Rodina LIVINGSearch results (1465): For sale » Non-residential » All localities

Odporúčame

brick construction type

Add to My Living

TOP ponukaOffice space, Karadžičova, 56 m², partly refurbished [ID:677]

Bratislava - Staré Mesto/Bratislava I
60.000,-EUR

brick construction type, paving

Add to My Living

[ID:2165]

Half year ago

Žilina
76 EUR/m² /year

Add to My Living

[ID:RE0003214-18-000400]

1 month ago

Michalovce
110 EUR

Add to My Living
Commercial premises for Sale in Prešov, centrum, district of Prešov

Estate agency GARANT REAL.SK s.r.o. with the seat in the municipality Prešov offers commercial premises intended for sale located on the street Slovenská in the municipality Prešov, district Prešov. Street Slovenská. is located in the land register PRESOV. Region belongs to territorially administrative complex Prešovský kraj. The cost of the sale 7,00 EUR. Probable use of the commercial property is for offices. The area is 23 m2. Concerning reservation and visitations, please, contact our estate agent: Udičová Dagmar on the phone number +421907030623.

Add to My Living

[ID:RE0002429-17-000006]

Year ago

Nové Zámky
310 EUR

Add to My Living

[ID:RE0001599-18-000002]

Half year ago

Zlaté Moravce
350 EUR

Add to My Living

[ID:RE0004652-18-000484]

Half year ago

Banská Bystrica
360 EUR

Add to My Living

[ID:RE0004163-16-000032]

Year ago

Bratislava - Podunajské Biskupice
500 EUR

Predmet dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Bratislava II, obec: BA-m.č. Podunajské Biskupice, katastrálne územie: Podunajské Biskupice, zapísané na liste vlastníctva č. 3597 Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, a to konkrétne:- sklad s príslušenstvom so súp. č. 10678, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 5719/31 o výmere 338 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,- pozemok parcely registra „C“ č. 5719/31 o výmere 338 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,- pozemok parcely registra „C“ č. 5720/45 o výmere 124 m2, druh pozemku: ostatné plochy,- pozemok parcely registra „C“ č. 5720/50 o výmere 5 m2, druh pozemku: ostatné plochy. Opis predmetu dražby:

Add to My Living

[ID:RE0003214-18-000382]

2 months ago

Humenné
770 EUR

Add to My Living

[ID:RE0004652-18-001072]

2 weeks ago

Banská Bystrica
792 EUR

Add to My Living
Next page