Rodina LIVINGAdvertiser's offer (67): For sale » All categories » All localities

Nový inzerát [ID:RE0001101-19-000009]

4 days ago

Stráňavy
123.000 EUR

Oceňovaný rodinný dom súp.č. 127 je samostatne stojaci, podpivničený s jedným nadzemným podlažím a obytným podkrovím. Podlažia sú vyhotovené v dvoch výškových úrovniach. Rodinný dom bol daný do užívania v roku 1993. Dom je napojený na verejný rozvod NN, vodu, kanalizáciu, plyn na hranici pozemku. Rodinný dom je vsadený do mierneho svahu. Suterén v prednej časti je nad terénom v zadnej časti je pod terénom. I.PP - suterén Vstup do suterénu je po betónovom schodisku s povrchom z keramickej dlažby. Podlažie dispozične pozostáva z nasledovných miestností : chodba so schodiskom, pivnica, práčovňa so sušiarňou, garáž a sklad. Podlahy sú vyhotovené nasledovne : v práčovni so sušiarňou v časti - keramická dlažba, v ostatných miestnostiach - poter. Vnútorné omietky vápenné hladké, okná plastové ( v garáži je okno jednoduché) , dvere hladké plné, garážové vráta von otváravé drevené. V práčovni sa nachádza smaltovaná vaňa s vodovodnou batériou klasickou, zásobník na ohrev TÚV. Elektroinštalácia - svetelná aj motorická. Vykurovanie je elektrickým radiátorom, ktorý je umiestnený na chodbe pred vstupom do skladu. I.NP - prízemie Vstup do domu je z prednej strany domu po vonkajšom schodisku. Podlažie je členené v dvoch výškových úrovniach. Dispozične pozostáva z nasledovných miestností : vstupná chodba, chodba so schodiskom do suterénu , na medziposchodie a do podkrovia, obývacia izba, kuchyňa s jedálňou, komora, kúpeľňa s WC. Podlahy sú vyhotovené nasledovne : v izbe – drevená podlaha, v kuchyni s jedálňou - v časti drevená podlaha v časti dlažba, komora - keramická dlažba, kúpeľňa s WC- keramická dlažba. V chodbe sa nachádza roldorová šatníková skriňa, v strope sú osadené bodové svetlá. V kuchyni sa nachádza malá kuchynská linka dĺžky 2,0m s nerezovým drezom s vodovodnou batériou nerezovou pákovou, 2 sporák so sklokeramickou varnou doskou a elektrickou rúrou. Keramický obklad je vyhotovený dookola celej kuchynskej linky a sporáka. V kuchyni je vybudovaný aj krb na pevné palivo s otvoreným ohniskom. V kúpeľni s WC sa nachádza samostatný sprchovací kút s vodovodnou batériou pákovou so sprchou, WC so spodnou nádržkou a a keramické umývadlo zabudované so skrinkou s vodovodnou batériou nerezovou pákovou. Keramický obklad je vyhotovený dookola celej kúpeľne s WC na výšku 1,15 m a dokola sprchového kúta . Vstupné dvere do domu na báze plastov, dvere do kuchyne s jedálňou zasúvacie, dvere do WC hladké plné. Vnútorné omietky vápenné hladké + farebná maľba. Elektroinštalácia – svetelná aj motorická. Vykurovanie je elektrickými radiátormi v celkovom počte 3 kusy na poschodí. Podkrovie : Vstup do podkrovia je po drevenom schodisku z medzi podesty chodby I.NP. Podlažie dispozične pozostáva z nasledovných miestností : chodba so vstupom na prestrešenú terasu, kúpeľňa s WC, izba, izba, šatník, izba. Do podlahovej plochy podlažia je započítaná len plocha kde svetlá výška dosahuje úroveň 1,30m. Terasa a balkón sú do výpočtu zadané ako balkóny do 5m2. Podlahy sú vyhotovené nasledovne - v dvoch zadných izbách - laminátová plávajúca podlaha, v prednej izbe a v šatníku - dosková drevená podlaha, v kúpeľni s WC - keramická dlažba. V kúpeľni s WC sa nachádza samostatný sprchovací kút s vodovodnou batériou nerezovou pákovou so sprchou, WC so zabudovanou nádržkou v stene, jednoduchá akrylátová vaňa s vodovodnou batériou nerezovou pákovou, keramické umývadlo zabudované so skrinkou s vodovodnou batériou nerezovou pákovou. Keramický obklad je vyhotovený dookola celej kúpeľne aj okolo vane, sprchového kúta a WC. Vykurovanie v kúpeľni je podlahové, v ostatných miestnostiach - elektrické radiátory ( v celkovom počte 4 kusy na podlaží). Okná sú plastové so žalúziami, dvere hladké plné. V izbách sú stropy upravené s bodovým osvetlením. Vnútorné omietky - vápenné hladké + farebná maľba. Dom bol v deň obhliadky v dobrom technickom stave s bežne vykonávanou údržbou Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží. Informácie o dražbe: číslo dražby: DD 76/2018 predmet dražby: rodinný dom s pozemkom dátum konania dražby: dňa 04.02.2019 čas konania dražby: 11:00 hod. Miesto konania dražby: Boutique Hotel Dubná Skala, J. M. Hurbana 345/8, 010 01 Žilina, Salónik Cabinet Najnižšie podanie: 123 000 eur Dražobná zábezpeka: 20 000 eur Číslo účtu: Var. symbol: 762018 termín prvej obhliadky: dňa 17.01.2019 o 11:00 termín druhej obhliadky: dňa 24.01.2019 o 11:00 hod. Cena stanovená znaleckým posudkom: 123 000 eur

Add to My Living

Nový inzerát [ID:RE0001101-19-000011]

