Rodina LIVINGSearch results (191): For sale » Non-residential » Banská Bystrica region

number of rest rooms: 1, security door, telephone connection/line, brick construction type, plastic windows, combinated, central heating, cable tv, internet connection

Add to My Living

paving, central heating + local

Add to My Living

Nový inzerát [ID:17_281123034016]

5 days ago

Hriňová
69.999 EUR

Add to My Living

[ID:RE0004652-19-000409]

1 week ago

Staré Hory
430.000 EUR

Add to My Living

[ID:RE0004652-19-000407]

1 week ago

Mýtna
1.980.000 EUR

Add to My Living

[ID:RE0004652-19-000405]

1 week ago

Mýto pod Ďumbierom
350.000 EUR

Add to My Living

[ID:17_285450114711]

1 week ago

Podkriváň
24.999 EUR

Add to My Living

[ID:RE0004652-19-000402]

1 week ago

Banská Bystrica
153.676 EUR

Add to My Living

[ID:17_279997997993]

1 week ago

Klenovec
13.000 EUR

Add to My Living

[ID:17_279493205404]

1 week ago

Krokava
250.000 EUR

Add to My Living

[ID:RE0004652-19-000398]

1 week ago

Banská Bystrica
102.203 EUR

Add to My Living

[ID:17_284723017487]

1 week ago

Divín
84.999 EUR

Add to My Living

[ID:RE0004652-19-000397]

1 week ago

Detvianska Huta
21.900 EUR

Add to My Living

[ID:1845]

1 week ago

Banská Bystrica
154.000 EUR

Add to My Living

[ID:17_285569994757]

2 weeks ago

Kokava nad Rimavicou
180.000 EUR

Add to My Living

[ID:17_285131240891]

2 weeks ago

Budikovany
127.000 EUR

Add to My Living

[ID:17_277163686451]

2 weeks ago

Fiľakovo
129.900 EUR

Add to My Living

[ID:RE0004652-19-000386]

2 weeks ago

Banská Bystrica
650 EUR

Add to My Living

[ID:17_285520170732]

2 weeks ago

Kokava nad Rimavicou
200.000 EUR

Add to My Living

[ID:RE0001892-19-000053]

2 weeks ago

Banská Bystrica
63.054 EUR

Ponúkame predaj kancelárskeho priestoru v samostatnej časti nového bytového komplexu Ďatelinky s vlastným vstupom a 2 parkovacími státiami v uzavretom areáli. Kancelársky priestor sa nachádza na 1. poschodí ako jediný priestor v danej časti budovy s výmerou 41 m². Samotná kancelária s menšou kuchynskou linkou je veľká 38 m² a toaleta 3 m². K priestoru sa viaže kúpa 2 vonkajších parkovacích státí v uzavretom areáli s bránou na diaľkové ovládanie. Kancelársky priestor sa nachádza v tichom prostredí, je dostatočne svetlý a poskytuje súkromie. Ponúka sa v cene 54 054,-€ a parkovacie státia v cene 9 000,-€ (cena za obe). Priestor je kúpou voľný.

Add to My Living

[ID:17_277646766553]

3 weeks ago

Krupina
219.900 EUR

Add to My Living

[ID:17_285498203241]

3 weeks ago

Cinobaňa
499.999 EUR

Add to My Living

[ID:17_285205912105]

3 weeks ago

Kováčová
159.900 EUR

Add to My Living

[ID:17_166562823054]

3 weeks ago

Kokava nad Rimavicou
70.000 EUR

Add to My Living

[ID:RE0004652-19-000343]

3 weeks ago

Valaská
30.000 EUR

Add to My Living

[ID:RE0004652-19-000340]

3 weeks ago

Valaská
44.000 EUR

Add to My Living

[ID:RE0004652-19-000336]

3 weeks ago

Hriňová
350 EUR

Add to My Living

Restaurants, 2696 m², fully refurbished, balcony [ID:170109-361673]

3 weeks ago

Staré Hory/Banská Bystrica
470.000 EUR

Gastro premises, Sale, Banská Bystrica, Slovakia

terrace , trouble-free parking, garage, furnished, brick construction type, local heating

