Rodina LIVINGSearch results (1669): For sale » All categories » Košice region

[ID:RE0005051-13-000035]

4 years ago

Košická Belá
1.900.000 EUR

HOTEL DAM je nadštandardný komplex, ktorý nájdete 18 km od Košíc - metropoly východného Slovenska, druhého najväcšieho mesta na Slovensku a len 20 minút cesty autom od medzinárodného letiska Košice. Nachádza sa na úpätí Košického lesa vo východnej casti Slovenského Rudohoria na trase cesty vedúcej z Košíc do Margecian s pokracovaním do Spišského regiónu a Vysokých Tatier. Hotel ponúka široké spektrum možností pre firmy aj rodiny. Hotel má kapacitu 110 lôžok a celkovo 3000 m2 podlahovej plochy.

Add to My Living

[ID:RE0003226-14-002665]

4 years ago

Trebišov

Rodinný dom s. č. 66, je postavený na parcele KN - C č. 287, v katastrálnom území Čeľovce, okres Trebišov. Rodinný dom je postavený na hlavnej ulici obce, v blízkosti je zastávka autobusovej dopravy, v lokalite zastavanej rodinnými domami, v rovinatom teréne, s prístupom z verejnej spevnenej komunikácie. Rodinný dom pozostáva z pôvodného domu z roku 1940 a z prístavby prednej časti domu z roku 1970, podľa potvrdenia Obecného úradu Čeľovce v prílohe znaleckého posudku. Rodinný dom bol čiastočne rekonštruovaný v roku 2010 laminátové podlahy, kotol UK a bojler, v roku 2012 plastové okná a vstupné dvere. Príslušenstvom rodinného domu je hospodárska budova za rodinným domom, ploty, studňa, altánok a vonkajšie úpravy. Dom má jedno nadzemné podlažie a čiastočné podzemné podlažie, manzardovú strechu s drevenou konštrukciou. V 1. podzemnom podlaží je jedna miestnosť pivnice s kotlom na plyn, elektrickým zásobníkovým ohrievačom teplej vody a domácou vodárňou. V 1. nadzemnom podlaží sa nachádza zádverie, hala, 3 izby, kúpeľňa, WC, obývacia izba, kuchyňa, špajza a detská izba. Dom je postavený na základových pásoch betónových, s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné a obvodové konštrukcie sú kamenné v podzemnom podlaží, hrúbky do 60 cm, a murované prevažne z pórobetónových tvárnic v nadzemnom podlaží hrúbky 40 cm. Priečky sú murované z tehál hrúbky 150 mm. Stropná konštrukcia nad podzemným aj nadzemným podlažím je drevená trámová. Strecha je manzardová s drevenou väznicovou konštrukciou, s krytinou z azbestocementových šablón. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu. Ostatné klampiarske konštrukcie parapetov sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšia omietka stien je brizolitová, s kamenným obkladom sokla. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Vnútorné keramické obklady v kúpeľni a za kuchynskou linkou. Vnútorné dvere sú hladké, plné v oceľových zárubniach, vonkajšie dvere sú nové plastové. Okná sú nové plastové s horizontálnymi hliníkovými žalúziami. Podlahy sú laminátové, v kúpeľni je keramická dlažba. Vykurovanie je ústredné, kotlom na plyn, v izbách sú oceľové panelové radiátory s regulačnými ventilmi. Elektrická energia je svetelná i motorická. Zdrojom vody je vlastná studňa s domácou vodárňou v pivnici. Odpad je zvedený do žumpy. V rodinnom dome je rozvod studenej a teplej vody. Zdrojom teplej vody je elektrický zásobníkový ohrievač. V dome je rozvod