Rodina LIVINGSearch results (188): For sale » Non-residential » Banská Bystrica region

[ID:RE0004652-19-000191]

1 month ago

Králiky
21.500 EUR

Add to My Living

[ID:RE0004652-19-000159]

1 month ago

Banská Bystrica
25.950 EUR

Add to My Living
Hotels and pensions, Sale, Lučenec, Slovakia

quiet neighborhood, barrier-free access, loft, duplex apartment, trouble-free parking, partly furnished, alarm system, security door, fireplace/stove, telephone connection/line, brick construction type

Add to My Living
Hotels and pensions, Sale, Brezno, Slovakia

quiet neighborhood, barrier-free access, loft, duplex apartment, alarm system, security door, telephone connection/line, brick construction type

Add to My Living
Commercial premises, Sale, Brezno, Slovakia

quiet neighborhood, barrier-free access, loft, duplex apartment, trouble-free parking, alarm system, security door, telephone connection/line, brick construction type, local heating

Add to My Living
Agrarian and forest land, Sale, Detva, Slovakia

barrier-free access, loft, duplex apartment, alarm system, security door, telephone connection/line

Add to My Living

[ID:BBLB124]

1 month ago

Králiky
750.000 EUR

Add to My Living

[ID:RE0004163-19-000008]

1 month ago

Riečka
177.000 EUR

Dátum konania dražby: 06.03.2019 17:30 Miesto dražby: miestnosť č. 405 na III. NP polyfunkčného objektu na Bakossovej ul.č. 8 v Banskej Bystrici Cena podľa znaleckého posudku: 177000.00,- EUR Najnižšie podanie: 177000.00,- EUR Minimálne prihodenie: 200.00,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 15000.00,- EUR Prvá obhliadka: 11.02.2019 10:00; pred penziónom Hastrman, na ulici Hlavná 85, v obci Riečka, okres Banská Bystrica. Druhá obhliadka: 04.03.2019 10:00; pred penziónom Hastrman, na ulici Hlavná 85, v obci Riečka, okres Banská Bystrica. Predmet dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Banská Bystrica, obec: Riečka, katastrálne územie: Riečka, zapísané v evidencii Okresného úradu Banská Bystrica, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 472, a to konkrétne: rozostavaná stavba bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 646/3 o výmere 124 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parcely registra „C“ č. 646/1 o výmere 775 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, pozemok parcely registra „C“ č. 646/3 o výmere 124 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“). Opis predmetu dražby: Rozostavaná stavba bez súpisného čísla, kat. územie RiečkaPredmetom dražby je murovaný rodinný dom, ktorý má jedno podzemné, jedno nadzemné a jedno podkrovné podlažie, nie je podpivničený. Stavba je na liste vlastníctva zapísaná ako rozostavaná, zatiaľ nebola skolaudovaná aj napriek tomu, že je obývaná, stavebné povolenie bolo vydané v roku 2003. Predmet dražby sa nachádza v obci Riečka, okres Banská Bystrica, v okrajovej obytnej časti obce. Obec leží v prírodnom horskom prostredí, má 804 obyvateľov (údaj k 31.12.2017), je vzdialená cca 5 km od krajského mesta Banská Bystrica. V danom mieste je prevažne individuálna bytová výstavba. Z inžinierskych sietí je dom napojený na elektrickú energiu a vodovod z verejných sietí, kanalizáciu do vlastnej ČOV, prípojku zemného plynu nemá. Dom je prístupný po cestnej komunikácii, v mieste je základná občianska vybavenosť, t.j. obchody so základným spotrebným tovarom a základné služby, prímestská hromadná doprava je autobusová. Dispozičné riešenie:1.PP: pivničné priestory.Zastavaná plocha 1.PP je 124,25 m2. 