4 days ago

Palárikovo
31.800 EUR

Budovu so súp. č. 499 na pozemku s parc. č. 696/2 v kat. ú. Palárikovo, vychádzajúc z predložených dokladov, ako aj jej skutočného účelu užívania pre účely stanovenia jej všeobecnej hodnoty, charakterizujem ako rodinný dom. Budova rodinného domu sa nachádza na pozemku s parc. č. 696/2 v kat. ú. Palárikovo, medzi rodinnými domami so štandardným vybavením, v zastavanom území obce, v obytnej okrajovej časti. Jedná sa o samostatne stojacu budovu s jedným nadzemným podlažím, bez podpivničenia, sedlovou strechou. ŽIVOTNOSŤ A OPOTREBENIE Vek budovy som stanovil vychádzajúc z výsledkov miestnej obhliadky, odborného odhadu, ako aj znaleckého posudku číslo 95/2016, vypracovaný Ing. Helena Botlóová, Komárňanská 66, Hurbanovo. Na základe toho určujem zahájenia užívania stavby od roku 1956, prístavba od roku 1975. Na rodinnom dome bola počas jeho užívania vykonávaná potrebná pravidelná údržba. Údržba prvkov krátkodobej životnosti je tiež zabezpečovaná. Rekonštrukcia bola vykonaná v rokoch 2003-2004 - bola vymenená konštrukcia krovu, strešná krytina, vymenené okná, omietky, podlahy, vnútorné vybavenia kuchyne a kúpeľne, vnútorné vedenie vody, kanalizácie a ústredného kúrenia. Predpokladaná životnosť stavby murovanej vzhľadom na jej technický stav zistený pri miestnej obhliadke a účel užívania určujem na 100 rokov. Vzhľadom na vykonané rekonštrukčné práce, opotrebovanie som vypočítal analytickou metódou. POPIS PODLAŽÍ 1. Nadzemné podlažie Dispozičné riešenie 1. nadzemného podlažia - nachádza sa tu predsieň (zádverie), chodba, dve izby, kuchyňa s jedálenským kútom, kúpeľňa, záchod, špajza, kotolňa. TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA V ČASE OBHLIADKY : Základy sú betónové monolitické s izoláciou proti vode a zemnej vlhkosti. Obvodové murivo nadzemného podlažia murované zo tehál. Vnútorné nosné steny murované tehál, s vápennou hladkou omietkou. Strop nad prízemím je drevený trámový, s rovným podhľadom. Strecha rodinného domu je sedlového tvaru, s krytinou z pozinkovaného plechu. Oplechovanie strechy je úplné z obojstranne pozinkovaného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie (parapety a pod.) sú z poplastovaného hliníkového plechu. Fasádne omietky sú na všetkých priečeliach vápenno-cementová, obklady nie sú vyhotovené. Výplne okenných otvorov sú okná plastové s izolačným trojsklom, opatrené vnútornými hliníkovými žalúziami. Vstupné dvere do domu sú plastové, vnútorné dvere sú drevené hladké plné presklené, osadené do oceľových zárubní. Podlahy podlažia v obytných miestnostiach sú prevažne s povrchom z veľkoplošných laminátových parkiet, v ostatných miestnostiach sú prevažne keramické dlažby. Na podlaží je vyhotovený aj rozvod zemného plynu. Elektroinštalácia je svetelná ako i motorická. Dom je napojený na verejný rozvod vody, zemného plynu a elektro NN, odkanalizovaný do kanalizačnej sústavy obce. Príprava teplej vody je zabezpečený v elektrickom zásobníkovom ohrievači vody. Kanalizácia je z PVC trubiek. Vykurovanie podlažia je ústredné konvekčné teplovodné, radiátormi oceľovými článkovými. Zdrojom vykurovacej vody je kotol na zemný plyn. V dome sa nachádza aj kachle na tuhé palivá. Rozvod vody v dome teplej aj studenej prevážne z Pe potrubia. Kanalizácia je z PVC potrubia. Vybavenie kuchyne : sporák so sklokeramickou varnou jednotkou s elektrickou rúrou, odsávač par, drez oceľový smaltovaný, kuchynská linka na báze dreva rozvinutej šírky 3,80 m´. Vnútorné vybavenie: vaňa plastová, umývadlo, samostatná sprcha. Záchod je splachovací. Elektrický rozvádzač je s automatickým istením. Na podlaží okrem toho sa nenachádzajú žiadne iné vybavenia a konštrukcie, ktoré by mali vplyv na výšku jej technickej hodnoty. Prístavba z roku 1975 Prístavba k rodinnému domu má obdobné stavebno-technické vyhotovenia, ako pôvodnej časti, okrem zastrešenia. Užívaná je od roku 1975. Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží. Informácie o dražbe: číslo dražby: DD 95/2018 predmet dražby: rodinný dom s pozemkom dátum konania dražby: dňa 15.02.2019 čas konania dražby: 10:00 hod. Miesto konania dražby: Penzión Artin, Svätourbanská 37, 949 01 Nitra, salónik Najnižšie podanie: 31 800 eur Dražobná zábezpeka: 5 000 eur Číslo účtu: Var. symbol: 952018 termín prvej obhliadky: dňa 29.01.2019 o 10:00 termín druhej obhliadky: dňa 11.02.2019 o 10:00 hod. Cena stanovená znaleckým posudkom: 31 800 eur

Add to My Living

Nový inzerát [ID:RE0001101-19-000007]

