Rodina LIVINGAdvertiser's offer (80): For sale » All categories » All localities

Nový inzerát [ID:RE0004163-18-000073]

Today 7:34 am

Hlohovec
69.800 EUR

Dátum konania dražby: 27.06.2018 17:15 Miesto dražby: salónik Primator na 2. poschodí v hoteli Elizabeth Trenčín, Ul. Gen. M. R. Štefánika 2, 911 01 Trenčín Cena podľa znaleckého posudku: 69800.00,- EUR Najnižšie podanie: 69800.00,- EUR Minimálne prihodenie: 500.00,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 13000.00,- EUR Prvá obhliadka: 06.06.2018 13:00; stretnutie záujemcov je pred bytovým domom so súp. č. 2410, vchod: Michalská 13, na Michalskej ulici v Hlohovci Druhá obhliadka: 20.06.2018 13:00; stretnutie záujemcov je pred bytovým domom so súp. č. 2410, vchod: Michalská 13, na Michalskej ulici v Hlohovci Predmet dražby: Byt č. 11 nachádzajúci sa na 7. p. bytového domu vchod 12,13-32b.j., so súpisným číslom 2410, vchod: Michalská 13, na Michalskej ulici v Hlohovci (ďalej len „Dom“), postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 5119/1 o výmere 188 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a pozemku parcely registra „C“ č. 5119/2 o výmere 190 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 6831/225354, tak ako je zapísaný Okresným úradom Hlohovec, katastrálny odbor, pre Okres: Hlohovec, Obec: Hlohovec, katastrálne územie: Hlohovec: na liste vlastníctva č. 7283.  Opis predmetu dražby: Bytový dom sa nachádza v zastavanom území mesta Hlohovec, v tichej časti mesta. Bytový dom sa nachádza na rovinatom pozemku pravidelného tvaru. Prístup k Domu je priamo z mestských asfaltových komunikácií - ulice Michalská v Hlohovci. Bytový dom má deväť nadzemných podlaží. Na prvom nadzemnom podlaží (prízemie) sa nachádzajú pivnice pre jednotlivé byty, práčovňa, sušiareň, žehliareň, kočikáreň, miestnosť pre bicykle a hlavný vstup do Domu. Od 2. nadzemného podlažia sa nachádzajú výlučne byty, celkový počet bytov vo vchode je 16. Obytný dom bol daný do užívania v roku 1987. Dispozičné riešenie:Dispozíciu bytu č. 11 tvorí chodba, kuchyňa, špajza, kúpeľňa, WC, tri izby a lodžia.Celková podlahová plocha bytu vrátane pivnice (ktorá je o výmere 2,47 m2) je 68,50 m2. K bytu prislúcha loggia, ktorá je o výmere 3,14 m2. Technicko-konštrukčné riešenie:Bytový dom: Ide o typový bytový dom s unifikovaným plošným panelovým nosným systémom. Obvodové steny sú hrúbky 33 cm                     a nosné deliace konštrukcie sú vyhotovené ako železobetónové prefabrikované hrúbky 20 cm. Stropy sú železobetónové prefabrikovane s rovným podhľadom. Schodisko je železobetónové prefabrikované s povrchom schodišťových stupňov z lepenej PVC podlahoviny. Fasády bytového domu tvorí pôvodná omietka bez zateplenia. Dom má plochú jednoplášťovú strechu s krytinou z natavovaných asfaltových pásov. Vnútorné povrchy stien sú upravené vápenno-cementovou hladkou omietkou, na chodbách a v schodiskovom priestore so soklami z olejového náteru. Podlahy na chodbách a schodišťových podestách sú z lepenej PVC podlahoviny s keramickým soklíkom, vstupné priestory majú podlahu z liateho terazza. Na prízemí v spoločných priestoroch a v pivniciach je cementový poter. Vchodové dvere sú dvojkrídlové presklené kovové, okná v schodiskovom priestore sú plastové s jednoduchým zasklením.Spoločné zariadenia: Rozvod plynu je z oceľových rúr, meranie je samostatné pre každý byt. Elektroinštalácia - centrálny rozvod je z medených vodičov. Rozvodné skrine s meraním sú umiestnené na chodbách pri bytoch. Centrálny rozvod vody je vyhotovený z oceľových rúr pre studenú aj teplú vodu, centrálne meranie je umiestnené v suterénnych priestoroch, podružné merania sú v šachtách prístupných zo záchodov bytov. Kanalizačné zvody (splaškové a dažďové) sú vyhotovené z liatinového a azbestového potrubia s napojením na mestskú kanalizáciu (miesto napojenia nebolo zistené). Vykurovanie - ústredné teplovodné s diaľkovou dodávkou tepla, stúpacie rozvody sú z oceľových rúr. Slaboprúdové rozvody - rozvody telefónu, spoločnej televíznej antény, káblovej televízie a domáceho vrátnika. Byt:Byt sa nachádza na 7. z 9 poschodí, v stredovej sekcii bytového domu súp. č. 2410. Vstupné dvere sú plné, osadené v oceľových zárubniach. Byt je v pôvodnom stave (umakartové bytové jadro, kuchyňa, zariaďovacie predmety, okná, povrchové úpravy). V byte boli položené laminátové podlahy. Rozvod vody v byte je pre studenú aj teplu vodu z pozinkovaného potrubia. V byte je vyhotovený telefónny rozvod, rozvod káblovej televízie a domáci vrátnik. K bytu prislúcha lodžia prístupná z obývacej izby s orientáciou na juho - východ a pivnica v najnižšom podlaží domu. Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.

Add to My Living

Nový inzerát [ID:RE0004163-18-000074]

