Rodina LIVINGSearch results (3628): For sale » Flat » All localities

Odporúčame

brick construction type, plastic windows, laminate flooring

Add to My Living

TOP ponuka3-room, Beskydská, 77.49 m², new development [ID:700]

Bratislava - Staré Mesto/Bratislava I
287.964,-EUR

floor:2/5, quiet neighborhood, balcony, trouble-free parking, kitchen connected to a room, shops, public transport, nursery school, kindergarten , school, playground, doctor, pharmacy, post office, bank

Add to My Living

[ID:26306]

1 week ago

Humenné
250 EUR

Add to My Living

[ID:RE0004652-18-000710]

Half year ago

Banská Bystrica
360 EUR

Add to My Living

1-room, Tomášikova, 40.64 m², new development [ID:GE-511-469239]

1 week ago

Bratislava - Staré Mesto/Bratislava I
399 EUR

Studio, Tomášikova, Sale, Bratislava - Staré Mesto, Slovakia

plot is fenced, floor:6/7, quiet neighborhood, barrier-free access, elevator, loggia, loft, duplex apartment, trouble-free parking, garage, furnished, alarm system, security door, telephone connection/line, combined construction type

Add to My Living

1-room, Športová, 24 m², fully refurbished [ID:34916]

3 weeks ago

Bratislava - Nové Mesto/Bratislava III
480 EUR

quiet neighborhood, individual room

Add to My Living

3-room, Ľubovnianská, 72 m², partly refurbished [ID:35056]

1 month ago

Bratislava - Petržalka/Bratislava V
500 EUR

floor:7/8, quiet neighborhood, elevator, loggia, individual room

Add to My Living

[ID:RE0002376-19-000002]

1 month ago

Ivanka pri Dunaji
550 EUR

Add to My Living

[ID:26178]

2 weeks ago

Nižná
945 EUR/ m²

Add to My Living

[ID:RE0002866-19-000011]

1 month ago

Bratislava - Staré Mesto
950 EUR

Add to My Living

[ID:RE0004652-19-000312]

1 month ago

Banská Bystrica
1.000 EUR

Add to My Living

Nový inzerát [ID:43828]

Yesterday 2:14 pm

Považská Bystrica
1.350 EUR/ m²

Add to My Living

[ID:RE0003199-17-000016]

Year ago

Bratislava - Staré Mesto
2.000 EUR/month

Add to My Living

construction – panel construction type

Add to My Living

1-room, 31 m², original condition, floor:1/3 [ID:1233]

1 week ago

Cinobaňa/Poltár
8.500 EUR

quiet neighborhood, trouble-free parking, number of bathrooms: 1, number of rest rooms: 1, individual room, brick construction type, wooden windows, parquet wood floor , central heating, shops, playground

Add to My Living

2-room, 45 m², partly refurbished, floor:2/2 [ID:1232]

1 week ago

Cinobaňa/Poltár
9.500 EUR

quiet neighborhood, cellar, trouble-free parking, number of bathrooms: 1, number of rest rooms: 1, individual room, security door, brick construction type, plastic windows, parquet wood floor , central heating, shops, playground

Add to My Living

[ID:RE0004314-18-000252]

