Rodina LIVINGAdvertiser's offer (92): For sale » All categories » All localities

[ID:RE0001101-18-000138]

2 weeks ago

Prešov
50.500 EUR

Adresa: Prešov, ul. Obrancov mieru č. 4686/9 Dátum konania dražby: dňa 07.06.2018 Čas konania dražby: 11:00 hod. Miesto konania dražby: Penzión TAVEL, Slovenská 19, 080 01 Prešov - konferenčná miestnosť na 1. poschodí Najnižšie podanie: 50 500 eur Dražobná zábezpeka: 10 000 eur Číslo účtu: 0285910242/0900 Var. symbol: 1402017 Termín prvej obhliadky: dňa 22.05.2018 o 15:30 hod. Termín druhej obhliadky: dňa 30.05.2018 o 16:00 hod. Cena stanovená znaleckým posudkom: 50 500 eur Predmetný bytový dom je samostatne stojaci so šiestimi vchodmi. Dom má jedno podzemné (polozapustené) a tri nadzemné podlažia. V podzemnom podlaží sú pivnice, práčovňa, sušiareň, úschovňa kočíkov. V nadzemných podlažiach sú tri byty. Spolu je vo vchode 9 bytov. Dom je osadený na rovinatom teréne. Orientácia bytového domu je prevažne na východ západ. Dom je murovaný tehlový. Stropy sú železobetónové montované. Strecha je sedlová. Nosnú konštrukciu strechy tvorí drevený krov. Krytina strechy je z pálených tašiek. Klampiarské konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Schody sú železobetónové s povrchom z liateho teraza. Na chodbách je liate terazo. V roku 2016 bol dom kompletne zrekonštruovaný. Opravený bol krov strechy, vymenená strešná krytina a klampiarské konštrukcie. Boli zateplené obvodové steny, strop nad suterénom a nad najvyšším podlažím. Všetky spoločné okná a vstupné dvere do domu sú nové plastové s izolačným dvojsklom. Na vonkajších stenách je nová fasádna omietka. V dome boli vymenené spoločné rozvody vody, plynu a kanalizácie. Dom je napojený na všetky inžinierske siete - vodu, kanál, elektrinu, plyn a slaboprúdové rozvody. Bytový dom bol daný do užívania v roku 1956. Spoločnými časťami domu sú najmä časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sú najmä zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočíkarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky. Predmetný byt č. 7 je na druhom poschodí v strednej sekcii. Byt má dve obytné miestnosti a príslušenstvo- kuchyňu, kúpeľňu s WC, predsieň, komoru. Izby sú orientované na západ, kuchyňa a kúpeľňa na východ. V byte sú nové plastové okná, viditeľné zvonku. Prístup do bytu nebol znalcovi umožnený, preto sa popisuje pôvodný stav, ktorý znalec pozná. Na stenách sú hladké vápenné omietky, v kúpeľni a WC keramická, prípadne terazová dlažba. Vnútorné dvere sú drevené hladké v oceľových zárubniach. V kuchyni je kuchynská linka s umývacím drezom, plynový sporák s rúrou, odsávač pár. V kúpeľni je vaňa, umývadlo, WC misa. V byte je svetelná elektroinštalácia, rozvody vody, plynu a kanalizácie. Informácie o dražbe: číslo dražby: DD 140/2017 predmet dražby: 2 izbový byt dátum konania dražby: dňa 07.06.2018 čas konania dražby: 11:00 hod. Miesto konania dražby: Penzión TAVEL, Slovenská 19, 080 01 Prešov - konferenčná miestnosť na 1. poschodí Najnižšie podanie: 50 500 eur Dražobná zábezpeka: 10 000 eur Číslo účtu: Var. symbol: 1402017 termín prvej obhliadky: dňa 22.05.2018 o 15:30 termín druhej obhliadky: dňa 30.05.2018 o 16:00 hod. Cena stanovená znaleckým posudkom: 50 500 eur

Add to My Living

[ID:RE0001101-18-000132]