1.NP: vstupná chodba so schodiskom, jedna obytná miestnosť priestorovo spojená s kuchyňou, kúpeľňa s WC, komora a garáž.Zastavaná plocha 1.NP je 124,25 m2. Podkrovie: chodba, štyri izby a kúpeľňa s WC.Zastavaná plocha podkrovia je 124,25 m2. Technicko – konštrukčné riešenie:Konštrukčne ide o murovanú stavbu, podzemné podlažie je osadené v priemernej hĺbke 1-2 m so zvislou izoláciou. Základy domu sú betónové pásové s vodorovnou izoláciou, obvodové konštrukcie suterénu sú železobetónové monolitické, nadzemné podlažia sú murované tehlové v hrúbke 40 - 50 cm. Sú dodatočne zateplené kontaktným systémom. Deliace konštrukcie sú murované. Stropy sú nad suterénom a prízemím železobetónové monolitické, nad podkrovím drevené trámové s rovným podhľadom. Strecha je sedlová, krytina je z asfaltových šindľov. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Fasádne povrchové úpravy sú z vápennocementových hladkých omietok, vnútorné omietky sú vápenné štukové hladké, v kúpeľni sú keramické obklady. Okná sú plastové, vnútorné dvere sú drevené dyhované, garážové vráta sú plastové výklopné. Podlahy v obytných miestnostiach sú prevažne plávajúce, z veľkoplošných laminátových parkiet, v chodbe, kúpeľni a WC sú keramické dlažby. Schodisko do podkrovia je s nástupnicami a podstupnicami z tvrdého dreva. Dom má ústredné vykurovanie, v prízemí podlahové, v podkroví s oceľovými panelovými radiátormi, v súčasnom období nefunkčné, nie je osadený plánovaný elektrický kotol ÚK. Dom je vykurovaný krbom s teplovodnou vložkou. Na ohrev TÚV slúži elektrický zásobníkový ohrievač. Dom je napojený na elektroinštaláciu, vodu z verejných sietí, kanalizácia je zaústená do vlastnej ČOV a potom do miestneho potoka, prípojku zemného plynu dom nemá.V suteréne sa nachádzajú len nevyužívané pivničné priestory bez zariaďovacích predmetov, prístup do suterénu je len provizórnymi schodami cez montážnu jamu v garáži domu. Na prízemí v kuchyni je rohová linka na báze dreva rozvinutej dĺžky 6,70 m s nerezovým dvojdrezom, pákovou batériou, elektrickým sporákom so sklokeramickou varnou doskou a s digestorom, za linkou sú keramické obklady stien. Na prízemí v kúpeľni je sprchový kút, umývadlo, WC so zabudovanou nádržkou v stene, pákové nerezové batérie, keramické obklady stien. V komore je umiestnený elektrický bojler, v obývacej izbe je krb. V podkroví v kúpeľni je rohová smaltovaná vaňa s keramickým obkladom, umývadlo a WC a nerezové pákové batérie, steny sú s keramickými obkladmi. Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:1. Prístrešok pri dome postavený na parcele č. 646/1Prístrešok je pristavaný k bočnej strane domu. Bol daný do užívania v roku 2010.Zastavaná plocha prístrešku je 27,38 m2.  2. Murovaný altánok postavený na parcele č. 646/1Murovaný altánok bol postavený v roku 2014 v okrajovej časti záhrady.Zastavaná plocha murovaného altánku je 29,7 m2.  Predmet dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom stave.

Add to My Living

[ID:267536679475]

1 month ago

Muránska Huta
45.000 EUR

Add to My Living

[ID:17_277379099984]

1 month ago

Bystrá
145.000 EUR

Add to My Living

[ID:RE0000121-19-000002]

1 month ago

Banská Bystrica
100.000 EUR

Add to My Living

[ID:17_155041535873]

1 month ago

Staré Hory
165.000 EUR

Add to My Living

Non-residential, Dolne Hamre, 12 m² [ID:450666]

2 months ago

Hodruša - Hámre/Žarnovica
55.000 EUR

Add to My Living

Retail space, Orovnica, 56 m² [ID:446768]

2 months ago

Orovnica/Žarnovica
410.000 EUR

Add to My Living

[ID:RE0004652-18-001285]

3 months ago

Banská Bystrica
23.500 EUR

Add to My Living

[ID:RE0002915-18-000690]

3 months ago

Zvolen
3.800 EUR

Ponúkame Vám na predaj vonkajšie parkovacie miesto priamo pred obytným domom Rákoš 22 v novostavbe vo Zvolene neďaleko centra o rozlohe 17m2.

