Rodina LIVINGSearch results (1622): For sale » All categories » Košice region

[ID:14563]

3 weeks ago

Košice - Vyšné Opátske
31,14 EUR/ m²

Add to My Living

Nový inzerát [ID:21958]

Yesterday 10:07 pm

Nižná Hutka
31,25 EUR/ m²

Add to My Living

[ID:18747]

1 month ago

Sokoľ
32,50 EUR/ m²

Add to My Living

[ID:15149]

3 weeks ago

Vyšná Hutka
32,50 EUR/ m²

Add to My Living

[ID:22165]

4 months ago

Košice - Lorinčík
35 EUR/ m²

Add to My Living
Pozemok na Stráňanoch v Michalovciach (Vinianska cesta)

Add to My Living

[ID:7827]

1 month ago

Cestice
35 EUR/ m²

Add to My Living

[ID:22775]

2 months ago

Ruskov
35,16 EUR/ m²

Add to My Living

[ID:22776]

1 month ago

Ruskov
36,07 EUR/ m²

Add to My Living

[ID:12526]

4 months ago

Nová Polhora
36,30 EUR/ m²

Add to My Living

[ID:6112]

Half year ago

Cestice
38 EUR/ m²

Add to My Living

[ID:22691]

1 month ago

Sokoľany
39 EUR/ m²

Add to My Living

[ID:15423]

1 month ago

Nižný Klátov
39,82 EUR/ m²

Add to My Living

[ID:6982]

1 week ago

Moldava nad Bodvou
40 EUR/ m²

Add to My Living

[ID:23455]

1 month ago

Zádiel
40 EUR/ m²

Add to My Living

[ID:12188]

3 months ago

Vyšný Klátov
40,30 EUR/ m²

Add to My Living

[ID:20447]

1 month ago

Bidovce
43,75 EUR/ m²

Add to My Living

[ID:21608]

1 month ago

Bohdanovce
43,77 EUR/ m²

Add to My Living

Plot, Novoveská Huta [ID:353172]

2 weeks ago

Spišská Nová Ves
15,40 EUR/ m²

Add to My Living

[ID:21618]

4 months ago

Slanec
48,92 EUR/ m²

Add to My Living
Znížená cena !!! Veľký Pozemok na rôzne využitie v Michalovciach

Add to My Living

[ID:4337]

2 months ago

Košice - Krásna
50 EUR/ m²

Add to My Living

Nový inzerát [ID:17965]

Today 1:07 am

Košice - Dargovských hrdinov
50 EUR/ m²

Add to My Living

[ID:13267]

Half year ago

Košice - Dargovských hrdinov
51 EUR/ m²

Add to My Living

[ID:13266]

Half year ago

Košice - Dargovských hrdinov
51,50 EUR/ m²

Add to My Living

[ID:21078]

3 months ago

Moldava nad Bodvou
51,66 EUR/ m²

Add to My Living

[ID:14382]

Half year ago

Šemša
52,71 EUR/ m²

Add to My Living

Nový inzerát [ID:17981]

Today 1:07 am

Košice - Šaca
52,78 EUR/ m²

Add to My Living

[ID:18040]

Half year ago

Blažice
53 EUR/ m²

Add to My Living

Nový inzerát [ID:23421]

2 days ago

Šemša
53,24 EUR/ m²

Add to My Living

[ID:16292]

1 month ago

Košice - Pereš
54,22 EUR/ m²

Add to My Living

[ID:21899]

1 month ago

Sokoľ
58,18 EUR/ m²

Add to My Living

[ID:18608]

Half year ago

Slanec
58,46 EUR/ m²

Add to My Living

[ID:21799]

5 months ago

Košice - Vyšné Opátske
60 EUR/ m²

Add to My Living

[ID:19179]

Half year ago

Kostoľany nad Hornádom
64,57 EUR/ m²

Add to My Living

[ID:19910]

Half year ago

Košice - Poľov
69,50 EUR/ m²

Add to My Living

[ID:22803]

2 months ago

Ďurďošík
72,97 EUR/ m²

Add to My Living

Nový inzerát [ID:10636]

Yesterday 10:07 pm

Košice - Dargovských hrdinov
82,50 EUR/ m²

Add to My Living

[ID:20915]

Half year ago

Čaňa
84,30 EUR/ m²

Add to My Living

Nový inzerát [ID:23374]

Yesterday 8:37 pm

Košice - Pereš
85 EUR/ m²

Add to My Living

[ID:22740]