Today 7:34 am

Rožňava
17.000 EUR

Dátum konania dražby: 28.06.2018 16:00 Miesto dražby: Salónik na 1. posch. Hotela Ambassador, Hlavná 101, 040 01 Košice. Cena podľa znaleckého posudku: 17000,- EUR Najnižšie podanie: 17000,- EUR Minimálne prihodenie: 200,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 5000,- EUR Prvá obhliadka: 05.06.2018 10:15; pred bytovým domom so súpisným číslom 1695 na ulici Sama Czabána č. 6 v Rožňave. Druhá obhliadka: 19.06.2018 10:15; pred bytovým domom so súpisným číslom 1695 na ulici Sama Czabána č. 6 v Rožňave. Predmet dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Rožňava, obec: Rožňava, katastrálne územie: Rožňava, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Rožňava, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 3942, a to konkrétne: byt č. 4 nachádzajúci sa na 1.p. bytového domu so súpisným číslom 1695, vchod: Sama Czabana 6, na ulici Sama Czabána v Rožňave (ďalej len „Dom“), postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 875/262 o výmere 398 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (právny vzťah k pozemku je evidovaný na liste vlastníctva č. 6184) spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu o veľkosti 225/10000 (ďalej len ako „predmet dražby“). Opis predmetu dražby: Byt č. 4 sa nachádza na 1. p. v bytovom dome so súpisným číslom 1695 na ulici Sama Czabána č. 6 v Rožňave.Predmet dražby sa nachádza v blízkosti centra mesta Rožňava, cca 500 m. Bytový dom je napojený na všetky inžinierske siete (ELI, vodovod, kanalizácia, plynovod, káblová televízia, telekomunikačné siete). Pred bytovým domom sa nachádza parkovisko s betónovou plochou pre obyvateľov bytového domu. Dispozičné riešenie: Byt číslo 4 na 1. p. pozostáva z jednej obytnej miestnosti, predsiene, kuchyne, kúpeľne, WC, pivnice a 2 loggií o výmere 7,18 m2. Celková podlahová plocha bytu je o výmere 42,87 m2 (vrátane výmery pivnice o výmere 2,15 m2 a bez výmery loggií). Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:  Bytový dom sa skladá z prízemia a šiestich nadzemných podlaží. Prízemie je prístupné cez zádverie a predložené schody. V bytovom dome sú k dispozícii spoločné vstupné priestory, kočikáreň, sušiareň a pivnice bytov. Zvislá doprava v bytovom dome je zabezpečená prefabrikovaným schodiskom a osobným výťahom so strojovňou umiestnenou na streche. Bytový dom má jeden samostatný vchod. Bytový dom bol v roku 2015 rekonštruovaný. Rekonštrukciou prešla fasáda bytového domu, ktorá bola zateplená s novým oplechovaním atiky a s parapetmi okien ako aj s povrchovou úpravou z minerálnej škrabanej omietky. Vstupné vchodové dvere do bytového domu boli vymenené za plastové EURO s izolačným dvojsklom. Podlahy spoločných vstupných priestorov sú z keramickej dlažby. Bytový dom bol daný do užívania v roku 1978. Bytový dom je bodový založený na základových pásoch. Bytový dom patrí do skupiny JKSO 803 35 - domy bytové typové s unifikovanými konštrukčnými sústavami panelovými. Konštrukčný systém bytového domu je stenový panelový, stropy sú prefabrikované, železobetónové, strecha je plochá dvojplášťová odvetraná, krytina na bytovom dome je živičná. Bytový dom je vykurovaný a príprava TÚV je z plynovej kotolne na sídlisku. Predmet dražby je v pôvodnom stave s bežným štandardom vybavenia. Vnútorné dvere sú hladké na báze dreva plné alebo presklené, otváracie a vsadené do kovových zárubní. Vchodové dvere do predmetu dražby sú pôvodné na báze dreva. Steny v predmete dražby sú pokryté stierkami a maľbami v izbe, v zádverí a v kuchyni. Bytové jadro je pôvodné umakartové s plechovými dverami do inštalačnej šachty, umiestnené vo WC za WC misou na čelnej stene. Kúpeľňa je pôvodná s umakartovými stenami vybavená pôvodnými zariaďovacími predmetmi - plechovou vaňou bez umývadla a WC kombi. Vodovodná batéria ústiaca do vane je páková so sprchou. Povrchové úpravy stien kúpeľne a WC sú oblepené tapetou so vzorom režného tehlového muriva, podlaha kúpeľne a WC je z keramickej dlažby. Dvere do kúpeľne a WC sú hladké na báze dreva plné vsadené do kovovej zárubne. Kuchyňa v predmete dražby je so zdemontovanou kuchynskou linkou, bez kuchynského sporáku, kuchynského drezu aj bez vodovodnej batérie. Stena v kuchyni, na ktorej bola umiestnená kuchynská linka je pôvodná umakartová s nalepenou tapetou s motívom režného tehlového muriva. Podlaha v kuchyni a v obytnej miestnosti je z PVC. Podlaha v kúpeľni a vo WC je z keramickej dlažby. Okná a balkónové dvere v predmete dražby sú pôvodné, zdvojené, drevené s dvojitým zasklením. Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia. 

Add to My Living

Nový inzerát [ID:RE0004163-18-000072]

Today 7:34 am

Nové Zámky
41.500 EUR

Dátum konania dražby: 26.06.2018 13:00 Miesto dražby: miestnosť EXECUTIVE LOUNGE na prízemí Hotela Mikado, Hollého 11, 949 01 Nitra Cena podľa znaleckého posudku: 41500,- EUR Najnižšie podanie: 41500,- EUR Minimálne prihodenie: 200,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 7000,- EUR Prvá obhliadka: 11.06.2018 10:45; stretnutie záujemcov je pred bytovým domom so súpisným číslom 3994 na ulici SNP č. 54 v meste Nové Zámky. Druhá obhliadka: 20.06.2018 10:45; stretnutie záujemcov je pred bytovým domom so súpisným číslom 3994 na ulici SNP č. 54 v meste Nové Zámky. Predmet dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Nové Zámky, obec: Nové Zámky, katastrálne územie: Nové Zámky, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Nové Zámky, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 6837, a to konkrétne: byt č. 17 nachádzajúci sa na 5. p. bytového domu, so súpisným číslom 3994, vchod: 54 na ulici SNP č. 54 v Nových Zámkoch (ďalej len „Dom“), postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 4188 o výmere 207 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemku parcely registra „C“ č. 4189 o výmere 206 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemku parcely registra „C“ č. 4190 o výmere 205 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a pozemku parcely registra „C“ č. 4191 o výmere 204 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len „Pozemok pod domom“ alebo „Pozemok“) spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu a Pozemku o veľkosti 6181/510363 (ďalej len ako „predmet dražby“).  Opis predmetu dražby: Byt č. 17 sa nachádza na 5. p. v bytovom dome so súpisným číslom 3994 na ul. SNP č. 54 v Nových Zámkoch.Predmet dražby sa nachádza v okresnom meste Nové Zámky v obytnej časti mesta (pešia zóna je cca 2 minúty autom) a v zástavbe bytových domov. V okolí predmetu dražby je komplexná sieť služieb. Predmet dražby je prístupný po spevnenej asfaltovej komunikácii. Bytový dom daný do užívania v roku 1971. Bytový dom, v ktorom sa nachádza predmet dražby je napojený na verejný vodovod, elektrickú rozvodnú sieť, plynovod, kanalizáciu, teplovod a telekomunikačnú sieť.  V bytovom dome prebieha pravidelná údržba a je v dobrom technickom stave.  Dispozičné riešenie: Byt číslo 17 na 5. p. pozostáva z 2 obytných miestností, predsiene, WC, kúpeľne, kuchyne a pivnice o výmere 1,94 m2. Celková podlahová plocha bytu je o výmere 61,83 m2 (vrátane výmery pivnice) Technicko – konštrukčné riešenie:   Bytový dom je typizovaný, panelový so suterénom, v ktorom sú spoločné priestory a pivnice a 8. nadzemných obytných podlaží. Bytový dom je štvorvchodový. Strecha na bytovom dome je plochá s novou krytinou z asfaltových natavovacích pásov. Klampiarske konštrukcie sú taktiež úplné nové z pozinkovaného plechu, vonkajšia fasáda je zateplená s novou povrchovou úpravou na báze suchých omietkových zmesí, vnútorné omietky sú vápennocementové a hladké, schody sú z terazzovými nástupnicami, podlahy sú prevažne dláždené, elektroinštalácia je svetelná, osadený je elektrický vrátnik na nových plastových vchodových dverách, okná sú taktiež nové a plastové. V bytovom dome nie je osadený výťah. Predmet dražby je v pôvodnom stave, nové sú len plastové okná a podlaha v predsieni. Podlahy v obytných miestnostiach tvoria parkety, v kuchyni je PVC, ostatné podlahy v predmete dražby sú keramické. Okná sú plastové s izotermickými sklami a osadenými vonkajšími žalúziami. Vnútorné omietky sú stierkové hladké, stropy sú s rovným podhľadom. Dvere v predmete dražby sú drevené plné a presklené. Vstupné dvere do predmetu dražby sú bezpečnostné. Dvere do izby a komory sú plastové rolovateľné. Keramický obklad sa nachádza za šporákom, kuchynská linka je drevená, drez je smaltovaný s nerezovou pákovou výtokovou armatúrou, šporák je plynový s digestorom. V kúpeľni sa nachádza vaňa a smaltované umývadlo s nerezovou pákovou výtokovou armatúrou, záchod je splachovací. Elektrická inštalácia je svetelná – ističe. Vykurovanie je centrálne merané, radiátory sú článkové liatinové. Príprava teplej úžitkovej vody je centrálna a meraná.Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.