plynu ku kotlu a ku sporáku. Zo zariaďovacích predmetov sa v dome nachádzajú smaltovaná vaňa, umývadlo a záchod splachovací, pákové vodovodné batérie. Kuchynská linka je na báze dreva dl. 3,0 m, s nerezovým dvojitým drezom, pákovou vodovodnou batériou, keramický obklad za linkou, plynový sporák, odsávač pár. 1. podzemné podlažie: Rodinný dom je čiastočne podpivničený pod pôvodnou časťou domu, so vstupom cez schodisko z dvora. Steny sú kamenné, s hrúbkou do 60 cm, strop je drevený trámový s viditeľnými trámami. Podlaha nie je, omietky sú vápenné hrubé. Okno je drevené jednoduché, dvere sú drevené rámové. Dispozíciu tvorí jedna miestnosť pivnice - kotolňa, v ktorej sa nachádza kotol na plyn, zásobníkový ohrievač teplej vody a domáca vodáreň. Rozvod elektrickej energie svetelnej a motorickej. Rozvod teplej a studenej vody, rozvod plynu. 1. nadzemné podlažie: Dispozícia 1. nadzemného podlažia: zádverie, hala, 3 izby, kúpeľňa, WC, obývacia izba, kuchyňa, špajza, detská izba. Murivo je prevažne pórobetónové hrúbky 40 cm, priečky sú z tehál hr. 150 mm. Stropná konštrukcia je drevená trámová s rovným podhľadom. Vonkajšie omietky sú brizolitové, obklad sokla kamennými doskami. Vnútorné omietky sú vápenné hladké, keramický obklad kúpeľne a za kuchynskou linkou. V zádverí a v hale je drevený obklad stien. Povrchy podláh sú laminátové, a keramická dlažba v kúpeľni. Okná sú plastové s horizontálnymi žalúziami. Vnútorné dvere sú hladké plné. Vykurovanie je ústredné, kotlom na plyn, s oceľovými panelovými radiátormi s regulačnými ventilmi. Teplá voda je zabezpečená elektrickým zásobníkom v pivnici, rozvod teplej a studenej vody pozinkovanými rúrkami. Dom je pripojený na elektrickú sieť svetelnú a motorickú. V kúpeľni je smaltovaná vaňa, keramické umývadlo, pákové vodovodné batérie, splachovací záchod. V kuchyni je linka na báze dreva dĺžky 3,0 m, nerezový dvojitý drez, páková vodovodná batéria, plynový sporák, odsávač pár. Hospodárska budova Hospodárska budova za rodinným domom slúži pre hospodárske zvieratá. Murivo je kamenné hrúbky do 50 cm. Základy sú betónové bez podmurovky. Strecha je sedlová s krytinou z azbestocementových šablón, bez klampiarskych konštrukcii. Vonkajšie omietky sú vápenné hrubé, vnútorné omietky sú vápenné hrubé. Podlahy sú hrubé betónové. Dvere sú drevené rámové. Okná sú oceľové jednoduché. Rozvod elektrickej energie svetelnej. Pozemok Predmetom ohodnotenia sú pozemky v zastavanom území obce Čeľovce s počtom obyvateľov do 5000, zastavané rodinným domom s príslušenstvom, v lokalite zastavanej rodinnými domami so štandardným vybavením. Dopravné spojenie obce je autobusovou dopravou, doprava do mesta je vyhovujúca. Pozemky sú situované v rovinatom teréne, s možnosťou napojenia na inžinierske siete: elektrická energia a plyn. Povyšujúcim faktorom je veľká výmera pozemkov. Negatívne účinky okolia na pozemok nie sú. Altánok Vedľa domu na parcele č. 288 je postavený altánok, s podlahou zo zámkovej dlažby, s drevenou konštrukciou a strechou, realizovaný v roku 2012. Záujemcovia o vykonanie obhliadky sa prihlásia telefonicky najneskôr 24 hodín pred stanoveným termínom obhliadky na t. č. : 0949 478 185.