4 days ago

Kuklov
79.300 EUR

Rodinný dom č. 314 je samostatne stojaci, murovaný, s oceľovým krovom, vykurovaný plynovým kotlom, napojený na elektrickú a plynovú sieť obce, odkanalizovaný do žumpy a vodou zásobovaný zo studne. Podľa stavebného zákona má dom charakter rodinného domu lebo má 2 nadzemné podlažia a 1 byt. Suterén: Osadenie do terénu v priemernej hĺbke nad 1m do 2m so zvislou izoláciou, murivo z monolitického betónu, deliace konštrukcie tehlové, vnútorné omietky vápenné hladké, stropy keramický, fasádne omietka na báze z umelých látok na 1/3 do 1/2 z 1 strán, obklady nad 1/3 do 1/2 kamenné z 2 strán a keramické z 2 strán, schody z mäkkého dreva bez podstupníc, dvere hladké, okná zdvojené drevené, podlahy z keramickej dlažby, ústredné kúrenie teplovodné, oceľové radiátory svetelná a motorická elektroinštalácia, rozvod vody teplej a studenej z pozinkovaného potrubia, rozvod zemného plynu. Drevené garážové vráta, kanalizácia do žumpy z plastového potrubia. Zdrojom TÚV je kombinovaný ohrievač, zdrojom ÚK je plynový značkový kotol. Vnútorným vybavením je smaltovaná vaňa, vodovodná batéria je páková nerezová 1 ks. Vnútorné obklady sú práčovne a vane. Prízemie: Základy sú betónové so vodorovnou izoláciou, murivo murované z pórobetónových kvádrov hr. 40 cm z 3 strán zateplené 5 cm polystyrénom, deliace konštrukcie tehlové, vnútorné omietky vápenné hladké, stropy keramické, krov oceľový sedlový, krytina betónová dvojdrážková, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu úplné, ostatné z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky nad 2/3 omietanej plochy steny vápenné z 1 strany, nad 2/3 omietanej plochy steny omietky na báze umelých látok z 2 strán, schody z mäkkého dreva bez podstupníc, dvere hladké, okná plastové s 2 - vrstvovým zasklením. podlahy obytných miestností z parkiet, dlažby a podlahy ostatných miestností z parkiet, v kúpeľni, WC a časti kuchyne z keramickej dlažby. ÚK teplovodné, liatinové radiátory, elektroinštalácia svetelná a motorická, bleskozvod, rozvod teplej a studenej vody z pozinkovaného potrubia, rozvod zemného plynu, kanalizácia do žumpy z plastového potrubia. Vybavením kuchyne je kombinovaný sporák, odsávač pár, drezové umývadlo nerezové 2 ks, kuchynská linka na báze dreva. Vnútorným vybavením je smaltovaná vaňa, umývadlo , vodovodné batérie sú 1 ks ostatná, 1 ks páková nerezová so sprchou a 1 ks páková nerezová, vnútorné obklady sú kúpeľne, vane, WC a kuchyne. Krb je s uzavretým ohniskom, elektrický rozvádzač je s automatickým istením. Podkrovie: murivo murované z pórobetónových kvádrov hr. 25 cm, deliace steny sú z pórobetónových tvárnic, vnútorné omietky vápenné hladké, stropy trámové s podhľadom. Fasádne omietky nad 2/3 omietanej plochy steny vápenné z 1 strany, dvere dýhované zdvojené plastové okná, podlahy obytných miestností , podlahy ostatných miestností z vlysov vo WC je keramická dlažby vykurovanie teplovodné, radiátory liatinové. Svetelná elektroinštalácia, rozvod vody z pozinkovaného potrubia teplej a studenej , kanalizácia z plastového potrubia do žumpy. Vnútorným vybavením je sprcha , batérie sú 1 ks nerezové so sprchou a 1 ks ostatná. Splachovacie WC s umývadlom, vnútorné obklady sprchy a WC. Hospodárska budova je prízemná, pozostáva z 1 miestnosti, vymurovaná na základových pásoch, hr. muriva 30 cm z pálenej tehly, stropy keramické, krov hambálkový, krytina je betónová dvojdrážková, vonkajšie omietky brizolitové, vnútorné sú hladké vápenné, dvere hladké, okná zdvojené drevené, podlahy betónové s poterom, elektroinštalácia svetelná a motorická, drevené vráta. Prístrešok je bez podmurovky, iba základy pod stĺpikmi, zvislé konštrukcie tvoria oceľové stĺpiky, krov pultový, krytina je betónová dvojdrážková. žľab z pozinkovaného plechu. Podlahy hrubé betónové, svetelná elektroinštalácia. Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží. Informácie o dražbe: číslo dražby: DD 109/2018 predmet dražby: rodinný dom s pozemkom dátum konania dražby: dňa 01.02.2019 čas konania dražby: 10:00 hod. Miesto konania dražby: M. Sch. Trnavského 6, 917 01 Trnava, v aukčnej sieni nachádzajúcej sa v pivničných priestoroch budovy č. 6 Najnižšie podanie: 79 300 eur Dražobná zábezpeka: 10 000 eur Číslo účtu: Var. symbol: 1092018 termín prvej obhliadky: dňa 15.01.2019 o 10:00 termín druhej obhliadky: dňa 22.01.2019 o 10:00 hod. Cena stanovená znaleckým posudkom: 79 300 eur

Add to My Living

[ID:RE0001101-18-000322]

3 weeks ago

Hniezdne

Podrobnosti uvedieme neskôr ... Informácie o dražbe: číslo dražby: DD 79/2018 predmet dražby:

Add to My Living

[ID:RE0001101-18-000319]