2 weeks ago

Zlaté Klasy

POPIS PODLAŽÍ 1. Nadzemné podlažie Prvé nadzemné podlažie dispozične pozostáva zo troch obytných miestností, ďalších dvoch izieb, chodby, kuchyne, dvoch kúpeľní, kotolne-skladu. TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA V ČASE OBHLIADKY : Základy rodinného domu tvoria monolitické železobetónové základové pásy bez vodorovnej izolácie proti zemnej vlhkosti. Podmurovka je betónová s priemernou výškou 0,25 m. Zvislé konštrukcie podlažia sú murované v prevážnej časti z tehál v prevažujúcej hrúbke 0,30 m + kontaktné zateplenie z polystyrénu hr. 0,05 m; deliace priečky sú tehlové. Vnútorné omietky na podlaží sú vápenné-cementové. Stropná konštrukcia podlažia je drevené trámová, s dolným a horným dreveným záklopom. Sedlová strecha je pokrytá pálenou krytinou jednodrážkovou (bobrovka) - na prístavbe je plechová krytina. Klampiarske konštrukcie strechy sú vyhotovené z obojstranne pozinkovaného plechu (úplné strechy). Ostatné klampiarske konštrukcie sú z poplastovaného hliníkového plechu. Fasádne omietky sú na báze umelých látok, obklady sú vyhotovené do 1/2 obloženej plochy keramické na jednom prielčelí. Dvere na podlaží sú drevené hladké zasklené a osadené do oceľových zárubní; okná sú nové prevážne plastové s izolačným dvojsklom. Podlahy v obytných miestnostiach sú v prevážne laminátové veľkoplošné parkety, pričom v ostatných miestnostiach sú keramické dlažby. Vykurovanie je konvekčné ústredné teplovodné, radiátormi oceľovými panelovými. Elektroinštalácia podlažia je svetelná ako i motorická. Bleskozvod nie je vyhotovený. Rozvod vody je vyhotovený z Pe potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. V rodinnom dome je realizovaná aj inštalácia zemného plynu. Kanalizácia do žumpy je z plastového potrubia. Zdrojom teplej vody je kotol ústredného kúrenia. Kotol ústredného kúrenia je plynový, neznačkový. Vybavenie kuchyne pozostáva : sporák elektrický so sklokeramickou platňou a elektrickou rúrou, odsávač par, drezové oceľový nerezový; kuchynská linka je na báze dreva rozvinutej šírky 4,00 m´. Vnútorné vybavenie podlažia : vaňa plastová rohová, umývadlo, samostatná sprcha. Vodovodné batérie sú pákové nerezové so sprchou 1 kus a pákové nerezové 2 kusy. Záchody sú splachovacie bez umývadla (umiestnený v kúpeľniach). Vnútorné obklady stien na podlaží sa nachádzajú v prevážnej časti kúpeľne nad výšky 1,35 m, obloženie vane, kuchyne pri sporáku a dreze. Na tomto podlaží je umiestnený elektrický rozvádzač s automatickým istením. Na podlaží okrem toho sa nenachádzajú žiadne iné vybavenia a konštrukcie, ktoré by mali vplyv na výšku jej technickej hodnoty. Prístavba z roku 2015 Prístavba k rodinnému domu má obdobné stavebno-technické vyhotovenie, ako pôvodnej časti. Užívaná je od roku 2015. Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží. Informácie o dražbe: číslo dražby: DD 130/2017 predmet dražby: rodinný dom s pozemkom dátum konania dražby: dňa 25.04.2018 čas konania dražby: 12:00 hod. Miesto konania dražby: M. Sch. Trnavského 6, 917 01 Trnava, v aukčnej sieni nachádzajúcej sa v pivničných priestoroch budovy č. 6 Najnižšie podanie: 55 000 eur Dražobná zábezpeka: 10 000 eur Číslo účtu: Var. symbol: 1302017 termín prvej obhliadky: dňa 03.04.2018 o 11:30 termín druhej obhliadky: dňa 17.04.2018 o 11:30 hod. Cena stanovená znaleckým posudkom: 49 800 eur

Add to My Living

[ID:RE0001101-18-000134]