3 months ago

Vinné
86 EUR/ m²

Add to My Living

[ID:11493]

Half year ago

Košice - Krásna
91 EUR/ m²

Add to My Living

Nový inzerát [ID:21475]

Today 2:37 am

Košice - Pereš
91,49 EUR/ m²

Add to My Living

[ID:8696]

Half year ago

Košice - Krásna
100 EUR/ m²

Add to My Living

[ID:23166]

1 week ago

Košice - Krásna
106,38 EUR/ m²

Add to My Living

[ID:RE0003214-18-000400]

3 weeks ago

Michalovce
110 EUR

Add to My Living

[ID:4528]

Half year ago

Košice - Sever
115 EUR/ m²

Add to My Living

[ID:21386]

Half year ago

Košice - Krásna
123,20 EUR/ m²

Add to My Living

[ID:22051]

4 months ago

Košice - Krásna
126 EUR/ m²

Add to My Living

[ID:8583]

1 month ago

Košice - Sever
130 EUR/ m²

Add to My Living

[ID:21293]

5 months ago

Košice - Košická Nová Ves
141,11 EUR/ m²

Add to My Living

House, Veľké Raškovce, 159.88 m², original condition [ID:POMM - 2009-294303]

3 weeks agoReserved

Veľké Raškovce/Michalovce
150 EUR

Family house, Veľké Raškovce, Sale, Trebišov, Slovakia

plot is fenced, quiet neighborhood, barrier-free access, loft, duplex apartment, trouble-free parking, garage, unfurnished , alarm system, security door, telephone connection/line, brick construction type

Add to My Living

[ID:6183]

Half year ago

Košice - Dargovských hrdinov
152 EUR/ m²

Add to My Living

Nový inzerát [ID:23378]

Yesterday 11:37 pm

Košice - Myslava
185 EUR/ m²

Add to My Living

[ID:RE0003214-18-000301]

3 months ago

Sobrance
3.490 EUR

Add to My Living

[ID:RE0003214-18-000280]

3 months ago

Michalovce
4.650 EUR

Add to My Living

[ID:RE0003214-18-000396]

3 weeks ago

Trebišov
4.700 EUR

Add to My Living

[ID:7421]

5 months ago

Moldava nad Bodvou
4.700 EUR

Add to My Living

[ID:RE0004314-16-000287]

Year ago

Vrbnica
4.700 EUR

Dražba pozemku v obci Vrbnica Pozemok: (2766 m2) Zastavané plochy a nádvoria - pozemok rovinatý v zastavanom území obce Vrbnica, ktorý pozostáva zo štyroch parciel s celkovou výmerou 2766 m2.

Add to My Living

[ID:RE0003214-18-000314]

2 months ago

Michalovce
4.800 EUR

Add to My Living

[ID:RE0003214-18-000256]

4 months ago

Sobrance
4.900 EUR

Add to My Living

[ID:RE0003186-17-000097]

Half year ago

Košice - Sever
5.000 EUR

Add to My Living

[ID:23441]

1 month ago

Košice - Šaca
5.990 EUR

Add to My Living

[ID:RE0003214-18-000421]

1 week ago

Trebišov
6.000 EUR

Add to My Living

[ID:RE0003186-18-000050]

3 months ago

Košice - Západ
6.000 EUR

Add to My Living

Garages, Myslavská, 19 m², original condition [ID:5544]

2 months ago

Košice - Západ/Košice II
6.400 EUR

brick construction type

Add to My Living

[ID:RE0003186-17-000117]

Half year ago

Sady nad Torysou
6.500 EUR

Add to My Living

[ID:RE0003186-18-000046]

3 months ago

Košice - Juh
6.900 EUR

Add to My Living

[ID:21823]

5 months ago

Košice - Juh
6.990 EUR

Add to My Living

[ID:RE0003186-18-000073]

2 months ago

Košice - Myslava
7.000 EUR

Add to My Living

[ID:RE0003214-18-000390]

3 weeks ago

Trebišov
7.000 EUR

Add to My Living

Building plot – residential and recreation use [ID:4220]

3 years ago

Remetské Hámre/Sobrance
7.100 EUR

Pozemok v krásnom lesnom prostredí v dedinke Remetské Hámre

Add to My Living

[ID:RE0004163-18-000075]

