Rodina LIVINGSearch results (3621): For sale » Flat » All localities

Odporúčame

brick construction type, plastic windows, laminate flooring

Add to My Living

TOP ponuka3-room, Beskydská, 77.49 m², new development [ID:700]

Bratislava - Staré Mesto/Bratislava I
287.964,-EUR

floor:2/5, quiet neighborhood, balcony, trouble-free parking, kitchen connected to a room, shops, public transport, nursery school, kindergarten , school, playground, doctor, pharmacy, post office, bank

Add to My Living

Nový inzerát [ID:26306]

Today 4:28 am

Humenné
250 EUR

Add to My Living

[ID:RE0004652-18-000710]

Half year ago

Banská Bystrica
360 EUR

Add to My Living

1-room, Tomášikova, 40.64 m², new development [ID:GE-511-469239]

2 weeks ago

Bratislava - Staré Mesto/Bratislava I
399 EUR

Studio, Tomášikova, Sale, Bratislava - Staré Mesto, Slovakia

plot is fenced, floor:6/7, quiet neighborhood, barrier-free access, elevator, loggia, loft, duplex apartment, trouble-free parking, garage, furnished, alarm system, security door, telephone connection/line, combined construction type

Add to My Living

1-room, Športová, 24 m², fully refurbished [ID:34916]

3 weeks ago

Bratislava - Nové Mesto/Bratislava III
480 EUR

quiet neighborhood, individual room

Add to My Living

3-room, Ľubovnianská, 72 m², partly refurbished [ID:35056]

1 month ago

Bratislava - Petržalka/Bratislava V
500 EUR

floor:7/8, quiet neighborhood, elevator, loggia, individual room

Add to My Living

[ID:RE0002376-19-000002]

1 month ago

Ivanka pri Dunaji
550 EUR

Add to My Living

[ID:26178]

2 weeks ago

Nižná
945 EUR/ m²

Add to My Living

[ID:RE0002866-19-000011]

1 month ago

Bratislava - Staré Mesto
950 EUR

Add to My Living

[ID:RE0004652-19-000312]

1 month ago

Banská Bystrica
1.000 EUR

Add to My Living

Nový inzerát [ID:43828]

2 days ago

Považská Bystrica
1.350 EUR/ m²

Add to My Living

[ID:RE0003199-17-000016]

Year ago

Bratislava - Staré Mesto
2.000 EUR/month

Add to My Living

construction – panel construction type

Add to My Living

1-room, 31 m², original condition, floor:1/3 [ID:1233]

1 week ago

Cinobaňa/Poltár
8.500 EUR

quiet neighborhood, trouble-free parking, number of bathrooms: 1, number of rest rooms: 1, individual room, brick construction type, wooden windows, parquet wood floor , central heating, shops, playground

Add to My Living

2-room, 45 m², partly refurbished, floor:2/2 [ID:1232]

1 week ago

Cinobaňa/Poltár
9.500 EUR

quiet neighborhood, cellar, trouble-free parking, number of bathrooms: 1, number of rest rooms: 1, individual room, security door, brick construction type, plastic windows, parquet wood floor , central heating, shops, playground

Add to My Living

[ID:RE0004314-18-000252]