Add to My Living

[ID:RE0004652-18-001225]

3 months ago

Banská Bystrica
395.000 EUR

Add to My Living

Retail space, Tajovského, 76.96 m², floor:1 [ID:8022]

4 months ago

Banská Bystrica
102.203 EUR

barrier-free access, elevator

Add to My Living

Garages, 104 m² [ID:7592]

4 months ago

Sliač/Zvolen
105.000 EUR

Add to My Living

[ID:RE0004163-18-000115]

4 months ago

Brezno
189.000 EUR

Dátum konania dražby: 14.12.2018 10:30 Miesto dražby: miestnosť č. 405 na III. NP polyfunkčného objektu na Bakossovej ul.č. 8 v Banskej Bystrici Cena podľa znaleckého posudku: 48200,- EUR Najnižšie podanie: 189000,- EUR Minimálne prihodenie: 200,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 10000,- EUR Prvá obhliadka: 28.11.2018 12:45; stretnutie záujemcov je pred Administratívnou budovou so súp. č. 2115 v Brezne (areál sa nachádza: v smere z mesta Brezno na Pohronskú Pohorelú, v tesnej blízkosti pred obcou Michalová). Druhá obhliadka: 05.12.2018 12:00; stretnutie záujemcov je pred Administratívnou budovou so súp. č. 2115 v Brezne (areál sa nachádza: v smere z mesta Brezno na Pohronskú Pohorelú, v tesnej blízkosti pred obcou Michalová). Predmet dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Brezno, obec: Brezno, katastrálne územie: Brezno, zapísané v evidencii Okresného úradu Brezno, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 2807, a to konkrétne: sklad olejov so súpisným číslom 1582 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 6862/8 o výmere 45 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, ohrievareň so súpisným číslom 1583 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 6862/2 o výmere 20 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, administratívna budova so súpisným číslom 2115 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 6862/7 o výmere 100 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, bufet, soc. zariadenie so súpisným číslom 2263 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 6862/11 o výmere 79 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, šatne ženy so súpisným číslom 2264 s príslušenstvom, postavené na pozemku parcely registra „C“ č. 6862/10 o výmere 81 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pilnica so súpisným číslom 2265 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 6862/3 o výmere 1029 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 6862/1 o výmere 30589 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 6862/2 o výmere 20 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 6862/3 o výmere 1029 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 6862/4 o výmere 1649 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 6862/5 o výmere 1479 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 6862/6 o výmere 264 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 6862/7 o výmere 100 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 6862/8 o výmere 45 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 6862/10 o výmere 81 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 6862/11 o výmere 79 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 6862/15 o výmere 95 m², druh pozemku: vodné plochy Opis predmetu dražby: 1.Stavba: Pilnica so súp. č. 2265 - časť halaPOPIS STAVBYJedná sa o výrobnú halu píly so súp. č. 2265 vybudovanú na parcele č. 6862/3, ktorá bola vybudovaná v roku 1952, v roku  1998 bola k hale zrealizovaná prístavba kovovej nosnej konštrukcie s drevenou výplňou a strechou - sedlovou pokrytou pozinkovaným plechom. V čase obhliadky bola hala drevenej konštrukcie mimo prevádzky bez technológie odpojená od ELI a vodovodu. Predmet dražby sa celkovo nachádza vo veľmi zanedbanom stave.Na základe zistenia pri obhliadke je hala mimo prevádzky už dlhšie obdobie s narušenou statikou neschopná ďalšej prevádzky.  