Add to My Living

[ID:RE0004163-18-000071]

3 weeks ago

Žilina
178.000 EUR

Dátum konania dražby: 29.05.2018 10:30 Miesto dražby: salónik Cabinet na prízemí hotela Boutique Hotel Dubná Skala, Hurbanova 345/8, 010 01 Žilina Cena podľa znaleckého posudku: 178000,- EUR Najnižšie podanie: 178000,- EUR Minimálne prihodenie: 3000,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 15000,- EUR Prvá obhliadka: 09.05.2018 09:00; stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súpisným číslom 209, na Nižedvorskej ulici č. 16 v Žiline – Považský Chlmec. Druhá obhliadka: 25.05.2018 09:00; stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súpisným číslom 209, na Nižedvorskej ulici č. 16 v Žiline – Považský Chlmec. Predmet dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Žilina, obec: Žilina, katastrálne územie: Považský Chlmec, zapísané v evidencii Okresného úradu Žilina, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1058, a to konkrétne:  rodinný dom so súpisným číslom 209 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 175/1 o výmere 425 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 175/1 o výmere 425 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 175/2 o výmere 194 m2, druh pozemku: záhrady (ďalej len ako „Nehnuteľnosť“). Opis predmetu dražby: Rodinný dom so súp. č. 209 je umiestnený na pozemku parc. č. 175/1 v k.ú. Považský Chlmec, obec Žilina, na Nižedvorskej ul. č. 16. Ide o samostatne stojaci rodinný dom s jedným podzemným podlažím a dvoma nadzemnými podlažiami. Vstup je riešený zo záhrady do domu zo severnej strany. Podľa kolaudačného rozhodnutiu o povolení užívať stavbu “Rodinný dom“, vydaného Okresným národným výborom v Žiline – odbor výstavby, bol rodinný dom daný do užívania v roku 1965 a v roku 1975 bola podľa kolaudačného rozhodnutia o povolení užívať stavbu “nadstavba 2 izby, vydaného Mestským národným výborom v Žiline – odbor územného plánovania a architektúry, vyhotovená nadstavba rodinného domu. Dispozičné riešenie:V 1.PP sa nachádza: schodisko, chodba, technická miestnosť (kotolňa) a sklady.Zastavaná plocha I. PP je 102,89 m2. V 1. NP sa nachádza: zádverie, chodba spojená s halou, šatník, kuchyňa, obývacia miestnosť, kúpeľňa s WC, špajza a spálňa.Zastavaná plocha I. NP je 108,74 m2. V 2.NP sa nachádza: chodba, schodisko, kúpeľňa, WC a dve izby (jedna izba je predelená na 3 prepojené priestory).Zastavaná plocha II. NP je 92,54 m2. Technicko – konštrukčné riešenie:Základy sú betónové s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú z monolitického betónu na 1. NP aj 2. NP murované z tehál, v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm. Deliace konštrukcie sú tehlové (priečkovky). Vodorovné nosné konštrukcie ‐ stropy sú s rovným podhľadom betónové monolitické. Schodisko na 1. PP tvorí cementový poter. Na 1. NP je PVC. Strecha na 1. NP je plochá dvojplášťová, krytina je z fólií PVC. Klampiarske konštrukcie strechy ‐ 1. NP je z pozinkovaného plechu (žľaby, zvody, komíny, prieniky). Úpravy vonkajších povrchov sú fasádne omietky na 1. NP a na 2. NP je striekaný brizolit. Obklady fasád na 1. PP tvoria obklady keramické. Úpravy vnútorných povrchov vnútorné omietky na              1. PP, 1. NP, 2. NP sú vápenné štukové. Vnútorné obklady na 1. NP, 2. NP sú v prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky; na 1. NP v kuchyni - min. pri sporáku a dreze; a na 2. NP okolo vane. Výplne otvorov ‐ dvere na 1. PP sú hladké plné alebo zasklené, na 1. NP a 2. NP sú plné alebo zasklené z tvrdého dreva. Okná na 1. PP sú dvojité drevené s doskovým ostením s dvojvrstvovým zasklením, na 1. NP a na 2. NP sú plastové s dvojvrstvovým zasklením. Podlahy obytných miestností na 1. NP a na 2. NP tvoria drevené parkety a dlažby. Podlahy ostatných miestností v 1. PP tvorí cementový poter,        v 1. NP a 2. NP ‐ sú keramické dlažby.Vybavenie kuchýň: ‐ 1. NP ‐ sporák plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková); 1. NP ‐ drezové umývadlo nerezové; 1. NP ‐ kuchynská linka z materiálov na báze dreva.Vybavenie kúpeľní: ‐ 1. NP a 2. NP ‐ umývadlo; 1. NP ‐ samostatná sprcha; 2. NP ‐ vaňa plastová jednoduchá; vodovodné batérie ‐ 1. NP, 2. NP ‐ pákové nerezové so sprchou; 1. NP, 2. NP ‐ pákové nerezové; záchod ‐ 1. NP, 2. NP ‐ splachovací bez umývadla.Ostatné vybavenie: kozub ‐ 1. NP ‐ s vyhrievacou vložkou vrátane rozvodu teplého vzduchu na 2. NP; 1. NP ‐ vstavané skrine.Vykurovanie: ústredné vykurovanie ‐ 1. NP, 2. NP ‐ teplovod. s rozvod. medenými a radiátormi – panelovými zn. Korad; zdroj vykurovania ‐ 1. PP je kotol ústredného vykurovania ‐ kondenzačný zn. Protherm.Vnútorné rozvody vody ‐ 1. PP sú z pozinkovaného potrubia len studenej vody; 1. NP a 2. NP ‐ z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody ‐ 1. PP je kotol ústredného vykurovania.Vnútorné rozvody kanalizácie ‐ 1. PP ‐ liatinové potrubie; 1. NP a 2. NP ‐ plastové potrubie.Vnútorné rozvody elektroinštalácie ‐ elektroinštalácia (bez rozvádzačov) ‐ 1. PP, 1. NP, 2. NP je svetelná, motorická; 1. NP ‐ bleskozvod; elektrický rozvádzač ‐ 1. NP ‐ s automatickým istením.Vnútorné rozvody plynu ‐ 1. PP, 1. NP ‐ rozvod zemného plynu.  Príslušenstvo rodinného domu tvorí najmä:Garáž na parc. č. 175/1, k.ú Považský ChlmecIde o garáž s jedným nadzemným podlažím, ktorá je pristavaná severne k rodinnému domu. Vstup je riešený zo záhrady                    z východnej strany. Garáž bola daná do užívania v roku 1975. V čase obhliadky bola garáž užívaná, ale už nie na parkovanie auta, ale ako kancelária a sklad. Rekonštrukcia pozostávala zo zamurovania otvoru pre vráta, výmenou okien za plastové            a rámové dvere, ďalej bola garáž zateplená. Dispozičné riešenie: V 1.NP sa nachádza kancelária a sklad.Zastavaná plocha je 27,89 m2. Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom technickom a hygienickom stave, je obývaný a udržiavaný.