Half year ago

Valice
10.890 EUR

Dražba: 3-izbový byt č.11 o celkovej výmere 72,34 m2, na 3.p., vchod: č.1, v obci Valice, Nižné Valice č.25, v bytovom dome súpisné č.25, postavenom na parcele registra "C" evidovanej na katastrálnej mape pod parcelným č. 14/9, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku, parcele registra "C" evidovanej na katastrálnej mape ako parcelné č. 14/9, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 263 m2 o veľkosti 7234/69508, evidované na liste vlastníctva č.187, k.ú. Nižné Valice, spoluvlastnícky podiel v 1/1 - ine. Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods.3 zákona č.527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov ("ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii"). Z dôvodu neumožnenia vykonania obhliadky nie je možné určiť presné technické ani dispozičné riešenie ohodnocovaných nehnuteľností, rovnako ani ich užívaciu schopnosť. Byt: Byt č.11 je trojizbový, sa nachádza vo vchode č.1 na 3.poschodí obytného domu. Pozostáva z troch obytných izieb a príslušenstva. Príslušenstvom bytu je kuchyňa, chodba, kúpeľňa, WC, loggia a pivnica (obkladací box) nachádzajúca sa na prízemí /I.N.P./. Vybavenie bytu hodnotené ako štandardné. Úpravy vnútorných povrchov sú dvojvrstvové vápenné omietky. Dvere sú typizované hladké, povrchy podláh obytných miestností a v ostatných miestnostiach sú pvc. Vykurovanie je ústredné s liatinovými rebrovými radiátormi. Elektroinštalácia je svetelná s automatickým istením v byte. Vnútorný vodovod- prípojky studenej a teplej vody od stúpacích rozvodov do kuchyne, kúpeľne a záchodu z oceľových rúr, meranie spotreby vody -vodovodné batérie sú nové pákové nerezové. Vnútorná kanalizácia - prípojky do zvislých zvodov z kuchyne, kúpeľne a záchodu z plastového potrubia. Ohrev teplej vody je vlastným bojlerom. Vybavenie kuchyne je kuchynská linka so smaltovaným umývadlom. Vnútorné hygienické zariadenia kúpeľne sú - vaňa oceľová, smaltovaná 1ks, umývadlo keramické 1ks, vodovodná batéria je páková nerezová so sprchou 1ks, záchod je splachovací bez umývadla. Bytové jadro je pôvodné. Bytový dom: Obytný dom 12 bytovka so súpisným číslom 25 je postavený v zastavanom území obce Valice na parcele č. 14/9 na okraji obce, s 4 nadzemnými podlažiami /prízemie+3poschodie/ ako samostatne stojaci objekt s plochou strechou. Zvislé nosné konštrukcie obytného domu sú vybudované z montovaných betónových plošných dielcov. Typ stavby - 8033 Domy obytné typové s celoštátne unifikovanými konštrukčnými panelovými sústavami. Druh stavby - Domy obytné typové 4 podlažné, bez občianskeho vybavenia. Oceňovaný obytný dom je osadený na základových pätiek a pásoch, zvislé konštrukcie sú prefabrikované panelové sústavy v kombinácii s tehlami. Stropy sú s rovným podhľadom železobetónové, schody sú železobetónové s povrchom terazzo. Zastrešenie -plochá strecha dvojplášťová, krytina strechy je vybudovaná z ťažkých natavovacích pásov. Klampiarske konštrukcie sú úplné strechy a parapety z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov sú vápennocementové omietky, hladké a úpravy vnútorných povrchov sú vápenné štukové omietky. Dvere sú hladké, plné a vchodové sú nové plastové (štandardnosť určím na 1,10). Okná sú v prevažujúcej časti plastové s izolačným dvojsklom (štandardnosť určím na 1,20). Povrchy podláh sú betónové s cementovým poterom a vo vchode sú keramické dlažby. Elektroinštalácia je svetelná a motorická, bleskozvod je kompletný rozvod. Vnútorný vodovod - stúpacie a ležaté rozvody sú z oceľových a plastových rúr pre studenú a teplú vodu. Vnútorná kanalizácia - zvislé zvody sú z liatinových rúr a ležaté rozvody z kameninových rúr, odpady zo všetkých zariad. predmetov v spoločných priestoroch. Ostatné - požiarne hydranty. Obytný dom je užívaný od roku 1991. Vek obytného domu je 27 rokov ku dňu ocenenia /2018-1991/. V zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení neskorších právnych predpisov: spoločnými časťami domu sú: časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie, spoločnými zariadeniami domu sú: zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočíkarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

Add to My Living

3-room, 75 m², partly refurbished, floor:1/3 [ID:1194]

2 months ago

Závada/Veľký Krtíš
11.200 EUR

quiet neighborhood, balcony, cellar, trouble-free parking, number of bathrooms: 1, number of rest rooms: 1, partly furnished, individual room, security door, construction – panel construction type, wooden windows, combinated, central heating, shops

Add to My Living

[ID:RE0004314-18-000209]