2 weeks ago

Komárno

Budova sa nachádza medzi budovami rodinných domov so štandardným vybavením, v lokalite mimo centra a hlavných ulíc mesta, na ulici Slobody, č. domu 52. Jedná sa o budovu murovanú postavenú v radovej zástavbe rodinných domov s dvomi nadzemnými podlažiami, úplným podpivničením, bez zabudovaného podkrovia, so sedlovou strechou. Budova je napojená na uličný rozvod vody (vodomer vo vodomernej šachte v záhradke pred budovou), verejnú kanalizáciu, uličný rozvod zemného plynu (plynomer pri plote uličnom) a rozvod elektriny (elektromer vo výklenku na fasáde budovy). POPIS PODLAŽÍ 1. Podzemné podlažie Podlažie 1. PP dispozične pozostáva z jednej izby, práčovne - kotolne, garáže, schodiskového priestoru, chodby, komory, skladov a krytej terasy s prístupom do záhrady. Podlažie je osadené do terénu v priemernej hĺbke do 2,0 m od úrovne upraveného terénu so zvislou izoláciou svojich obvodových konštrukcií. Základy rodinného domu tvoria betónové základové pásy s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Zvislé konštrukcie podlažia sú murované prevažne z tehál pálených a plynosilikátových tvárnic v hrúbke 0,30 m, deliace priečky na podlaží sú tehlové. Vnútorné omietky podlažia sú vyhotovené ako vápenno-cementové hladké. Stropnú konštrukciu podlažia tvorí železobetónový strop s rovným podhľadom. Klampiarske konštrukcie na podlaží nie sú vyhotovené. Úprava fasády podlažia je vyhotovená na prednej uličnej časti fasády podlažia z keramického obkladu, na zadnej časti fasády podlažia ako vápenno-cementová hladká omietka miešaná so škárovaním. Schody vedúce na 1. NP budovy majú nášľapnú vrstvu nástupníc vyhotovenú z keramickej dlažby. Dvere na podlaží sú drevené hladké osadené do oceľových zárubní, okná drevené zdvojené, vráta garážové výsuvné plechové. Podlahu obytnej miestnosti podlažia tvorí cementový poter (porovnateľná položka : z PVC), ostatných miestností v prevažujúcom množstve tiež cementový poter. Prevažujúca časť podlažia vykurovaná nie je (len izba), ale v práčovni – kotolni sa nachádza kotol ústredného vykurovania na zemný plyn. Elektroinštalácia podlažia je svetelná a motorická. Po podlaží existujú rozvody studenej a teplej vody (potrubie pozinkované) a zemného plynu. Podlažie je odkanalizované PVC potrubím do verejnej kanalizácie. Zdrojom teplej vody na podlaží je plynový prietokový ohrievač vody umiestnený v práčovni - kotolni. Práčovňa je vybavená plynovým sporákom a drezovým umývadlom s nástennou batériou. Vnútorné vybavenie podlažia tvoria dve vane oceľové s obyčajnými batériami (v práčovni). Záchod na podlaží je splachovací, umiestnení tiež v práčovni. Vnútorné obklady stien sa na podlaží nachádzajú v prevažnej časti práčovne a vaní (2 kusy). Na podlaží okrem toho sa nenachádzajú žiadne iné vybavenia a konštrukcie, ktoré by mali vplyv na výšku jej technickej hodnoty. 1. Nadzemné podlažie Podlažie 1. NP rodinného domu dispozične pozostáva z predsiene, schodiskového priestoru, veľkej obývacej izby s jedálňou, kuchyne, záchodu a otvorenej terasy. Zvislé konštrukcie podlažia sú murované prevažne z tehál pálených a plynosilikátových tvárnic v hrúbke 0,30 m, deliace priečky na podlaží sú tehlové. Vnútorné omietky podlažia sú vyhotovené ako vápenno-cementové hladké. Stropnú konštrukciu podlažia tvorí železobetónový strop s rovným podhľadom. Krov nad budovou rodinného domu je postavený z klincovaných nosníkov, s krytinou na streche z azbestocementových vlnoviek. Klampiarske konštrukcie na podlaží sú vyhotovené z pozinkovaného plechu (úplné strechy a parapety okien). Fasádne omietky na podlaží sú vyhotovené zo škrabaného brizolitu po