Rodina LIVINGAdvertiser's offer (81): For sale » All categories » All localities

[ID:RE0001101-17-000103]

1 week ago

Rimavská Sobota

Podrobnosti uvedieme neskôr ... Informácie o dražbe: číslo dražby: DD 97/2017 predmet dražby:

Add to My Living

[ID:RE0001101-17-000105]

1 week ago

Banská Bystrica

Podrobnosti uvedieme neskôr ... Informácie o dražbe: číslo dražby: DD 102/2017 predmet dražby:

Add to My Living

[ID:RE0001101-17-000100]

2 weeks ago

Košúty
43.400 EUR

Rodinný dom súp.č. 459 sa nachádza v okrajovej tichej časti obce Košúty. RD je nepodpivničený s jedným nadzemným podlažím. Zastrešenie domu je riešené krovom s krytinou z pozinkovaného plechu. Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Vonkajšie omietky vápnené hladké. Rodinný dom s.č. 459 bol postavený v roku 1922. V roku 1975 bola realizovaná prístavba kuchyne a zrealiovaná bola rozsiahla rekonštrukcia domu: Rekonštrukcia domu v roku 1975 pozostávala z vyhotovenia novej konštrukcie krovu, vyhootvené boli nové vnútorné aj vonkajšie omietky, okná boli vymenené za drevené zdvojené, vyhotovená nová elektroinštalácia v dome a napojenie domu na verejný rozvod vody, čiastočne boli zrealizované podlahy. V roku 2005 bola vymenená strešná krytina – za plechovú, osadená nová kuch.linka, klampiarske košntrukcie a vyhotovené vonkajšie plastové rolety na oknách. V roku 2014 bola v mieste bývalej špajze vyhotovená kúpeľňa s WC, vyhotovené v časti domu nové podlahy. RD je postavený na rovinatom pozemku KN p.č. 711/54 na betónových základoch. Obvodvé murivo je podľa údajov vlastníka vyhootvené z tehlového muriva 0,40m, priečky tehlové, strop drevený trámový s rovným podhľadom. Dom dispozične pozostáva z nasledovných miestností : chodba, kúpeľňa s WC, kuchyňa a tri izby. Podlahy sú vyhotovené nasledovne : kúpeľňa s WC – keramická dlažba, kuchyňa – keramická dlažba, izby a chodba – laminátová plávajúca. Vnútorné omietky v dome sú vápenné hladké, dvere hladké plné, okná zdvojené v drevenom ráme s vonkajšími plastovými roletami. V kuchyni sa nachádza nerezový drez s vodovdnou batériou klasickou len na studenú vodu, plynový sporák s plynovou rúrou, nové kachle na pevné palivo. Keramický obklad je vyhotovený dookola celej kuch.linky a sporáka. V kúpeľni s WC sa nachádza – samostatný sprchovací kút s vodovodnou batériou nerezovou pákovou so sprchou, WC so spodnou nádržkou a keramické umývadlo s vodovodnou batériou nerezovou pákovou, bojler na ohrev TÚV. Keramický obklad je vyhotovený dookola celej kúpeľne s WC aj okolo WC a sprchového kúta. V izbe č.1 sú umiestnené ďalšie kachle na pevné palivo s uzatvroeným ohniskom. Elektroinštalácia – svetelná aj motorická , poistky. Hospodárska stavba na p.č. 711/55 Hospodárska stavba postavená na pozemku KN p.