3 weeks ago

Ivanka pri Nitre
85.000 EUR

Rodinný dom s. č. 318 sa nachádza v intraviláne obce Ivanka pri Nitre na ulici Mateja Tučku, severne od centra obce. Vzdialenosť do centra obce je cca 300 m, vzdialenosť do krajského mesta Nitra je cca 7,0 km. Vzhľadom na skutočnosť, že rodinný dom nebol znalcovi sprístupnený, uvažuje pre potreby vyčíslenia východiskovej hodnoty znalec vybavenie domu tak ako je uvedené v Znaleckom posudku č.15/2011 (Ing. Jana KVANTOVÁ). Popis rodinného domu v zmysle Znaleckého posudku č.15/2011 (Ing. Jana KVANTOVÁ): Predmetom znaleckého posudku je RD so súp.č. 318 postavený na pozemku parc. č. 1949 v okrese Nitra, v Ivanka pri Nitre, k.ú. Ivanka pri Nitre. RD pozostáva z 2 bytových jednotiek, ktoré majú samostatné vstupy. Byty boli aj v užívaní ako samostatné bytové jednotky, ktoré sú aj samostatne vykurované. RD je samostatne stojaci, bez podpivničenia s 1 NP a podkrovím so sedlovou strechou. RD bol postavený v rokoch 1950 - 1960. Znalcovi bolo predložené stavebné povolenie na prístavbu a nadstavbu 2 izieb, vydané MsNV – odborom územného plánovania a architektúry v Nitre pod číslom: ÚPA: 767/89 - Sá, zo dňa 25.07.1989. Stavebné povolenie bolo predložené do 31.12.1993. V rokoch 1993 a 2006 boli k RD vyhotovené prístavby a nadstavby. V roku 2006 sa na prízemí domu vytvorilo zádverie a na poschodí 2 nové obytné izby, chodba, kúpeľňa s WC, kuchyňa a balkón. Kolaudačné rozhodnutie sa nezachovalo. Životnosť prístavieb a nadstavieb bude ukončená spolu so životnosťou pôvodného RD Dispozičné riešenie: Prízemie: kotolňa so samostatným vstupom, 3 izby, kúpeľňa s WC, kuchyňa, chodba, schodiskový priestor, zádverie. Poschodie: 3 izby, kúpeľne s WC, z nedokončenej kuchyne, chodby, z loggie a z 1 balkóna. Dom je postavený na bet. základoch s položenou vodorovnou izoláciou, obvodové múry sú z tehál v kombinácii s pórobetónovými kvádrami v hrúbke od 30 do 40 cm. Obvodové nosné steny poschodia sú prevažne z pórobetónových kvádrov PORFIX o hrúbke od 375 mm. Nosné a nenosné priečky sú vymurované kompletne z presných tvárnic, resp. na prízemí z pálených tehál. Stropy nad prízemím aj poschodím sú keramické, s bet. zálievkou s rovným podhľadom. Strecha domu je sedlová, zateplená, pokrytá bet. škridľou. Časť strechy je pre nízky sklon pokrytá profilovaným VSŽ plechom. Klampiarske konštrukcie sú vyhotovené kompletne z pozinkovaného plechu. Parapety sú z farebného hliníka. Fasádnu omietku tvorí hladká, vápenno – cementová omietka. Fasáda domu nie je dokončená. V dome sa nachádzajú keramické obklady na stenách - v 2 kúpeľniach, v 2 v kuchyniach a vo WC. Interiérové dvere na prízemí sú hladké, pevné, osadené do oceľových zárubní. Poschodie je vybavené komfortne. Dvere na poschodí sú rámové s výplňou, osadené do drevných zárubní. Okná na celom dome sú plastové, opatrené vnútornými hliníkovými žalúziami. Podlaha obytných miestností je tvorená na prízemí kobercami, na poschodí novými laminátovými plávajúcimi parketami. V ostatných miestnostiach na prízemí je položené PVC na bet. potere, na poschodí je nová keramická dlažba. RD na prízemí je vykurovaný ústredne, pomocou plynového kotla DESTILA, umiestneného samostatne prístupnej kotolni. Samostatnú bytovú jednotku na poschodí vykuruje plynový kotol BERETTA umiestnený v kúpelni. Vykurovacími telesami v dome sú oceľové radiátory, na poschodí nové radiátory Korad. Elektroinštalácia je svetelná aj motorická, s automatickým istením. V dome je urobený rozvod studenej a teplej vody. Ohrev vody v dome na prízemí zabezpečuje el. bojler umiestnený v kúpeľni. Ohrev vody na poschodí zabezpečuje kotol ústredného kúrenia. V dome je urobený rozvod kanalizácie. Všetky zariaďovacie predmety / z kúpeľní, WC, z oboch kuchýň,.../ sú odkanalizované do žumpy pri dome. V dome je urobený aj rozvod zemného plynu na prízemí aj na poschodí. V kuchyni na prízemí je osadená kuchynská linka, kombinovaný sporák, bez digestora, nerezový dvojdrez, nerezová páková batéria. Za kuchynskou linkou je na stene keramický obklad. Kuchynská linka na poschodí zatiaľ nie je osadená. V kúpeľni na prízemí je liatinová vaňa, umývadlo, nerezové pákové batérie, keramické obklady, dlažba. Na poschodí rohová plastová vaňa, umývadlo, WC, sprchový kút, nerezové pákové batérie, keramické obklady, dlažby. Dom je pripojený na obecný rozvod elektriky a plynu. Dom je odkanalizovaný iba do vlastnej žumpy. K RD nie je vyhotovená prípojka vody. Voda sa prečerpáva pomocou el. čerpadla priamo z kopanej studne do domu. Nehnuteľnosť je udržiavaná. Je potrebné dokončiť vonkajšiu fasádu domu. Opotrebenie RD zodpovedá materiálom použitým v daných rokoch výstavby resp. prístavby. Životnosť murovaného RD stanovujem na 100 rokov. Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží. Informácie o dražbe: číslo dražby: DD 149N/2015 predmet dražby: rodinný dom s pozemkom Najnižšie podanie: 85 000 eur Dražobná zábezpeka: 15 000 eur Číslo účtu: Var. symbol: 1492015 Cena stanovená znaleckým posudkom: 85 000 eur

Add to My Living

[ID:RE0001101-18-000314]