dvoch stranách podlažia (dom v radovej zástavbe) bez vonkajšieho obkladu stien. Schody vedúce na 2. NP majú nášľapnú vrstvu vyhotovenú z keramickej dlažby. Dvere na podlaží sú drevené dýhované osadené do oceľových zárubní, okná podlažia sú drevené zdvojené. Nášľapnú vrstvu obytnej miestnosti podlažia tvoria nové laminované parkety, ostatných miestností v prevažujúcom množstve keramická dlažba. Podlažie je vykurované oceľovými radiátormi. Elektroinštalácia podlažia je svetelná s bleskozvodom. Po podlaží existujú rozvody studenej a teplej vody (potrubie pozinkované) a zemného plynu. Podlažie je odkanalizované PVC potrubím do verejnej kanalizácie. Kuchyňa je vybavená kuchynskou linkou vyhotovenou na báze materiálov z dreva, drezom nerezovým s jednopákovou nástennou batériou, novým plynovým sporákom s odsávačom pár a zabudovanou umývačkou riadu. Záchod na podlaží je splachovací s umývadlom (obyčajná nástenná batéria) umiestnený v samostatnej miestnosti. Vnútorné obklady stien sa na podlaží nachádzajú v kuchyni pri kuchynskej linke a sporáku a v záchode. Terasu za obývacou izbou a vstupný priestor vonkajší pri vstupe na podlažie som ohodnotila ako balkón výmery nad 5 m2. Podlažie je prikurované kozubom s otvoreným ohniskom, nachádzajúcim sa v obytnej miestnosti. Na podlaží sa nachádza elektrický rozvádzač rodinného domu s istený poistkovými automatmi. Na podlaží okrem toho sa nenachádzajú žiadne iné vybavenia a konštrukcie, ktoré by mali vplyv na výšku jej technickej hodnoty. 2. Nadzemné podlažie Podlažie 2. NP rodinného domu dispozične pozostáva z troch izieb, schodiskového priestoru s chodbou, kúpeľne a záchodu. Zvislé konštrukcie podlažia sú murované prevažne z tehál pálených a plynosilikátových tvárnic v hrúbke 0,30 m, deliace priečky na podlaží sú tehlové. Vnútorné omietky podlažia sú vyhotovené ako vápenno-cementové hladké. Stropnú konštrukciu podlažia tvorí betónový strop s rovným podhľadom. Klampiarske konštrukcie na podlaží sú vyhotovené z pozinkovaného plechu (parapety okien). Fasádne omietky podlažia sú vyhotovené zo škrabaného brizolitu po dvoch stranách podlažia (dom v radovej zástavbe) bez vonkajšieho obkladu stien. Dvere na podlaží sú drevené dýhované osadené do oceľových zárubní, okná podlažia sú drevené zdvojené. Nášľapnú vrstvu obytných miestností podlažia v prevažujúcom množstve tvoria nové laminované parkety, ostatných miestností v prevažujúcom množstve keramická dlažba. Podlažie je vykurované oceľovými radiátormi. Elektroinštalácia podlažia je svetelná s bleskozvodom. Po podlaží existujú rozvody studenej a teplej vody (potrubie pozinkované) a podlažie je odkanalizované PVC potrubím do verejnej kanalizácie. Vnútorné vybavenie podlažia tvorí vaňa oceľová, umývadlo a samostatná sprcha s nástennými batériami. Záchod na podlaží je splachovací bez umývadla, umiestnený v samostatnej miestnosti pri kúpeľni. Vnútorné obklady stien sa na podlaží nachádzajú v kúpeľni, pri vani, v samostatnej sprche a v záchode Na podlaží okrem toho sa nenachádzajú žiadne iné vybavenia a konštrukcie, ktoré by mali vplyv na výšku jej technickej hodnoty. Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží. Informácie o dražbe: číslo dražby: DD 144/2017 predmet dražby: rodinný dom s pozemkom dátum konania dražby: dňa 14.05.2018 čas konania dražby: 09:30 hod. Miesto konania dražby: Penzión Artin, Svätourbanská 37, 949 01 Nitra, salónik Najnižšie podanie: 79 600 eur Dražobná zábezpeka: 10 000 eur Číslo účtu: Var. symbol: 1442017 termín prvej obhliadky: dňa 26.04.2018 o 09:30 termín druhej obhliadky: dňa 07.05.2018 o 09:30 hod. Cena stanovená znaleckým posudkom: 79 600 eur

