Rodina LIVINGAdvertiser's offer (77): For sale » All categories » All localities

[ID:RE0001101-18-000182]

3 weeks ago

Topoľčany

Rodinný dom s.č.1226 sa nachádza v centrálnej časti mesta Topoľčany, na miestnej komunikácii Čsl. armády, v zástavbe starších rodinných domov, v súčasnosti čiastočne využívanými ako obchodné, resp. administratívne priestory. Rodinný dom je zrealizovaný ako čiastočne podpivničený objekt s jedným nadzemným podlažím. Popis rodinného domu v zmysle Znaleckého posudku č.25/2014 (PBT s.r.o. Žilina). Jedná sa o samostatne stojaci rodinný dom na parc. KN č. 414, pod súp. č. 1226, na ulici Československej armády, situovaný v centre mesta Topoľčany. Terén je rovinatý, prístup do domu je priamo z hlavnej cesty. V okolí sa nachádza zástavba samostatne stojacich rodinných domov, bytových domov ako aj kompletná sieť obchodov a občianskej vybavenosti. V danej lokalite z hľadiska ponuky a dopytu po obdobných nehnuteľnostiach mierne prevažuje dopyt nad ponukou. Je tu možnosť napojenia na inžinierske siete v rozsahu: verejný vodovod, plynovod, elektrika, kanalizácia, telefón. Stavba určená na celoročné bývanie. Rodinný dom s.č.1226 bol daný do užívania v roku 1969 podľa zistených dostupných údajov od súčasných vlastníkov (rodinný dom sa začal užívať) a údajov zo Štátneho archívu v Nitre, pobočka Topoľčany, kde bola evidovaná žiadosť o pridelenie stavebného pozemku pôvodného vlastníka rod. Alexander v období 7/IX 1968. Ďalej podklady o veku boli znalcovi predložené na zachovanej pôvodnej projektovej dokumentácií ÚK, vody a kanalizácie zo septembra roku 1968. Rodinný dom je murovaný z plných pálených tehál s dreveným krovom a škridlovou krytinou. Dom má jedno nadzemné obytné podlažie s čiastočným podpivničením, bez účelne využitého podkrovia. Jedná sa o rodinný dom vilového typu. Dom pozostáva z jednej obytnej časti s hlavným prístupom z dvora od ulice a s vedľajším prístupom cez terasu z bočnej strany od dvora. Dom v čase obhliadky neobývaný, v štádiu pozastavenej rekonštrukcie. Dispozičné riešenie: I.PP - pivnice: 3 * pivnica, kotolňa, schodisko, práčovňa Podzemné podlažie - pivnica je prístupná vnútorným betónovým schodiskom. Osadené je cca 1,30 m pod úrovňou okolitého terénu. Vybavenie podlažia: rozvod plynu, rozvod teplej aj studenej vody, rozvod kanalizácie, elektroinštalácia svetelná aj motorická, omietky vápenné hladké, okná jednoduché kovové, podlahy betónové, vodomer, 1 vaňa I.NP - prízemie : do domu sa vstupuje cez zádverie, po ľavej strane do dvoch čelných izieb, po pravej strane do chodby, v chodbe po ľavej strane je prístup na schodisko na poval a do pivnice, ďalej kuchyňa so špajzou ( pôvodne izba) s vedľajším vstupom cez terasu, po pravej strane samostatné WC, oproti vstupnej chodbe je veľká obývacia izba cez ktorú sa vstupuje do druhej chodby. Po ľavej a pravej strane sú izby a priamo je kúpeľňa s WC. Podlažie je osadené cca 70 cm nad úrovňou okolitého terénu, prístupné cez vonkajšie predložené schody. Vybavenie: kuchyňa - podlaha mozaiková dlažba, ker. obklad okolo kuch. linky a sporáka, 1* elektrický sporák, 1* prietokový ohrievač, 1* vod. batéria, kúpeľňa - 1* vaňa s ker. obkladom, obklad stien do výšky 165 cm, 1* umývadlo, 1* bidet, 1* WC splachovacie s hornou nádržkou, 1* elektrický ohrievač teplej vody, podlaha mozaiková keramická dlažba, 3* vodovodná batéria, samostatné WC - 1* WC splachovacie s hornou nádržkou, ker. obklad stien do výšky 1,35 m, podlaha mozaiková ker. dlažba, 1* umývadlo. Technický popis rodinného domu: Základy betónové s vodorovnou izoláciou, obvodová zvislá nosná konštrukcia je murovaná prevažne z plných pálených tehál hr. 30 - 55 cm s fasádou na báze umelých vlákien bez povrchovej farebnej úpravy. Priečky sú murované z tehál hr.15 cm s vápennou štukovou omietkou. Strecha je zhotovená z dreveného krovu valbového typu so škridlovou krytinou, vodorovné nosné konštrukcie sú nad pivnicami betónové s rovným podhľadom, nad prízemím sú drevené s rovným podhľadom, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu úplné. Kúrenie bolo zhotovené lokálne s vykurovacími telesami Gamat v čase obhliadky odstránené, zhotovené sú rozvody zemného plynu, elektroinštalácia je svetelná aj motorická s poistkami, kanalizácia je zhotovená so zaústením do verejnej kanalizácie, WC je s hornou nádržkou umiestnené v kúpeľni aj samostatne, zdroj teplej vody - centrálny elektrický bojler v kúpeľni a plynový ohrievač v kuchyni, rozvody teplej aj studenej vody, okná drevené dvojité s drevenými roletami, dvere drevené plné a čiastočne zasklené, podlahy v obytných miestnostiach sú parketové odstránené, v ostatných miestnostiach keramická mozaiková dlažba. Objekt bol napojený na verejnú elektrickú sieť NN, kanalizáciu, vodovod a plyn. Rodinný dom sa začal užívať od roku 1969. Predpokladaná životnosť murovanej stavby je v zmysle použitej metodiky 100 - 150 rokov, vzhľadom na technický stav zistený pri obhliadke predpokladám 110 rokov. Stavba v čase ohodnotenia neužívala. Stavebno - technický stav rodinného domu, dom v čase obhliadky neobývaný, predpokladaná životnosť je 110 rokov. Stav rozostavanosti - rekonštrukcie, vybavenosti , je vyjadrený percentuálne v rozostavanosti Garáž Popis garáže v zmysle Znaleckého posudku č.25/2014 (PBT s.r.o. Žilina). Objekt bol vybudovaný v roku 1969 na základe potrieb vlastníka. Garáž zakreslená v katastrálnej mape na parc. KN č.415 v meste Topoľčany, podľa údajov zistených od vlastníkov nehnuteľností a tiež na základe obhliadky použitého materiálu. Garáž bola postavená spoločne s rodinným domom s.č.1226. Garáž je umiestnená za domom, prístupná cez dvor. Jedná sa o nepodpivničený prízemný objekt s pultovou strechou s krytinou z pozinkovaného plechu, založená na základových pásoch s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti, obvodový plášť je murovaný hr. do 30 cm, strop drevený trámčekový, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, vnútorné aj vonkajšie omietky sú vápenné hladké, podlahy betónové, vráta drevené otváravé v oceľovom ráme, elektroinštalácia svetelná. Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží. Informácie o dražbe: číslo dražby: DD 194/2017 predmet dražby: rodinný dom s pozemkom dátum konania dražby: dňa 04.07.2018 čas konania dražby: 14:00 hod. Miesto konania dražby: Hotel ATRIUM, Štefánikova trieda 8, 949 01 Nitra, školiaca miestnosť v suteréne Najnižšie podanie: 135 000 eur Dražobná zábezpeka: 20 000 eur Číslo účtu: Var. symbol: 1942017 termín prvej obhliadky: dňa 14.06.2018 o 14:15 termín druhej obhliadky: dňa 28.06.2018 o 14:15 hod. Cena stanovená znaleckým posudkom: 135 000 eur