1 month ago

Pruské
93.600 EUR

Ide o samostatne stojaci, čiastočne podpivničený rodinný dom s dvomi nadzemnými podlažiami. Rodinný dom je postavený na betónových základoch s izoláciou. Obvodové murivo I.PP je vyhotovené z monolitického betónu. Obvodové murivo I.NP a II.NP - je vyhotovené ( podľa údajov vlastníčky a jej otca) z kvádrov, priečky tehlové. Stropy sú rovné železobetónové. Vonkajšie úpravy povrchov - brizolit, časť steny pri vstupe do domu je obložená keramickým obkladom. Okolo domu je vyhotovený malý soklíkový obklad z keramického obkladu. Zastrešenie domu je riešené plochou strechou s krytinou z pozinkovaného plechu. Dom je napojený na rozvod vody zo studne, kanalizácia do žumpy, elektrina. V lokalite je možnosť napojenia aj na plyn. Podľa údajov vlastníkov je plyn vyvedený na okraj pozemku pri prednom oplotení. I.PP - suterén Vstup do suterénu je po betónovom schodisku z chodby I.NP. Podlažie dispozične pozostáva z nasledovných miestností : chodba so schodiskom, sklad a kotolňa a vodáreň. Podlahy sú vyhotovené nasledovne - veľký sklad - PVC , v ostatných miestnostiach poter. Okná sú jednoduché, dvere hladké plné. V kotolni sa nachádza kotol na pevné palivo a zásobník na ohrev TÚV. Vo vodárni je umiestnená studňa s ručným čerpadlom vody a domácou vodárňou ( Darling). Vnútorné omietky - vápenné hladké. Elektroinštalácia - svetelná aj motorická. I.NP Vstup do domu je z prednej strany domu. Podlažie dispozične pozostáva z nasledovných miestností : zádverie, chodba, betónové schody s povrchom z PVC vedúce na II.NP, schody betónové s povrchom zatretým z cementového poteru vedúce do suterénu domu, kúpeľňa, WC, komora, kuchyňa, dve izby. Podlahy sú vyhotovené nasledovne : zádverie - mrazuvzdorná keramická dlažba , chodba , kuchyňa, WC - PVC, izby - laminátová plávajúca podlaha. Okná plastové so žalúziami, dvere hladké plné aj s čiastočným presklením. Vnútorné omietky - vápenné hladké. Elektroinštalácia - svetelná aj motorická. Vo WC sa nachádza WC so spodnou nádržkou bez umývadla. Keramický obklad nie je vyhotovený. V kuchyni sa nachádza – kuchynská linka dĺžky 2,65m s nerezovým drezom s vodovodnou batériou nerezovou pákovou, sporák plynový s plynovou rúrou. Keramický obklad je vyhotovený dookola celej kuchynskej linky a sporáka. V kúpeľni sa nachádza - keramické umývadlo a smaltovaná vaňa. Vodovodná batéria 1 kus nerezová páková na vani slúži aj pre umývadlo. Keramický obklad je vyhotovený dookola celej kúpelne aj okolo vane. Vykurovanie podlažia prevládajú liatinové radiátory. II.NP Vstup na II.NP je po betónovom schodisku z chodby I.NP s povrchom z PVC. Podlažie dispozične pozostáva z nasledovných miestností : chodba so schodiskom, izba, izba, izba, WC prepojené s kúpeľňou, obývacia izba prepojená s kuchyňou. Podlahy sú vyhotovené nasledovne : izba č. 3 - PVC , kúpeľňa, WC - keramická dlažba, v ostatných miestnostiach - laminátová plávajúca podlaha. Okná plastové so žalúziami, dvere hladké plné aj s čiastočným presklením. Vnútorné omietky - vápenné hladké, farebná maľba. Elektroinštalácia - svetelná. V kuchyni sa nachádza – kuchynská linka dĺžky 4,15m s nerezovým drezom s vodovodnou batériou nerezovou pákovou, zabudovaná sklokeramická varná doska a teplovzdušná rúra, digestor. Zabudovaná je aj umývačka riadu a chladnička s mrazničkou. Keramický obklad je vyhotovený dookola celej kuchynskej linky a sporáka. V kúpeľni prepojenej s WC sa nachádza - WC so spodnou nádržkou, malé keramické umývadlo s vodovodnou batériou nerezovou pákovou a samostatný sprchovací kút s vodovodnou batériou nerezovou pákovou so sprchou. Keramický obklad je vyhotovený dookola celej kúpeľne aj okolo WC a sprchového kúta. Vykurovanie podlažia je oceľovými radiátormi. Prístup z dvoch predných izieb je na logiou. II.NP bolo rekonštruované v roku 2012. Prístrešok na p.č. 1206/1 Prístrešok bol pristavený z bočnej strany domu v roku 2008. Nosná konštrukcia je tvorená drevenými stĺpikmi, ktoré sú ukotvené do betónových základov, Prestrešenie je riešené pultovým krovom s krytinou kanadský lepenkový šindel. Podlaha je vyhotovená z terazzovej dlažby. Prístrešok vedľa hospodárskej stavby Prístrešok bol pristavený v roku 1966 k hospodárskej stavbe. Nosná konštrukcia je tvorená z oceľových stĺpikov s obvodovou konštrukciou v časti z dreva a v časti z plechu. Prestrešenie je riešené pultovým krovom s krytinou prevažná časť- pozinkovaný plech. Klampiarske konštrukcie - žľab - pozinkovaný plech. Podlaha - dusaná hlina. Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží. Informácie o dražbe: číslo dražby: DD 96a/2018 predmet dražby: rodinný dom s pozemkom Najnižšie podanie: 93 600 eur Dražobná zábezpeka: 15 000 eur Číslo účtu: Var. symbol: 962018 Cena stanovená znaleckým posudkom: 104 000 eur