Add to My Living

[ID:RE0003226-14-002666]

4 years ago

Trebišov

Rodinný dom s. č. 1498 v katastrálnom území Trebišov, na ulici Repná, je situovaný v zástavbe rodinných domov, v rovinatom teréne, s prístupom po verejných spevnených komunikáciách, v okrajovej časti mesta. Dom je napojený na inžinierske siete: verejný vodovod, kanalizácia, plynovod a elektrická energia (pri obhliadke bolo zistené, že dom je v súčasnosti odpojený od plynu). Dom má aj vlastnú kopanú studňu. Dom pozostáva z jedného nadzemného podlažia a jedného podzemného podlažia, čiastočného. Dom má stanovú strechu. V podzemnom podlaží sa nachádza pivnica a schodisko. V 1. nadzemnom podlaží sa nachádza zádverie, kuchyňa, chodba, tri izby, špajz, kúpeľňa s WC. Podľa potvrdenia Mesta Trebišov z 23.4.2008, dom bol daný do užívania v roku 1962. Rodinný dom je v pôvodnom stave, s drobnými úpravami - vymenené jedno plastové okno, čiastočné nové stierky v jednej izbe, sadrokartónový podhľad v zádverí, nová kuchynská linka so zabudovanými spotrebičmi. POPIS PODLAŽÍ: 1. Podzemné podlažie: podpivničenie rodinného domu je v časti pod kuchyňou čiastočné, so vstupom z dvora. V podzemnom podlaží sa nachádza pivnica a schodisko. Zvislé nosné a obvodové konštrukcie sú betónové z monolitického betónu hr. 50 cm. Vodorovné nosné konštrukcie - stropy sú monolitické železobetónové, s rovným podhľadom. Vnútorné omietky sú vápenné hrubé. Dvere sú drevené zvlakové. Kanalizácia z nadzemného podlažia z liatinových rúr je zvedená do verejnej siete. Schodisko s povrchovou úpravou cementovým poterom. 1. Nadzemné podlažie: dispozícia 1. nadzemného podlažia: zádverie, kuchyňa, chodba, 3 izby, špajz, kúpeľňa s WC. Základy sú betónové s vodorovnou hydroizoláciou, suterén osadený v hĺbke 1,5 m bez zvislej izolácie. Zvislé nosné a obvodové konštrukcie sú murované z tehál hr. 40 cm. Priečky sú murované z tehál hrúbky 150 mm. Vodorovné nosné konštrukcie - stropy sú drevené trámové, s rovným podhľadom. Strecha je stanová s drevenou konštrukciou krovu, s krytinou z azbestocementových šablón. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu. Ostatné klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Výplne otvorov - okná sú drevené dvojité, vonkajšie aj vnútorné dvere sú drevené rámové. Vonkajšia omietka stien je škrabaná brizolitová, s omietaným soklom. Vnútorné omietky sú vápenné hladké, v jednej izbe s novou stierkou bez finálnej úpravy. Vnútorné keramické obklady kúpeľne do výšky 1,2 m. Podlahy sú v izbách drevené palubovky, ostatné sú z keramickej dlažby. V dome sú vnútorné rozvody studenej a teplej vody, elektrickej energie svetelnej a motorickej s poistkami, plynu a kanalizácie. Voda je z verejnej siete a zo studne. Kúrenie je lokálne, plynovými kachľami, teplá voda je zabezpečená plynovým prietokovým ohrievačom. V kuchyni sa nachádza kuchynská linka na báze dreva dl. 4,0 m s nerezovým drezom, zabudovanou plynovou varnou doskou, samostatný plynový sporák, samostatný smaltovaný drez, bežná vodovodná batéria. V kúpeľni sa nachádza smaltovaná vaňa, bežná vodovodná batéria, splachovací záchod, plynový prietokový ohrievač, plynové kachle, domáca vodáreň. Garáž na p. č. 1579 Stavba samostatnej garáže je postavená vo dvore, na betónových základoch, s murovanou konštrukciou stien z plynosilikátových tvárnic hrúbky do 30 cm. Strecha je spádová pultová s drevenou konštrukciou, s krytinou z pozinkovaného plechu, bez stropnej konštrukcie. Vonkajšie omietky sú brizolitové, vnútorné omietky sú vápenné hladké. Podlahy sú betónové. Okno je drevené jednoduché, vráta plechové. Pozemok Predmetom sú pozemky v zastavanom území okresného mesta Trebišov, zastavané rodinným domom s príslušenstvom, v lokalite zastavanej rodinnými domami so štandardným vybavením. Pozemok je umiestnený s možnosťou napojenia na všetky inžinierske siete: verejný vodovod a kanalizácia, elektrická energia, plyn. Negatívne účinky okolia na pozemok nie sú. Pozemky sa nachádzajú v chránenom ložiskovom území, keďže na nich neprebieha výkon banskej činnosti, zohľadňuje sa v koeficiente intenzity využitia. Záujemcovia o vykonanie obhliadky sa prihlásia telefonicky najneskôr 24 hodín pred stanoveným termínom obhliadky na t. č. : 0949 478 185.