Add to My Living

[ID:RE0001101-18-000177]

1 month ago

Šarovce

Rodinný dom súp. č. 231 na parcele C KN č. 824/180 je situovaný ako samostatne stojaci dom v okrajovej časti zastavaného územia obce Šarovce, katastrálne územie Veľké Šarovce, okres Levice. Dom bol daný do užívania v roku 1950. Na dome bola zhotovená rekonštrukcia interiéru v rozsahu kúpelne, kuchyne, podláh a výmeny jedného okna a vchodových dverí za plastové, bola zhotovená aj čiastočná rekonštrukcia exteriéru. Dispozičné riešenie: Jedná sa jednopodlažný dom s jedným nadzemným podlažím, pôdorysného tvaru L. I. nadzemné podlažie - 2 x izba, chodba, kuchyňa, kúpeľňa s wc, kotolňa Technické riešenie: Základy - betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (plná,metrická,tvárnice typu CD,porotherm) v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené). Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové. Strecha - krovy - väznicové sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove - pálené a betónové škridlové obyčajné jednodrážkové; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty. Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - vápenné a vápenno-cementové hladké. Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky; - vane; - WC min. do výšky 1 m; - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene). Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - zdvojené drevené s dvoj. s trojvrstvovým zasklením. Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby. Vybavenie kuchýň - plynový sporák, sporák na propán-bután; - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky). Vybavenie kúpeľní - vaňa plastová rohová alebo s vírivkou; - umývadlo; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou; - pákové nerezové; záchod - splachovací bez umývadla. - Vykurovanie - zdroj vykurovania - lokálne - na tuhé palivá obyčajné. Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním. Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové a azbestocementové potrubie. Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná; elektrický rozvádzač - s automatickým istením. Vnútorné rozvody plynu - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu. Letná kuchyňa na parc. č. 824/181 Umiestnenie stavby: vo dvore domu na parc. č. 824/181. Dispozičné riešenie: jedna miestnosť bez vybavenia (sklad). Technické riešenie: Základy - bez podmurovky, iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie - murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky nad 15 do 30 cm. Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - podbitie krovu. Strecha - krytina na plochých strechách - plechová pozinkovaná. Úpravy vonkajších povrchov - vápenná hrubá omietka alebo náter. Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hladká omietka. Výplne otvorov - dvere - oceľové alebo drevené zvlakové; okná - zdvojené a ostatné s dvojvrstvovým zasklením. Podlahy - dlaždice, palubovky, dosky, cementový poter. Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží. Informácie o dražbe: číslo dražby: DD 11/2018 predmet dražby: rodinný dom s pozemkom dátum konania dražby: dňa 20.06.2018 čas konania dražby: 13:30 hod. Miesto konania dražby: Hotel ATRIUM, Štefánikova trieda 8, 949 01 Nitra, školiaca miestnosť v suteréne Najnižšie podanie: 23 200 eur Dražobná zábezpeka: 5 000 eur Číslo účtu: Var. symbol: 112018 termín prvej obhliadky: dňa 04.06.2018 o 12:30 termín druhej obhliadky: dňa 13.06.2018 o 12:30 hod. Cena stanovená znaleckým posudkom: 23 200 eur

Add to My Living

[ID:RE0001101-18-000179]