Add to My Living

[ID:RE0001101-18-000310]

1 month ago

Žihárec
41.040 EUR

Ide o samostatne stojací rodinný dom s 1.NP bez podpivničenia so sedlovou strechou, napojený na verejné rozvody vody, kanalizáciu, plyn, elektriku a telekomunikačné rozvody. Objekt bol daný do užívania v roku 1942, prístavba v roku 2006 a zastrešená terasa v roku 2012. Prvky dlhodobej životnosti nevykazujú vonkajšie znaky porúch. Dispozičné riešenie: 1.NP – predsieň, obývacia miestnosť, izba, kúpeľňa, samostatné WC, Prístavba – zádverie, izba, kuchyňa, komora Prístrešok je prepojený zastrešením spolu s objektom. Konštrukčno – materiálový popis: Pôvodný objekt je postavený na betónových základových pásoch bez vodorovnou izoláciou. Nosné steny, obvodové steny murované z nepálených tehál hrúbky nad 600-800mm, deliace konštrukcie sú z kvádrov. Prístavba je zhotovená z kvádrov. Obvodový plášť rodinného domu je s povrchovou úpravou vápenná štuková omietka, vnútorné steny sú v celom dome obložené obkladom z PVC, stropy sú železobetónové s rovným podhľadom, zastrešenie sedlovou strechou s plechovou krytinou, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vstupné dvere plastové, interiérové drevené hladké presklené osadené v oceľových zárubniach. Okná sú plastové s vnútornými žalúziami, podlahy v obytných miestnostiach a kuchyni sú veľkoplošné laminátové v ostatných častiach domu podlaha z keramickej dlažby. Vykurovanie je zabezpečené 4x plynovými gamatkami, ohrev teplej vody zabezpečuje elektrický bojlér osadený v kúpeľni. Vybavenie kuchyne - nachádza sa tu kuchynské linka na báze dreva so zabudovanými spotrebičmi, elektrická rúra, sporák sporák, chladnička s mrazničkou, nerezový drez s pákovou batériou, digestor. Keramický obklad stien nad kuchynskou doskou, podlaha veľkoplošná drevená. Vybavenie kúpeľne - nachádza sa tu rohová vaňa obložená keramickým obkladom, umývadlo s pákovou batériou, keramická podlaha, keramický obklad stien. V samostatnom WC je osadený splachovací záchod s nádržkou, obklad stien z PVC dosák, podlaha z keramickej dlažby. Vek stavby a opotrebenie: Stavba bola daná do užívania v roku 1942. Vek domu k roku ohodnotenia je preto 2018-1942=76 rokov, predpokladaná životnosť domu je základná 100 rokov. Údržba prvkov krátkodobej životnosti je zabezpečovaná. Prvky dlhodobej životnosti nevykazujú poruchy na základoch, obvodovom murive a zastrešení. Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží. Informácie o dražbe: číslo dražby: DD 94a/2018 predmet dražby: rodinný dom s veľkým pozemkom Miesto konania dražby: Penzión Artin, Svätourbanská 37, 949 01 Nitra, salónik Najnižšie podanie: 41 040 eur Číslo účtu: Var. symbol: 942018 Cena stanovená znaleckým posudkom: 45 600 eur

Add to My Living

[ID:RE0001101-18-000312]

1 month ago

Senec
162.000 EUR

Oceňovaný rodinný dom s.č. 1717 je postavený v zástavbe s ďalším rodinným domom rovnakého typu na Hečkovej ulici v okresnom meste Senec. Rodinný dom je podpivničený a má dve nadzemné podlažia. Je postavený na betónových základoch s obvodovým murivom z pálených tehál, priečky sú vyhotovené z dierovaných tehál CDm. Strop nad I.PP je železobetónový nad I.NP a II.NP je strop keramický z vložiek Miako. Zastrešenie domu je riešené plochou strechou s krytinou z pozinkovaného plechu. Klampiarske konštrukcie sú tiež z pozinkovaného plechu. Vonkajšie omietky - brizolitové, suterén z prednej a bočnej strany je obložený keramickým obkladom. Dom je napojený na verejný rozvod vody, elektro, kanalizáciu a plyn. Prístup k domu je priamo z miestnej prístupovej komunikácii Hečkovej ulice. Vzhľadom na skutočnosť, že dom nebol znalcovi na obhliadku a zameranie sprístupnený je technický popis prevzatý z predloženého znaleckého posudku č. 16/2011, ktorý vypracovala Ing. Pikáliová Agnes. I.PP Suterén je zapustený do terénu. Je vyhotovený z tehlového muriva, priečky tehlové, stropy rovné železobetónové. Podlažie dispozične pozostáva z nasledovných miestností : chodba so schodiskom, kotolňa, kúpeľňa, kuchyňa, izba a špajza. Schody do suterénu sú betónové obložené drevom. Podlahy sú vyhotovené nasledovne : v izbe - koberec, v ostatných miestnostiach - keramická dlažba. Vnútorné úpravy povrchov - vápenná štuková omietka. V kuchyni sa nachádza - kuchynská linka dĺžky 6,20m , plynový sporák s elektrickou rúrou, digestor, nerezový drez s vodovodnou batériou nerezovou pákovou. V kuchyni je vyhotovený drevený obklad stien. V kúpeľni sa nachádza - oceľová smaltovaná vaňa s vodovodnou batériou nerezovou pákovou so sprchou a keramické umývadlo s vodovodnou batériou nerezovou pákovou. Keramický obklad je vyhotovený dookola kúpeľne nad 1,35m a aj okolo vane. Okná sú dvojité drevené s plastovými žalúziami, dvere hladké plné dýhované. Vykurovanie je liatinovými radiátormi. Elektroinštalácia - svetelná aj motorická, I.NP Vstup do domu je z prednej strany domu po vonkajšom schodisku. Podlažie dispozične pozostáva z nasledovných miestností: vstupná hala, obývacia izba spojená s jedálňou, kúpeľňa. Kuchyňa je presťahovaná do suterénu a je prepojená so schodiskom. Vnútorné omietky - vápenné štukové. Podlahy ( v zmysle predloženého ZP ) parketové a keramická dlažba. V zadnej časti je pristavená izba, ktorá je prepojená s obývacou izbou zhrňovacími dverami. V kúpeľni sa nachádza - samostatný sprchovací kút, keramické umývadlo a WC. Keramický obklad je vyhotovený je vyhotovený okolo sprchy a WC. Vodovodné batérie sú nerezové pákové. Podľa bodového ohodnotenia , ktoré je v predloženom ZP č.16/2011 je v tomto podlaží umiestnený plynový kotol a zásobník na ohrev TÚV. V obývacej izbe je umiestnený krb s uzatvoreným ohniskom. Okná sú na báze plastov so žalúziami ( podľa vizuálnej obhliadky) , dvere hladké plné s čiastočným presklením. Elektroinštalácia - svetelná aj motorická. II.NP Vstup na II.NP je po betónovom schodisku s povrchom z dreva z chodby I.NP. Podlažie dispozične pozostáva z nasledovných miestností : chodba so schodiskom a tri izby, kúpeľňa. Vnútorné úpravy povrchov - vápenné omietky štukové. Okná na báze plastov so žalúziami, dvere hladké plné dýhované. Podlahy sú vyhotovené nasledovne : - v izbách - parkety, v kúpeľni - keramická dlažba. Vykurovanie podlažia - oceľovými radiátormi. V kúpeľni sa nachádza - smaltovaná vaňa, keramické umývadlo a WC. Vodovodné batérie sú nerezové pákové. Keramický obklad je vyhotovený dookola celej kúpeľne aj okolo vane a WC. Elektroinštalácia - svetelná. Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží. Informácie o dražbe: číslo dražby: DD 93a/2018 predmet dražby: rodinný dom s pozemkom Najnižšie podanie: 162 000 eur Dražobná zábezpeka: 20 000 eur Číslo účtu: Var. symbol: 932018 Cena stanovená znaleckým posudkom: 180 000 eur