Add to My Living

[ID:RE0000062-19-000038]

3 weeks ago

Janova Lehota
15.000 EUR

Predaj stavebného pozemku v pohorí Vtáčnik v katastri obce Janova Lehota s výmerou 704m2 (1hod. z Nitry po diaľnici). Pozemok má šírku 18m, je v chatovej oblasti, kde voda a elektrika sú v dosahu. Na atraktivite mu pridáva fakt, že do max.1/2 hod. je Banská Štiavnica, Vodný Raj Vyhne, Lyžiarske stredisko Skalka, Krahule a kúpele Sklené Teplice.

Add to My Living

[ID:RE0004652-19-000331]

1 month ago

Slovenská Ľupča
380.000 EUR

Add to My Living

[ID:RE0004652-15-000512]

1 month ago

Hriňová
20.442 EUR

Add to My Living

Retail space, 250 m² [ID:57]

1 month ago

Hronský Beňadik/Žarnovica
49.900 EUR

Add to My Living

[ID:BBRF372]

1 month ago

Žiar nad Hronom
230.000 EUR

Add to My Living

[ID:RE0004652-19-000308]

1 month ago

Poniky
87.000 EUR

Add to My Living

[ID:RE0002215-19-000011]

1 month ago

Banská Bystrica
80.000 EUR

Add to My Living

[ID:RE0002215-19-000001]

1 month ago

Banská Bystrica
570.000 EUR

Add to My Living

[ID:17_285487375910]

1 month ago

Banská Bystrica
649.000 EUR

Add to My Living

[ID:ZVIJ18]

1 month ago

Pliešovce
105.000 EUR

Add to My Living

[ID:17_284403972467]

1 month ago

Zvolen
58.000 EUR

Add to My Living

[ID:17_282049107601]

1 month ago

Donovaly
199.900 EUR

Add to My Living

[ID:RE0004163-19-000014]