Add to My Living

[ID:RE0003226-15-002189]

4 years ago

Košice - Sever
126.420 EUR

TUreality ponúka na predaj stavebné pozemky v lokalite Košice-Čermeľ. Rozmery pozemkov sú cca 14,5m x 57m (980m2) a 23,5m x 43,8m (856m2). Cena za m2 je 129€. Na pozemku sú všetky inžinierské siete: plyn, voda, elektrika a kanalizácia. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať: Tel.: 0948041179 Email: strbak@tureality.sk

Add to My Living

[ID:RE0003226-15-002864]

4 years ago

Košice - Sever
338.218 EUR

TUreality ponúka na predaj 3-izbový byt v novostavbe bytového domu,(apartmán) nachádzajúci sa v lukratívnej časti Čermeľ. Byt s podlahovou plochou 155 m2 a loggia 20 m2, terasa 22,44 m2 sa nachádza na 3. poschodí v bytovom dome s výťahom. Nehnuteľnosť sa predáva v stave holobytu (bez kuchynskej linky, podláh, sanity). Tento byt ponúka moderný dizajn, kde každý byt je vybavený vlastným kúrením pomocou plynového kotla. Parkovacie miesto, pivničný priestor je v cene bytu. TREBA VIDIEŤ !!! Energetický certifikát nie je k dispozícii. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať: Tel.:0907 296 427, slivka@tureality.sk

Add to My Living

Detached house, 704 m², new development, garage [ID:4889]

4 years ago

Žakarovce/Gelnica
30.000 EUR

Rodinný dom v Žakarovciach - ZNÍŽENÁ CENA

furnished, local heating

Add to My Living

Detached house, 811 m², fully refurbished, trouble-free parking [ID:4829]

4 years ago

Mlynky/Spišská Nová Ves
108.000 EUR

Rodinný dom - chalupa Mlynky

garage, furnished, central heating, internet connection

Add to My Living
Záhrada s chatkou, Červený Jarok-Znížená cena

Add to My Living
Stavebný pozemok v Spišskej Novej Vsi

Add to My Living
Novopostavený bungalov v tichej lokalite na Kukučínovej ulici v Michalovciach

garage, local heating

Add to My Living
Rodinný dom v Nálepkove časť II. Hámor - ZNÍŽENÁ CENA

local heating

Add to My Living
Obchodné, kancelárske priestory Smižany

internet connection

Add to My Living
Budova na ul. Stavbárov v Michalovciach

trouble-free parking, central heating

Add to My Living
Rodinný dom, Spišská Nová Ves

local heating

Add to My Living

Detached house, 792 m², original condition, balcony [ID:4489]

4 years ago

Harichovce/Spišská Nová Ves
125.000 EUR

Rodinný dom v obci Harichovce, okres Spišská Nová Ves, znížená cena

trouble-free parking, garage, fireplace/stove, local heating, internet connection

Add to My Living

Detached house, 1514 m², fully refurbished, balcony [ID:4459]

4 years ago

Spišské Tomášovce/Spišská Nová Ves
189.990 EUR

Rodinný dom v obci Spišské Tomášovce

trouble-free parking, garage, fireplace/stove, local heating, internet connection

Add to My Living

Detached house, 1108 m², original condition, balcony [ID:4435]

4 years ago

Trhovište/Michalovce
60.000 EUR

ZNÍŽENÁ CENA!!! Komplex 3 rodinných domov v obci Trhovište, okr. Michalovce

trouble-free parking, garage, telephone connection/line, local heating, internet connection

Add to My Living

Detached house, 1051 m², original condition, trouble-free parking [ID:4425]

4 years ago

Mníšek nad Hnilcom/Gelnica
11.000 EUR

Rodinný dom v Mníšku nad Hnilcom - ZNÍŽENÁ CENA

garage

Add to My Living

Detached house, 778 m², original condition, balcony [ID:4387]

4 years ago

Veľké Kapušany/Michalovce
63.000 EUR

Dvojgeneračný rodinný dom vo Veľkých Kapušanoch

loggia, garage, central heating

Add to My Living
!!!ZNÍŽENÁ CENA !!!Dvojgeneračný rodinný dom v Michalovciach

terrace , garage, central heating

Add to My Living

Building plot – residential and recreation use [ID:4352]

4 years ago

Arnutovce/Spišská Nová Ves
22.200 EUR

Pozemok v obci Arnutovce

Add to My Living

Vacation house/cottage [ID:4234]

4 years ago

Letanovce/Spišská Nová Ves
23.000 EUR

Chatka, Letanovský mlyn

Add to My Living

Detached house, J.Kostru, 788 m², original condition [ID:4222]

4 years ago

Spišská Nová Ves
114.000 EUR

Rodinný dom v blízkosti centra mesta, Sp.N.Ves-ZNÍŽENÁ CENA!!!