Half year ago

Valice
10.890 EUR

Dražba: 3-izbový byt č.11 o celkovej výmere 72,34 m2, na 3.p., vchod: č.1, v obci Valice, Nižné Valice č.25, v bytovom dome súpisné č.25, postavenom na parcele registra "C" evidovanej na katastrálnej mape pod parcelným č. 14/9, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku, parcele registra "C" evidovanej na katastrálnej mape ako parcelné č. 14/9, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 263 m2 o veľkosti 7234/69508, evidované na liste vlastníctva č.187, k.ú. Nižné Valice, spoluvlastnícky podiel v 1/1 - ine. Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods.3 zákona č.527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov ("ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii"). Z dôvodu neumožnenia vykonania obhliadky nie je možné určiť presné technické ani dispozičné riešenie ohodnocovaných nehnuteľností, rovnako ani ich užívaciu schopnosť. Byt: Byt č.11 je trojizbový, sa nachádza vo vchode č.1 na 3.poschodí obytného domu. Pozostáva z troch obytných izieb a príslušenstva. Príslušenstvom bytu je kuchyňa, chodba, kúpeľňa, WC, loggia a pivnica (obkladací box) nachádzajúca sa na prízemí /I.N.P./. Vybavenie bytu hodnotené ako štandardné. Úpravy vnútorných povrchov sú dvojvrstvové vápenné omietky. Dvere sú typizované hladké, povrchy podláh obytných miestností a v ostatných miestnostiach sú pvc. Vykurovanie je ústredné s liatinovými rebrovými radiátormi. Elektroinštalácia je svetelná s automatickým istením v byte. Vnútorný vodovod- prípojky studenej a teplej vody od stúpacích rozvodov do kuchyne, kúpeľne a záchodu z oceľových rúr, meranie spotreby vody -vodovodné batérie sú nové pákové nerezové. Vnútorná kanalizácia - prípojky do zvislých zvodov z kuchyne, kúpeľne a záchodu z plastového potrubia. Ohrev teplej vody je vlastným bojlerom. Vybavenie kuchyne je kuchynská linka so smaltovaným umývadlom. Vnútorné hygienické zariadenia kúpeľne sú - vaňa oceľová, smaltovaná 1ks, umývadlo keramické 1ks, vodovodná batéria je páková nerezová so sprchou 1ks, záchod je splachovací bez umývadla. Bytové jadro je pôvodné. Bytový dom: Obytný dom 12 bytovka so súpisným číslom 25 je postavený v zastavanom území obce Valice na parcele č. 14/9 na okraji obce, s 4 nadzemnými podlažiami /prízemie+3poschodie/ ako samostatne stojaci objekt s plochou strechou. Zvislé nosné konštrukcie obytného domu sú vybudované z montovaných betónových plošných dielcov. Typ stavby - 8033 Domy obytné typové s celoštátne unifikovanými konštrukčnými panelovými sústavami. Druh stavby - Domy obytné typové 4 podlažné, bez občianskeho vybavenia. Oceňovaný obytný dom je osadený na základových pätiek a pásoch, zvislé konštrukcie sú prefabrikované panelové sústavy v kombinácii s tehlami. Stropy sú s rovným podhľadom železobetónové, schody sú železobetónové s povrchom terazzo. Zastrešenie -plochá strecha dvojplášťová, krytina strechy je vybudovaná z ťažkých natavovacích pásov. Klampiarske konštrukcie sú úplné strechy a parapety z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov sú vápennocementové omietky, hladké a úpravy vnútorných povrchov sú vápenné štukové omietky. Dvere sú hladké, plné a vchodové sú nové plastové (štandardnosť určím na 1,10). Okná sú v prevažujúcej časti plastové s izolačným dvojsklom (štandardnosť určím na 1,20). Povrchy podláh sú betónové s cementovým poterom a vo vchode sú keramické dlažby. Elektroinštalácia je svetelná a motorická, bleskozvod je kompletný rozvod. Vnútorný vodovod - stúpacie a ležaté rozvody sú z oceľových a plastových rúr pre studenú a teplú vodu. Vnútorná kanalizácia - zvislé zvody sú z liatinových rúr a ležaté rozvody z kameninových rúr, odpady zo všetkých zariad. predmetov v spoločných priestoroch. Ostatné - požiarne hydranty. Obytný dom je užívaný od roku 1991. Vek obytného domu je 27 rokov ku dňu ocenenia /2018-1991/. V zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení neskorších právnych predpisov: spoločnými časťami domu sú: časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie, spoločnými zariadeniami domu sú: zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočíkarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

Add to My Living

3-room, 75 m², partly refurbished, floor:1/3 [ID:1194]

2 months ago

Závada/Veľký Krtíš
11.200 EUR

quiet neighborhood, balcony, cellar, trouble-free parking, number of bathrooms: 1, number of rest rooms: 1, partly furnished, individual room, security door, construction – panel construction type, wooden windows, combinated, central heating, shops

Add to My Living

[ID:RE0004314-18-000209]