Add to My Living

[ID:RE0004163-18-000069]

3 weeks ago

Kysucké Nové Mesto
66.000 EUR

Dátum konania dražby: 29.05.2018 11:15 Miesto dražby: salónik Cabinet na prízemí hotela Boutique Hotel Dubná Skala Dubná Skala, Hurbanova 345/8, 010 01 Žilina Cena podľa znaleckého posudku: 66000,- EUR Najnižšie podanie: 66000,- EUR Minimálne prihodenie: 200,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 15000,- EUR Prvá obhliadka: 09.05.2018 08:00; pred rodinným domom so súpisným číslom 772, na ulici Kukučínova 83 v Kysuckom Novom Meste. Druhá obhliadka: 25.05.2018 08:00; pred rodinným domom so súpisným číslom 772, na ulici Kukučínova 83 v Kysuckom Novom Meste. Predmet dražby: Predmetom dražby sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Kysucké Nové Mesto, obec: Kysucké Nové Mesto, katastrálne územie: Kysucké Nové Mesto, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Kysucké Nové Mesto, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1736, a to konkrétne: rodinný dom čs. 772 so súpisným číslom 772 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 3923 o výmere 441 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. registra „C“ č. 3923 o výmere 441 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. registra „C“ č. 3924 o výmere 849 m2, druh pozemku: orná pôda, (ďalej len ako „predmet dražby“). Opis predmetu dražby: Rodinný dom súpisné číslo 772, k.ú. Kysucké Nové Mesto Rodinný dom je súčasťou dvojdomu spojený s ním jednou spoločnou stenou, pričom tvorí samostatný funkčný celok. Rodinný dom bol daný do užívania v roku 1964. Je podpivničený, má jedno nadzemné podlažie a obytné podkrovie, ktoré bolo realizované dodatočne v roku 2007. Rekonštrukčné práce nie sú ukončené v tom rozsahu, že nie je ukončená vonkajšia omietka rodinného domu (realizované je zateplenie s hrubou povrchovou úpravou). Dispozičné riešenie sa predpokladá:1. podzemné podlažie tvorí: vstupná chodba, letná kuchyňa, práčovňa, sklad, chodba so schodiskom, WC, kotolňa a dva sklady.Zastavaná plocha 1. podzemného podlažia je 75,92 m2.1. nadzemné podlažie tvorí: prístavba vstupnej chodby, veranda, chodba, kuchyňa, komora, 2 izby, kúpeľňa s WC, schody do podkrovia a schody do suterénu.Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 95,46 m2.2. nadzemné podlažie tvorí: chodba, tri izby, kúpeľňa s WC.Zastavaná plocha 2. nadzemného podlažia je 47,58 m2. Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:Rodinný dom je postavený na betónových základoch s izoláciou. 1. PP je vyhotovené z monolitického betónu. Strop je betónový. 1. NP je vyhotovené z tehlového muriva, prístavba je z porobetónových tvárnic. Rodinný dom má sedlovú strechu s plechovou krytinou Ranila. Klampiarske konštrukcie sú žľaby a zvody z pozinkovaného plechu. Rodinný dom je zateplený so štrukturovanou omietkou. Okná sú plastové. Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä: Garáž Výstavba garáže bola začatá v roku 2009. Jedná sa o jednoduchú stavbu postavenú na základových pásoch. Strecha je sedlová s plechovou krytinou bez klampiarskych konštrukcií. Strop tvorí kovová konštrukcia bez podhľadu. Obvodové murivo je murované s hrúbkou muriva 300 mm. Vonkajšia omietka je na báze umelých látok so zateplením obvodových stien. Vnútorná omietka je vápenná hladká. V garáži je rozvod elektroinštalácie bez kompletáže. Na garáži nie sú osadené garážové vráta.Celková podlahová plocha garáže je 30,3 m2. Hospodárska budovaBola vybudovaná v roku 1964. Je postavená na betónových základoch s obvodovým murivom z tehál. Strecha je pultová s krytinou z pozinkovaného plechu. Vonkajšie aj vnútorné omietky sú hladké. Dvere sú zvlakové, okná sú jednoduché oceľové. Celková podlahová plocha hospodárskej budovy je 13,42 m2. Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných informácií a podkladov, predovšetkým zo znaleckého posudku č. 132/2015 vypracovaného Ing. Lenkou Ďurechovou.  Predmet dražby sa nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia. 