1 month ago

Zeleneč

Jedná sa o jednopodlažnú stavbu rodinného domu s.č.190 (ulica Hliník č.o.5) s obytným priestorom v prednej časti krovu od ulice zastrešenej sedlovým krovom situovanú na pozemkovej parcele č.1001/14,ktorá začala byť užívaná na základe potvrdenia Obce Zeleneč v roku 1965,t.j.vek – 53 rokov. V roku 2009 bolo k pravej bočnej časti domu realizovaná prístavba vstupnej predsiene,vnútorná rekonštrukcia domu i nové zastrešenie jeho zadnej časti novým pultovým krovom. Rodinný dom s.č.190 by mal obsahovať podľa jeho predloženého pôdorysu zo Znaleckého posudku č.177/2016 nasledovné miestnosti a priestory : a/Prízemie /I.NP/ - dve izby,kuchyňu,kúpeľňu+WC,chodbu a predsieň. b/Podkrovie /II.NP/- jeden obytný priestor (izbu). Technické riešenie podľa znaleckého posudku č. 177/2016, ktorý vypracoval Ing. Anton Fuzák: Základy - 1. NP - betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie - 1. NP, 2. NP - murované z tehál v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie - 1. NP - tehlové. Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. NP - s rovným podhľadom drevené trámové; 2. NP - s rovným podhľadom kovové. Schodisko - 1. NP - mäkké drevo bez podstupníc. Strecha - krovy - 1. NP - väznicové sedlové, manzardové. Krytiny strechy na krove - 1. NP - pálené a betónové škridlové ostatné ťažké, obyčajné dvojdrážkové; klampiarske konštrukcie strechy z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty. Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. NP - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok. Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - 1. NP, 2. NP - vápenné štukové stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - 1. NP - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky; 1. NP - samostatnej sprchy; 1.NP - kuchyne min. pri sporáku a dreze. Výplne otvorov - dvere - 1. NP - hladké plné alebo zasklené; 2. NP - podlahoviny gumové, z PVC, lino; dlažby a podlahy ost. miestností - 1. NP - keramické dlažby. Vybavenie kuchýň - 1. NP - sporák elektrický alebo plynový s eltrickou rúrou alebo varná jednotka; 1.NP - odsávač pár; 1. NP - drezové umývadlo nerezové alebo plastové s ovládaním uzáveru sifónu alebo odkvapkávačom na zeleninu, zabudovaným odpadkovým košom, podložkou pre krájanie a pod.; 1. NP - kuchynská linka z prírodného dreva. Vybavenie kúpeľní - 1.NP - umývadlo, samostatná sprcha; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou. Záchod splachovací bez umývadla. Vykurovanie - ústredné na 1.NP a 2.NP - teplovodné s rozvodmi bez ohľadu na materiál a radiátormi - oceľové vykurovacie panely, zdroj vykurovania na 1. NP je kotol ústredného vykurovania. Vnútorné rozvody vody na 1. NP z pozinkovanéh potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Zdrojom teplej vody na 1. NP je zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný sústredným vykurovaním. Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové a azbestocementové potrubie. Vnútorné rozvody elektroinštalácie - na 1. NP a 2.NP je svetelná, eletrický rozvádzač na 1. NP s automatickým istením. Vnútorné rozvody plynu - na 1. NP je rozvod svietiplynu alebo zemného plynu. Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží. Informácie o dražbe: číslo dražby: DD 20/2018 predmet dražby: rodinný dom dátum konania dražby: dňa 25.06.2018 čas konania dražby: 09:00 hod. Miesto konania dražby: M. Sch. Trnavského 6, 917 01 Trnava, v aukčnej sieni nachádzajúcej sa v pivničných priestoroch budovy č. 6 Najnižšie podanie: 29 000 eur Dražobná zábezpeka: 5 000 eur Číslo účtu: Var. symbol: 202018 termín prvej obhliadky: dňa 07.06.2018 o 08:30 termín druhej obhliadky: dňa 18.06.2018 o 08:30 hod. Cena stanovená znaleckým posudkom: 29 000 eur

Add to My Living

[ID:RE0001101-18-000175]

