Rodina LIVINGSearch results (2451): For sale » All categories » Banská Bystrica region

Odporúčame

TOP ponuka [ID:1849]

Banská Bystrica
350.000,-EUR

Add to My Living

Nový inzerát [ID:RE0004163-18-000116]

Today 8:12 am

Sliač
48.400 EUR

Dátum konania dražby: 01.02.2019 13:45 Miesto dražby: miestnosť č. 405 na III. NP polyfunkčného objektu na Bakossovej ul.č. 8 v Banskej Bystrici Cena podľa znaleckého posudku: 48400,- EUR Najnižšie podanie: 48400,- EUR Minimálne prihodenie: 200,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 10000,- EUR Prvá obhliadka: 07.01.2019 13:00; pred rodinným domom so súpisným číslom 468, na Továrenskej ulici 468/11 v Sliači. Druhá obhliadka: 28.01.2019 13:00; pred rodinným domom so súpisným číslom 468, na Továrenskej ulici 468/11 v Sliači. Predmet dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Zvolen, obec: Sliač, katastrálne územie: Rybáre, zapísané v evidencii Okresného úradu Zvolen, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1586, a to konkrétne: rodinný dom so súpisným číslom 468 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 54 o výmere 158 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parc. reg. „C“ č. 54 o výmere 158 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“). Opis predmetu dražby: Rodinný dom so súpisným číslom 468, obec Sliač, kat. územie RybárePredmetom dražby je stavba murovaného rodinného domu, ktorý má jedno nadzemné a jedno podkrovné podlažie, nie je podpivničený. Dispozične má dom pravidelný obdĺžnikový pôdorys, zadnou štítovou stenou je pristavaný k susediacemu domu. Pôvodná stavba rodinného domu bola postavená cca v roku 1920, rekonštrukcia domu bola vyhotovená v roku 2008. Predmet dražby sa nachádza v obytnej zóne mesta Sliač, v časti Rybáre, na Továrenskej ulici. Mesto Sliač je od okresného mesta Zvolen vzdialené cca 5 km, od krajského mesta Banská Bystrica je vzdialené asi 15 km. Mesto Sliač je známym kúpeľným a rekreačným miestom, známe je aj civilným aj vojenským letiskom. Dom leží na Továrenskej ulici č. 11, t.j. v stredovej obytnej časti mesta, v blízkom okolí sú najmä ďalšie rodinné domy, ale aj základná občianska vybavenosť charakteru obchodov a služieb. Z inžinierskych sietí je dom napojený na všetky základné prípojky, t.j. rozvody elektrickej energie, vody, kanalizácie aj zemného plynu. Dom je prístupný po verejnej cestnej komunikácii Továrenskej ulice, priamy vstup do domu je po pešom betónovom chodníku popri dome, pozemok dvora domu nie je predmetom dražby. Dispozičné riešenie: 1. NP: predsieň, kuchyňa, komora, kúpeľňa, WC a dve izbyZastavaná plocha 1. NP je 88,37 m2. 1. podkrovie: chodba a dve izbyZastavaná plocha 1. podkrovia je 88,37 m2. Technicko - konštrukčné riešenie:Konštrukčne ide o murovanú stavbu, základy domu sú betónové pásové s vodorovnou izoláciou, obvodové múry prízemia sú tehlové v hrúbke 40 - 50 cm, v podkroví v hrúbke 30 - 40 cm. Deliace konštrukcie sú murované, stropy sú drevené trámové s rovným podhľadom. Strecha je sedlová, nová krytina je z plechových lisovaných šablón, klampiarske konštrukcie strechy, t.j. strešné žľaby a zvody sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšie omietky sú vápennocementové hladké, vnútorné omietky sú vápenné štukové hladké. Podlahy v obytných miestnostiach prízemia sú plávajúce, z veľkoplošných laminátových parkiet, v podkroví sú drevené palubové, v ostatných miestnostiach je prevažne keramická dlažba. Okná sú plastové, dvere sú drevené rámové s výplňou. Dom je napojený na rozvody elektrickej energie, vody, kanalizácie aj zemného plynu z verejných sietí (elektromer je osadený na dome). Vykurovanie je ústredné teplovodné, zdrojom je plynový kotol umiestnený vo WC a oceľové panelové radiátory, kotol slúži aj na ohrev TÚV. Elektrorozvádzač je s poistkovými automatmi.V kuchyni je linka na báze dreva dĺžky 3,80 m s nerezovým drezom, pákovou nerezovou batériou, kombinovaným plynovým sporákom s elektrickou rúrou a s digestorom, za linkou sú keramické obklady stien. V kúpeľni je smaltovaná vaňa s keramickým obkladom a umývadlo, batérie sú nerezové pákové, steny kúpeľne sú s keramickými obkladmi. Samostatné WC je s keramickými obkladmi stien. V podkroví sú len izby, kuchynské a sociálne zariadenia sa tu nenachádzajú. Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.

Add to My Living

Nový inzerát [ID:RE0004652-18-001273]

Today 7:19 am

Detva
7.500 EUR

Add to My Living

Nový inzerát [ID:RE0004652-18-001272]

Today 7:19 am

Kremnica
52.000 EUR

Add to My Living

Nový inzerát [ID:RE0004652-18-001271]

Today 7:19 am

Zvolen
7.000 EUR

Add to My Living

Nový inzerát [ID:RE0004652-18-001270]

Today 7:19 am

Detva
236.060 EUR

Add to My Living

Nový inzerát [ID:RE0004652-18-001265]

Today 7:19 am

Riečka
14.500 EUR

Add to My Living

Nový inzerát [ID:RE0004652-18-001264]

Today 7:19 am

Janova Lehota
19.900 EUR

Add to My Living

Nový inzerát [ID:RE0004652-18-001261]

Today 7:19 am

Detva
38.700 EUR

Add to My Living

Nový inzerát [ID:RE0004652-18-001260]

Today 7:19 am

Banská Bystrica
69.000 EUR

Add to My Living

Nový inzerát [ID:RE0004652-18-001256]

Today 7:19 am

Dobrá Niva
110.000 EUR

Add to My Living
Next page