Add to My Living

[ID:RE0001101-18-000128]

2 weeks ago

Šarovce

POPIS STAVBY Budova rodinného domu sa nachádza medzi rodinnými domami so štandardným vybavením, v zastavanom území obce, v obytnej okrajovej časti. Jedná sa o samostatne stojacu budovu s jedným nadzemným podlažím, čiastočným podpivničením, polovalbovou strechou. ŽIVOTNOSŤ A OPOTREBENIE Vychádzajúc z výsledkov miestnej obhliadky, odborného odhadu ako aj potvrdenia o veku stavby je rok zahájenia užívania stavby od roku 1956. Prístavba je užívaná od roku 1969. Na stavbe bola počas jeho užívania vykonávaná potrebná pravidelná údržba. Prestavba a úplná rekonštrukcia bola zahájená v roku 2015. Rekonštrukciou a prestavbou bola vymenená strešná krytina, oplechovanie, všetky výplne otvorov, nové sú aj vnútorné vedenia elektriny, vody a kanalizácie, ústredného kúrenia, nášľapné vrstvy podláh, omietky a obklady, nové je vnútorné vybavenie kúpeľne. Údržba prvkov krátkodobej životnosti je tiež zabezpečovaná. Rodinný dom je vybudovaný z murovacích prvkov a technológií bežne používaných v čase výstavby ako i rekonštrukcie, s ekologickými a energeticky efektívnymi parametrami po prestavbe, ktoré v plnej miere zodpovedajú predpísaným technickým požiadavkám. Stavebné práce sú vyhotovené v dobrej kvalite a plne zodpovedajúce pre účely súčasného využitia. Vybavenie je štandardné - vnútorné aj technické, s reálne štandardným komfortom užívania - bývania. POPIS PODLAŽÍ Prístavba z roku 1969 Dispozičné riešenie 1. podzemného podlažia - nachádza sa schodisko a sklad. TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA V ČASE OBHLIADKY : Osadenie podlažia je v priemernej hĺbke nad 1,50 m, bez zvislej hydroizolácie. Obvodové murivo podzemného podlažia je murované z tehál v skladobnej hrúbke 0,45 m, nenosné priečky sú tehlové hrúbky 0,15 m. Strop nad podlažím je monolitický železobetónový, s rovným podhľadom. Schody na terén majú betónovú nosnú konštrukciu, s povrchom nástupníc z betónovej mazaniny zatretej. Výplne okenných sú kovové jednoduché, s jednovrstvým zasklením. Vstupné dvere sú drevené plné. Podlahy podlažia sú s povrchom z cementového poteru. Elektroinštalácia je len svetelná, poistkové automaty. Rozvod vody na danom podlaží rodinného domu je len studenej, vyhotovené z Pe trubiek. Na podlaží okrem toho sa nenachádzajú žiadne iné vybavenia a konštrukcie, ktoré by mali vplyv na výšku jej technickej hodnoty. 1. Nadzemné podlažie Dispozičné riešenie 1. nadzemnom podlažia - nachádza sa tu zádverie, tri izby, kuchyňa s jedálenským kútom, šatníková miestnosť, kúpeľňa so záchodom, sklad. TECHNICKÝ POPIS PLÁNOVANÉHO VYHOTOVENIA : Základy sú navrhnuté betónové monolitické s izoláciou proti vode a zemnej vlhkosti. Podmurovka navrhnutá vyhotoviť z monolitického betónu, s priemernou výškou 0,45 m. Obvodové murivo nadzemného podlažia murované z tehál v skladobnej hrúbke 0,45 m. Vnútorné nosné steny z tehál murované v skladobnej hrúbke 0,30 m, nenosné priečky hrúbky 0,15 m, so sádrovou hladkou omietkou. Strop nad prízemím plánovaný ako drevený trámový - s horným a dolným záklopom - s rovným podhľadom zo sádrokartónu a so tepelnou izoláciou. Strecha domu polovalbová, nosná konštrukcia strechy sa navrhuje z dreveného krovu s krytinou z pálených škridiel Tondach. Oplechovanie strechy úplné z obojstranne pozinkovaného farbeného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie (parapety a pod.) budú vyhotovené z poplastovaného hliníkového plechu. Fasádne omietky brizolitové, na jednom priečelí vápenné, obklady sú navrhnuté keramické na 2 priečeliach do 1/3 obloženej plochy. Schody na povalu sú navrhnuté drevenú nosnou konštrukciu, mäkké drevo bez podstupníc - výklopné. Výplne okenných otvorov sú navrhnuté plastové s izolačným dvojsklom, opatrené vnútornými plastovými žaluziemy. Vstupné dvere do domu sa navrhujú plastové presklené, vnútorné interierové dvere drevené hladké plné alebo presklené (osadené do drevených kazetových zárubní). Podlahy podlažia v obytných miestnostiach sa navrhujú veľkoplošné laminátové parkety; v ostatných miestnostiach prevažne keramické dlažby. Na podlaží sa navrhuje vyhotovenie rozvodu zemného plynu. Podlažie sa navrhuje vykurovať