1 month ago

Chľaba

Jedná sa o samostatne stojacu budovu s jedným nadzemným podlažím, bez podpivničenia, (polo-) valbovou strechou. ŽIVOTNOSŤ A OPOTREBENIE Vek budovy bol stanovenný vychádzajúc z výsledkov miestnej obhliadky a čestného vyhlásenia zo dňa 04.11.1994. Zahájenie užívania stavby rodinného domu je považované od roku 1930, prístavby od roku 1974 a 2008. Na rodinnom dome bola počas jeho užívania vykonávaná potrebná pravidelná údržba. Predpokladaná životnosť stavby murovanej vzhľadom na jej technický stav zistený pri miestnej obhliadke a účel užívania určený na 120 rokov. POPIS PODLAŽÍ 1. Nadzemné podlažie Prvé nadzemné podlažie dispozične pozostáva z dvoch obytných miestností, predsiene, kuchyne, kúpeľne so záchodom, predsiene, letnej kuchyne a ďalšieho skladu. TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA V ČASE OBHLIADKY : Základy rodinného domu sú vyhotovené kamenné bez vodorovnej izolácie proti zemnej vlhkosti. Podmurovka je vyhotovená z kameniva s priemernou výškou 0,15 m. Zvislé konštrukcie podlažia sú murované z miešaného muriva v prevážnej časti z lomového kameňa v prevažujúcej hrúbke 0,55 m; deliace priečky sú tehlové. Vnútorné omietky na podlaží sú hladké - vápenné štukové. Stropná konštrukcia podlažia je s rovným podhľadom drevená trámová, s dolným a horným dreveným záklopom. Valbová strecha - drevenej stojatej konštrukcie, je pokrytá prevážne pálenými škridlami jednodrážkovkami. Klampiarske konštrukcie strechy sú vyhotovené z obojstranne pozinkovaného plechu. Klampiarske konštrukcie ostatné (okenné parapety, atď.) sú vyhotovené z poplastovaného hliníkového plechu. Fasádne omietky sú na dvoch priečeliach nad 2/3 omietanej steny omietky brizolitové, ďalšie vápenné, obklady nie sú vyhotovené. Dvere na podlaží sú drevené rámové s výplňou; okná sú prevážne novéplastové s izolačným dvojsklom; sú opatrené vnútornými žaluziemy. Podlahy v obytných miestnostiach sú veľkoplošné laminátové parkety, pričom v ostatných miestnostiach je podlaha pokrytá prevážne prilepenou PVC podlahovou krytinou. Podlažie je vykurované konvekčným spôsobom, krbovými kachlami na tuhé palivá (2 kusy). Elektroinštalácia podlažia je svetelná ako i motorická. Rozvod vody je vyhotovený z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Na danom podlaží rodinného domu je realizovaná aj inštalácia zemného plynu. Kanalizácia je z plastového potrubia. Zdrojom teplej vody je elektrický zásobníkový ohrievač vody. Vybavenie kuchyne pozostáva : sporák plynový - štvorhoráková jednotka na PB, odsávač par, drezové umývadlo je oceľové nerezové, kuchynská linka je na báze dreva rozvinutej šírky 1,50 m´. Vnútorné vybavenie podlažia : vaňa plastová rohová, umývadlo. Vodovodné batérie sú pákové nerezové so sprchou a ostatné v počte 2 kusy. Záchod je umiestnený v kúpeľni, splachovací. Vnútorné obklady stien na podlaží sa nachádzajú v prevážnej časti kúpeľne nad výšky 1,35 m, obloženie vane, kuchyne. Na tomto podlaží je umiestnený elektrický rozvádzač s poistkami. Na podlaží okrem toho sa nenachádzajú žiadne iné vybavenia a konštrukcie, ktoré by mali vplyv na výšku jej technickej hodnoty. Prístavba z roku 1974 Prístavba k rodinnému domu má obdobné stavebno-technické vyhotovenie, ako pôvodná časť. Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží. Informácie o dražbe: číslo dražby: DD 18/2018 predmet dražby: rodinný dom s pozemkom dátum konania dražby: dňa 20.06.2018 čas konania dražby: 14:00 hod. Miesto konania dražby: Hotel ATRIUM, Štefánikova trieda 8, 949 01 Nitra, školiaca miestnosť v suteréne Najnižšie podanie: 22 700 eur Dražobná zábezpeka: 5 000 eur Číslo účtu: Var. symbol: 182018 termín prvej obhliadky: dňa 04.06.2018 o 10:30 termín druhej obhliadky: dňa 13.06.2018 o 10:30 hod. Cena stanovená znaleckým posudkom: 22 700 eur

Add to My Living

[ID:RE0001101-18-000173]