č. 711/55 pozostáva z letnej kuchyne, skladu dreva a skladu. Stavba je postavená na betónových základoch s obvodvým murivom v kombinácii – kváder tehla – hr.muriva 0,20m. Podlahy sú vyhotovené nasledovne – v letnej kuchyni – laminátová plávajúca podlaha, v skladocých priestoroch – betón. Vnútorné omietky vápenné hladké. Vonkajšie teiž vápenné hladké, dvere hladké plné s čiastočným presklením. V letnej kuchyni sa nachádza kuchynská linka dĺžky 3,70m s nerezovým drezom bez vodovodnej batérie, nový sporák na pevné palivo. Stropná konštrukcia je vyhotovená len v letnej kuchyni a v zadnom sklade. V skalde dreva nie je stropná konštrukcia vyhotovená. Prestrešenie je riešené krovom s krytinou z pozinkovaného plechu. Elektroinštalácia – svetelná. Letná kuchyňa (práčovňa) na p.č. 711/56 Stavba využívaná ako práčovňa. V období, keď nebola kúpeľna v dome vybudovaná, slúžila táto stavba ako kúpeľňa s WC k rodinnému domu. Stavba je postavená na betónových základoch s obvodvým murivom z tehál hr.0,30, Vonkajšie aj vnútorné omietky - vápenné hladké. Časť vonkajšiej omietky je ešte brizolitová. Zastrešenie je riešené krovom s krytinou z pozinkovaného plechu. Klampiarske košntrukcie z pozinkovaného plechu. Stavba pozostáva len z jednej miestnosti súčasnej práčovne. Tu sa nachádza plechová vaňa s vodovodnou batériou so sprchoua bojler na ohrev TÚV.Keramický obklad je vyhotovený v časti steny za vaňou. Podlaha je vyhotovená z keramckej dlažby. Strop drevený trámový s rovným podhľadom. Dvere sú hladké plné, okno zdvojené v drevenom ráme + plastová roleta. Elektroinštalácia svetelná. Sklad ( bývalé chlievy) na p.č. 711/57 Ide o bývalé murované chlievy prestrešené krovom s krytinou z pozinkovaného plechu. Klampiarske koštrukcie – žľaby z pozinkovaného plechu. Vonkajšia omletka – brizolitové, vnútorná – vápenná hrubá. Podlaha je betónová. Drevená dielňa (sklad) na p.č. 711/9 Stavba je samostatne stojaca, nepodpivničená postavená na pozemku KN p.č. 711/9. Ide o drevenú drobnú stavbu, ktorá slúži ako dielňa. Základy sú pod rohmi stĺpikov. Obvodvá konštrukcia je vyhotovená z jednostrane obitých dosiek opláštených z vokajšej starny polystyrénom s omietkou vápenou hladkou. Podlaha dusaná hlina. Vráta drevené zvlakové, elektroinštalácia - svetelná, okná jednoduché. Zastrešenie je riešné pultovým krovom s krytinou z pozinkovaného plechu. Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží. Informácie o dražbe: číslo dražby: DD 62/2017 predmet dražby: rodinný dom s pozemkami dátum konania dražby: dňa 11.09.2017 čas konania dražby: 10:00 hod. Miesto konania dražby: M. Sch. Trnavského 6, 917 01 Trnava, v aukčnej sieni nachádzajúcej sa v pivničných priestoroch budovy č. 6 Najnižšie podanie: 43 400 eur Číslo účtu: Var. symbol: 622017 termín prvej obhliadky: dňa 25.08.2017 o 12:30 termín druhej obhliadky: dňa 04.09.2017 o 12:30 hod. Cena stanovená znaleckým posudkom: 43 400 eur