Half year ago

Bajka
11.610 EUR

Dražba - trojizbový byt č. 5, na 2.p., v obci Bajka, v bytovom dome súpisné č. 44, postavenom na parcele registra "C" evidovanej na katastrálnej mape pod parcelným č. 2/2. Vypočítaná podlahová plocha je 81,45 m2. Obytný dom súp. č. 44 sa nachádza v obci Bajka, okres Levice, má 3 nadzemné podlažia. Dom je typu OKAL. Byt sa nachádza na druhom podlaží. Základy bytového domu sú betónové s vodorovnou izoláciou, podlahy v 1.NP betónové, na vstupných chodbách sú podlahy keramické. Priečky sú tehlové, hrúbky 10cm a 30cm. Zárubne v priečkach sú oceľové a dvere bez zasklenia plné drevené. Okná sú zdvojené drevené, strop je z z prefabrikovaných panelov. Nosné steny budovy sú z tehál hrúbky 45cm, priečky z tehál hrúbky 10cm a 15cm. Schodiskové ramená a podesty sú drevené na drevenej konštrukcii. Schodišťové ramená sú s dreveným zábradlím s drevenou výplňou do výšky 1m. Bytový dom má balkóny a pivničné kobky. Strešný plášť je vytvorený na sedlovom krove z pálenej krytiny, nainštalovaný je bleskozvod. Fasáda je na 1.podlaží zo škrabaného brizolitu, na 2. a 3. podlaží na báze umelých látok. Obytný dom je bez výťahu. Vertikálnu komunikáciu tvorí drevené schodisko. Spoločné zariadenia tvoria okrem pivničných kobiek priestor pre práčovňu, sušiareň, miestnosť pre bicykle a kočíky. Vo vchode sú 4 bytové jednotky. Byt prešiel čiastočnou rekonštrukciou (kuchyňa, kúpeľňa, podlahy), má 3 izby, kuchyňu, chodbu, kúpeľňu, WC, balkón a pivnicu na prízemí. Okná sú drevené zdvojené. V kúpeľni je plastová rohová vaňa, smaltované umývadlo, nerezové výtokové armatúry, osadený je elektrický bojler TÚV. Podlaha keramická, obklad stien keramický. Záchod je splachovací bez umývadla. V kuchyni je kuchynská linka, plynový šporák, nerezový drez s nerezovou pákovou výtokovou armatúrou, osadená je umývačka riadu, práčka a chladnička. Keramický obklad stien je za linkou a šporákom, podlaha je z PVC, osadený je digestor. Obvodové steny 2. a 3. NP je riešené z obvodových dierovaných drevených panelov z vonkajšej a vnútornej strany, vyplnené s tepelnou izoláciou hrúbky 18 cm. Nosnú konštrukciu tvoria drevené hranoly. Vnútorné priečky sú drevené s vnútornou tepelnou izoláciou hrúbky 5cm a 12cm. Vodorovné nosné konštrukcie sú drevené trámové stropy s rovným podhľadom. Preklady sú drevené. Dvere sú drevené plné a presklené. Kúrenie je krbovou vložkou na tuhé palivo. Rozvod vody je oceľový, kanalizácie z pvc rúr. Analýza polohy nehnuteľností: Nehnuteľnosť sa nachádza v obci Bajka, katastrálne územie Bajka, okres Levice, v obytnej časti obce. Obec sa nachádza cca 18 km od okresného mesta Levice. Nehnuteľnosti sú v zastavanom území obce, v uličnej zástavbe bytových domov, s prístupom po spevnenej asfaltovej komunikácii. Prístup do obce je autobusovou dopravou s pravidelnou frekvenciou jázd. Obec má cca 350 obyvateľov, potravinový obchod, nachádza sa tu obecný úrad, vybudovaný je verejný vodovod, plynovod, elektrický rozvod a telekomunikačná sieť. Miesto nie je zaťažené negatívnymi vplyvmi, prostredie je kľudné, vhodné na bývanie. V zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení neskorších právnych predpisov: spoločnými časťami domu sú: časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie, spoločnými zariadeniami domu sú: zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočíkarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

Add to My Living

[ID:RE0003214-19-000014]

3 months ago

Strážske
11.900 EUR

Add to My Living

3-room, 72 m², partly refurbished, floor:2/3 [ID:1082]

5 months ago

Zlatno/Poltár
11.999 EUR

quiet neighborhood, balcony, cellar, trouble-free parking, number of bathrooms: 1, number of rest rooms: 1, partly furnished, individual room, brick construction type, plastic windows, laminate flooring, central heating + local , shops, playground

Add to My Living

2-room, 52 m², partly refurbished, floor:2/3 [ID:1202]

1 month ago

Hnúšťa/Rimavská Sobota
11.999 EUR

quiet neighborhood, balcony, cellar, trouble-free parking, number of bathrooms: 1, number of rest rooms: 1, individual room, brick construction type, plastic windows, parquet wood floor , shops, public transport, kindergarten , school, playground

Add to My Living

quiet neighborhood, cellar, trouble-free parking, number of bathrooms: 1, number of rest rooms: 1, partly furnished, individual room, construction – panel construction type, plastic windows, laminate flooring, central heating, shops, nursery school, kindergarten , school, playground, doctor, pharmacy, post office

Add to My Living

quiet neighborhood, cellar, trouble-free parking, number of bathrooms: 1, number of rest rooms: 1, individual room, construction – panel construction type, plastic windows, linoleum, central heating, shops, nursery school, kindergarten , school, playground, doctor, pharmacy, post office, bank

Add to My Living

2-room, 57 m², partly refurbished, floor:1/4 [ID:1164]

4 months ago

Málinec/Poltár
12.999 EUR

quiet neighborhood, barrier-free access, cellar, trouble-free parking, number of bathrooms: 1, number of rest rooms: 1, furnished, individual room, security door, built-in wardrobe, telephone connection/line, brick construction type, plastic windows, combinated, central heating, cable tv, internet connection, shops, kindergarten , school, playground

Add to My Living

2-room, 58 m², original condition, floor:2/4 [ID:N00343]

5 years agoReserved

Podbrezová/Brezno
13.990 EUR

brick construction type

Add to My Living
Next page