Half year ago

Bajka
11.610 EUR

Dražba - trojizbový byt č. 5, na 2.p., v obci Bajka, v bytovom dome súpisné č. 44, postavenom na parcele registra "C" evidovanej na katastrálnej mape pod parcelným č. 2/2. Vypočítaná podlahová plocha je 81,45 m2. Obytný dom súp. č. 44 sa nachádza v obci Bajka, okres Levice, má 3 nadzemné podlažia. Dom je typu OKAL. Byt sa nachádza na druhom podlaží. Základy bytového domu sú betónové s vodorovnou izoláciou, podlahy v 1.NP betónové, na vstupných chodbách sú podlahy keramické. Priečky sú tehlové, hrúbky 10cm a 30cm. Zárubne v priečkach sú oceľové a dvere bez zasklenia plné drevené. Okná sú zdvojené drevené, strop je z z prefabrikovaných panelov. Nosné steny budovy sú z tehál hrúbky 45cm, priečky z tehál hrúbky 10cm a 15cm. Schodiskové ramená a podesty sú drevené na drevenej konštrukcii. Schodišťové ramená sú s dreveným zábradlím s drevenou výplňou do výšky 1m. Bytový dom má balkóny a pivničné kobky. Strešný plášť je vytvorený na sedlovom krove z pálenej krytiny, nainštalovaný je bleskozvod. Fasáda je na 1.podlaží zo škrabaného brizolitu, na 2. a 3. podlaží na báze umelých látok. Obytný dom je bez výťahu. Vertikálnu komunikáciu tvorí drevené schodisko. Spoločné zariadenia tvoria okrem pivničných kobiek priestor pre práčovňu, sušiareň, miestnosť pre bicykle a kočíky. Vo vchode sú 4 bytové jednotky. Byt prešiel čiastočnou rekonštrukciou (kuchyňa, kúpeľňa, podlahy), má 3 izby, kuchyňu, chodbu, kúpeľňu, WC, balkón a pivnicu na prízemí. Okná sú drevené zdvojené. V kúpeľni je plastová rohová vaňa, smaltované umývadlo, nerezové výtokové armatúry, osadený je elektrický bojler TÚV. Podlaha keramická, obklad stien keramický. Záchod je splachovací bez umývadla. V kuchyni je kuchynská linka, plynový šporák, nerezový drez s nerezovou pákovou výtokovou armatúrou, osadená je umývačka riadu, práčka a chladnička. Keramický obklad stien je za linkou a šporákom, podlaha je z PVC, osadený je digestor. Obvodové steny 2. a 3. NP je riešené z obvodových dierovaných drevených panelov z vonkajšej a vnútornej strany, vyplnené s tepelnou izoláciou hrúbky 18 cm. Nosnú konštrukciu tvoria drevené hranoly. Vnútorné priečky sú drevené s vnútornou tepelnou izoláciou hrúbky 5cm a 12cm. Vodorovné nosné konštrukcie sú drevené trámové stropy s rovným podhľadom. Preklady sú drevené. Dvere sú drevené plné a presklené. Kúrenie je krbovou vložkou na tuhé palivo. Rozvod vody je oceľový, kanalizácie z pvc rúr. Analýza polohy nehnuteľností: Nehnuteľnosť sa nachádza v obci Bajka, katastrálne územie Bajka, okres Levice, v obytnej časti obce. Obec sa nachádza cca 18 km od okresného mesta Levice. Nehnuteľnosti sú v zastavanom území obce, v uličnej zástavbe bytových domov, s prístupom po spevnenej asfaltovej komunikácii. Prístup do obce je autobusovou dopravou s pravidelnou frekvenciou jázd. Obec má cca 350 obyvateľov, potravinový obchod, nachádza sa tu obecný úrad, vybudovaný je verejný vodovod, plynovod, elektrický rozvod a telekomunikačná sieť. Miesto nie je zaťažené negatívnymi vplyvmi, prostredie je kľudné, vhodné na bývanie. V zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení neskorších právnych predpisov: spoločnými časťami domu sú: časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie, spoločnými zariadeniami domu sú: zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočíkarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

Add to My Living

[ID:RE0003214-19-000014]

3 months ago

Strážske
11.900 EUR

Add to My Living

3-room, 72 m², partly refurbished, floor:2/3 [ID:1082]

5 months ago

Zlatno/Poltár
11.999 EUR

quiet neighborhood, balcony, cellar, trouble-free parking, number of bathrooms: 1, number of rest rooms: 1, partly furnished, individual room, brick construction type, plastic windows, laminate flooring, central heating + local , shops, playground

Add to My Living

2-room, 52 m², partly refurbished, floor:2/3 [ID:1202]

1 month ago

Hnúšťa/Rimavská Sobota
11.999 EUR

quiet neighborhood, balcony, cellar, trouble-free parking, number of bathrooms: 1, number of rest rooms: 1, individual room, brick construction type, plastic windows, parquet wood floor , shops, public transport, kindergarten , school, playground