Add to My Living

[ID:RE0004163-18-000064]

3 weeks ago

Moča
11.600 EUR

Dátum konania dražby: 05.06.2018 12:45 Miesto dražby: salónik Executive Lounge v Hoteli Mikado, Hollého 11, 949 01 Nitra Cena podľa znaleckého posudku: 11600,- EUR Najnižšie podanie: 11600,- EUR Minimálne prihodenie: 200,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 3000,- EUR Prvá obhliadka: 14.05.2018 14:45; pred rodinným domom so súpisným číslom 316, v obci Moča. Druhá obhliadka: 28.05.2018 14:45; pred rodinným domom so súpisným číslom 316, v obci Moča. Predmet dražby: Predmetom dražby sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Komárno, obec: Moča, katastrálne územie: Moča, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Komárno, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 673, a to konkrétne: rodinný dom so súpisným číslom 316 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 530/4 o výmere 120 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, a na pozemku parcely registra „C“ č. 530/7 o výmere 105 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. registra „C“ č. 530/4 o výmere 120 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. registra „C“ č. 530/5 o výmere 317 m2, druh pozemku: záhrady, pozemok parc. registra „C“ č. 530/6 o výmere 978 m2, druh pozemku: vinice, pozemok parc. registra „C“ č. 530/7 o výmere 105 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. registra „C“ č. 530/8 o výmere 390 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,(ďalej len ako „predmet dražby“). Opis predmetu dražby: Rodinný dom súpisné číslo 316, postavený na parcele č. 530/4, katastrálne územie Moča Nachádza sa medzi rodinnými domami v zastavanom území obce, v obytnej okrajovej časti. Jedná sa o rodinný dom s jedným nadzemným podlažím, bez podpivničenia, bez zabudovaného podkrovia, s valbovou strechou. Rodinný dom bol daný do užívania v roku 1929. Prístavba bola daná do užívania v roku 1964. Dispozičné riešenie sa predpokladá:1. nadzemné podlažie tvorí: tri obytné miestnosti, predsieň, sklad, kúpeľňa, kuchyňa.Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 118,47 m2. Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:Základy rodinného domu tvoria monolitické betónové základové pásy bez vodorovnej izolácie proti zemnej vlhkosti. Podmurovka je z tehál priemernej výšky 0,30 m. Zvislé konštrukcie podlažia sú murované v prevažnej časti z nepálených hlinených tehál v prevažujúcej hrúbke 0,45 m (nad 40 do 50 cm); deliace priečky sú taktiež tehlové. Vnútorné omietky na podlaží sú vápenné štukové hladké. Stropná konštrukcia podlažia je s rovným podhľadom drevená trámová, s dolným a horným záklopom. Krov je drevený valbový, stojatej konštrukcie, s krytinou z pálených škridiel jednodrážkových. Klampiarske konštrukcie strechy sú z obojstranne pozinkovaného oceľového plechu, vonkajšie okenné parapety sú oplechované pozinkovaným oceľovým plechom. Fasádne omietky sú vápenno-cementové hladké, obklady nie sú vyhotovené. Schody na povalu majú drevenú nosnú konštrukciu, s povrchom nástupníc z mäkkého dreva bez podstupníc. Dvere na podlaží sú drevené hladké plné alebo zasklené osadené do oceľových zárubní. Okná sú prevažne drevené dvojité s doskovým ostením. Podlahy v obytných miestnostiach sú prilepené PVC povlakové krytiny, pričom v ostatných miestnostiach je podlaha pokrytá taktiež prilepenou PVC povlakovou krytinou. Je vyhotovený rozvod zemného plynu. Elektroinštalácia podlažia je svetelná ako i motorická. Rozvod vody je vyhotovený z oceľového potrubia studenej a teplej vody (bez centrálneho zdroja). Kanalizácia je z kameninového potrubia. Na podlaží je umiestnený elektrický rozvádzač s poistkami. Rodinný dom súpisné číslo 316, postavený na parcele č. 530/7, katastrálne územie Moča Nachádza sa medzi rodinnými domami v zastavanom území obce, v obytnej okrajovej časti. Jedná sa o rodinný dom s jedným nadzemným podlažím, čiastočným podpivničením, bez zabudovaného podkrovia, so sedlovou strechou. Rodinný dom bol daný do užívania v roku 1973. Dispozičné riešenie sa predpokladá:1. podzemné podlažie tvorí: pivnica.Zastavaná plocha 1. podzemného podlažia je 10 m2.1. nadzemné podlažie tvorí: jedna obytná miestnosť, predsieň, kuchyňa, špajza, kotolňa, kúpeľňa so záchodom, komora a miestnosť so schodami.Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 104,58 m2. Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:1. PP je osadené v priemernej hĺbke nad 2,00 m, bez zvislej izolácie. Zvislé konštrukcie podlažia sú z monolitického betónu.  Stropná konštrukcia podlažia je s rovným podhľadom monolitická železobetónová. Schody sú betónové, s povrchom nástupníc z hrubého betónu. Elektroinštalácia podlažia je len svetelná. Základy rodinného domu tvoria monolitické betónové základové pásy bez vodorovnej izolácie proti zemnej vlhkosti. Podmurovka je z tehál, priemernej výšky 0,30 m. Zvislé konštrukcie 1. NP sú murované v prevažnej časti z plynosilikátových tvárnic v prevažujúcej hrúbke 0,30 m (do 30 cm). Deliace priečky sú taktiež tehlové. Vnútorné omietky na 1. NP sú vápenné štukové hladké. Stropná konštrukcia je s rovným podhľadom drevená trámová, s dolným a horným záklopom. Krov je drevený sedlový, s hambálkovou konštrukciou, s krytinou z pálených jednodrážkových škridiel. Klampiarske konštrukcie strechy sú z obojstranne pozinkovaného oceľového plechu, bez odkvapov a zvodov. Fasádne omietky sú vápenno-cementové hrubé, obklady nie sú vyhotovené. Schody na povalu majú drevenú nosnú konštrukciu, s povrchom nástupníc z mäkkého dreva bez podstupníc. Dvere na podlaží sú drevené hladké plné alebo zasklené, osadené do oceľových zárubní. Okná sú prevažne drevené zdvojené. Podlahy v obytných miestnostiach sú prilepené PVC povlakové krytiny, pričom v ostatných miestnostiach je podlaha pokrytá taktiež prilepenou PVC povlakovou krytinou. Je vyhotovený rozvod zemného plynu. Elektroinštalácia 1. NP je svetelná ako i motorická. Rozvod vody je vyhotovený z oceľového potrubia studenej a teplej vody (bez centrálneho zdroja). Kanalizácia je z kameninového potrubia. Na 1. NP je umiestnený elektrický rozvádzač s poistkami.  Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných informácií a podkladov.  Predmet dražby sa nachádza v zlom stave vyžadujúcom si rozsiahlu rekonštrukciu.