1 month ago

Malacky

Rodinný dom súp. č. 112 je postavený na pozemku parc. č. 2696 v okrese Malacky, k.ú. Malacky. Ide o jednopodlažný rodinný dom bez podpivničenia. V roku 1975 bola prevedená prístavba vstupnej chodby a jednej izby a v roku 2015-2017 prešiel rodinný dom čiastočnou rekonštrukciou, kedy vznikli aj dve samostatné bytové jednotky. Jedná sa o rodinný dom, nakoľko viac ako polovica podlahovej plochy všetkých miestností je určená na bývanie. Dispozičné riešenie - 1.NP: b.j.č.1 – chodba, obývacia miestnosť s kychyňou, 2x izba, technická miestnosť, kúpeľňa spolu s WC b.j.č.2 - chodba, obývacia miestnosť s kuchyňou, kúpeľňa spolu s WC. Konštrukčné riešenie: Dom je založený na betónových základových pásoch bez izolácie proti vlhkosti. Obvodové steny sú murované z plnej pálenej tehly hr. 45cm, priečky hr. 30cm. Stropy drevené s rovným podhľadom, povrchová úprava fasády vápenno cementová omietka – vyžaduje si opravu, zastrešenie je sedlovou strechou s krytinou pálenej dvojdrážkovej škridle (1998), klampiarske prvky sú z pozinkovaného plechu. V rokoch 2015-2017 bola prevedená rekonštrukcia spolu s dispozičnými zmenami, čím vznikli dve bytové jednotky so samostatnými vstupmi. Elektroinštalácia svetelná, vykurovanie a ohrev teplej vody zabezpečený pre obidve bytové jednotky plynovým kotlom zn. Protherm osadený v technickej miestnosti. Ohodnocovaná nehnuteľnosť si vyžaduje rekonštrukciu. V čase šetrenia sa nehnuteľnosť plne využívala. Bytová jednotka č.1: Povrchová úprava vnútorných stien vápenno-cementová omietka opatrená náterom, okná plastové s izolačným dvojsklom s vnútornými žalúziami, dvere hladké osadené v oceľových zárubniach, vstupné dvere plastové presklené, radiátory panelové plechové. Podlaha v obývacej miestnosti s kuchyňou veľkoplošná laminátová v ostatných častiach domu podlaha z keramickej dlažby. V čase šetrenia nebola jedna izba dokončená (bez podláh, povrchovej úpravy stien). Vybavenie kuchyne: - nachádza sa tu kuchynská linka v dĺžke 5,10bm so zabudovanými spotrebičmi – elektrický sporák, nerezový drez s pákovou batériou, digestor, podlaha veľkoplošná laminátová. Vybavenie kúpeľne: - nachádza sa tu murovaný sprchovací kút obložený keramickým obkladom, zabudované umývadlo s pákovou batériou, splachovací záchod s nádržkou, keramický obklad stien do výšky stropu, podlaha z keramickej dlažby. Bytová jednotka č.2: Povrchová úprava vnútorných stien vápenno-cementová omietka opatrená náterom, okná plastové s izolačným dvojsklom s vnútornými žalúziami, dvere hladké osadené v oceľových zárubniach, vstupné dvere drevené presklené, radiátory panelové plechové. Podlaha v obytných miestnostiach, kuchyni veľkoplošná laminátová v ostatných častiach domu podlaha z keramickej dlažby. V čase šetrenia sa táto časť rodinného domu využívala na prenájom. Vybavenie kuchyne: - nachádza sa tu kuchynský linka v dĺžke 1,80bm so zabudovaným nerezovým drezom s pákovou batériou, elektrický sporák, podlaha veľkoplošná laminátová. Vybavenie kúpeľne: - nachádza sa tu murovaný sprchovací kút obložený keramickým obkladom, umývadlo s pákovou batériou, splachovací záchod s nádržkou, podlaha z keramickej dlažby. Drobná stavba - sklad Sklad je postavený za rodinným domom vo dvore na pozemku parc.č. 2696. Stavba je založená na betónových základových pásoch a obvodové konštrukcie sú z tehlového muriva hr. do 150mm. Objekt bol vybudovaný podľa vyjadrenia vlastníka nehnuteľnosti v roku 1975 ako prízemný objekt s podpivničením s pultovou strechou. Dispozične pozostáva z jednej miestností. Osadené je oceľové okno, drevené zvlakové vstupné dvere, podlahy betónové s náterom, vonkajšia povrchová úprava vápenná omietka, len z časti. Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží. Informácie o dražbe: číslo dražby: DD 22/2018 predmet dražby: Rodinný dom s pozemkom po čiastočnej rekonštrukcii dátum konania dražby: dňa 18.06.2018 čas konania dražby: 11:00 hod. Miesto konania dražby: Hotel 21, Nerudova 8, 821 04 Bratislava, kongresová miestnosť na 1. poschodí Najnižšie podanie: 95 300 eur Dražobná zábezpeka: 15 000 eur Číslo účtu: Var. symbol: 222018 termín prvej obhliadky: dňa 30.05.2018 o 12:15 termín druhej obhliadky: dňa 05.05.2018 o 12:15 hod. Cena stanovená znaleckým posudkom: 95 300 eur

Add to My Living

[ID:RE0001101-18-000169]