Add to My Living

quiet neighborhood, cellar, trouble-free parking, number of bathrooms: 1, number of rest rooms: 1, partly furnished, individual room, construction – panel construction type, plastic windows, laminate flooring, central heating, shops, nursery school, kindergarten , school, playground, doctor, pharmacy, post office

Add to My Living

quiet neighborhood, cellar, trouble-free parking, number of bathrooms: 1, number of rest rooms: 1, individual room, construction – panel construction type, plastic windows, linoleum, central heating, shops, nursery school, kindergarten , school, playground, doctor, pharmacy, post office, bank

Add to My Living

2-room, 57 m², partly refurbished, floor:1/4 [ID:1164]

4 months ago

Málinec/Poltár
12.999 EUR

quiet neighborhood, barrier-free access, cellar, trouble-free parking, number of bathrooms: 1, number of rest rooms: 1, furnished, individual room, security door, built-in wardrobe, telephone connection/line, brick construction type, plastic windows, combinated, central heating, cable tv, internet connection, shops, kindergarten , school, playground

Add to My Living

2-room, 58 m², original condition, floor:2/4 [ID:N00343]

5 years agoReserved

Podbrezová/Brezno
13.990 EUR

brick construction type

Add to My Living

[ID:RE0003214-18-000448]

Half year ago

Snina
14.200 EUR

Add to My Living

1-room, 29 m² [ID:]

1 month ago

Nováky/Prievidza
14.500 EUR

Add to My Living

[ID:RE0003214-19-000129]

3 weeks ago

Strážske
14.900 EUR

Add to My Living

floor:1/7, loggia, construction – assembled construction type

Add to My Living

[ID:RE0003226-19-000752]

1 month ago

Smolník
15.000 EUR

Tu reality ponúka na predaj trojizbový byt v krásnom prostredí malebnej dedinky Smolník o celkovej rozlohe 70,2 m2. Byt sa nachádza v tehlovom bytovom dome na vyvýšenom 1 poschodí a pozostáva zo vstupnej chodby, troch nepriechodných izieb, kuchyne, komory a kúpelne so sprchovacím kútom .Je po čiatočnej rekonštrukcii:plastové okná v celom byte, plávajúce podlahy, murované jadro, nové el. rozvody. Byt je orientovaný východ, západ. Je slnečný, teplý a suchý. Byt sa predáva aj so zariadením. Nová kuchynská linka so spotrebičmi - sklokeramická pec umývačka riadu a chladnička s mrazničkou, obývacia stena so sedacou súpravou, spálňová zostava... Možnosť dokúpiť si vedľajšie priestory na chodbe na rozšírenie a prerobenie bytu podľa predstáv nového majiteľa. Väčšia časť bytového domu je vo vlastníctve obce. Byt je v osobnom vlastníctve a kúpou je ihneď k dispozícii.Pri rýchlom jednaní dohoda na cene istá. K tejto nehnuteľnosti nebol vytvorený certifikát. V prípade záujmu info na tel. čísle 0944164677, alebo hvizdosova@tureali

Add to My Living

[ID:RE0003214-18-000333]

Half year ago

Sobrance
15.000 EUR

Add to My Living

[ID:RE0003226-19-000260]

1 month ago

Smolník
15.000 EUR

Tu reality ponúka na predaj trojizbový byt v krásnom prostredí malebnej dedinky Smolník o celkovej rozlohe 70,2 m2. Byt sa nachádza v tehlovom bytovom dome na vyvýšenom 1 poschodí a pozostáva zo vstupnej chodby, troch nepriechodných izieb, kuchyne, komory a kúpelne so sprchovacím kútom .Je po čiatočnej rekonštrukcii:plastové okná v celom byte, plávajúce podlahy, murované jadro, nové el. rozvody. Byt je orientovaný východ, západ. Je slnečný, teplý a suchý. Byt sa predáva aj so zariadením. Nová kuchynská linka so spotrebičmi - sklokeramická pec umývačka riadu a chladnička s mrazničkou, obývacia stena so sedacou súpravou, spálňová zostava... Možnosť dokúpiť si vedľajšie priestory na chodbe na rozšírenie a prerobenie bytu podľa predstáv nového majiteľa. Pri rýchlom jednaní dohoda na cene istá. K tejto nehnuteľnosti nebol vytvorený certifikát. V prípade záujmu info na tel. čísle 0944164677, alebo hvizdosova@tureali

Add to My Living

[ID:RE0004163-18-000026]