konvekčným ústredným kúrením, radiátormi oceľovými panelovými. Zdrojom vykurovacej vody bude stacionárny kotol na zemný plyn. Elektroinštalácia sa navrhuje svetelná ako i motorická. Rodinný dom sa navrhuje napojiť na verejný rozvod vody, elektro NN, odkanalizovaný bude do vlastnej žumpy. Rozvod vody v dome teplej aj studenej navrhnuté z Pe trubiek, zdrojom teplej vody bude elektrický zásobníkový ohrievač vody, umiestnený v kotolni-dielni. Kanalizácia sa navrhuje z plastového potrubia. Vybavenie kuchyne sa plánuje : sporák so sklokeramickou varnou jednotkou, zabudovanou elektrickou rúrou, odsávač par, drezové umývadlo oceľové nerezové, kuchynská linka z materiálov na báze dreva rozvinutej šírky 3,00 m´. Vnútorné vybavenie podlažia bude pozostávať : umývadlo, vaňa plastová jednoduchá. Vodovodné batérie budú pákové nerezové so sprchou 1 kus, pákové nerezové v počte 2 kusy. Záchod je navrhnutý umiestniť v kúpeľni splachovací. Vnútorné obklady sa navrhujú v prevážnej časti kúpeľne nad výšky 1,35 m, obloženie vane a kuchyne pri sporáku a dreze. Elektrický rozvádzač je navrhnutý s automatickým istením. TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA V ČASE OBHLIADKY : Základy sú vyhotovené ako betónové monolitické s izoláciou proti vode a zemnej vlhkosti. Podmurovka je vyhotovená z monolitického betónu, s priemernou výškou 0,45 m. Obvodové murivo nadzemného podlažia murované z tehál v skladobnej hrúbke 0,45 m. Vnútorné nosné steny sú z tehál murované v skladobnej hrúbke 0,30 m, nenosné priečky hrúbky 0,15 m, so sádrovou hladkou omietkou. Strop nad prízemím vyhotvený ako drevený trámový - s horným a dolným záklopom - s rovným podhľadom zo sádrokartónu a so tepelnou izoláciou. Strecha domu je polovalbová, nosná konštrukcia strechy je z dreveného krovu s krytinou z pálených škridiel Tondach. Oplechovanie strechy je úplné z obojstranne pozinkovaného farbeného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie (parapety a pod.) sú vyhotovené z poplastovaného hliníkového plechu. Fasádne omietky sú brizolitové, na jednom priečelí vápenné, obklady sú keramické na 2 priečeliach do 1/3 obloženej plochy. Výplne okenných otvorov sú plastové s izolačným dvojsklom, opatrené vnútornými plastovými žaluziemy. Vstupné dvere do domu sú plastové presklené. Podlahy podlažia v obytných miestnostiach sú s povrchom z betónovej mazaniny, v ostatných miestnostiach sú prevažne keramické dlažby. Elektroinštalácia je svetelná ako i motorická. Rodinný dom je napojený na verejný rozvod vody, elektro NN, odkanalizovaný je do vlastnej žumpy. Rozvod vody v dome teplej aj studenej vyhotovené z Pe trubiek. Kanalizácia je z plastového potrubia. Vybavenie kuchyne v čase obhliadky nebolo žiadne. Vnútorné vybavenie podlažia pozostáva : vaňa plastová jednoduchá. Vodovodná batéria je páková nerezová so sprchou 1 kus. Záchod je umiestnený v kúpeľni a je splachovací. Vnútorné obklady sa nachádzajú v prevážnej časti kúpeľne nad výšky 1,35 m, obloženie vane. Elektrický rozvádzač je s automatickým istením. Na podlaží okrem toho sa nenachádzajú žiadne iné vybavenia a konštrukcie, ktoré by mali vplyv na výšku jej technickej hodnoty. Prístavba z roku 1969 Prístavba k rodinnému domu má obdobné stavebno-technické vyhotovenie, ako pôvodnej stavby. Užívaná je od roku 1969. Sklad na pozemku s parc. č. 14/18 v kat. ú. Veľké Šarovce POPIS PODLAŽÍ 1. Nadzemné podlažie Základy sú betónové monolitické, základové pätky. Nosná konštrukcia je kovová - oceľové stĺpy, zastrešenie je sedlové, nosná konštrukcia strechy je z kovových profilov, s krytinou z azbestocementových vlnoviek. Podlaha je z betónovej mazaniny Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží. Informácie o dražbe: číslo dražby: DD 172/2017 predmet dražby: rodinný dom s pozemkom dátum konania dražby: dňa 20.04.2018 čas konania dražby: 12:30 hod. Miesto konania dražby: Penzión u Krba, Gorazdova 472/56, 949 01 Nitra-Chrenová, televízny salónik Najnižšie podanie: 29 200 eur Dražobná zábezpeka: 5 000 eur Číslo účtu: Var. symbol: 1722017 termín prvej obhliadky: dňa 04.04.2018 o 12:00 termín druhej obhliadky: dňa 12.04.2018 o 12:00 hod. Cena stanovená znaleckým posudkom: 29 200 eur