Add to My Living

[ID:RE0004163-18-000065]

3 weeks ago

Prešov
122.000 EUR

Dátum konania dražby: 01.06.2018 14:30 Miesto dražby: konferenčná miestnosť v suteréne hotela Bélier, Jarková č. 1, 080 01 Prešov Cena podľa znaleckého posudku: 122000.00,- EUR Najnižšie podanie: 122000.00,- EUR Minimálne prihodenie: 200.00,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 15000.00,- EUR Prvá obhliadka: 16.05.2018 13:30; pred rodinným domom so súpisným číslom 5076, na ulici Sabinovská 5076/95 v Prešove. Druhá obhliadka: 30.05.2018 13:30; pred rodinným domom so súpisným číslom 5076, na ulici Sabinovská 5076/95 v Prešove. Predmet dražby: Predmetom dražby sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Prešov, obec: Prešov, katastrálne územie: Prešov, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Prešov, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 8819, a to konkrétne: rodinný dom so súpisným číslom 5076 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 2245 o výmere 254 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. registra „C“ č. 2245 o výmere 254 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. registra „C“ č. 2246 o výmere 319 m2, druh pozemku: záhrady,(ďalej len ako „predmet dražby“). Opis predmetu dražby: Rodinný dom súpisné číslo 5076, katastrálne územie Prešov Jedná sa o samostatne stojaci rodinný dom nachádzajúci sa na svahovitom pozemku v zastavanej časti samostatne stojacích rodinných domov. Je napojený na verejný rozvod ELI, plynu, na verejný vodovod a na verejnú kanalizáciu. Rodinný dom bol daný do užívania v roku 1962. Riešený je ako jednopodlažný podpivničený pod prednou časťou rodinného domu s obytným podkrovím. Dispozičné riešenie sa predpokladá:1. podzemné podlažie tvorí: predsieň, kotolňa, pivnica a schody do 1. NP.Zastavaná plocha 1. podzemného podlažia je 58,81 m2.1. nadzemné podlažie tvorí: zádverie, hala, kúpeľňa, WC, komora, kuchyňa, dve izby a schodište do podkrovia.Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 131,57 m2.1. podkrovie tvorí: chodba, dve izby a schodisko.Zastavaná plocha 1. podkrovia je 66,6 m2. Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:Základy rodinného domu sú betónové bez izolácie proti vode. Obvodové murivo je z tehál hr. 40-50 cm z vonkajšej strany s povrchovou úpravou fasády zo škrabanej brizolitovej omietky bez zateplenia. Priečky sú vybudované z pálených tehál. Strop nad 1. PP a nad 1. NP je železobetónový s rovným podhľadom, nad podkrovím je drevený trámový. Vnútorné povrchové úpravy /omietky/ sú vápenné štukové. Rozvod studenej vody je riešený z verejnej siete rozvodom z oceľového potrubia. ELI v 1. NP je riešená rozvodmi 220 a 380 V. Strecha je sedlová z drevených hranolov s krytinou z AZC šablón na latovaní. Klampiarske konštrukcie sú pozinkované kompletné strechy. Parapety sú pozinkované. Všetky výplne otvorov sú drevené dvojité s dvojitým zasklením. Interiérové dvere sú plné a presklené dyhované. Podlahy v obytných miestnostiach sú drevené palubové. Podlahy príslušenstva v 1. NP sú z keramickej dlažby. Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných informácií a podkladov, predovšetkým zo znaleckého posudku č. 37/2011 vypracovaného prof. Ing. Ivanom Hybenom, PhD.  Predmet dražby sa nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.

Add to My Living

[ID:RE0004163-18-000066]

3 weeks ago

Dunajská Streda
161.000 EUR

Dátum konania dražby: 28.05.2018 11:00 Miesto dražby: priestory AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s. r. o., Kopčianska ul. č. 10, 851 01 Bratislava (objekt Vienna Gate, 14. posch., nebytový priestor č. A 261) Cena podľa znaleckého posudku: 161000.00,- EUR Najnižšie podanie: 161000.00,- EUR Minimálne prihodenie: 200.00,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 15000.00,- EUR Prvá obhliadka: 10.05.2018 14:00; pred rodinným domom so súpisným číslom 811, na ulici Mierová 21 v Dunajskej Strede. Druhá obhliadka: 22.05.2018 14:00; pred rodinným domom so súpisným číslom 811, na ulici Mierová 21 v Dunajskej Strede. Predmet dražby: Predmetom dražby sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Dunajská Streda, obec: Dunajská Streda, katastrálne územie: Dunajská Streda, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného  úradu Dunajská Streda, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 3106, a to konkrétne: rodinný dom so súpisným číslom 811 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 2593/11 o výmere 183 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. registra „C“ č. 2593/2 o výmere 321 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. registra „C“ č. 2593/11 o výmere 183 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len ako „predmet dražby“). Opis predmetu dražby: Rodinný dom súpisné číslo 811, k.ú. Dunajská StredaRodinný dom je trojpodlažný, obdĺžnikového pôdorysu, samostatne stojaci v rámci širšieho centra mesta, ktorý bol daný do užívania v roku 2007. Rodinný dom je napojený na vodovod, plynovod, kanalizáciu, elektrickú rozvodnú sieť. Dispozičné riešenie sa predpokladá:1. podzemné podlažie tvorí: hala, schodisko, plynová kotolňa, sklad, fitnes. Nachádzajú sa tu dve samostatné bytové jednotky prístupné v rámci suterénu samostatnými vstupmi z exteriéru. Každá obsahuje dve miestnosti, kuchynský kút, kúpeľňu, WC.Zastavaná plocha 1. podzemného podlažia je 168,62 m2.1. nadzemné podlažie tvorí: komunikačné priestory, kuchyňa s jedálňou, tri izby, šatník, kúpeľňa, schodisko, terasa v zadnej časti.Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 169,84 m2.2. nadzemné podlažie tvorí: predsieň, hala, kúpeľňa, WC, kuchyňa, dve izby, loggia.Zastavaná plocha 2. nadzemného podlažia je 124,82 m2. Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:Základy sú betónové s izoláciou. Strecha je sedlová s polvalbou v prednej časti. Suterén má obvodový nosný systém z monolitického betónu, keramických tvaroviek. Nadzemné podlažia sú murované z keramických tvaroviek ako sendvičové murivo so vzduchovou medzerou. Stropné konštrukcie sú s rovným podhľadom, v 2. NP je stropná konštrukcia realizovaná ako závesný SDK podhľad na drevenej krovnej konštrukcii s krytinou z pálenej škridle. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného ostatné z hliníkového plechu. Fasáda je z ušľachtilých materiálov. Okná sú plastové s izolačným zasklením s osadenými interiérovými žalúziami. Vstupné dvere do rodinného domu sú plastové. Vnútorné dvere sú prevažne drevené hladké. Vnútorné omietky sú hladké. Podlahy v suteréne sú keramické. V nadzemných podlažiach sú podlahy v obytných miestnostiach z veľkoplošných laminátových parkiet, ostatné podlahy sú keramické. Vykurovanie je ústredné teplovodné, rozvod je z medených trubiek. V suteréne sú osadené radiátory, nadzemné podlažia majú podlahové vykurovanie. Plynový kotol vykurovania je umiestnený v kotolni suterénu. Rozvod studenej a teplej vody je z pozinkovaného potrubia. TÚV je riešená bojlerom v kombinácii s ohrevom z kotla ÚK. Elektroinštalácia je svetelná. Bleskozvod, alarm a rozvod TV pod omietkou rodinného domu sú osadené. V 1. PP je fitnes s 2 murovanými sprchovacími kútmi s pákovými výtokovými armatúrami. V kotolni je umývadlo s pákovou výtokovou armatúrou. V kuchynkách sú kuchynské linky (1,60 m) s nerezovými drezmi s pákovými výtokovými armatúrami a keramický obklad steny za linkou. V kúpeľniach sú sprchovacie kúty, keramické umývadlá, pákové výtokové armatúry a keramický obklad stien do výšky 1,25 m. Záchody sú splachovacie bez umývadla. V 1. NP je kuchyňa s kuchynskou linkou na báze dreva dĺžky 4,20 m s nerezovým drezom s pákovou výtokovou armatúrou, so sklokeramickou varnou jednotkou, elektrickou rúrou, digestorom, umývačkou riadu a s keramickým obkladom steny za linkou. V kúpeľni je sprchovací kút, umývadlo, pákové výtokové armatúry, WC a keramický obklad stien do výšky 1,35 m. V 2. NP je kuchynská linka na báze dreva dĺžky 4,40 m s nerezovým drezom s pákovou výtokovou armatúrou, s elektrickou varnou doskou a s elektrickou rúrou. V kúpeľni je plastová hydromasážna vaňa, umývadlo s pákovými výtokovými armatúrami a keramický obklad stien do výšky 1,68 m. WC je splachovacie s umývadlom s pákovou výtokovou armatúrou. Osadené sú tri vstavané skrine. Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných informácií a podkladov.  Predmet dražby sa nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.