Year ago

Fiľakovo
15.000 EUR

Dátum konania opakovanej dražby: 14.05.2019 16:45 Miesto opakovanej dražby: salónik na prízemí v hoteli CLAVIS, Jókaiho 22, 984 01 Lučenec Cena podľa znaleckého posudku: 19900,- EUR Najnižšie podanie: 15000,- EUR Minimálne prihodenie: 200,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 4000,- EUR Prvá obhliadka: 26.04.2019 12:30; pred bytovým domom so súpisným číslom 1598 na Farskej lúke č. 62 vo Fiľakove. Druhá obhliadka: 10.05.2019 12:30; pred bytovým domom so súpisným číslom 1598 na Farskej lúke č. 62 vo Fiľakove. Predmet opakovanej dražby: Byt č. 20 nachádzajúci sa na 2.p. bytového domu so súpisným číslom 1598, na ulici Farská Lúka, vchod: 62, vo Fiľakove (ďalej len „Dom“), postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 2943/5 o výmere 799 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len ,,Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 7022/469187, tak ako je zapísaný v evidencii Okresného úradu Lučenec, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 2996, okres: Lučenec, obec: Fiľakovo, katastrálne územie: Fiľakovo (ďalej len ako „predmet dražby“). Opis predmetu opakovanej dražby:  3 – izbový byt č. 20, ul. Farská lúka 62, k.ú. Fiľakovo Bytový dom má prízemie a ďalších osem nadzemných podlaží. Prízemie je prístupné cez zádverie z úrovne terénu, nachádzajú sa v ňom spoločné vstupné priestory, kočikáreň, sušiareň, pivnice bytov a komunikačné priestory pred hlavným a zadným vchodom. Zvislá doprava v bytovom dome je zabezpečená prefabrikovaným schodiskom a osobným výťahom. Bytový dom má 4 samostatné vchody. V každom vchode sú na každom nadzemnom podlaží (2 - 9. NP) umiestnené dva byty. Bytový dom sa nachádza na rovinatom pozemku v dobrej lokalite, vo vzdialenosti cca 500m od centra mesta. Bytový dom je napojený na kompletné inžinierske siete (ELI, vodovod, kanalizácia, plynovod, káblová televízia a telekomunikačné siete). V blízkosti bytového domu sa nachádza kompletná sídlisková infraštruktúra - pošta, potraviny COOP Jednota, základná škola, SOU a športoviská. Pred bytovým domom na juhovýchodnú svetovú stranu sa nachádza parkovisko, prístupová cesta a chodník. V severnej časti za bytovým domom sa nachádza zatrávnená plocha s lavičkami a množstvom zelene. Bytový dom bol daný do užívania v roku 1987. Dispozičné riešenie: Byt č. 20 pozostáva z troch obytných miestnosti a príslušenstva, pričom príslušenstvo bytu tvorí kuchyňa, vstupná hala, kúpeľňa, WC a pivnica umiestnená v prízemí bytového domu. K vybavenosti bytu patrí aj loggia prístupná z jednej izby bytu orientovaná na juhovýchodnú svetovú stranu .Celková podlahová plocha bytu č. 20 je 69,98 m2 (vrátane pivnice o veľkosti 2,28 m2 a bez výmery loggie o veľkosti 3,67 m2). Technicko - konštrukčné riešenie:BytByt je v pôvodnom stave s bežným štandardom vybavenia. Vnútorné dvere sú hladké, otváracie na báze dreva, plné, presklené a vsadené do kovových zárubní. Vchodové dvere do bytu sú vymenené za protipožiarne. Steny bytu sú s povrchom zo stierok a maľbami v izbách a v kuchyni. Bytové jadro predmetu 2. opakovanej dražby je pôvodné umakartové. Predná stena jadra je na báze dreva s dvierkami umiestnenými vo WC za WC misou na čelnej stene. Kúpeľňa bytu je pôvodná z umakartových stien vybavená pôvodnými zariaďovacími predmetmi - plechovou vaňou, umývadlom a automatickou práčkou. Vodovodné batérie sú pákové (v kúpeľni a kuchyni) a do vane vedie páková batéria so sprchou. Povrchové úpravy stien kúpeľne sú z umývateľného umakartu, zatiaľ čo podlaha kúpeľne je z PVC. Dvere do kúpeľne a WC sú hladké na báze dreva, plné a usadené do kovovej zárubne. Dvere do izieb sú hladké na báze dreva, plné a presklené, usadené do kovových zárubní. WC v byte je samostatné s WC misou kombi bez umývadla. Povrchové úpravy stien WC sú umakartové. Podlaha vo WC je z PVC na cementovom potere. Kuchynská linka je pôvodná na báze dreva, sporák je plynový s plynovou rúrou a digestorom. Drez je nerezový s pákovou kuchynskou stojankovou batériou. Podlaha v kuchyni je z PVC, obklad steny za kuchynskou linkou je z keramického obkladu. Podlaha v obytných miestnostiach a v zádverí je taktiež z PVC. Podlaha v loggii je z cementového poteru. Okná v byte boli vymenené za plastové EURO s izolačným dvojsklom.Bytový domKonštrukčný systém bytového domu je stenový panelový, strecha je plochá jednoplášťová a krytina je živičná. Vnútorná zvislá komunikácia je zabezpečená prefabrikovaným schodiskom a osobným výťahom. Bytový dom je vykurovaný z vlastnej plynovej kotolne umiestnenej v bytovom dome v 1.NP. Príprava TÚV je z vlastnej plynovej kotolne umiestnenej v 1.NP bytového domu. Bytový dom bol v roku 2011 rekonštruovaný, kedy boli vykonané nasledovné práce:- fasáda bytového domu bola zateplená s novým oplechovaním atiky, parapetmi okien a povrchovou úpravou z minerálnej škrabanej omietky,- výmena rozvodov ÚVK s výmenou radiátorov v bytovom dome, zriadenie vlastnej kotolne v prízemí bytového domu,- vstupné vchodové dvere od zádveria a predné a zadné dvere do chodby boli vymenené za plastové EURO s izolačným dvojsklom,- okná do schodiskového priestoru boli vymenené za plastové EURO s izolačným dvojsklom,- rekonštrukcia strešnej krytiny. Predmet 2. opakovanej dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.