balcony, garage, central heating

Add to My Living

Building plot – residential and recreation use [ID:4220]

4 years ago

Remetské Hámre/Sobrance
7.100 EUR

Pozemok v krásnom lesnom prostredí v dedinke Remetské Hámre

Add to My Living
Znížená cena !!! Veľký Pozemok na rôzne využitie v Michalovciach

Add to My Living
Prerobená rekreačná chata na Zemplínskej Šírave v oblasti Medvedia hora

garage, furnished, local heating

Add to My Living
Rodinný dom Mlynky, znížená cena

furnished, local heating

Add to My Living

Vacation house/cottage, local heating [ID:4133]

4 years ago

Spišské Vlachy/Spišská Nová Ves
57.000 EUR

Rekreačná chata, oblasť Zahura, Spišské Vlachy

Add to My Living
!!! ZNÍŽENÁ CENA !!! Rodinný dom Kompletne prerobený v Žbinciach pri Michalovciach

garage, central heating

Add to My Living
Chata na Ferčekovciach v Sp. Novej Vsi

balcony, terrace , trouble-free parking, local heating

Add to My Living
Rodinný dom v obci Nálepkovo, okr. Gelnica

garage, local heating

Add to My Living

Building plot – residential and recreation use [ID:3964]

4 years ago

Hrabušice/Spišská Nová Ves
20 EUR/ m²

Pozemok v Slovenskom raji v obci Hrabušice- UPRAVENIE C ENY!!!!!

Add to My Living
Rodinný dom v pokojnej dedinke Hlivištia pri Sobranciach

Add to My Living
Znížená cena !!! Rodinný dom v obci Sobrance

Add to My Living

2-room, fully refurbished, floor:6/9, elevator [ID:3869]

4 years ago

Strážske/Michalovce
14.490 EUR

2-izbový prerobený byt s dvoma balkónmi v Strážskom

balcony, central heating

Add to My Living
Budova na rôzne využitie pri Zemplínskej Šírave

Add to My Living

Building plot – residential and recreation use [ID:3745]

4 years ago

Kaluža/Michalovce
103.000 EUR

Lukratívny pozemok na rôzne využitie pri Zemplínskej Šírave

Add to My Living

Building plot – residential and recreation use [ID:3744]

4 years ago

Kaluža/Michalovce
52.000 EUR

Pozemok na rôzne využitie pri Zemplínskej Šírave

Add to My Living
Bývalý liehovar v obci Spišské Vlachy

Add to My Living
Záhradka s chatkou v záhradkárskej oblasti Nový domov, Spišská Nová Ves

trouble-free parking, furnished, local heating

Add to My Living

Detached house, 673 m², fully refurbished, floor:1/1 [ID:3663]

4 years ago

Smižany/Spišská Nová Ves
150.000 EUR

Rodinný dom v Smižanoch - ZNÍŽENÁ CENA

balcony, loggia, terrace , trouble-free parking, furnished, fireplace/stove, central heating, internet connection

Add to My Living
VÝRAZNE ZNÍŽENÁ CENA !!! Rekreačná chata na Medvedej hore pri Zemplínskej Šírave

Add to My Living

Building plot – residential and recreation use [ID:3631]

4 years ago

Kaluža/Michalovce
22.000 EUR

Pozemok v Kaluži blízko motela Kamenec

Add to My Living

Building plot – residential and recreation use [ID:3627]

4 years ago

Hnilčík/Spišská Nová Ves
13 EUR/ m²

Pozemok v obci Hnilčík

Add to My Living

Detached house, 750 m² [ID:3607]

4 years ago

Michalovce
165.000 EUR

Rodinný dom v časti Stráňany v Michalovciach

Add to My Living

Building plot – residential and recreation use [ID:3603]

4 years ago

Nálepkovo/Gelnica
16.500 EUR

Pozemok v obci Nálepkovo časť Zahájnica - ZNÍŽENÁ CENA

Add to My Living

Building plot – residential and recreation use [ID:3593]

4 years ago

Hnilčík/Spišská Nová Ves
17 EUR/ m²

Stavebný pozemok v obci Hnilčík - ZNÍŽENÁ CENA

Add to My Living

Detached house, 1924 m² [ID:3592]