Add to My Living

[ID:RE0004163-18-000067]

3 weeks ago

Fiľakovo
32.500 EUR

Dátum konania dražby: 31.05.2018 14:45 Miesto dražby: salónik na prízemí v hoteli CLAVIS, Jókaiho 22, 984 01 Lučenec Cena podľa znaleckého posudku: 32500,- EUR Najnižšie podanie: 32500,- EUR Minimálne prihodenie: 200,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 7000,- EUR Prvá obhliadka: 15.05.2018 12:45; pred rodinným domom so súpisným číslom 1447, na ulici Gorkého 1447/5 vo Fiľakove. Druhá obhliadka: 29.05.2018 12:45; pred rodinným domom so súpisným číslom 1447, na ulici Gorkého 1447/5 vo Fiľakove. Predmet dražby: Predmetom dražby sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Lučenec, obec: Fiľakovo, katastrálne územie: Fiľakovo, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného  úradu Lučenec, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 2173, a to konkrétne: rodinný dom so súpisným číslom 1447 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 1805 o výmere 427 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. registra „C“ č. 1805 o výmere 427 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. registra „C“ č. 1806 o výmere 700 m2, druh pozemku: záhrady,(ďalej len ako „predmet dražby“). Opis predmetu dražby: Rodinný dom súpisné číslo 1447, katastrálne územie Fiľakovo Nachádza v zastavanej časti samostatne stojacích rodinných domov pri miestnej ceste v okrajovej časti obce. Rodinný dom bol daný do užívania v roku 1961. V roku 1968 bola k rodinnému domu vybudovaná prístavba zádveria a schodiska do 2. nadzemného podlažia. Rodinný dom je riešený ako dvojpodlažný bez podpivničenia a bez obytného podkrovia, postavený na rovinatom pozemku. Je napojený na verejný rozvod ELI, verejnú kanalizáciu a verejný rozvod zemného plynu.    Dispozičné riešenie:I. nadzemné podlažie tvorí: dve izby, chodba, špajza, kotolňa na tuhé palivo, sklad s práčovňou, zádverie, schodisko a sklad pod schodiskom.Zastavaná plocha I. nadzemného podlažia je 115,41 m2.II. nadzemné podlažie tvorí: chodba, dve izby, kuchyňa, dva sklady a kúpeľňa s WC.Zastavaná plocha II. nadzemného podlažia je 115,41 m2. Technicko – konštrukčné riešenie:Základy rodinného domu sú betónové s izoláciou proti vode. Obvodové murivo na prízemí je z tvárnic hr. 45 cm, na poschodí z porobetónových tvárnic hr. 30-40 cm z vonkajšej strany s povrchovou úpravou z hrubej omietky bez zateplenia. Priečky v celom rodinnom dome sú vybudované z tehál. Strop nad 1. NP je železobetónový monolitický, nad 2. NP je drevený trámový s rovným podhľadom s povrchovou úpravou štukovou omietkou. Vnútorné povrchové úpravy /omietky/ sú vápenné štukové. Schody umiestnené v prístavbe rodinného domu sú zrealizované ako železobetónové s povrchovou úpravou nástupníc a podstupníc z cementového poteru. Vykurovanie rodinného domu je riešené ako ústredné s plechovými panelovými radiátormi a stacionárnym kotlom na tuhé palivo, ktorý je umiestnený v kotolni v 1. NP. Ohrev teplej úžitkovej vody je riešený zásobníkovým el. ohrievačom TÚV, ktorý je umiestnený v kúpeľni v 2.NP. Rozvod vody je riešený z vlastnej studne oceľovým pozinkovaným potrubím cez domácu vodáreň, ktorá je umiestnená v práčovni v 1. NP. ELI je riešená rozvodmi 220 a 380 V v 1. NP a 220 V v 2. NP. Strecha je stanová pokrytá krytinou z pálenej dvojdrážkovej škridly na latovaní. Klampiarske konštrukcie sú pozinkované žľaby, zvody, záveterné lišty a parapety. Okná sú pôvodné drevené dvojité s dvojitým zasklením doplnené vonkajšími plastovými žalúziami. Interiérové dvere v celom rodinnom dome sú drevené rámové plné a zasklené. Vchodové dvere boli vymenené v roku 2010 plné s celoobvodovým kovaním. Podlahy obytných miestností v 1. a 2. NP sú pôvodné drevené palubové, podlahy príslušenstva sú z PVC a z keramickej dlažby. Podlaha v kúpeľni je z keramickej dlažby. V 2. NP sa nachádza kuchyňa prístupná z chodby. Kuchyňa bola rekonštruovaná v roku 2010 a je zariadená kuchynskou linkou na báze dreva s kuchynským sporákom s plynovou varnou doskou a el. rúrou s digestorom, nerezovým drezom s pákovou stenovou batériou. Podlaha v kuchyni je z PVC na betónovom potere. Povrchová úprava steny za kuchynskou linkou je z keramického obkladu. Plynofikácia a rozvod zemného plynu bol zrealizovaný v roku 2008. V 2. NP sa nachádza kúpeľňa vybavená umývadlom, samostatnou sprchou a WC misou kombi, pričom bola rekonštruovaná v roku 2010. Povrchové úpravy stien kúpeľne sú z keramických obkladov do výšky stropu a podlaha je z keramickej dlažby. V 1. NP je umývadlo a WC kombi. Povrchové úpravy stien práčovne sú zo štukovej omietky, podlaha práčovne je z PVC. Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä: Murovaný sklad bez súp.č.Bol vybudovaný v roku 1968 v zadnej časti dvora za rodinným domom. Je jednopodlažný, murovaný z tehál hr. 15 cm postavený na betónových základových pásoch bez podmurovky. Strop je drevený trámový zrealizovaný podbitím krovu s podhľadom. Vonkajšie povrchové úpravy tvorí hrubá omietka. Vstup je cez zvlakové drevené dvere. Strechu tvorí pultový krov pokrytý krytinou z AZC vlnoviek.   Zastavaná plocha I. nadzemného podlažia je 12,38 m2. Prístrešok pre auto za rodinným domomBol vybudovaný približne v roku 2010. Prístrešok je kovovej konštrukcie zo stojok z rúr s pultovou strechou z kovových profilov s krytinou z pozinkovaného vlnitého plechu.Zastavaná plocha I. nadzemného podlažia je 10,35 m2. Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.