Add to My Living

[ID:RE0001101-18-000303]

2 months ago

Sereď
110.700 EUR

Rodinný dom s.č. 174 POPIS STAVBY Ide o dvojpodlažný rodinný dom s podpivničením, postavený v roku 1978. V rokoch 2011 bola prevedená rekonštrukciou interiérových častí domu, ako aj zateplenie obvodového plášťa, výmena okien a nové zastrešenie strechy. K stavbe rodinného domu je privedená prípojka vody, plynu a vzdušná prípojka NN z verejných inžinierskych sietí. Odkanalizovanie do žumpy Dispozičné a konštrukčné riešenie: Jedná sa o rodinný dom, nakoľko viac ako polovica podlahovej plochy všetkých miestností je určená na bývanie, dom je podpivničený s 2.NP, ide o samostatnú bytovú jednotku prístupnú z verejnej komunikácie z Dolnostredskej ulice. 1.PP – chodba, 2x sklad, kotolňa, kúpeľňa, garáž a schodisko vedúce na poschodie 1.NP –obývacia miestnosť, kuchyňa s jedálňou, chodba, predsieň, šatník, kúpeľňa spolu s WC a schodisko vedúce na poschodie 2.NP – 3x izba, chodba, kúpeľňa spolu s WC, šatník Konštrukčné a technické riešenie: Ohodnocovaný rodinný dom je založený na betónových základových pásoch s vodorovnou izoláciou proti vlhkosti. Obvodové steny suterénu sú z monolitického betónu, nadzemné obvodové steny murované prevažne z pórobetónových tvárnic hr. 300mm, rovnako aj nosné steny a priečky murované, stropy sú železobetónové monolitické s odľahčenými keramickými stropnými vložkami. Zastrešenie plochou strechou, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Povrchová úprava obvodového plášťa je striekaný brizolit so zateplovacím systémom. Schodisko železobetónové s povrchovou úpravou z PVC a laminátové. Povrchová úprava vnútorných stien vápenno-cementová omietka opatrená náterom, okná plastové s vnútornými žalúziami a plastovými vonkajšími roletami, dvere hladké presklené osadené v oceľových zárubniach, vstupné dvere plastové. Podlahy v obytných miestnostiach veľkoplošné laminátové, v ostatných častiach podlaha z keramickej dlažby. V suteréne podlaha betónový poter. Elektroinštalácia svetelná i motorická, vykurovacie telesá panelové plechové. Vykurovanie je zabezpečený plynovým kotlom osadeným v suteréne v kotolni. Ohrev teplej vody zabezpečený bojlérom. Garáž - tvorí súčasť rodinného domu s prístupom priamo z domu a vstup od ulice, kde je osadené elektricky ovládaná brána. Vybavenie kuchyne: - v čase šetrenia sa tu nenachádzala kuchynská linka so spotrebičmi. Vybavenie kúpeľne (1.PP): - nachádza sa tu vaňa obložená keramickým obkladom, keramický obklad stien, podlaha z keramickej dlažby Vybavenie kúpeľne (1.NP): - nachádza sa tu umývadlo s pákovou batériou, splachovací záchod s nádržkou, podlaha veľkoplošná laminátová Vybavenie kúpeľne (2.NP): - nachádza sa tu vaňa obložená keramickým obkladom, sprchový kút, umývadlo s pákovou batériou, splachovací záchod s nádržkou, keramický obklad stien, podlaha z keramickej dlažby. Vek stavby a opotrebenie: Vek stavby je potvrdený kolaudačným rozhodnutím z roku 1978, z čoho vyplýva, že vek domu je 2018-1978 = 40 rokov. S ohľadom na konštrukčné vyhotovenie, životnosť objektu stanovená na 100 rokov. Rodinný dom sa v čase šetrenia nevyužíval, je v zanedbanom stave, bez pravidelnej údržby. Prvky dlhodobej životnosti nevykazujú poruchy na základoch, obvodovom murive, stropoch a zastrešení. Garáž Garáž pre dve motorové vozidlá, postavená na pozemkoch parc.č. 3357/3, 3358/2, 3359/4. Postavená je na betónových základových pásoch, obvodové konštrukcie murované z tehál hr. do 300mm, zastrešená plochou strechou,. Podlaha cementový poter, povrchová úprava vnútorných stien vápenno cementová omietka, vonkajšia povrchová úprava - brizolit so zateplovacím systémom, osadené plastové okno a dvere, plastové rolovacie vráta. Drobná stavba Drobná stavba - naposledy využívaná ako posilňovňa, v čase šetrenia v zanedbanom neudržiavanom stave nebola sprístupnená. Ide o prízemnú stavbu s podpivničením, postavenú v roku 1980 ako letná kuchyňa. Založený je na betónových základových pásoch, obvodové konštrukcie sú murované z pórobetónu do hr. 300mm, zastrešený je rovnou strechou. Prvky dlhodobej životnosti nevykazujú vonkajšie znaky porúch na základoch, obvodovom murive, stropoch a zastrešení. Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží. Informácie o dražbe: číslo dražby: DD 82a/2018 predmet dražby: rodinný dom s pozemkom Najnižšie podanie: 110 700 eur Číslo účtu: Var. symbol: 822018 Cena stanovená znaleckým posudkom: 123 000 eur