Dispozičné riešenie:Zastavaná plocha PP je o výmere: 599,76 m2.Zastavaná plocha NP je o výmere: 818,88 m2.Technické riešenie:Hala je drevenej nosnej konštrukcie na betónových základoch so suterénom, v ktorom boli technologické zariadenia a základy pod strojmi, ktoré sa už v hale nenachádzajú.Zvislé nosné konštrukcie sú drevené, strešná konštrukcia je z priehradových väzníkov drevenej konštrukcie z hornej strany zadebnené doskami s lepenkovou krytinou.  Technický stav  haly bol v čase obhliadky zanedbaný, až nebezpečný pre ďalšiu prevádzku. 2.Stavba: Pilnica so súp. č.  2265 - časť murovaná POPIS STAVBYJedná sa o prízemnú murovanú stavbu so súp. č. 2265 vybudovanú na parcele č. 6862/3.Stavba bola vybudovaná v roku 1952, v roku 1990 bola k stavbe zrealizovaná prístavba garáže pre nákladné automobily.V čase obhliadky bola budova murovanej konštrukcie so sedlovou strechou mimo prevádzky bez technológie, odpojená od ELI a vodovodu.Na základe zistenia pri obhliadke je budova mimo prevádzky už dlhšie obdobie s poškodenými výplňovými konštrukciami, bez dverí  -  je potrebná jej okamžitá rekonštrukcia. Dispozičné riešenie:Budova pozostáva z jedného nadzemného podlažia. Budova, kde boli pôvodne umiestnené sklady, šatne, brusiareň, strojovňa a dielňa, ako aj v prístavbe z roku 1990 - garáž pre nákladné auto, boli v čase obhliadky uzamknuté, zneprístupnené. Zastavaná plocha NP je o výmere: 326,15 m2.Technické riešenie:Budova je založená na betónových základových pásoch s vodorovnou izoláciou proti vode. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál a pórobetónových tvárnic. Vodorovné nosné konštrukcie sú realizované zo stropných železobetónových prefabrikovaných panelov.Stropy a steny vnútorných priestorov sú povrchovo upravené štukovou omietkou, ktorá bola v čase obhliadky vo veľkom rozsahu poškodená. Strecha je sedlová pokrytá plechovou krytinou čiastočne poškodenou. Odvod vody zo strechy je riešený zvodmi pozinkovanej konštrukcie s vývodom na terén. Vnútorné dvere v jednotlivých podlažiach sú hladké na báze dreva, osadené do kovových zárubní, v čase obhliadky boli zdemontované. Podlahy sú s betónovými potermi.  Rozvody ELI v budove sú svetelné a motorické - poškodené. Rozvody studenej a teplej vody v celej budove sú z oceľového potrubia - odpojené od vody. Ohrev TÚV v budove by mal byť so zdemontovaným ohrievačom.ÚVK je nefunkčné - poškodené. Zdroj tepla je zdemontovaný. Budova bola v čase obhliadky poškodená s chýbajúcimi konštrukciami, nevyužívaná, mimo prevádzky.3. Stavba: Administratívna budova so súp. č. 2115 POPIS STAVBYStavba bola vybudovaná v roku 1950. V čase obhliadky je administratívna budova drevenej konštrukcie mimo prevádzky  bez zariadenia, odpojená od ELI, vodovodu.Na základe zistenia pri obhliadke je budova mimo prevádzky už dlhšie obdobie s poškodenými a chýbajúcimi  výplňovými konštrukciami (oknami a dverami), neuzamknutá, nestrážená, voľne prístupná. Vstup do budovy je z bočnej strany cez závetrie. Dispozičné riešenie:Budova pozostáva z jedného nadzemného podlažia.V 1.NP administratívnej budovy, sú poškodené priestory bývalých kancelárií, chodieb a soc. zariadení.Zastavaná plocha NP je o výmere: 100,48 m2.Technické riešenie:Budova je založená na ž.betónových základových pásoch. Zvislé nosné konštrukcie tvorí drevená konštrukcia zvislých stien a stropov, krovu so sedlovou strechou pokrytou plechovou pozinkovanou krytinou. Povrchová úprava vonkajších povrchov je náter. Výplňové konštrukcie (okná) sú drevené zdvojené, čiastočne zdemontované a rozbité. Zvislé výplňové konštrukcie a priečky vo vnútri sú drevené. Odvod vody zo strechy je riešený zvodmi a žľabmi   z pozinkovaného plechu (poškodené). Podlahy v budove sú plávajúce laminátové poškodené. Rozvody ELI v budove boli  svetelné, v čase obhliadky poškodené. Rozvody studenej a teplej vody v celej budove sú z oceľového potrubia, odpojené od vody. ÚVK v objekte nie je riešené. Budova má možnosť napojenia na inžinierske siete: vodovod, NN. Budova bola v čase obhliadky čiastočne poškodená