Add to My Living

[ID:RE0004163-18-000068]

3 weeks ago

Fiľakovo
10.700 EUR

Dátum konania dražby: 31.05.2018 15:30 Miesto dražby: salónik na prízemí v hoteli CLAVIS, Jókaiho 22, 984 01 Lučenec Cena podľa znaleckého posudku: 10700.00,- EUR Najnižšie podanie: 10700.00,- EUR Minimálne prihodenie: 200.00,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 3000.00,- EUR Prvá obhliadka: 15.05.2018 13:30; pred bytovým domom so súpisným číslom 1260 na Biskupickej ulici č. 13 vo Fiľakove. Druhá obhliadka: 29.05.2018 13:30; pred bytovým domom so súpisným číslom 1260 na Biskupickej ulici č. 13 vo Fiľakove. Predmet dražby: Byt č. 38 nachádzajúci sa na 5. p. bytového domu so súpisným číslom 1260, vchod: 13 na Biskupickej ulici č. 13 vo Fiľakove (ďalej len ako „Dom“) postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 2416 o výmere 1012 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria nádvoria (ďalej len „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 3917/473151, tak ako je zapísaný v evidencii Okresného úradu Lučenec, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 2816, okres: Lučenec, obec: Fiľakovo, katastrálne územie: Fiľakovo (ďalej len ako „predmet dražby“). Opis predmetu dražby: 1-izbový byt č. 38, ul. Biskupická 13, katastrálne územie FiľakovoBytový dom má prízemie a ďalších päť nadzemných podlaží. Prízemie je prístupné cez zádverie z úrovne terénu, nachádzajú sa v ňom spoločné vstupné priestory, kočikáreň, sušiareň, pivnice bytov a komunikačné priestory pred hlavným a zadným vchodom. Od hlavného vchodu sú na 2. až 5. NP umiestnené jedno, dvoj a trojizbové byty. Zvislá doprava v bytovom dome je zabezpečená prefabrikovaným schodiskom a osobným výťahom. Bytový dom má 5 samostatných vchodov. Nachádza sa na rovinatom pozemku v dobrej lokalite vo vzdialenosti cca 250 m od centra mesta. Bytový dom je napojený na kompletné inžinierske siete (ELI, vodovod, kanalizácia, plynovod, káblová televízia, telekomunikačné siete). V blízkosti bytového domu sa nachádza kompletná sídlisková infraštruktúra - pošta, obchodný dom Lidl, potraviny COOP Jednota, základná a materská škola, SOU, športoviská. Vo vnútornom dvore sa za bytovým domom z východnej strany nachádza parkovisko, pred bytovým domom zo západnej strany zasa široký asfaltový chodník s obchodmi v prízemnej časti a s prístupovou cestou prechádzajúcou okolo bytového domu od centra mesta. Bytový dom bol postavený v roku 1980 a v roku 2015 prešiel rekonštrukciou. Dispozičné riešenie: Byt č. 38 nachádzajúci sa na 5. poschodí radového bytového domu pozostáva z jednej obytnej miestnosti a príslušenstva, pričom príslušenstvo bytu tvorí: kuchyňa s jedálňou, predsieň, kúpeľňa s WC, špajza a pivnica umiestnená v prízemí bytového domu. Celková podlahová plocha bytu č. 38 vrátane príslušenstva je 37,34 m2 (bez plochy pivnice o výmere 1,17 m2).  Technické a konštrukčné riešenie:BytByt je v pôvodnom stave s bežným štandardom vybavenia. Vnútorné dvere sú hladké na báze dreva, plné a presklené, otváracie do kovových zárubní. Vchodové dvere do bytu sú pôvodné, na báze dreva. Steny bytu sú s povrchom so stierkami a maľbami v izbe a v kuchyni. Bytové jadro je pôvodné umakartové, predná stena jadra je na báze dreva s dvierkami umiestnenými vo WC za WC misou na čelnej stene. Kúpeľňa bytu je pôvodná z umakartových stien, vybavená pôvodnými zariaďovacími predmetmi - plechovou vaňou bez umývadla a WC kombi. Vodovodná batéria do vane je páková so sprchou, do kuchyne je zasa batéria páková stenová. Povrchové úpravy stien kúpeľne sú z keramického obkladu, podlaha kúpeľne je z keramickej dlažby. Dvere do kúpeľne a WC bytu sú hladké, na báze dreva, plné, v kovovej zárubni. Dvere do izieb bytu sú hladké na báze dreva, plné a presklené, v kovových zárubniach. Kuchyňa je neukončená bez dodanej kuchynskej linky, bez kuchynského sporáku, digestora a kuchynského drezu. Podlaha v kuchyni s jedálňou a v obytnej miestnosti je z PVC, obklad steny za kuchynskou linkou je z keramického obkladu. Podlaha v sociálnom zariadení a v zádverí je z keramickej dlažby. Okná v byte boli vymenené za plastové EURO s izolačným dvojsklom. Bytový domBytový dom je radový a založený na základových pásoch. Patrí do skupiny JKSO 803 45 - domy bytové typové s unifikovanými konštrukčnými sústavami inými než panelovými. Konštrukčný systém je stenový murovaný priečny, stropy sú prefabrikované železobetónové. Strecha bytového domu je plochá dvojplášťová a odvetraná, zatiaľ čo krytina je živičná. Vnútorná zvislá komunikácia je zabezpečená prefabrikovaným schodiskom a osobným výťahom so strojovňou umiestnenou na streche. Bytový dom je vykurovaný a zároveň sa tu nachádza príprava TÚV z plynovej kotolne v sídlisku .Bytový dom bol v roku 2015 rekonštruovaný s nasledovnými prácami :- fasáda bytového domu bola zateplená s novým oplechovaním atiky, parapetmi okien a povrchovou úpravou z minerálnej škrabanej omietky;- vstupné vchodové dvere od zádveria (predné a zadné) do chodby boli vymenené za plastové EURO s izolačným dvojsklom; - okná do schodišťového priestoru boli vymenené za plastové EURO s izolačným dvojsklom;- podlahy spoločných vstupných priestorov sú z keramickej dlažby. Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.

Add to My Living
Next page