3 months ago

Veľké Trakany
7.500 EUR

Dátum konania opakovanej dražby: 28.09.2018 12:30 Miesto opakovanej dražby: salónik na 1. poschodí v Hoteli Ambassador, Hlavná 101, 040 01 Košice Cena podľa znaleckého posudku: 9900,- EUR Najnižšie podanie: 7500,- EUR Minimálne prihodenie: 200,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 2000,- EUR Prvá obhliadka: 12.09.2018 09:30; stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súpisným číslom 164 v obci Veľké Trakany, okres Trebišov, a to po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. číslo: 00421 918 814 799, aspoň 1 deň vopred Druhá obhliadka: 17.09.2018 12:00; stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súpisným číslom 164 v obci Veľké Trakany, okres Trebišov, a to po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. číslo: 00421 918 814 799, aspoň 1 deň vopred Predmet opakovanej dražby: Predmetom dražby sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Trebišov, obec: Veľké Trakany, katastrálne územie: Veľké Trakany, zapísané v evidencii Okresného úradu Trebišov, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 630, a to konkrétne:  rodinný dom so súpisným číslom 164 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 335 o výmere 604 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,  pozemok parcely registra „C“ č. 335 o výmere 604 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,  pozemok parcely registra „C“ č. 336/1 o výmere 475 m2, druh pozemku: záhrady,  pozemok parcely registra „C“ č. 336/2 o výmere 342 m2, druh pozemku: záhrady (ďalej len ako „predmet dražby“). Opis predmetu opakovanej dražby: Rodinný dom so súpisným číslom 164, Veľké Trakany Predmetom dražby je samostatne stojaci rodinný dom nachádzajúci sa na rovinatom pozemku v intraviláne obce. Dom sa nachádza v zastavanej časti samostatne stojacích rodinných domov cca 200 m od stredu obce pri štátnej asfaltovej komunikácii III. triedy v smere Veľké Trakany - Malé Trakany - Čierna nad Tisou. Predmet dražby bol postavený v roku 1927. V roku 1960 bola rekonštruovaná fasáda a kúpeľňa rodinného domu a v roku 1998 bola zrealizovaná rekonštrukcia interiéru. Predmet dražby bol v čase obhliadky napojený na verejne inžinierske siete: zrealizovaná ELI prípojka - vzdušná, verejný vodovod a verejný rozvod zemného plynu, ktorý bol v čase obhliadky odpojený. Kanalizácia je napojená do vlastnej žumpy umiestnenej za domom. V čase obhliadky bol predmet dražby obývaný. Rodinný dom je riešený ako jednopodlažný, bez suterénu a obytného podkrovia. Hlavný vstup do domu je z úrovne terénu, z bočnej juhovýchodnej strany dvora. Dispozičné riešenie: V 1.NP sa nachádza: zádverie, kuchyňa, kúpeľňa a 3 izby. Zastavaná plocha I. NP je 117,85 m2. Technicko – konštrukčné riešenie: Základy domu sú kamenné bez izolácie proti vode. Obvodové murivo 1.NP je murované z tehál hr. 55 cm, z vonkajšej strany je vápenno-cementový špric. Priečky v dome sú vybudované z tehál. Strop nad 1.NP je drevený trámový s rovným podhľadom. Vnútorné povrchové úpravy/omietky sú vápenné štukové. Vykurovanie domu je riešené dvomi gamatkami a dvoma sporákmi na tuhé palivo. Ohrev teplej úžitkovej vody je riešený zásobníkovým ohrievačom TÚV zaveseným na stene v kúpeľni. Rozvod vody v dome vedie oceľovým pozinkovaným potrubím studenej a teplej vody. ELI v 1.NP je riešená rozvodmi 220 V a 380 V s poistkovým rozvádzačom. Strecha je riešená ako valbová, s pálenou jednodrážkovou krytinou na latovaní. Klampiarske konštrukcie tvoria pozinkované zvody, žľaby a parapety s povrchovou úpravou, ktoré boli vymenené pri výmene okien. Okná na predmete dražby sú vymenené za plastové EURO s izolačným dvojsklom. Kúpeľňa a WC v dome boli zrealizované okolo roku 1960. Kuchyňa v 1.NP je s vymenenou kuchynskou linkou na báze dreva z roku 2007, vybavená plynovým sporákom s digestorom a nerezovým drezom. Obklad steny za kuchynskou linkou je z keramického obkladu. Interiérové dvere v dome sú vymenené, hladké plné a zasklené. Podlahy obytných miestnosti v dome sú z PVC na betónovom potere. Podlahy príslušenstva domu sú z keramickej dlažby. Dom má v čase obhliadky čiastočne rekonštruovaný interiér a čiastočne rekonštruovanú fasádu. Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä: Drobná stavba – sklad drevenej konštrukcie Ide o drevený sklad, ktorý tvorí jedna miestnosť. Je umiestnený za domom z juhozápadnej strany. Sklad bol vybudovaný v roku 1960. Základy sú bez podmurovky. Zvislé nosné konštrukcie sú drevené stĺpikové, jednostranne obité. Podlahy skladu sú hrubé betónové z tehlovej dlažby. Nachádza sa tu svetelná elektroinštalácia (poistky). Zastavaná plocha skladu drevenej konštrukcie je 24 m2. Prístrešok pred vstupom do predmetu dražby Prístrešok pred vstupom do domu bol vybudovaný v roku 1980. Je drevenej konštrukcie s pultovou strechou s krytinou z vlnitého plechu. Podlaha prístrešku je z monolitického betónu. Zastavaná plocha prístrešku pred vstupom je 15,75 m2. Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.