Add to My Living

3-room, 68 m², partly refurbished, floor:4/7 [ID:1244]

3 weeks ago

Utekáč/Poltár
15.200 EUR

quiet neighborhood, elevator, balcony, cellar, trouble-free parking, number of bathrooms: 1, number of rest rooms: 1, partly furnished, individual room, security door, construction – panel construction type, plastic windows, laminate flooring, central heating, cable tv, internet connection, shops, kindergarten , school, playground

Add to My Living

[ID:RE0001101-18-000286]

Half year ago

Fiľakovo
15.300 EUR

Adresa: Fiľakovo, ul. Mládežnícka č. 772/2 Dátum konania dražby: dňa 29.05.2019 Čas konania dražby: 10:30 hod. Miesto konania dražby: Euromotel, Čerenčianská 1712, 979 01 Rimavská Sobota - salónik na prízemí Najnižšie podanie: 15 300 eur Dražobná zábezpeka: 3 000 eur Číslo účtu: 9326568/5200 Var. symbol: 1062018 Termín prvej obhliadky: dňa 09.05.2019 o 12:30 hod. Termín druhej obhliadky: dňa 22.05.2019 o 12:30 hod. Cena stanovená znaleckým posudkom: 20 400 eur Byt č. 2 pozostáva z dvoch obytných miestností a z príslušenstva. Príslušenstvo bytu tvorí kuchyňa, komora, predsieň, kúpeľňa, WC a pivnica na 1.nadzemnom podlaží. Vnútorné úpravy povrchov stien sú dvojvrstvové vápenné omietky hladké. Vnútorné obklady stien sú nové keramické obklady v kuchyni, kúpeľni a WC. Dvere sú hladké, plné a zasklené. Povrchy podláh v obytných miestnostiach sú drevené veľkoplošné laminátové a ostatných miestnostiach sú nové keramické dlažby. Vykurovanie zabezpečené elektrickými gamatkami a krbovou vložkou na tuhé palivo. Elektroinštalácia svetelná s automatickým istením v byte - obnovená v roku 2012. Vnútorný vodovod - prípojky studenej a teplej vody z plastových rúr. Vnútorná kanalizácia z liatinových rúr. Kuchyňa vybavená kuchynskou linku vyrobenou z materiálu na báze dreva so smaltovaným dresom, nerezovou vodovodnou batériou a elektrickým sporákom. Ohrev teplej vody elektrickým bojlerom, ktorý je umiestnený vo WC. Vnútorné hygienické zariadenia - záchod splachovací, samostatná sprcha, keramické umývadlo, vodovodná batéria páková nerezová so sprchou a páková nerezová. Bytové jadro je murované, kompletné prestavené v roku 2012. Byt prešiel čiastočnou rekonštrukciou, ktorá pozostávala z rekonštrukcie kúpeľne, výmeny podláh, okien, je v dobrom technickom stave. Bytový dom súp. číslo 772 je situovaný na parcele č. 1150 v obci Fiľakovo, k.ú. Fiľakovo, okres Lučenec. Jedná sa o samostatne stojaci 3. podlažný bytový dom s 3 - mi nadzemnými podlažiami. Prvé nadzemné podlažie je technické, nachádzajú sa tu skladové priestory, garáže a kotolňa. Druhé až tretie nadzemné podlažie sú obytné. Je to murovaný typový bytový dom postavený v roku 1956 s dvomi vchodmi. Bytový dom je napojený na vodovodnú prípojku napojenú na verejný vodovod, elektrickú prípojku na miestne rozvody NN a kanalizačnú prípojku do verejnej kanalizácie. Informácie o dražbe: číslo dražby: DD 106/2018 predmet dražby: 2 izbový byt dátum konania dražby: dňa 29.05.2019 čas konania dražby: 10:30 hod. Miesto konania dražby: Euromotel, Čerenčianská 1712, 979 01 Rimavská Sobota - salónik na prízemí Najnižšie podanie: 15 300 eur Dražobná zábezpeka: 3 000 eur Číslo účtu: Var. symbol: 1062018 termín prvej obhliadky: dňa 09.05.2019 o 12:30 termín druhej obhliadky: dňa 22.05.2019 o 12:30 hod. Cena stanovená znaleckým posudkom: 20 400 eur