Add to My Living

[ID:RE0001101-18-000126]

2 weeks ago

Ružomberok

Podrobnosti uvedieme neskôr ... Informácie o dražbe: číslo dražby: DD 30/2018 predmet dražby:

Add to My Living

[ID:RE0001101-18-000120]

2 weeks ago

Spišská Belá
27.500 EUR

Adresa: Spišská Belá, ul. Slnečná č. 143/50 Dátum konania dražby: dňa 07.06.2018 Čas konania dražby: 11:30 hod. Miesto konania dražby: Penzión TAVEL, Slovenská 19, 080 01 Prešov - konferenčná miestnosť na 1. poschodí Najnižšie podanie: 27 500 eur Dražobná zábezpeka: 2 000 eur Číslo účtu: 2623805437/1100 Var. symbol: 192018 Termín prvej obhliadky: dňa 22.05.2018 o 14:00 hod. Termín druhej obhliadky: dňa 30.05.2018 o 14:30 hod. Cena stanovená znaleckým posudkom: 27 500 eur STAVEBNO TECHNICKÝ POPIS Dispozičné riešenie: Rodinný dom s.č.. 143 sa nachádza na Slnečnej ulici, v Spišskej Belej. Nachádza sa v radovej zástavbe a podľa doloženého potvrdenia bol postavený v roku 1911. Dom pozostáva z dvoch nadzemných podlaží a čiastočného podpivničenia. Podľa doložených podkladov boli na dome vykonané v priebehu života rekonštrukcie a v roku 1961 bola vybudovaná nadstavba 2.NP. Vstup do domu je z juhozápadnej strany, z ulice. Vstupuje sa do zádveria, zo zádveria do chodby. V chodbe sa nachádza schodisko na 1.NP, schodisko na 1.PP, vstup do prednej obývačky, samostatné WC a vstup do zadnej chodby. Zo zadnej chodby je prístupná bočná chodbička, odkiaľ je prístupná kúpeľňa so samostatným WC a zadná izba. Zo zadnej chodby (severnej) je vstup do záhrady. Z prednej izby je prístupná kuchyňa, v čase obhliadky bez využitia. Pod schodiskom na 2.NP sa nachádza samostatné WC. Na 1.PP sa nachádzajú dve miestnosti slúžiace ako sklad. Na 2.NP sa nachádza kuchyňa, obývačka, izba, kúpeľňa, samostatné WC a chodba so schodiskom. Vo WC na 1.NP sa nachádza WC misa s umývadlom. V kúpeľni na 1.NP sa nachádza smaltová vaňa. Kuchyňa na 1.NP je bez vybavenia. V kúpeľni na 2.NP sa nachádza smaltová vaňa, keramické umývadlo – klasické batérie. Vo WC sa nachádza WC misa. V kuchyni na 2.NP je kuchynská linka so smaltovým umývadlom, pákovou batériou, plynový sporák s plynovou rúrou na propán bután. Konštrukčno materiálové riešenie: Základy domu sú z lomového kameňa, obvodové murivo na 1.PP je z kameňa hrúbky nad 100cm, na 1.NP je z kameňa v kombinácii s tehlou hr. cca 80cm a murivo na 2.NP je tehlové hr. cca 40cm. Strecha je pultová, drevené trámy s krytinou z pozinkovaného plechu. Stropy nad 1.PP sú klenbové kamenné, nad 2.NP sú to oceľové nosníky s výplňou, nad 2.NP sú stropy drevené trámové s podhľadom. Schodisko na 1.PP je kamenné, na 2.NP je ŽB schodisko s povrchovou úpravou z PVC. Podlahy na 1.PP nie sú – dusaná zemina. Na 1.NP je na chodbe, v kúpeľni, WC a v kuchyni keramická dlažba, v prednej izbe a kuchyni je cementový poter a v zadnej izbe sú podlahy bez úprav. Podlahy na 2.NP sú v izbách z drevených dýh, v kuchyni, chodbe, kúpeľni je keramická dlažba. Vonkajšiu povrchovú úpravu stien tvoria brizolitové omietky, vnútornú úpravu tvoria vápenno cementové hladké omietky. Vo WC, kúpeľniach a okolo kuchynskej linky je keramický obklad. V chodbe a na schodisku na 2.NP je na stenách drevený obklad. Okná na 1.NP sú v prednej izbe plastové s izolačným dvojsklom, v zadnej časti domu drevené dvojité. Na 2.NP sú okná plastové. Dvere sú drevené plné, rámové, na 2.NP dyhované plné alebo čiastočne presklené. Vykurovanie domu je zabezpečené plynovým kotlom na 2.NP, doskové radiátory. V obývačke na 2.NP je kachľová pec na tuhé palivo. V prednej izbe na 1.NP je krb s otvoreným ohniskom. TÚV je pripravovaná elektrickým zásobníkom v kúpeľni. Elektroinštalácia je svetelná. Dom je napojený na verejnú plynovú, kanalizačnú, vodovodnú a elektrickú sieť. ŽIVOTNOSŤ A OPOTREBENIE Jedná sa o stavbu, ktorá bola podľa potvrdenia kolaudovaná v roku 1911. V roku 1961 bola vybudovaná nadstavba 2.NP. V priebehu rokov boli na dome vykonávané drobné rekonštrukcie. Boli vybudované izolácie na 1.NP v uličnej časti domu, nové povrchové úpravy na 1.NP a výmena okna, výmena elektroinštalácie v roku 2006. Ústredné vykurovanie bolo vybudované v roku 1998. Opotrebovanie je počítané analyticky. Informácie o dražbe: číslo dražby: DD 19/2018 predmet dražby: Rodinný dom s pozemkami dátum konania dražby: dňa 07.06.2018 čas konania dražby: 11:30 hod. Miesto konania dražby: Penzión TAVEL, Slovenská 19, 080 01 Prešov - konferenčná miestnosť na 1. poschodí Najnižšie podanie: 27 500 eur Dražobná zábezpeka: 2 000 eur Číslo účtu: Var. symbol: 192018 termín prvej obhliadky: dňa 22.05.2018 o 14:00 termín druhej obhliadky: dňa 30.05.2018 o 14:30 hod. Cena stanovená znaleckým posudkom: 27 500 eur

Add to My Living

[ID:RE0001101-18-000121]

2 weeks ago

Bušince

Informácie o dražbe: číslo dražby: DD 24/2018 predmet dražby:

Add to My Living

[ID:RE0001101-18-000122]

2 weeks ago

Bušince

Informácie o dražbe: číslo dražby: DD 25/2018 predmet dražby:

Add to My Living

[ID:RE0001101-18-000123]

2 weeks ago

Bušince

Informácie o dražbe: číslo dražby: DD 26/2018 predmet dražby:

Add to My Living

[ID:RE0001101-18-000125]