1 month ago

Partizánske

Rodinný dom s.č. 579 je postavený na mierne svahovitom pozemku KN p.č. 783 v meste Partizánske , mestská časť Veľké Bielice. Rodinný dom je prístupný z miestnej prístupovej komunikácie – Topoľovej ulice. Rodinný dom je samostatne stojaci, s dvomi nadzemnými podlažiami. I.NP je z prednej strany zapustené do ½ do terénu, v zadnej a z bočnej strany je podlažie nad terénom. Zastrešenie domu je riešené plochou strechou – podľa vyjadrenia vlastníkov – dvojplášťová s tepelnou izoláciou s povrchom fólia z PVC. Vonkajšie omietky II.NP sú brizolitové ( v časti kde je zateplenie sú omietky na báze umelých látok), prízemie nad terénom je z prednej strany domu a prevažne aj zo zadnej a v časti z bočnej strany obložené keramickým obkladom (v smere z nádvoria), inak I.NP – omietka brizolitová. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu, parapetné dosky – hliníkový plech, I.NP – keramické, v časti hliníkový plech. Dom je napojený na verejný rozvod vody, kanalizácia do žumpy, plyn a NN. Dom je postavený na betónových základoch z pórobetónových kvádrov, priečky z toho istého materiálu, stropy – keramické. I.NP Vstup do I.NP je zo zadnej strany domu. Podlažie dispozične pozostáva z nasledovných miestností : garáž, hala s kuchyňou, izba, izba, kotolňa s kuchynským kútom, práčovňa, komora. Podlahy sú vyhotovené nasledovne : vo vstupnej kuchyni a v komore – keramická dlažba , v izbách – poter + koberec, v kotolni s kuchynským kútom PVC, v práčovni a v garáži – poter. Vnútorné omietky – vápenné hladké, v garáži nie je omietnutý strop. Elektroinštalácia – svetelná aj motorická. V izbe č.1 je strop obložený drevom. V tejto izbe sa nachádzajú aj krbové kachle na pevné palivo s otvoreným ohniskom. Z vstupnej kuchyne je vedené schodisko na II.NP ( pod schodiskom je ešte komora). Schody sú betónové s povrchom - koberec . Vo vstupnej kuchyni sa nachádza kuchynská linka dĺžky 1,8m s nerezovým drezom s vodovodnou batériou nerezovou pákovou. Keramický obklad je vyhotovený dookola celej kuch.linky a drezu. V kotolni s kuch.kútom sa nachádza – kuch.linka dĺĺžky 5,5 m + plynový sporák s elektrickou rúrou ( v časti je vyhotovený keramický obklad steny okolo kuch.linky , v časti drevo). Tu je umiestnený bojler na ohrev TÚV a plynový kotol na vykurovanie domu. V práčovni je umiestnené WC, ktoré je od samotnej práčovne oddelené stienkou. WC je so spornou nádržkou. V práčovni sa nachádza keramické umývadlo s vodovodnou batériou klasickou na kohútiky. Keramický obklad je vyhotovený v časti práčovne za umývadlom a bývalou vaňou. V garáži sa nachádza malá montážna jama. Dvere hladké plné, garážové vráta oceľové von otváravé, vstupné dvere do domu – z úrovne I.NP – na báze plastov. Okná na podlaží plastové. Vykurovanie v izbách – liatinové radiátory. II.NP Vstup na podlažie je po vonkajšom schodisku z prednej strany domu a tiež po betónovom schodisku s povrchom – koberec. Obvodové murivo – kvádre v časti so zateplením (z roku 2012) hr. stien 037m. Podlažie dispozične pozostáva z nasledovných miestností : zádverie, kuchyňa, jedáleň prepojená s izbou, chodba, WC, kúpeľňa, izba, izba, izba. Podlahy sú vyhotovené nasledovne : zádverie – koberec, časť– keramická dlažba, chodba – laminátová plávajúca podlaha, jedáleň s obývacou izbou – laminátová plávajúca podlaha, izby – laminátová plávajúca podlaha, kúpeľňa a WC – keramická dlažba. V kuchyni sa nachádza kuchynská linka dĺžky 6,0m s nerezovým drezom s vodovodnou batériou nerezovou pákovou, plynový sporák s elektrickou rúrou, digestor. Keramický obklad je vyhotovený dookola celej kuchynskej linky a sporáka. Vo WC sa nachádza WC so spodnou nádržkou + malé keramické umývadlo len na studenú vodu. Keramický obklad je vyhotovený dookola celého WC. V kúpeľni sa nachádza keramické umývadlo a smaltovaná vaňa s vodovodnou batériou klasickou. Keramický obklad je vyhotovený dookola celej kúpeľne aj okolo vane. Okná plastové so žalúziami, dvere hladké plné dýhované. Vnútorné omietky – vápenné hladké. Vykurovanie je liatinovými radiátormi. Elektroinštalácia – svetelná. Drobná stavba sklad Drobná stavba - sklad bol pristavaný podľa údajov vlastníkov k rodinnému domu v roku 2012. Dvere - hladké plné, okno plastové so žalúziami, zastrešenie plochou strechou s krytinou natavované asfaltové pásy. Drobná stavba - prístrešok na chov domácich zvierat Drobná stavba na chov domácich zvierat bola vybudovaná v roku 1985. Nosná konštrukcia je tvorená drevnými stĺpmi. Prestrešenie je plochou strechou s krytinou vlnovky z PVC.. Podlaha - dusaná hlina. Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží. Informácie o dražbe: číslo dražby: DD 198/2017 predmet dražby: rodinný dom s pozemkom dátum konania dražby: dňa 06.06.2018 čas konania dražby: 12:00 hod. Miesto konania dražby: Grand Hotel, Palackého 3477, 911 01 Trenčín, salónik Galéria na 1. poschodí Najnižšie podanie: 99 400 eur Dražobná zábezpeka: 15 000 eur Číslo účtu: Var. symbol: 1982017 termín prvej obhliadky: dňa 21.05.2018 o 11:30 termín druhej obhliadky: dňa 29.05.2018 o 11:30 hod. Cena stanovená znaleckým posudkom: 99 400 eur

Add to My Living

[ID:RE0001101-18-000158]

1 month ago

Fiľakovo

Adresa: Fiľakovo, ul. Družstevná 947/41 Podrobnosti uvedieme neskôr ... Informácie o dražbe: číslo dražby: DD 35/2018 predmet dražby: Administratívna budova

Add to My Living

[ID:RE0001101-18-000146]