Add to My Living

3-room, Hálova, 68 m² [ID:257117]

2 months ago

Bratislava - Petržalka/Bratislava V
15.700 EUR

Add to My Living

[ID:RE0003214-18-000539]

5 months ago

Strážske
15.700 EUR

Add to My Living

[ID:26004]

1 week ago

Strážske
15.800 EUR

Add to My Living

3-room, 76 m², partly refurbished, floor:1/3 [ID:1151]

5 months ago

Lovinobaňa/Lučenec
16.200 EUR

quiet neighborhood, cellar, trouble-free parking, number of bathrooms: 1, number of rest rooms: 1, partly furnished, individual room, security door, brick construction type, plastic windows, parquet wood floor , central heating, shops, kindergarten , school, playground, doctor, pharmacy, post office

Add to My Living

2-room, 56 m², partly refurbished, floor:1/3 [ID:1140]

5 months ago

Lovinobaňa/Lučenec
16.990 EUR

quiet neighborhood, cellar, trouble-free parking, number of bathrooms: 1, number of rest rooms: 1, partly furnished, individual room, brick construction type, wooden windows, laminate flooring, central heating, shops, kindergarten , school, playground, post office

Add to My Living

[ID:RE0003384-17-000243]

Year ago

Ubľa
17.000 EUR

     Ponúkame Vám na predaj 2 izbový byt v Ubli, okres Snina. Byt je situovaný na miestnom sídlisku v najmladšej bytovke, 2.poschodie, kde sa nachádza dobrá občianska vybavenosť. Ubľa je pomerne veľká obec, v krásnom prostredí lesov. V blízkosti sa nachádza zdravotné stredisko, lekáreň, pediater a obvodný lekár, zubár, škola, škôlka aj jasle, denný stacionár pre seniorov, kaderníctvo, pekáreň, potraviny, pošta, ihrisko, zastávka BUS. Ku bytu patrí aj plechová garáž a 2 pivnice. Plocha: úžitková 56m2. Nachádza sa na 2. poschodí z 3. Podlaha: pvc. Steny: stierky. Okná: drevené (pôvodné). Vybavenie kúpeľne: klasická vaňa. Oddelené WC. Vybavenie kuchyne: kuchynská linka, sporák. Stav objektu: pôvodný stav. Konštrukcia objektu: tehlová. Kúrenie: centrálne. Zabezpečenie bezpečnostnými dverami. Výhody: slnečný, obchody, veľká loggia.  Cena 17 000 € V cene je zahrnutý kompletný realitný aj právny servis a poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti.   Bližšie informácie na t.č.: 0909 109 384 alebo 0918 812 677 V prípade záujmu vám vieme zabezpečiť výhodnú hypotéku a poistenie. Sme členom REALITNEJ ÚNIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY.