s chýbajúcimi konštrukciami, nevyužívaná, mimo prevádzky.4. Stavba: Ohrievareň so súp. č. 1583POPIS STAVBYJedná sa o budovu ohrievarne v nepriaznivom počasí. Stavba bola vybudovaná v roku 1979. V čase obhliadky bola budova  ohrievarne drevenej konštrukcie mimo prevádzky bez zariadenia odpojená od ELI. Na základe zistenia pri obhliadke je budova mimo prevádzky už dlhšie obdobie s poškodenými a chýbajúcimi  výplňovými konštrukciami (oknami a dverami), neuzamknutá, nestrážená, neoplotená, voľne prístupná. Vstup do budovy, ktorá má jednu miestnosť je z čelnej strany. Zastavaná plocha NP je o výmere: 20,40 m2.Technické riešenie:Budova je založená na betónových základových pásoch. Zvislé nosné konštrukcie tvorí drevená konštrukcia zvislých stien a stropov, krovu so sedlovou strechou pokrytou plechovou pozinkovanou krytinou. Povrchová úprava vonkajších povrchov je náter. Výplňové konštrukcie (okná) sú drevené dvojité, čiastočne zdemontované a rozbité. Zvislé výplňové konštrukcie sú drevené. Podlahy v budove sú drevené palubové. Rozvody ELI v budove boli svetelné, v čase obhliadky  poškodené, odpojené. Vykurovanie nie je riešené.Budova bola v čase obhliadky poškodená s chýbajúcimi konštrukciami, nevyužívaná, mimo prevádzky.5. Stavba: Budova bufet a soc. zariadenie so súp. č. 2263POPIS STAVBYV čase obhliadky a podľa zistenia znalcom pri obhliadke bola budova bufetu nevyužívaná (mimo prevádzky) a  poškodená. Začiatok užívania je rok 1971.Zastavaná plocha NP je o výmere: 79,53 m2.Technické riešenie:Budova je založená na ž.betónových základových pásoch. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z pórobetónových tvárnic. Strešná konštrukcia je vybudovaná so žb. stropných panelov. Strecha na budove je pultová pokrytá plechovou pozinkovanou krytinou s klampiarskymi konštrukciami z pozinkovaného plechu. Priečky a výplňové murivo je murované z pórobetónových tvárnic. Vonkajšia povrchová úprava je pôvodná, čiastočne poškodená z brizolitovej škrabanej omietky. Steny vnútorných priestorov sú poškodené povrchovo upravené štukovou omietkou. Vnútorné dvere sú plné hladké osadené do kovových zárubní (poškodené). Podlahy sú pôvodné z keramickej dlažby na cementový poter. Rozvody ELI      a vody v budove v čase obhliadky boli odpojené.6.Stavba: Šatne ženy so súp. č. 2264POPIS STAVBYJedná sa o budovu šatní so súp. č. 2264. Budova bola vybudovaná v roku 1956. V čase obhliadky bola budova šatní  drevenej konštrukcie mimo prevádzky bez zariadenia odpojená od ELI, vodovodu. Na základe zistenia pri obhliadke je  budova mimo prevádzky už dlhšie obdobie s poškodenými a chýbajúcimi výplňovými konštrukciami (oknami a dverami), neuzamknutá, nestrážená, neoplotená, voľne prístupná. Vstup do oceňovanej budovy je z čelnej strany cez zádverie. Dispozičné riešenie:Budova pozostáva z jedného nadzemného podlažia.V 1.NP budovy, sú poškodené priestory bývalých šatní a soc. zariadení.Zastavaná plocha NP je o výmere: 81,60 m2.Technické riešenie:Budova je založená na ž.betónových základových pásoch. Zvislé nosné konštrukcie tvorí drevená konštrukcia zvislých stien a stropov, krovu so sedlovou strechou pokrytou plechovou pozinkovanou krytinou. Povrchová úprava vonkajších povrchov je náter. Výplňové konštrukcie (okná) sú drevené dvojité, čiastočne zdemontované a rozbité. Zvislé výplňové konštrukcie sú drevené. Odvod vody zo strechy je riešený zvodmi a žľabmi z pozinkovaného plechu                   (poškodené). Podlahy v budove  tvorí cementový poter. Rozvody ELI v budove boli svetelné, v čase obhliadky poškodené, odpojené. Rozvody studenej a teplej vody v celej budove sú z oceľového potrubia odpojené od vody. ÚVK v budove nie je  riešené.Budova bola v čase obhliadky poškodená s chýbajúcimi konštrukciami, nevyužívaná, mimo prevádzky.7.    Stavba: Sklad olejov so súp. č. 1582Budova skladu olejov so súp. č. 1582 sa nachádza na p.č. 6862/8. V čase obhliadky sa v areáli už nenachádzala.  