1 month ago

Veľký Krtíš
364.500 EUR

Cena podľa znaleckého posudku: 486000,- EUR Najnižšie podanie: 364500,- EUR Minimálne prihodenie: 200,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 40000,- EUR Predmet opakovanej dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Veľký Krtíš, obec: Veľký Krtíš, katastrálne územie: Veľký Krtíš, zapísané v evidencii Okresného úradu Veľký Krtíš, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 2734, a to konkrétne: administratívna budova so súpisným číslom 403 s prísl., postavená na pozemku parcely registra “C“ č. 2313/2 o výmere 484 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, garáž so súpisným číslom 403 s prísl., postavená na pozemku parcely registra “C“ č. 2313/3 o výmere 465 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parcely registra “C“ č. 2313/2 o výmere 484 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parcely registra “C“ č. 2313/3 o výmere 465 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parcely registra “C“ č. 2313/4 o výmere 1394 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parcely registra “C“ č. 2313/5 o výmere 1469 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“). Opis predmetu opakovanej dražby: Administratívna budova so súp. č. 403 postavená na parc. č. 2313/2Jedná sa o samostatne stojacu podpivničenú stavbu. Do užívania bola daná v roku 1982. Od roku 2002 bola využívaná ako výrobňa trvanlivého pečiva. V súčasnej dobe budova nie je využívaná. Dispozičné riešenie sa predpokladá: Budova pozostáva zo suterénu a z troch nadzemných podlaží. V PP sa nachádzajú: schodišťový priestor so schodiskom, chodba, sociálne zariadenia muži, sociálne zariadenie ženy, kotolňa, šatne, skladové priestory a sklady múky. Zastavaná plocha je 470,45 m2. V 1.NP sa nachádzajú: vstupná chodba, schodisko,  el. rozvodňa, príprava výroby, výrobňa, sklady cestovín, kuchynka, WC muži, WC ženy, sklad hotových výrobkov a nákladný výťah.Zastavaná plocha je 470,45 m2. V 2.NP sa nachádzajú: schodisko, chodba, skladové priestory, sklad múky, výrobňa, kuchynka, WC muži, WC ženy, miestnosť pre upratovačku, sklad hotových výrobkov a nákladný výťah.Zastavaná plocha je 470,45 m2. V 3.NP sa nachádzajú: schodisko, chodba, skladové priestory, kancelárie, kuchynka, soc. zariadenie muži, sociálne zariadenie ženy a 2 zasadačky.      Zastavaná plocha je 470,45 m2. V  4.NP sa  nachádza: jedna miestnosť prístupná po kovovom rebríku. Miestnosť slúži ako sklad CO.Zastavaná plocha je 41,60 m2. Technické riešenie sa predpokladá:Budova je založená na železobetónových základových pásoch a pätkách s vodorovnou a zvislou izoláciou proti vode. V suteréne je znížená podlaha, v kotolni je pod úrovňou spodnej vody cca 10 cm zaplavená vodou. Zvislé nosné konštrukcie budovy tvorí prefabrikovaná žb. stĺpová konštrukcia - skelet s obvodovými sendvičovými pórobetónovými priečkami a výplňovým murivom z pálenej tehly. Povrchová úprava vonkajších povrchov je zo štukovej omietky s náterom na báze plastu. Výplňové konštrukcie (okná) sú drevené zdvojené, v jednom nadzemnom podlaží sú okná vymenené za plastové EURO s izolačným dvojsklom. Zvislé výplňové konštrukcie a priečky vnútri objektu sú murované z pórobetónových tvárnic a pálených tehál. Vodorovné nosné konštrukcie nad všetkými podlažiami sú realizované zo stropných žb. prefabrikovaných panelov. Vertikálna komunikácia v budove je zabezpečená železobetónovými prefabrikovanými schodmi s povrchom nástupníc a podstupníc z podlahoviny PVC. Stropy a steny vnútorných priestorov sú povrchovo upravené štukovou omietkou. Strecha budovy je plochá, pokrytá fóliou Fatrafol, rekonštruovaná bola v roku 2007 s vyspádovaním do vnútorných dažďových zvodov. Odvod vody zo strechy je riešený zvodmi zaústenými do jednotnej dažďovej kanalizácie. Vstupné dvere do budovy sú plastové, vymenené boli v roku 2002. Vnútorné dvere v suteréne sú hladké na báze dreva, v nadzemnom podlaží budovy sú dvere dyhované plné a presklené na báze dreva osadené do kovových zárubní. Podlahy v budove sú s povrchovou úpravou z terazzovej dlažby v skladoch výrobní a v sociálnych zariadeniach. Podlahy kancelárii, zasadačiek, skladov v nadzemných podlažiach sú s podlahovinou PVC na cementových poteroch. V soc. zariadeniach sú podlahy z keramickej dlažby. Rozvody ELI v budove sú svetelné a motorické. Rozvod studenej a teplej vody v celej budove je z oceľového potrubia. Kanalizácia v budove je zrealizovaná z liatinového potrubia napojená na verejné kanalizáciu. Ohrev TÚV je riešený na každom podlaží