Add to My Living

[ID:RE0004314-18-000117]

Year ago

Lučenec
17.100 EUR

Najnižšie podanie 17 100,00 Dátum a čas dražby: 24.08.2018 10:00 Miesto dražby Salónik PRIMÁTOR na 1. poschodí, Hotel LUX BB, s.r.o., Námestie slobody 2, 974 01 Banská Bystrica Dražobná zábezpeka 5 000,00 Dobrovolná dražba Áno Dražba: 2-izbový byt č. 4, o celkovej výmere 49,81 m2 + loggia o výmere 3,94 m2, na 1.p., vchod: 18, v bytovom dome súpisné č. 4490, adresa: Kolonáda 4490/18, 984 01 Lučenec, postavenom na parcelách registra "C" evidovaných na katastrálnej mape pod parcelnými č. 1883/14, 1884/3, 1884/4, 1884/5, 1884/6, 1884/7, 1884/8, 1884/9, 1884/10 a 1884/11, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súpisné č. 4490 je o veľkosti 4981/162738, evidovaný na liste vlastníctva č. 7906, k.ú. Lučenec, spoluvlastnícky podiel v 1/1 - ine. Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods.3 zákona č.527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov ("ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii"). Z dôvodu neumožnenia vykonania obhliadky nie je možné určiť presné technické ani dispozičné riešenie ohodnocovaných nehnuteľností, rovnako ani ich užívaciu schopnosť. Popis: Objekt - bytový dom je osadený na rovinatom teréne na parc.č.1883/14, 1884/3 - 11 k.ú. Lučenec, obec Lučenec v lokalite "Obchodná zóna a Výstavisko sektor L.M východ" . Situovaný je v komplexnej zástavbe bytových domov a budov občianskej vybavenosti, v lokalite stredného dopytu v porovnaní s ponukou, vhodnej na bývanie. V danej lokalite je možnosť napojenia na všetky inžinierske siete. Bytový dom je v užívaní od roku 1999 (kolaudačné rozhodnutie). Dispozičné riešenie a technický popis: Murovaný, trojpodlažný, radový dom s pavlačmi. Polohu objektu vzhľadom ku komunikačným a dopravným väzbám posudzujem ako vhodnú, s pravidelným spojením na autobus. Infraštruktúra pozemku je kompletná, pozemok nie je vo vlastníctve užívateľov, vlastníkov bytov. Orientácia čelnej strany objektu - vstupu do objektu je na východ. Jedná sa o výškový, 3 podlažný radový, murovaný dom bez výťahu s obchodmi pod bytmi. Objekt je prekrytý valbovou strechou s vikiermi a s obytným podkrovím s krytinou z pozinkovaného plechu. Objekt je napojený na rozvod studenej vody, elektriky, zemného plynu a kanalizácie. Byt oceňujem v pôvodnom stave, pre neumožnenú vnútornú obhliadku. Byt: Uvedená bytová jednotka sa nachádza na 1.poschodí - II . NP ako stredový pavlačový byt. Vchod č.18 je prístupný z dvora, z bočného vchodu, Prístup bytu je cez dvojramenné schodisko na otvorenú pavlač, v strede pavlače do prava sa nachádza byt č.4. Pozostáva z dvoch obytných miestností, kuchyne, predsiene a kúpeľne s WC. V posudku vychádza z evidovanej výmery bytu t.j. 49,81 m2, nakoľko nebola umožnená vnútorná obhliadka. Bytový dom je murovaný, preto základnú životnosť stanovujem na 100 rokov. V zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení neskorších právnych predpisov: spoločnými časťami domu sú: časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie, spoločnými zariadeniami domu sú: zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočíkarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

Add to My Living

floor:8/8, loggia, construction – assembled construction type

Add to My Living

2-room, 56 m², partly refurbished, floor:2/3 [ID:N00233]

5 years ago

Podbrezová/Brezno
17.900 EUR

brick construction type

Add to My Living

[ID:RE0003214-19-000078]

1 month ago

Trebišov
18.000 EUR

Add to My Living

[ID:RE0003214-19-000061]

2 months ago

Veľké Kapušany
18.000 EUR

Add to My Living

floor:8/8, construction – assembled construction type

Add to My Living

[ID:RE0003214-19-000066]

2 months ago

Strážske
18.500 EUR

Add to My Living

construction – assembled construction type

Add to My Living

[ID:25585]

1 month ago

Veľké Kapušany
18.990 EUR

Add to My Living
Next page