Rodina LIVINGSearch results (1927): For sale » All categories » Nitra region

Nový inzerátHouse, Ruban, 120 m² [ID:154751]

Today 5:58 pm

Rúbaň/Nové Zámky
19.000 EUR

Add to My Living

Nový inzerát [ID:28125]

Today 4:09 pm

Malé Zálužie
26.300 EUR

Add to My Living

Nový inzerátHouse, Diakovce, 250 m² [ID:153399]

Today 3:26 pm

Diakovce/Šaľa
185.000 EUR

Add to My Living

Nový inzerátPlot, Ludanice, 465 m² [ID:353549]

Today 2:36 pm

Ludanice/Topoľčany
17.500 EUR

Add to My Living

Nový inzerát [ID:28109]

Today 12:24 pm

Nitra
110.000 EUR

Add to My Living

Nový inzerátDetached house, 174 m², plot is fenced, angle – flat [ID:805]

Today 10:46 am

Kamenný Most/Nové Zámky
70.000 EUR

quiet neighborhood, terrace , cellar, number of bathrooms: 2, number of rest rooms: 2, kindergarten , doctor, post office

Add to My Living

Nový inzerát [ID:28085]

Today 9:40 am

Nitra
114.000 EUR

Add to My Living

Nový inzerátHouse, Holiare, 160 m² [ID:153087]

Today 9:25 am

Holiare/Komárno
10.990 EUR

Add to My Living

Nový inzerát [ID:28092]

Today 9:25 am

Štitáre
143.000 EUR

Add to My Living

Nový inzerát [ID:28090]

Today 9:25 am

Nitra
76.000 EUR

Add to My Living

Nový inzerát [ID:28088]

Today 9:25 am

Nitra

Add to My Living

Nový inzerát [ID:28087]

Today 9:25 am

Nitra

Add to My Living

Nový inzerát [ID:28086]

Today 9:25 am

Kozárovce
35.000 EUR

Add to My Living

Nový inzerátPlot, Komarnoi, 1538 m² [ID:353921]

Today 9:25 am

Okoličná na Ostrove/Komárno
9.500 EUR

Add to My Living

Nový inzerát [ID:RE0004163-18-000085]

Today 7:27 am

Marcelová
14.900 EUR

Dátum konania dražby: 26.07.2018 10:30 Miesto dražby: salónik na 1. poschodí v Hoteli RIVER, Nábrežie mládeže 2A, 949 01 Nitra Cena podľa znaleckého posudku: 14900,- EUR Najnižšie podanie: 14900,- EUR Minimálne prihodenie: 200,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 4000,- EUR Prvá obhliadka: 11.07.2018 12:30; pred rodinným domom so súpisným číslom 74, na ulici Hlavná 75 v Marcelovej. Druhá obhliadka: 23.07.2018 12:30; pred rodinným domom so súpisným číslom 74, na ulici Hlavná 75 v Marcelovej. Predmet dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Komárno, obec: Marcelová, katastrálne územie: Krátke Kesy, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Komárno, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1578, a to konkrétne: - rodinný dom so súpisným číslom 74 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 318/1 o výmere 705 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, - pozemok parc. registra „C“ č. 318/1 o výmere 705 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, - pozemok parc. registra „C“ č. 318/2 o výmere 1820 m2, druh pozemku: záhrady, (ďalej len ako „predmet dražby“). Opis predmetu dražby: Rodinný dom súpisné číslo 74, katastrálne územie Krátke Kesy Jedná sa o prízemný, nepodpivničený rodinný dom bez obytného podkrovia. Strecha je valbová, krov je drevený, krytinu tvorí pálená škridľa. Rodinný bol daný do užívania v roku 1947. Napojený je na elektrickú inštaláciu, plynovod, vodovod, bez možnosti napojenia na kanalizáciu. Nachádza sa v zástavbe rodinných domov v zastavanom území obce Marcelová. Dispozičné riešenie: I. nadzemné podlažie tvorí: veranda, dve izby, kuchyňa, dve komory, špajza. Zastavaná plocha I. nadzemného podlažia je 129,56 m2. Technicko – konštrukčné riešenie: Základy rodinného domu sú bez izolácie proti zemnej vlhkosti. Prízemie má murované obvodové nosné steny prevažne z nepálených tehál v skladobnej hrúbke do 50 cm. Prízemie má drevené trámové stropy s podhľadom. Fasáda je brizolitová a vápennocementová, vnútorné omietky sú vápennocementové hladké. Dvere sú s drevenou plnou a presklenou výplňou, okná sú drevené dvojité, okenice sú plastové. Podlahy na prízemí sú v obytných miestnostiach palubovka a koberec, ostatné podlahy sú prevažne keramické. Vykurovanie je pieckou na tuhé palivo, plyn je odstavený. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. V kuchyni je kuchynská linka na báze dreva, sporák na tuhé palivo, drezové umývadlo s výtokovou armatúrou na studenú vodu. Stavba je zavlhnutá, niektoré obvodové steny sú popraskané. Predmet dražby si celkovo vyžaduje údržbu.