Add to My Living

[ID:RE0001101-18-000305]

2 months ago

Gáň
100.000 EUR

Rodinný dom sa nachádza v intraviláne obce Gáň, severne od centra obce. Vzdialenosť do centra obce je cca 300 m. Umiestnenie stavby: Stavba je postavená v zástavbe rodinných domov v obci Gáň, s.č.5 na parc.č.109/1. Stavba, ktorá je čiastočne podpivničená, s jedným nadzemným podlažím, bola realizovaná a daná do užívania v r. 1957, podľa informácie z potvrdenia vydaného obcou Gáň. Stavba je napojená na všetky inžinierske siete, vrátane kanalizácie. Životnosť stavby je 100 rokov. V roku 2009 boli vykonané rekonštrukčné práce. Dispozičné riešenie: V suteréne je jedna miestnosť, kde je kotol ÚK, na nadzemnom podlaží sú štyri izby, hala, kuchyňa, špajza, kúpeľňa, WC a komora. Technické riešenie: - Základy - 1.NP - betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou - Zvislé konštrukcie - 1.PP - z monolitického betónu, 1.NP - murované z iných materiálov v skladobnej hrúbke nad 30 do 40 cm, deliace konštrukcie - 1.NP - tehlové - Vodorovné konštrukcie - stropy - 1.PP - s rovným podhľadom betónové, monolitické, prefabrikované a keramické, 1.NP - s rovným podhľadom drevené trámové - Schodisko - 1.PP - cementový poter - Strecha - krovy - 1.NP - väznicové valbové, stanové, krytinu strechy na krove - 1.NP - plechové, pozinkované, klampiarske konštrukcie strechy - 1.NP - z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty - Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1.NP - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok - Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - 1.NP - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené, vnútorné obklady - Výplne otvorov - dvere - 1.PP - zvlakové, 1.NP - hladké plné alebo zasklené, okná - 1.PP - jednoduché drevené alebo oceľové, 1.NP - plastové s dvoj, s trojvrstvovým zasklením - Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - 1. NP - parkety, vlysu (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové), dlažby a podlahy ost. miestností - 1.PP b- cementový poter, tehlová dlažba, 1.NP - keramické dlažby - Vybavenie kuchýň - 1.NP - plynový s elektrickou rúrou, 1.NP - odsávač pár, 1.NP - drezové umývadlo nerezové Vybavenie kúpelní - 1.NP - vaňa oceľová smaltovaná, 1.NP - umývadlo, vodovodné batérie - 1.NP - pákové nerezové so sprchou, 1.NP - pákové nerezové, 1.NP - ostatné, záchod - 1.NP - splachovací s umývadlom - Vykurovanie - ústredné vykurovanie - 1.NP - teplovod. s rozvodom bez ohľadu na mat. s radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely, zdroj vykurovania - 1.NP - kotol ústredného vykurovania na plyn, naftu, vykurovací olej, elektrinu alebo výmenníková stanica tepla - Vnútorné rozvody vody - 1.PP - z pozinkovaného potrubia len studenej vody, 1.NP - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja, zdroj teplej vody - 1.NP - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový, alebo kombinovaný s ústredným kúrením - Vnútorné rozvody kanalizácie - 1.NP - plastové a azbestocementové potrubia - Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia (bez rozvádzačov) - 1.PP, 1.NP - svetelná, motorická, elektrický rozvádzač - 1.PP, 1.NP - s automatickým istením - Vnútorné rozvody plynu - 1.PP, 1.NP - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží. Informácie o dražbe: číslo dražby: DD 51a/2018 predmet dražby: rodinný dom s veľkým pozemkom a vinicou Miesto konania dražby: M. Sch. Trnavského 6, 917 01 Trnava, v aukčnej sieni nachádzajúcej sa v pivničných priestoroch budovy č. 6 Najnižšie podanie: 100 000 eur Číslo účtu: Var. symbol: 512018 Cena stanovená znaleckým posudkom: 133 000 eur

Add to My Living
Next page