1 month ago

Rúbaň

Jedná sa o jednopodlažnú stavbu rodinného domu pozostávajúcu z pôvodnej časti realizovanej cca.v roku 1940 (vek bol stanovený na základe poskytnutých ústnych informácií starostky obce a susedov), čo zodpovedá jej konštrukčnému vyhotoveniu a i jej dispozičnému riešeniu z predloženého schematického náčrtu a z prístavby realizovanej k pravej bočnej časti pôvodnej stavby cca.v roku 1961, ktorý je uvedený v predloženom čestnom vyhlásení poskytnutom zadávateľom posudku. Počas tejto prístavby bolo na stavbe pravdepodobne realizované i nové podoprenie pomúrnice krovu, ktorá je uložená na žel.betónových prievlakoch uložených na murovaných stĺpoch z plnej pálenej tehly – otvorená chodba priedomia (pôvodne bola pomúrnica krovu zrejme podoprená drevenými stĺpmi). Vek pôvodnej časti domu – 78 rokov (cca.1940), vek prístavby – cca. 57 rokov (1961). Rodinný dom s.č.117 by mal obsahovať podľa pôdorysu prízemia z predloženého Znaleckého posudku č.44/2017 vypracovaným Ing. Pavlom Piačekom nasledovné miestnosti a priestory : päť izieb, kuchyňu, kúpeľnu, WC, vstupné zádverie, chodbu, dva sklady a kryté priedomie. Rodinný dom nie je už viac ako dva roky jeho vlastníkom obývaný. Jeho pravidelná bežná údržba je značne zanedbaná a z fotodokumentácie vyhotovenej pri jeho čiastočnej vonkajšej obhliadke je vidno, že stavba je značne poškodená. Z vyššie uvedených dôvodov stanovená vo výpočte technickej hodnoty jej celková predpokladaná životnosť na 90 rokov. Všetky údaje ohľadom rozmerov, konštrukčného vyhotovenia a vybavenia rodinného domu okrem viditeľných vonkajších, sú prevzaté z technického popisu predloženého znaleckého posudku č. 44/2017: „Rodinný dom je založený na pásových betónových základoch a betónovej podmurovke, s vodorovnou hydroizoláciou. Obvodové murivo a nosné steny sú zhotovené z nepáleného materiálu. Strop nad prízemím je s rovným podhľadom, drevený, trámový s podbíjaním a záklopom. Zateplenie stropu je škvarový násyp. Strecha je lomená, väznicová, sedlová, s valbami. Strešná krytina sú obyčajné jednodrážkové pálené škrídle na latách. Vonkajšie fasádne omietky domu sú zo strany ulice a dvora hladké štukové s farebným náterom. Zo strany vedľajšej ulice je omietka vápenno-cementová zdrsnená. Sokel je omietnutý zdrsnenou vápenno-cemntovou omietkou. Klampiarske koštrukcie na streche sú z pozinkovaného plechu. Ostatné klampiarske konštrukcie (parapety) sú prevažne z hliníkového plechu. Vnútorné deliace priečky sú z pálených tehál. Vnútorné omietky stien a stropov sú vapenno-cemntové, štukové. Keramické obklady sú nové v kuchynni v priestore kuchynskej linky, v kúpeľni do výšky 160 cm, vrátane obkladu vane a na samostatnom WC do výšky 170 cm. Okná na dome sú prevažne plastové s izolačným dvojsklom. Na väčšine okien sú osadené interiérové, kovové, horizontálne žáluzie. Vchodové dvere sú nové, plastové, čiastočne presklenné izolačným dvojsklom. Interiérové dvere v dome sú prevažne dyhované, plné alebo čiastočne presklenné, osadené do drevených zárubní. Podlahy v izbách a v kuchyni sú plávajúce s laminátovými veľkoplošnými parketami. Na podlahe v ostatných miestnostiach je nová keramická dlažba. V dome je zrealizovaný svetelný a motorický rozvod elektrického prúdu, istený automatickými ističmi a rozvod zemného plynu. Rozvody pitnej vody a TUV sú pozinkovaným potrubím. Kanalizácia v dome je plastová. Dom je pripojený na svetelný a motorický rozvod elektrického prúdu a rozvod zemného plynu.“ Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží. Informácie o dražbe: číslo dražby: DD 12/2018 predmet dražby: Rdonný dom s pozemkom dátum konania dražby: dňa 04.07.2018 čas konania dražby: 12:00 hod. Miesto konania dražby: Hotel ATRIUM, Štefánikova trieda 8, 949 01 Nitra, školiaca miestnosť v suteréne Najnižšie podanie: 6 200 eur Dražobná zábezpeka: 1 800 eur Číslo účtu: Var. symbol: 122018 termín prvej obhliadky: dňa 14.06.2018 o 11:30 termín druhej obhliadky: dňa 28.06.2018 o 11:30 hod. Cena stanovená znaleckým posudkom: 12 400 eur

Add to My Living

[ID:RE0001101-18-000150]

1 month ago

Dunajská Lužná

Stavebno technický popis: Dom je umiestnený na rovinatom pozemku v obci Dunajská Lužná, prístupný je od ulice Zámočnícka. Dom je 2 podlažný. Základy sú základové pásy z betónu. Dom má 1 podzemné a 1 nadzemné podlažie. Pôvodný dom z roku 1983 bol zrekonštruovaný na základe Ohlásenia stavebnému úradu - Obec Dunajská Lužná č.j. Hud-3201/2015 a bola zároveň zrealizovaná prístavba prestrešenej terasy. Pôvodný dom je vybudovaný na základoch z betónu, murivo je z tehál, obvodový plášť zateplený KZS s 20 cm izolantu. Strecha je plochá, zateplená 30 cm izolantu, hydroizolácia je fóliová, so štrkovým zásypom. Schodisko je ŽB monolitické, v suteréne s nášlapnými vrstvami z dreva. Okná sú z plastových profilov s izolačným trojsklom, veľkorozmerné okná sú v posuvných hliníkovým rámoch. Na 1. PP je garáž, hosťovská izba, kúpeľňa so sprchovým kútom a WC , skladové priestory a kotolňa. Podlahy sú keramické alebo laminátové, steny sú opatrené omietkami. V garáži je garážová brána na diaľkové ovládanie, elektrická. Na 1.NP je umiestnená obývacia izba s jedálňou, kuchyňa, vstupné zádverie, kúpeľňa (vaňa, umývadlo) a schodisko do zastrešenej terasy, 3 spálne a samostatné WC a šatník. Vstup je cez vonkajšie schody s povrchom z betónovej dlažby do zádveria. Podlahy sú v celom dome riešené podľa typu miestnosti - keramická dlažba alebo laminát. Steny sú opatrené omietkami s maľovkou alebo tapetami, vo WC a kúpeľni je keramický obklad. V stropoch zo sadrokartónu sú zabudované svietidlá. Kuchynská linka je v tvare U so zabudovanými spotrebičmi: indukčná varná platňa Whirpool, digestor, multifunkčná rúra, mikrovlnná rúra, umývačka riadu Bosch. V tomto roku 2015 bola prestavaná terasa (zimná záhrada) so zastrešením. Terasa je zasklená hliníkovým posuvným zasklením s trojsklom, nachádza sa tu uzavretý krb na pevné palivo, kuchynská linka s drezom a pákovou batériou a zabudovanou chladničkou, podlaha je keramická. Vykurovanie je podlahové (niekde sú aj radiátory), je zabezpečené plynovým kotlom Buderus, ktorý je vyrába teplú užitkovú vodu do 300 l zásobníka, umiestneným v suteréne. V dome je kamerový systém so 4 kamerami, videovrátnik nainštalovaný na bránku v plote od ulice, zabezpečovací systém. Dom je napojený na všetky siete: vodovod, kanalizácia, plyn, elektrina. Odvod dažďovej vody je do novobudovanej vsakovacej jamy, umiestnenej v zadnom rohu záhrady. Rozvádzač elektriny s elektromerom, regulátor plynu a plynomer, sú umiestnené v plote pred domom. Voda je zabezpečená zo studne. V suteréne domu je malá vodáreň. Na ohraničenie nehnuteľnosti od okolia zo strany prednej časti domu slúži plot z tvárnic s výplňou z nerezového plechu s bránkou a 2 bránami na diaľkové elektrické ovládanie. Ploty pri dome z oboch strán sú z plotových betónových panelov v stĺpikoch. Terasa je betónová s keramickou dlažbou, prístupná zo schodiska a zo záhrady cez posuvné okná. Okolo domu sú spevnené makadamové plochy, niektoré s betónovým povrchom. V betóne pred prístupom do garáže je vyhrievacia rohož. K nehnuteľnosti patria elektrická, kanalizačná a plynová prípojka a studňa . Rodinný dom je výborne dispozične riešený. Vek stavby a opotrebenie: Vek stavby je potvrdený Kolaudačným rozhodnutím, kedy stavba rodinného domu bola daná do užívania v roku 1983, ohodnotenia je preto 2018-1983 = 35 rokov. Údržba prvkov krátkodobej životnosti je zabezpečovaná. Prvky dlhodobej životnosti nevykazujú poruchy na základoch, obvodovom murive, stropoch a zastrešení. Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží. Informácie o dražbe: číslo dražby: DD 152a/2017 predmet dražby: rodinný dom s pozemkom Miesto konania dražby: Hotel 21, Nerudova 8, 821 04 Bratislava, kongresová miestnosť na 1. poschodí Najnižšie podanie: 290 000 eur Dražobná zábezpeka: 20 000 eur Číslo účtu: Var. symbol: 1522017 Cena stanovená znaleckým posudkom: 290 000 eur