2 weeks ago

Tvrdošín

Adresa: Tvrdošín, ul. SNP č. 529/16 Dátum konania dražby: dňa 22.05.2018 Čas konania dražby: 12:00 hod. Miesto konania dražby: Mestský business hotel Klar, ul. 1. mája 1741/117, 031 01 Liptovský Mikuláš, Salónik S2 na 2. poschodí Najnižšie podanie: 83 400 eur Dražobná zábezpeka: 10 000 eur Číslo účtu: 0285910242/0900 Var. symbol: 272018 Termín prvej obhliadky: dňa 02.05.2018 o 13:00 hod. Termín druhej obhliadky: dňa 14.05.2018 o 13:00 hod. Cena stanovená znaleckým posudkom: 83 400 eur Rodinný dom s.č. 529 Oceňovaný rodinný dom je postavený na ulici SNP v meste Tvrdošín v blízkosti centra mesta. Rodinný dom je podpivničený , má jedno nadzemné podlažie a nadstavbu podkrovia. Pôvodná stavba domu bola podľa predloženého potvrdenia postavená v roku 1926. Prístavba a nadstavba boli realizované v rokoch 2012-2014. Nadstavba nebola v deň obhliadky stavebne dokončená. V rámci rekonštrukcie domu bol vyhotovený nový krov s novou strešnou krytinou z pozinkovaného plechu a zrekonštruované I.NP. Vyhotovená je prístavba vstupnej chodby do domu a schodiska do suterénu aj do nadstavby podkrovia, vyhotovená prístavba garáže v rámci I.PP. Rodinný dom je postavený na betónových základoch. Obvodové murivo je vyhotovené z tehál hr.0,425m, priečky tehlové, strop nad I.PP - betónový, nad I.NP- drevený trámový spevnený železobetónovou stropnou doskou. Strop v nadstavbe nie je vyhotovený. Vyhotovené je zateplenie krovu a osadené plastové okná. Prístavba I.PP a nadstavba sú vyhotovené z pórobetónových tvárnic. Dom je napojený na verejný rozvod vody, elektro, kanalizáciu. V lokalite je možnosť napojenia sa aj na verejný rozvod plynu. I.PP Vstup do suterénu je po betónovom schodisku z chodby I.NP a tiež samostatne z bočnej strany domu cez garáž a chodbu so schodiskom. Podlažie dispozične pozostáva z nasledovných miestností : Pôvodná stavba : kotolňa so skladom dreva, sklad a ďalší sklad Prístavba : garáž a chodba so schodiskom a komorou pod schodiskom Podlahy sú betónové a dusaná hlina. Okná na prístavbe plastové, v pôvodnej časti okná jednoduché. Garážové vráta oceľové vyklápacie, dvere hladké plné. Vnútorné omietky - vápenné hladké. Elektroinštalácia - svetelná aj motorická. V kotolni sa nachádza kotol na pevné palivo a zásobník na ohrev TÚV. I.NP Vstup do domu je po vonkajšom schodisku cez prístavbu vstupnej chodby do domu. Podlažie dispozične pozostáva z nasledovných miestností: pristavená chodba s betónovým schodiskom do suterénu a schodiskom do nadstavby podkrovia, chodba, kúpeľňa s WC, kuchyňa a izba. Podlahy sú vyhotovené nasledovne : vstupná chodba ( prístavba) - betón, chodba ( pôvodná stavba ) a predná izba - laminátová plávajúca podlaha, v kuchyni, v kúpeľni s WC - keramická dlažba. V kuchyni sa nachádza nová kuchynská linka s nerezovým drezom s vodovodnou batériou nerezovou pákovou, zabudovaná sklokeramická varná doska a teplovzdušná rúra, digestor. Keramický obklad je vyhotovený dookola celej kuchynskej linky a sporáka. V kúpeľni s WC sa nachádza - rohová akrylátová vaňa, keramické umývadlo, WC so spodnou nádržkou , rebrinový radiátor. Vodovodné batérie sú nerezové pákové. Keramický obklad je vyhotovený dookola celej kúpeľne aj okolo vane a WC. Vnútorné omietky - vápenné hladké. Elektroinštalácia - svetelná, dvere rámové s výplňou, okná plastové. Vykurovanie je novými oceľovými radiátormi. V prednej izbe je strop klenbový s oceľovými nosníkmi. Nadstavba podkrovia : Vstup do nadstavby podkrovia je po betónovom schodisku z pristavenej chodby I.NP. Po dokončení sa tu v zmysle predloženého stavebného povolenia budú nachádzať dve obytné miestnosti. V deň obhliadky vyhotovená len obvodová konštrukcia, zateplenie krovu a osadené okná . ( zateplenie krovu je započítané do stropnej konštrukcie podkrovia - dokončenosť stropnej konštrukcie 40 %). Ostatné konštrukcie neboli vyhotovené. Výkresová dokumentácia z nadstavby nebola znalcovi k vypracovaniu znaleckého posudku predložená. Predpokladá sa vyhotovenie podláh v izbách - laminátové, dvere hladké plné, vnútorné omietky - vápenné hladké, elektroinštalácia - svetelná. Informácie o dražbe: číslo dražby: DD 27/2018 predmet dražby: Rodinný dom s pozemkami dátum konania dražby: dňa 22.05.2018 čas konania dražby: 12:00 hod. Miesto konania dražby: Mestský business hotel Klar, ul. 1. mája 1741/117, 031 01 Liptovský Mikuláš, Salónik S2 na 2. poschodí Najnižšie podanie: 83 400 eur Dražobná zábezpeka: 10 000 eur Číslo účtu: Var. symbol: 272018 termín prvej obhliadky: dňa 02.05.2018 o 13:00 termín druhej obhliadky: dňa 14.05.2018 o 13:00 hod. Cena stanovená znaleckým posudkom: 83 400 eur

Add to My Living
Next page