovodné s radiátormi. Nosnú konštrukciu bytu tvoria drevené hranoly. V byte sú drevené  preklady, drevené vnútorné priečky a stropy sú tiež drevené trámové s rovným podhľadom. Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave, vhodný na zrealizovanie vlastných predstáv prostredníctvom 

Add to My Living

[ID:RE0001101-16-000182]

Year ago

Komárno
17.000 EUR

Budova obytného domu so súpisným číslom 773, sa nachádza na pozemku s parc. č. 2711 v katastrálnom území Komárno, obec Komárno, okres Komárno, na ulici Gazdovská, orientačné číslo 27, 29, 31. Jedná sa o budovu v zástavbe obytných domov, montovanú z veľkoplošných prefabrikovaných panelov, s ôsmimi nadzemnými podlažiami, bez podpivničenia, plochou strechou. Budova má tri samostatné vchody, každý vchod je vybavený osobným výťahom. V budove nie sú evidované nebytové priestory. V obytnom dome sa nachádza celkom 69 bytov, v každom vchode 23 bytov. Jedná sa o bytovú stavbu typ T06B - unifikovaný variant s predsadeným obvodovým plášťom vrstveným a pórobetónovým. Budova je založená na železobetónových základoch, od úrovne ktorého začína podlahová konštrukciou 1. nadzemného podlažia. Nosná konštrukcia je z plošných betónových panelových prvkov, obvodový plášť je realizovaný zo zavesených armovaných plynosilikátových ( pórobetónových - krajská varianta Nitra ) panelov hrúbky 0,24 m s povrchovou úpravou s omietkou na báze umelých látok. Stropná konštrukcia je z panelov hrúbky 0,14 . Plochá strecha je riešená ako jednovrstvá so spádom vytvoreným z pórobetónových panelov, s novou tepelnou izoláciou a krytinou z asfaltovaných pásov. Klampiarske konštrukcie sú vyhotovené z obojstranne pozinkovaného plechu - úplné strechy, nové. Úprava vnútorných povrchov je vápenná dvojvrstvá omietka. Vnútorné keramické obklady nie sú. Schody sú vlastnou nosnou konštrukciou prefabrikované, s povrchom terazzo. Dvere sú hladké plné ( vstupné kovové ), okná sú väčšinou pôvodné drevené zdvojené. Povrchy podláh je prevážne liaty terazol. Vykurovanie je pôvodné, s centrálnym diaľkovým dodaním tepla ( vykurovacej vody ) a teplej vody. Elektroinštalácia je svetelná ako i motorická. Bleskozvod je realizovaný. Vnútorný vodovod je z oceľového potrubia ( pôvodné ), kanalizácia - zvislé zvody - sú vyhotovené ako zliatinové. Odkanalizovaný je do mestského kanalizačného systému. V objekte je aj vnútorný rozvod NTL plynu len pre sporáky v kuchyniach. Meranie spotreby energie je zabezpečené priamo v každom byte, resp. celkovo v každom vstupe. Byt č. 24 sa nachádza na 1. nadzemnom podlaží budovy. Byt bol čiastočne rekonštruovaný v roku 2010 - bola dispozične zmenená vyhotovením sádrokartónovej priečky rozdelením izby na 2 miestnosti, výmena vnútorného vybavenia kúpeľne, kuchyne, záchodu a vyhotovené nové keramické obloženia. Pozostáva z dvoch obytných miestnosti + 1 po rozdelení ( bez priameho osvetlenia a kúrenia ), predsiene a základného príslušenstva ( kúpeľňa a samostatný splachovací záchod ) + sklady na medzipodeste. Steny bytu sú prevážne omietnuté - stierkové, obklady stien sú štandardné - obloženie kúpeľne, kuchyne a záchodu. Nášľapná vrstva podlahy v obytných miestnostiach tvoria drevené parkety, v ostatných miestnostiach je prevážne nová keramická dlažba ( ako i veľkoplošné laminátové parkety ). Okná na byte sú pôvodné drevené zdvojené s dvojvrstvým zasklením a sú opatrené vonkajšími plastovými roletami; dvere sú hladké plné drevené do oceľových zárubní. Zariaďovacie predmety zdravotechnickej inštalácie sú nové - vaňa plastová jednoduchá, umývadlo. Inštalačné jadro je nové vymurované. Vybavenie kuchyne : sporák plynový s elektrickou rúrou, drez oceľový nerezový, kuchynská linka je na báze dreva rozvinutej šírky 1,80 m´. Vodovodné batérie sú pákové nerezové so sprchou a pákový nerezový. Byt je napojený na verejný vodovod, rozvod elektriny, plynu, telefónu a káblového rozvodu televízie. Odkanalizovaný je do mestského kanalizačného systému. Byt je napojený na diaľkové ústredné vykurovanie s centrálnou dodávkou teplej vykurovacej vody, radiátory sú oceľové panelové. Meranie spotreby energie je zabezpečené priamo v byte. Spoločnými časťami domu sú najmä časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sú najmä zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočíkarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky. Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží. Informácie o dražbe: číslo dražby: DD 170/2015 predmet dražby: Dražba 2-izbového bytu / Komárno dátum konania dražby: dňa 01.04.2016 čas konania dražby: 10:00 hod. Miesto konania dražby: Penzión Artin, Svätourbanská 37, 949 01 Nitra, salónik Najnižšie podanie: 17 000 eur Dražobná zábezpeka: 4 000 eur Číslo účtu: Var. symbol: 1702015 termín prvej obhliadky: dňa 16.03.2016 o 10:00 termín druhej obhliadky: dňa 24.03.2016 o 10:00 hod. Cena stanovená znaleckým posudkom: 17 000 eur