Add to My Living

[ID:20284]

5 months ago

Košice - Juh
7.500 EUR

Add to My Living

[ID:20612]

Half year ago

Košice - Šaca
7.500 EUR

Add to My Living

[ID:19345]

Half year ago

Košice - Šaca
7.500 EUR

Add to My Living

[ID:20527]

5 months ago

Košice - Západ
7.500 EUR

Add to My Living

[ID:15347]

Half year ago

Košice - Západ
7.700 EUR

Add to My Living

[ID:RE0003186-18-000065]

3 months ago

Košice - Šaca
7.950 EUR

Add to My Living

Garden, Vyšné Opátske, 550 m² [ID:5579]

3 weeks ago

Košice - Vyšné Opátske/Košice IV
7.990 EUR

Add to My Living

[ID:18573]

2 months ago

Košice - Sever
7.990 EUR

Add to My Living

[ID:21727]

1 week ago

Košice - Sever
8.000 EUR

Add to My Living

[ID:22895]

3 weeks ago

Košice - Juh
8.000 EUR

Add to My Living

Vacation house/cottage, 571 m² [ID:5582]

Half year ago

Spišská Nová Ves
8.000 EUR

Záhradka na Iliašovskej ceste, Sp. Nová Ves

Add to My Living

Vacation house/cottage, 469 m² [ID:5045]

Half year ago

Spišská Nová Ves
8.200 EUR

Záhradka s chatkou, Spišská Nová Ves - ZNÍŽENÁ CENA

Add to My Living

Restaurants, Kostolná, 98 m² [ID:454804]

2 months ago

Spišské Vlachy/Spišská Nová Ves
8.300 EUR

Add to My Living

[ID:22782]

1 month ago

Košice - Sever
8.500 EUR

Add to My Living

[ID:RE0004314-16-000168]

Year ago

Porostov
8.700 EUR

Rodinný dom: Rodinný dom s.č.7 k.ú. Porostov POPIS STAVBY Jedná sa o samostatne stojaci RD súpisné číslo 7 , na parc.č. 221, nachádzajúci sa na rovinatom pozemku v intraviláne obce Porostov , kat. územie Porostov , v zastavanej časti samostatne stojacích rodinných domov pri štátnej ceste 2.triedy v smere Sobrance - Nižné Nemecké na okraji obce . Nehnuteľnosť nieje napojená na žiadne verejné inžinierske siete. Kanalizácia z kúpeľne a kuchyne zaústená do trativodu , nakoľko v oceňovanej lokalite nie je vybudovaná verejná kanalizácia a na ohodnocovanom pozemku nieje vybudovaná žumpa . Vodovod do RD bol napojený z vlastnej studne. Fasáda RD z dvoch strán je pôvodná s povrchovou úpravou kelňový špric , z dvoch strán od dvora zrealizovaný obklad na báze plastových lamiel , ktorý schováva nedostatky ( pri rekonštrukcii znalec doporučuje tento obklad zdemontovať , nakoľko bráni rekonštrukcií fasády ) . DISPOZIČNÉ RIEŠENIE: RD je riešený ako prízemný , dispozičné riešenie je v súlade s nákresom 1. NP , ktoré tvorí prílohu znaleckého posudku. Hlavný vstup do 1.NP RD je z bočnej zadnej strany dvora cez zádverie . V 1. nadzemnom podlaží RD sa nachádzajú tieto miestnosti: zádverie ,sklad, 2 x izba, chodb, kuchyňa, špajza, kúpelňa bez WC a sklad so samostatným vstupom z vonkajšej strany dvora , Vnútorné zariadenie RD je nekompletné, zdemolované , je potrebná okamžitá rekonštrukcia ! TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA RD : Základy RD sú betónové bez vodorovnej izolácie proti vode . Obvodové murivo celého RD je murované z pálených a nepálených tehál hr. 45 cm .Priečky v RD sú vybudované z pálených tehál. Strop nad 1.NP RD je drevený trámový s rovným podhľadom . Vnútorné povrchové úpravy /omietky/ vápenné štukové. Vykurovanie nie je riešené , lokálne kachle sa v čase obhliadky v nehnuteľnosti nenachádzajú. Ohrev teplej úžitkovej vody neriešený.Rozvod studenej vody v RD je riešený z vlastnej studne nefunkčný. Rozvody ELI v 1.NP RD nekompletné nefunkčné . V čase obhliadky je RD odpojený od verejnej el. siete. Strecha RD je hambálková s krytinou AZC šablón na latovaní , ktorá je ku dňu obhliadky značne poškodená .Klampiarske konštrukcie pozinkované zkorodované , potrebné riešiť .Okna na RD sú drevené dvojité s dvojitým zasklením ,ktorých nátery sú značne zvetralé a poškodené a okná poškodené (porozbíjané).