Add to My Living

[ID:RE0000121-18-000093]

4 months ago

Brezno
400.000 EUR

Add to My Living

[ID:RE0000121-18-000089]

5 months ago

Banská Bystrica

Add to My Living

[ID:275390789156]

5 months ago

Kokava nad Rimavicou
155.000 EUR

Add to My Living

Restaurants, 450 m², terrace , trouble-free parking [ID:692]

5 months ago

Breznička/Poltár
110.000 EUR

plastic windows, paving, local heating

Add to My Living

[ID:284885538157]

5 months ago

Stará Bašta
24.000 EUR

Add to My Living

[ID:17_236966175326]

5 months ago

Jarabá
99.900 EUR

Add to My Living

[ID:RE0004652-18-001054]

Half year ago

Kokava nad Rimavicou
7.500 EUR

Add to My Living

Restaurants, 200 m², terrace , wooden windows [ID:204289]

Half year ago

Veľký Krtíš
155.000 EUR

combinated, central heating + local

Add to My Living

[ID:17_264927882078]

Half year ago

Hucín
62.000 EUR

Add to My Living

[ID:RE0004652-18-000986]

Half year ago

Dolná Ždaňa
8.700 EUR

Add to My Living

[ID:17_166562481062]

Half year ago

Kokava nad Rimavicou
70.000 EUR

Add to My Living

[ID:BBLB40]

Half year ago

Banská Bystrica
91.000 EUR

Add to My Living

[ID:RE0002215-18-000056]

Half year ago

Banská Bystrica
9.500 EUR

Add to My Living

[ID:RE0004652-18-000921]

Half year ago

Hrušov
69.000 EUR

Add to My Living

[ID:RE0004652-18-000919]

Half year ago

Staré Hory
96.000 EUR

Add to My Living

[ID:RE0004652-18-000910]

Half year ago

Banská Bystrica
248.000 EUR

Add to My Living

[ID:17_208902]

Half year ago

Staré Hory
155.000 EUR

Add to My Living

[ID:17_285046]

Half year ago

Králiky
250.000 EUR

Add to My Living

[ID:RE0004652-18-000844]

Half year ago

Lúčky
55.000 EUR

Add to My Living

[ID:284722267773]

Half year ago

Lieskovec
85.000 EUR

Add to My Living

brick construction type

Add to My Living

[ID:RE0002915-18-000335]

Half year ago

Banská Bystrica

Ponúkaná garáž je súčasťou radových a poschodových garáží z ktorých je umiestnená na hornom podlaží a je stredovou stavbou . Konštrukčne ide o murovanú stavbu, základy sú betónové pásové s vodorovnou izoláciou /sú pod prízemnou časťou objektu, t.j priame základy spojené s terénom nemá/ zvislé konštrukcie sú murované tehlové v priemernej hrúbke 300mm, stropné podhľady tvorí drevený obklad,strecha je plochá s miernym pultovým spádom, krytina aj klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu . Vonkajšie omietky sú brizolitové, medzi vstupnými vrátami s kabrincovými obkladmi, vnútorné omietky sú vápenní hladké,podlahy betónové s cementovým poterom, garážové vráta oceľové otváravé, zadné 2 okná drevené zdvojené, garáž má vnútorné inštalačné rozvody 220/380 Voľná ihneď Rozmery 3,15 x 6,50, celková rozloha je 20,50 m2

Add to My Living

[ID:RE0004652-18-000810]

Half year ago

Banská Bystrica
460.000 EUR

Add to My Living