Rodina LIVINGSearch results (1866): For sale » Non-residential » All localities

Gastro premises, Sale, Hlohovec, Slovakia

trouble-free parking, furnished, local heating

Add to My Living

Garages, Ondavská, 14.33 m², original condition [ID:359800-359800]

Today 8:24 pm

Bratislava - Ružinov/Bratislava II
13.900 EUR

Garage, Sale, Bratislava - Ružinov, Slovakia

construction – panel construction type

Add to My Living

Nový inzerát [ID:RE0001438-17-000121]

Today 8:23 am

Štúrovo

Ponúkame na predaj garáž v Štúrove. Rozloha 24 m2. Bližšie informácie: 0905/659 793

Add to My Living

Nový inzerát [ID:RE0004652-17-000312]

Today 7:07 am

Banská Bystrica
68.000 EUR

Add to My Living

Nový inzerát [ID:RE0001681-17-000029]

Yesterday 5:59 pm

Trnava
75.000 EUR

Add to My Living

Nový inzerátRestaurants, Zlaté piesky, 100 m², terrace [ID:619]

Yesterday 4:26 pm

Bratislava - Ružinov/Bratislava II
54.999 EUR

trouble-free parking, paving

Add to My Living

Nový inzerát [ID:RE0003052-17-000017]

Yesterday 2:28 pm

Senec
135.000 EUR

Add to My Living

Nový inzerát [ID:RE0004314-17-000061]

Yesterday 1:33 pm

Kovarce

Dražba - Stavby v obci Kovarce: kancelária súpisné č. 505 postavená na parcele č. 29/5, vážnica súpisné č. 506 postavená na parcele č. 29/6, sušiareň súpisné č. 507 postavená na parcele č. 29/7, chladiareň súpisné číslo 29/8 postavená na parcele č. 508, sklad oleja súpisné č. 509 postavený na parcele č. 29/9, sklad súpisné číslo 510 postavený na parcele č. 29/10, sklad súpisné číslo 511 postavený na parcele č. 29/11, podlahový sklad súpisné číslo 512 postavený na parcele č. 29/12 a pozemky, parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape ako parcelné č. 29/1, č. 29/5, č. 29/6, č. 29/7, č. 29/8, č. 29/9, č. 29/10, č. 29/11, č. 29/12, č. 29/13, č. 29/14, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 3975 m2.

Add to My Living

Nový inzerát [ID:RE0003214-17-000124]

Yesterday 12:29 pm

Bardejov
1 EUR

Add to My Living

Nový inzerát [ID:RE0003214-17-000123]

Yesterday 12:29 pm

Michalovce
11.900 EUR

Add to My Living
Next page