Add to My Living

Nový inzerát [ID:AR-02JO-020526]

Today 6:30 am

Nové Zámky
369.000 EUR

Add to My Living

Nový inzerátHouse, Marcelova, 120 m² [ID:123642]

Today 1:50 am

Marcelová/Komárno
1 EUR

Add to My Living

Nový inzerátPlot, Dulovce, 1957 m² [ID:328365]

Today 1:49 am

Dulovce/Komárno
6.000 EUR

Add to My Living

Nový inzerátPlot, vyborna lokalita, 556 m² [ID:314311]

Today 1:48 am

Hurbanovo/Komárno
12.500 EUR

Add to My Living

Nový inzerátPlot, Virt, 504 m² [ID:328574]

Today 1:46 am

Virt/Komárno
12.400 EUR

Add to My Living

Nový inzerátPlot, Virt, 471 m² [ID:328575]

Today 1:45 am

Virt/Komárno
11.700 EUR

Add to My Living

Nový inzerátHouse, Zlatna na Ostrove, 285 m² [ID:131424]

Today 1:44 am

Zlatná na Ostrove/Komárno
62.500 EUR

Add to My Living

Nový inzerátGarden cottage, pri jazere, 98 m² [ID:128904]

Today 1:43 am

Kolárovo/Komárno
59.000 EUR

Add to My Living

Nový inzerátHouse, Hurbanovo, 180 m² [ID:18716]

Today 1:42 am

Hurbanovo/Komárno
52.700 EUR

Add to My Living

Nový inzerátPlot, Kravany nad Dunajom, 1584 m² [ID:334700]

Today 1:40 am

Kravany nad Dunajom/Komárno
9.990 EUR

Add to My Living

Nový inzerátPlot, Bohata, 1936 m² [ID:334706]

Today 1:39 am

Hurbanovo/Komárno
13.999 EUR

Add to My Living

Nový inzerátHouse, Buc, 133 m² [ID:136977]

Today 1:38 am

Búč/Komárno
19.900 EUR

Add to My Living

Nový inzerátHouse, 28. októbra, 60 m² [ID:137545]

Today 1:37 am

Hurbanovo/Komárno
26.000 EUR

Add to My Living

Nový inzerátHouse, Radvan nad Dunajom, 200 m² [ID:140215]

Today 1:34 am

Radvaň nad Dunajom/Komárno
58.000 EUR

Add to My Living

Nový inzerátPlot, Velka Guta, 1044 m² [ID:342965]

Today 1:34 am

Kolárovo/Komárno
11.500 EUR

Add to My Living

Nový inzerátPlot, Kamenicna, 1000 m² [ID:340362]

Today 1:32 am

Kameničná/Komárno
16.500 EUR

Add to My Living

Nový inzerátBuilding plot – mixed use, Vyhlad na Dunaj, 2204 m² [ID:339917]

Today 1:31 am

Kravany nad Dunajom/Komárno
24,40 EUR/ m²

Add to My Living

Nový inzerátHouse, Ton, 150 m² [ID:144069]

Today 1:29 am

Tôň/Komárno
29.600 EUR

Add to My Living

Nový inzerátHouse, Patince, 280 m² [ID:146730]

Today 1:18 am

Patince/Komárno
49.900 EUR

Add to My Living

Nový inzerátPlot, Hurbanovo, 664 m² [ID:353469]

Today 1:16 am

Hurbanovo/Komárno
14.184 EUR

Add to My Living

Nový inzerátPlot, Hurbanovo, 667 m² [ID:353488]

Today 1:15 am

Hurbanovo/Komárno
11.028 EUR

Add to My Living

Nový inzerátPlot, Hurbanovo, 628 m² [ID:353489]

Today 1:14 am

Hurbanovo/Komárno
10.482 EUR

Add to My Living

Nový inzerátPlot, Hurbanovo [ID:353490]

Today 1:13 am

Hurbanovo/Komárno
21.510 EUR

Add to My Living

Nový inzerát2-room, Hurbanovo, 32 m² [ID:252537]

Today 1:11 am

Hurbanovo/Komárno
19.400 EUR

Add to My Living
Next page