elektrickým zásobníkovým ohrievačom. ÚVK v budove je riešené ako ústredné s rozvodmi z oceľového potrubia, plechovými rebrovými radiátormi. Zdrojom tepla sú dva plynové kotly umiestnené v plynovej kotolni v suteréne budovy. Budova je napojená na inžinierske siete ako vodovod a kanalizácia, NN prípojka a plynová prípojka. Budova je vybavená a zabezpečená kamerovým systémom.2.Garáž so súp. č. 403 postavená na parc. č. 2313/3Bola vybudovaná a daná do užívania v roku 1982. Budova garáže bola využívaná na základe rozhodnutia o povolení zmeny v užívaní stavby č. 2002/00381 zo dňa 13.5.2002 na účel výroby trvanlivého pečiva pre uskladnenie hotových výrobkov a surovín pre výrobu. Vstup do jednotlivých garáží je cez výsuvné garážové brány zo spevnenej plochy dvora za prevádzkovou budovou. V roku 2002 bola zrealizovaná rekonštrukcia pre nový účel využitia. Dispozičné riešenie sa predpokladá: Garáž je dispozične rozdelená na štyri samostatné boxy, sklad balov, 4 x miestnosť drobných skladov a na manipulačné plochy. Garáž je jednopodlažná nepodpivničená s plochou strechou.Zastavaná plocha je 460,25 m2. Technické riešenie sa predpokladá:Budova je založená na železobetónových základových pásoch a pätkách s vodorovnou izoláciou proti vode. Zvislé nosné konštrukcie tvorí žb. prefabrikovaný skelet osadený do žb. pätiek. Obvodový plášť je zhotovený z prefabrikovaných pórobetónových panelov. Strešná konštrukcia garáží je vybudovaná zo žb. stropných panelov SPIROLL, z hornej strany s  tepelnoizolačnou vrstvou, ktorá je pokrytá živičnou krytinou s klampiarskymi konštrukciami (oplechovanie atiky, prestupy) z pozinkovaného plechu. Priečky a výplňové murivo je murované z pálených tehál. Vonkajšia povrchová úprava bola zrealizovaná v roku 2002 z minerálnej omietky. Steny vnútorných priestorov sú povrchovo upravené štukovou omietkou. Strecha bola v roku 2007 rekonštruovaná - pokrytá krytinou Fatrafol s vyspádovaním do vnútorných dažďových zvodov. Odvod vody zo strechy je riešený do jednotnej dažďovej a splaškovej kanalizácie. Vchod do jednotlivých priestorov garáže je cez výsuvné segmentové vráta s ručným ovládaním. Vnútorné dvere sú plné hladké osadené do kovových zárubní. Podlahy v garážových priestoroch sú zhotovené z gumovej podlahoviny na cementovom potere. Rozvody ELI v budove garáží sú svetelné a motorické s automatickým istením. Budova je v pôvodnom stave s rekonštrukciou strešnej krytiny, s výmenou garážových vrát a s rekonštrukciou podláh vnútorných priestorov. Exteriér budovy je s povrchovou úpravou z minerálnej omietky.Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:1.Prístrešok postavený na parc. č. 2313/4 a parc. č. 2313/5Jedná sa o drevený prístrešok. Prístrešok bol vybudovaný v roku 2004. Jedná sa o drobnú jednopodlažnú stavbu. Nosné zvislé konštrukcie sú vybudované z drevených hranolov zrealizovaných bez opláštenia, ktoré sú ukotvené pomocou kovových kotiev do betónových pätiek. Strecha prístrešku je zhotovená z drevených hranolov s plným debnením z dosák pokrytých živičnou krytinou s klampiarskymi konštrukciami z pozinkovaného plechu. Povrchová úprava drevenej konštrukcie prístrešku je  zrealizovaná impregnačným náterom.Zastavaná plocha je 186,03 m2. 2.Prístrešok postavený na parc. č. 2313/4 Jedná sa o drevený prístrešok medzi administratívnou budovou a garážami. Prístrešok bol vybudovaný v roku 2004. Jedná sa o drobnú jednopodlažnú stavbu využívanú na dočasné uskladnenie paliet a pomocného materiálu. Nosné zvislé konštrukcie sú vybudované z drevených hranolov zrealizovaných bez opláštenia, ktoré sú ukotvené pomocou kovových kotiev do betónových pätiek. Strecha prístrešku je zhotovená z drevených hranolov s plným debnením z dosák pokrytých  živičnou krytinou s klampiarskymi konštrukciami z pozinkovaného plechu. Povrchová úprava drevenej konštrukcie  prístrešku  je  zrealizovaná impregnačným náterom.Zastavaná plocha je 127,70 m2. Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných informácií a podkladov.  Predmet dražby sa nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.

Add to My Living

[ID:RE0003226-19-001065]

1 month ago

Sebechleby

TU reality ponúka na predaj vínnu pivnicu v obci Sebechleby, časť Mladá Hora. Pivnica pozostáva zo vstupnej miestnosti tzv. sudáreň, potom nasleduje vyhĺbený pivničný priestor na uskladnenie vína prípadne iných plodín. Pivnica je suchá a zaručuje Vám stabilnú celoročnú teplotu. Pivnica si vyžaduje mierne úpravy. Viac Info: svitkova@tureality.sk, 0919326951 - Gabriela Svitková

Add to My Living