4 years ago

Tibava/Sobrance
19.000 EUR

Rodinný dom v pôvodnom stave v obci Tibava

Add to My Living
Rozsiahle pozemky vo Vrbovci v Michalovciach

Add to My Living
Na predaj pozemok v Michalovciach

Add to My Living

Vacation house/cottage, new development, balcony, garage [ID:3506]

4 years ago

Smižany/Spišská Nová Ves
34.000 EUR

Chata v časti Košiarny briežok, Smižany

local heating

Add to My Living

Vacation house/cottage [ID:3424]

4 years ago

Spišské Tomášovce/Spišská Nová Ves
80.000 EUR

Chata na Čingove

Add to My Living
Objekt na predaj v obci Nálepkovo, okr. Gelnica

terrace , trouble-free parking, garage, central heating

Add to My Living
Rodinný dom vo vilovej časti IBV - stráňany pri Zemplínskej Šírave v Michalovciach

loggia, terrace , garage, telephone connection/line, central heating

Add to My Living

Detached house, 668 m² [ID:3303]

4 years ago

Sobrance
65.500 EUR

Rodinný dom blízko centra v Sobranciach

Add to My Living
Stavebný pozemok v obci Harichovce, okr. Sp. Nová Ves

Add to My Living
Veľký Pozemok na Stráňanoch v Michalovciach (Vinianska cesta)

Add to My Living
Pozemok na Stráňanoch v Michalovciach (Vinianska cesta)

Add to My Living

Detached house, Agátová, 606 m², fully refurbished [ID:3249]

4 years ago

Smižany/Spišská Nová Ves
190.000 EUR

Rodinný dom v obci Smižany, okr. Sp. Nová Ves

balcony, terrace , trouble-free parking, garage, central heating

Add to My Living
Stavebný pozemok v obci Markušovce, okr. Sp. Nová Ves

Add to My Living

Detached house, 599 m², partly refurbished, floor:1 [ID:3212]

4 years ago

Spišská Nová Ves
145.000 EUR

Dvojgeneračný rodinný dom v Spišskej Novej Vsi - ZNÍŽENÁ CENA

balcony, loggia, terrace , trouble-free parking, garage, furnished, central heating

Add to My Living

Vacation house/cottage, 515 m², new development [ID:3179]

4 years ago

Spišská Nová Ves
26.500 EUR

Chata v časti Červený Jarok

Add to My Living

Detached house, 353 m², original condition [ID:3166]

4 years ago

Nálepkovo/Gelnica
15.000 EUR

Hrubá stavba Nálepkovo

Add to My Living

Building plot – residential and recreation use [ID:3148]

4 years ago

Hrabušice/Spišská Nová Ves
20 EUR/ m²

Pozemok v obci Hrabušice

Add to My Living
Záhrada s chatou ,Červený jarok, Spišská Nová Ves

Add to My Living
Rodinný dom v Michalovciach - Stráňany

Add to My Living

Detached house, 1207 m², fully refurbished [ID:3089]

4 years ago

Veľké Revištia/Sobrance
75.000 EUR

Rodinný dom v obci Veľké Revištia

Add to My Living
Objekt na predaj v Trnave pri Laborci

local heating

Add to My Living
ZNÍŽENÁ CENA!!! Rodinný dom v Michalovciach vo veľmi zachovalom stave

Add to My Living
Znížená cena!!! Rodinný dom v Michalovciach v radovej zástavbe

trouble-free parking, garage, furnished, local heating, internet connection

Add to My Living

Warehousing and manufacture space, 4929 m² [ID:2756]

4 years ago

Markušovce/Spišská Nová Ves
65.000 EUR

Výrobné a skladovacie priestory, Markušovce

Add to My Living

Detached house, 951 m², original condition [ID:2753]

4 years ago

Tušice/Michalovce
15.900 EUR

ZNÍŽENÁ CENA!!! Dom v obci Tušice

Add to My Living

Building plot – residential and recreation use [ID:2708]

4 years ago

Vinné/Michalovce
25.000 EUR

ZNÍŽENÁ CENA!! Pozemok na predaj vo Vinnom

Add to My Living

Retail space, Rázusova, 3846 m², original condition [ID:2669]

4 years ago

Spišská Nová Ves
500.001 EUR

Budova v centre mesta, Spišská Nová Ves

elevator, trouble-free parking

Add to My Living
Rodinný dom Mlynky

central heating

Add to My Living
Rodinný dom v obci Vojany

Add to My Living
ZNÍŽENÁ CENA!!! Rodinný dom blízko centra Michaloviec

terrace , trouble-free parking, garage, furnished, central heating, internet connection