Add to My Living

[ID:RE0001438-16-000450]

Year ago

Komárno
18.000 EUR

Ponúkame Vám na predaj garsónka Komárno, Centrum. Plocha: úžitková 20m2, podlahová 20m2. Garzonku je možné vymeniť za 1 izbový byt + doplatok v Komárne.  Podlaha: parkety. Okná: plastové. Vybavenie kúpeľne: klasická vaňa.Stav objektu: čiastočná rekonštrukcia. Konštrukcia objektu: panelová. Výhody: tiché prostredie. Cena: 16900. Info : LIBRA TRADE 1, s.r.o. Komárno , v prípade záujmu volajte Gejza Voros 0907 488 338

Add to My Living

[ID:RE0001438-16-000034]

Year ago

Sikenička
18.000 EUR

Ponúkame na predaj 3 - izbový byt s balkónom. Byt je v pôvodnom stave s rozlohou 85 m2. Pozostáva z troch izieb, haly, predsiene, kuchyne, špajze, kúpelne a samostatné WC. Možnosť používania a odkúpenia garáže, ktorá sa nachádza pod bytom.  Bytový dom sa bude zateplovať. V prípade rýchleho jednania dohoda možná. Bližšie info: 0905/659 793

Add to My Living

2-room, 18, elevator [ID:]

3 years ago

Šahy/Levice
19.600 EUR

Add to My Living

[ID:RE0003226-16-002946]

Year ago

Levice
19.900 EUR

TUreality ponúka na predaj 3- izbový byt, 57 m2, Demandice, Levice. Byt sa nachádza na 1 poschodí v tehlovom bytovom dome. V byte je urobená kompletná rekonštrukcia: plastové okná, plávajúce podlahy kombinované s keramickou dlažbou, stierky, zánovná kuchynská linka, v kúpeľni je sprchový kút, umývadlo, WC, obklad a dlažba sú vkusne urobené. K bytu patrí aj pivnica. Vchod je čistý, slušný, susedia príjemní. V obci je dobrá občianska vybavenosť: škola, škôlka, obchody, pošta, lekár, kostol, SAD. Neďaleko sa nachádza kúpalisko Santovka a termálne kúpalisko- Dudince. K bytovému domu nie je energetický certifikát. Viac info na adrese skutova@tureality.sk, alebo na tel. čísle 0944052013.

Add to My Living

[ID:RE0003226-16-002910]

Year ago

Levice
19.990 EUR

TUreality ponúka na predaj 1- izbový byt, 36 m2, Tlmače, Levice. Byt sa nachádza v zrekonštruovanom tehlovom bytovom dome. Byt je v pôvodnom stave. V izbe sú parkety, v kuchyni a v kúpeľni je PVC, bytové jadro je murované, okná drevené, na stenách sú omietky. Byt si môžete prerobiť podľa vlastných predstáv. K bytu patrí pivnica a kumbál. Vchod je čistý, slušný, susedia príjemní. V okolí je dobrá občianska vybavenosť: škôlka, škola, pošta, lekár, obchod, MHD. K bytovému domu nie je energetický certifikát. Viac info na adrese skutova@tureality.sk, alebo na tel. čísle 0944052013.