Add to My Living

[ID:RE0003186-18-000067]

2 months ago

Košice - Sever
8.800 EUR

Add to My Living

[ID:RE0003214-18-000347]

1 month ago

Michalovce
8.900 EUR

Add to My Living

[ID:RE0003214-18-000328]

2 months ago

Trebišov
8.900 EUR

Add to My Living

[ID:RE0001667-16-000431]

Year ago

Jovice
9.000 EUR

Ponúkame Vám na predaj pozemok - na výstavbu pre rodinné domy v obci Jovice, v uličnej zástavbe medzi domami. Plocha: pozemku 768m2. Šírka pozemku cca 16 metrov. Asfaltová prístupová cesta. V blízkosti pozemku sa nachádza elektrická prípojka, plynová prípojka. Voda v obci iba vlastná studňa, odpad sa dá riešiť žumpou. Výhody: slnečný, pekný výhľad. Cena 9.000€ je vrátane poplatkov a služieb spojených s prevodom. Naša spoločnosť ponúka profesionálne riešenie pri hľadaní Vašej novej nehnuteľnosti. Individuálnym prístupom zabezpečujeme pre svojich klientov právny servis a poradenstvo v oblasti realít, vrátane financovania a poistenia. Každý klient má u nás status VIP klienta.

Add to My Living

Garden, 360 m², plot is fenced, quiet neighborhood [ID:843-1007-330731]

1 week ago

Vyšná Hutka/Košice - okolie
9.000 EUR

Gardens, Sale, Košice-okolie, Slovakia

barrier-free access, loft, duplex apartment, alarm system, security door, telephone connection/line

Add to My Living

[ID:282828]

Half year ago

Streda nad Bodrogom
9.000 EUR

Add to My Living

[ID:RE0001667-18-000124]

4 months ago

Mudrovce
9.000 EUR

Ponúkame Vám na predaj stavebný pozemok - pre rodinné domy v obci Mudrovce iba 31 km od Košíc. Plocha: pozemku 1.026m2. Rovinatý pozemok s možnosťou rozdeliť na 2 pozemky, intravilán obce. Kamenitá spevnená prístupová cesta. Na pozemku sa nachádza elektrická prípojka (230/400V). V blízkosti pozemku sa nachádza vodovod, resp. možnosť navŕtať studňu. Odpad je potrebné riešiť žumpou. Výhody: tiché prostredie. Cena 9 000 € je vrátane komplexných služieb a všetkých poplatkov spojených s prevodom nehnuteľnosti. Právny servis zabezpečujeme advokátskou kanceláriou. Najvýhodnejšie financovanie a poistenie Vám zabezpečí tím našich odborných špecialistov. 

Add to My Living

[ID:23482]

1 month ago

Smolník
9.000 EUR

Add to My Living

Vacation house/cottage [ID:5562]

Half year ago

Spišská Nová Ves
9.000 EUR

Záhradka na sídl. Tarča, Sp. Nová Ves

Add to My Living
Next page