Add to My Living

[ID:RE0001101-18-000142]

1 month ago

Komárno

Dvojizbový byt s kuchyňou, kúpeľňou , WC, predsieňou a pivnicou v suteréne sa nachádza na 2.poschodí obytného domu súpisného čísla 1370 na ulici Sústružnícka v Komárne, so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu 5763/163039. Obytný dom je murovaný, má inštalačný suterén a 4.nadzemné obytné podlažia. Strecha je valbová s krytinou z novej pálenej škridle. Klampiarske konštrukcie úplné z pozinkovaného plechu nové, vonkajšia fasáda je s nástrekovou povrchovou úpravou na báze suchých omietkových zmesí, vnútorné omietky sú vápennocementové hladké, schody sú z terazzovými nástupnicami, podlahy dlaždené, elektroinštalácia je svetelná, osadený je elektrický vrátnik na kovových vchodových dverách, okná sú drevené zdvojené, výťah nie je osadený. Spoločné časti obytného domu sú: základy, strecha, obvodové múry, vchody, schodištia, chodby, priečelia, vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami a príslušenstvom obytného domu sú: vodovodné, kanalizačné, elektrické prípojky, rozvody teplej úžitkovej vody, rozvody teplonosného vykurovacieho média, osvetlenia v spoločných častiach a zriadeniach, bleskozvody, elektrický vrátnik vrátane rozvodov. Stavba je napojená na verejný vodovod, elektrickú rozvodnú sieť, plynovod, kanalizáciu, teplovod a telekomunikačnú sieť. V obytnom dome prebieha pravidelná údržba, je v primeranom technickom stave. Podľa zistenia bol bytový dom daný do užívania v roku 1954, základná životnosť 100 rokov. Predpoklad: Byt je po rekonštrukcii. Okná sú plastové s izotermickými sklami. V kúpeľni je smaltovaná vaňa, smaltované umývadlo s nerezovými armatúrami, záchod je splachovací, keramický obklad stien je v kúpeľni a vo WC. V izbách sú podlahy z veľkoplošných parkiet, v predsieni, kuchyni,v kúpeľni a WC je keramická dlažba. Vnútorné omietky sú stierkové hladké, stropy sú s rovným podhľadom. Dvere sú prevažne drevené plné. Elektrická inštalácia svetelná - ističe. V kuchyni je bežná kuchynská linka s drezom s nerezovou výtokovou armatúrou, šporák je plynový . Vykurovanie centrálne, príprava TÚV je centrálna, radiátory článkové. Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží. Informácie o dražbe: číslo dražby: DD 125a/2017 predmet dražby: 2-izbový byt v Komárne dátum konania dražby: dňa 04.07.2018 čas konania dražby: 11:00 hod. Miesto konania dražby: Hotel ATRIUM, Štefánikova trieda 8, 949 01 Nitra, školiaca miestnosť v suteréne Najnižšie podanie: 13 275 eur Dražobná zábezpeka: 3 000 eur Číslo účtu: Var. symbol: 1252017 termín prvej obhliadky: dňa 14.06.2018 o 10:30 termín druhej obhliadky: dňa 28.06.2018 o 10:30 hod. Cena stanovená znaleckým posudkom: 17 700 eur

Add to My Living
Next page