Add to My Living

[ID:RE0001101-17-000070]

Half year ago

Komárno
20.800 EUR

Budova obytného domu so súpisným číslom 229, sa nachádza na pozemku s parc.č.696 v katastrálnom území Komárno, obec Komárno, na Rákócziho ulici. Bola postavená v 60-tych rokoch 20. storočia a je užívaná od roku 1968. Jedná sa o budovu v zástavbe obytných domov, montovanú z veľkoplošných prefabrikovaných panelov, s ôsmimi nadzemnými podlažiami, bez podpivničenia, plochou strechou. Budova má štyri samostatné vchody, vchody sú vybavené osobnými výťahmi. V budove nie sú evidované nebytové priestory. V obytnom dome sa nachádza celkom 64 bytov, v každom vchode 16 bytov. Jedná sa o bytovú stavbu typ T06B - unifikovaný variant s predsadeným obvodovým plášťom vrstveným a pórobetónovým. Budova je založená na železobetónových základoch, od úrovne ktorého začína podlahová konštrukciou 1.nadzemného podlažia. Nosná konštrukcia je z plošných betónových panelových prvkov, obvodový plášť je realizovaný zo zavesených armovaných plynosilikátových ( pórobetónových - krajská varianta Nitra ) panelov hrúbky 250 mm s povrchovou úpravou brizolitovou. Stropná konštrukcia je z panelov hrúbky 140 mm. Plochá strecha je riešená ako jednovrstvá so spádom vytvoreným z pórobetónových panelov, s novou krytinou z asfaltovaných pásov z roku 2007. Krytina strechy je jednoduchá lepenková asfaltových pásov - viacvrstvová. Klampiarske konštrukcie sú vyhotovené z obojstranne pozinkovaného plechu - úplné strechy, nové. Úprava vnútorných povrchov je vápenná dvojvrstvá omietka. Vnútorné keramické obklady nie sú. Schody sú vlastnou nosnou konštrukciou prefabrikované, s povrchom terazzo. Dvere sú presklené kovové ( vstupné ), okná sú väčšinou pôvodné drevené zdvojené s dvojvrstvým zasklením. Povrchy podláh je prevážne liaty terazol. Vykurovanie je pôvodné, s centrálnym diaľkovým dodaním tepla ( vykurovacej vody ) a teplej vody. Elektroinštalácia je čiastočne nová - svetelná ako i motorická. Bleskozvod je realizovaný. Vnútorný vodovod je z oceľového potrubia ( pôvodné ), kanalizácia - zvislé zvody - sú vyhotovené ako zliatinové. Odkanalizovaný je do mestského kanalizačného systému. V objekte je aj vnútorný rozvod NTL plynu len pre sporáky v kuchyniach. Vybavenie kuchýň je bežné - prevážne nové, tak isto v prípade vnútorných hygienických zariadení. Meranie spotreby energie je zabezpečené priamo v každom byte, resp. celkovo v každom vstupe. Spoločnými časťami domu sú najmä časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sú najmä zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočíkarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky. Byt č.49 sa nachádza na 1. nadzemnom podlaží budovy. Pozostáva z troch obytných miestností, predsiene-chodby, kuchyne so stolovaním, a základného príslušenstva ( kúpeľňa so splachovacím záchodom ). Byt bol počas užívania len čiastočne rekonštruovaný a prestavaný ( dispozične ) v roku 2008 ( len kúpeľňa a kuchyňa ). Steny bytu sú prevážne omietnuté - stierkové, obklady stien sú vyhotovené ako štandardné v kuchyni a kúpeľni. Nášľapná vrstva podlahy v obytných miestnostiach tvoria pôvodné drevené parkety, v ostatných miestnostiach je prevážne keramická krytina. Okná na byte sú pôvodne drevené zdvojené s dvojvrstvým zasklením a čiastočne vymenené za plastové s izolačným dvojsklom; dvere sú hladké plné drevené do oceľových zárubní, vstupné taktiež drevené. Zariaďovacie predmety zdravotechnickej inštalácie sú nové - samostatná sprcha a umývadlo, v kuchyni nová kuchynská linka so sporákom. Inštalačné jadro je nové vymurované. Byt je napojený na verejný vodovod, rozvod elektriny, plynu, telefónu a káblového rozvodu televízie. Odkanalizovaný je do mestského kanalizačného systému. Byt je napojený na diaľkové ústredné vykurovanie s centrálnou dodávkou teplej úžitkovej vody. Meranie spotreby energie je zabezpečené priamo v byte. Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží. Informácie o dražbe: číslo dražby: 8a/2017 predmet dražby: 3 izbový byt Miesto konania dražby: Penzión Artin, Svätourbanská 37, 949 01 Nitra, salónik Cena stanovená znaleckým posudkom: 41 600 eur

Add to My Living
Next page