Add to My Living

Detached house, 1030 m², fully refurbished, local heating [ID:2371]

4 years ago

Markušovce/Spišská Nová Ves
68.000 EUR

Rodinný dom, Markušovce - ZNÍŽENÁ CENA

Add to My Living

Detached house, Brezová, 810 m², partly refurbished [ID:2284]

4 years ago

Markušovce/Spišská Nová Ves
66.900 EUR

Rodinný dom v obci Markušovce

terrace , garage, local heating, internet connection

Add to My Living
Chata, Zemplínska Šírava - Kaluža

local heating

Add to My Living

Building plot – residential and recreation use [ID:2244]

4 years ago

Hnilčík/Spišská Nová Ves
22.500 EUR

Stavebný pozemok,Hnilčík

Add to My Living

Building plot – residential and recreation use [ID:2044]

4 years ago

Vinné/Michalovce
21.500 EUR

Pozemok pri Vinnom jazere

Add to My Living

Detached house, 3001 m², new development, terrace [ID:1930]

4 years ago

Vyšná Rybnica/Sobrance
125.000 EUR

ZNÍŽENÁ CENA!!! Novostavba rodinného domu v obci Vyšná Rybnica

garage, furnished, local heating, internet connection

Add to My Living

Building plot – residential and recreation use [ID:1872]

4 years ago

Zalužice/Michalovce
24.000 EUR

Stavebný pozemok v obci Zalužice

Add to My Living
Odstúpenie prevádzky, BAR TEMPLE, Letná, Spišská Nová Ves

internet connection

Add to My Living

Building plot – residential and recreation use [ID:1621]

4 years ago

Pozdišovce/Michalovce
162.001 EUR

Lukratívny pozemok v obci Pozdišovce

Add to My Living
Znížená cena!!! Penzión na Zemplínskej Šírave

Add to My Living

Vacation house/cottage, original condition [ID:1505]

4 years ago

Vinné/Michalovce
25.000 EUR

Budova bývalej reštaurácie Prímestská, Michalovce

Add to My Living
Priemyselný areál na Priemyselnej ul., Michalovce

garage, telephone connection/line, internet connection

Add to My Living
Rodinný dom na Zahájnici, okr.Nálepkovo

trouble-free parking, furnished, local heating

Add to My Living
Znížená cena !!! Chata na Zemplínskej Šírave blízko aquaparku !!!

Add to My Living

Building plot – residential and recreation use [ID:1439]

4 years ago

Vinné/Michalovce
12.000 EUR

Pozemok pri Zemplínskej Šírave v časti Lúč

Add to My Living

Detached house, 912 m², new development, balcony [ID:1120]

4 years ago

Spišské Tomášovce/Spišská Nová Ves
220.000 EUR

Novostavba rodinného domu Spišské Tomášovce

terrace , garage, local heating

Add to My Living

Vacation house/cottage, 165 m², new development, furnished [ID:1004]

4 years ago

Smižany/Spišská Nová Ves
47.000 EUR

Chata, Košiarny briežok, Smižany

local heating

Add to My Living

Detached house, Hnilec, 1647 m², original condition [ID:722]

4 years ago

Hnilec/Spišská Nová Ves
33.000 EUR

Rodinný dom-Hnilec, okr. SNV

local heating

Add to My Living

Detached house, 2883 m², original condition, loggia [ID:594]

4 years ago

Arnutovce/Spišská Nová Ves
168.000 EUR

Bytový dom v obci Arnutovce, okr. Spišská Nová Ves

garage, central heating

Add to My Living

Warehousing and manufacture space, 1000 m², original condition [ID:447]

4 years ago

Rudňany/Spišská Nová Ves
15.000 EUR

Sklady - výrobné haly, Rudňany

Add to My Living

Building plot – residential and recreation use, original condition [ID:333]

4 years ago

Markušovce/Spišská Nová Ves
131.401 EUR

Pozemok v obci Markušovce, okr. SNV

Add to My Living
Pozemok v Novoveskej Hute - okres SNV

Add to My Living

Detached house, 4023 m², original condition, central heating [ID:157]

4 years ago

Mlynky/Spišská Nová Ves
200.000 EUR

Obytný dom v obci Mlynky, okr. SNV

Add to My Living
Next page