Add to My Living

[ID:RE0001101-17-000101]

2 weeks ago

Dunajská Lužná
56.100 EUR

Bytová budova súp. č. 2714 je postavená v obci Dunajská Lužná na pozemku parc. č. 139/2 na Jánošíkovskej ulici, katastrálne územie Jánošíková. Budova má dve nadzemné podlažia a podkrovné podlažie. Podľa listu vlastníctva je v budove celkom 17 bytov. Na 1. nadzemnom podlaží je 7 bytov, na 2. nadzemnom podlaží a v podkrovnom podlaží je na každom 5 bytov. Zvislé nosné steny sú murované z tehál, tvárnic. Vnútorné, deliace konštrukcie sú murované a sadrokatrónové. Obvodový plášť je murovaný. Stropy sú drevené trámové, trámy čiastočne priznané, podhľady sadrokartónové. Schodisko je drevené, nástupnice a podstupnice s obložením na báze dreva. Strešná konštrukcia je drevená sedlová s vikiermi, krytina ťažká pálená. Cez strešný plášť prechádza komín, odvetrania kanalizácie. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného a poplastovaného plechu. Fasáda budovy je zateplená a upravená ušľachtilou omietkou. Úpravy vnútorných povrchov budovy sú hladké s maľbou. Na fasáde sú dvere plastové presklené. Okná a balkónové dvere sú z plastových profilov s izolačným zasklením. V spoločných priestoroch budovy sú laminátové lamely a keramická dlažba. Vykurovanie a príprava TÚV je zabezpečená z kotolne v dome. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Bytový dom má kompletný bleskozvod, prípojky vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové. V budove nie je výťah. Schránky sú inštalované vo vstupnom priestore. Stavebnotechnický popis bytu Byt číslo 9 pozostáva z troch obytných miestností a príslušenstva, ktoré plní hospodárske, komunikačné a hygienické funkcie bytu. Príslušenstvom bytu je chodba a kúpeľňa s WC. Kuchyňa je združená s obytnou miestnosťou /obytná kuchyňa/. Byt je prístupný zo spoločnej chodby, pričom na podlaží je 5 bytov. Vstupný priestor bytu tvorí otvorená chodba, z ktorej sú prístupné obývacia izba s kuchyňou a kúpeľňa s WC. Z obývacej izby sú vstupy do izieb/obytných miestností. Z jednej obytnej miestnosti je francúzsky balkón. Úprava vnútorných povrchov je hladkou omietkou s maľbou. V byte sú čiastočne priznané drevené trámy, sadrokartónové podhľady so zabudovaným osvetlením. Keramický obklad je nalepený v kúpeľni s WC po strop/podhľad. V kuchynskom priestore je obklad na báze dreva/zástena. Vstupné dvere sú plné, s bezpečnostným zámkom. Dvere interiérové sú na báze dreva v obložkových zárubniach. Okná a balkónové dvere sú v plastových rámoch s izolačným zasklením. V obytných miestnostiach a na chodbe sú veľkoplošné laminátové parkety. V kúpeľni s WC je nalepená keramická dlažba. Vykurovanie je zabezpečené vykurovacími telesami oceľovými doskovými s termostatickými ventilmi, v kúpeľni s WC je trubkové vykurovacie teleso. Elektroinštalácia je svetelná a motorická, rozvody slaboprúdové. Vodovodné a kanalizačné prípojky sú do/z obytnej kuchyne a kúpeľne s WC. Vykurovanie a ohrev teplej vody je centrálny. Plynová prípojka nie je realizovaná. Vybavenie kuchyne pozostáva z kuchynskej linky na báze dreva v tvare písmena „L“. V pracovnej doske je zabudovaný drez nerez s odkladacou plochou, batéria páková. Súčasťou linky je sporák elektrický, nad sporákom je odsávač pár. V pracovnom priestore linky je zástena. V kúpeľni s WC je umývadlo keramické v nábytku, sprchovací kút rohový s masážnymi tryskami, vanička plast, batérie pákové oceľové s chrómovou úpravou a WC misa závesná so zabudovaným splachovaním. Orientácia miestností bytu sever-juh. Súčasťou bytu je všetko, čo k nemu podľa jeho povahy patrí a nemôže byť oddelené bez toho, že by sa tým byt znehodnotil. Vybavením bytu podľa zmluvy je všetka jeho vnútorná inštalácia a to potrubné rozvody vody, plynu, elektrickej inštalácie, rozvody kanalizácie, okrem stúpacích vedení, uzatváracie ventily, kuchynská linka, sporák so sklokeramickou doskou, WC, umývadlo so skrinkou, sprchový kút s masážnymi tryskami. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva bytového domu/budovy, spoluvlastnícky podiel 4373/48424. V zmysle zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov sú spoločnými časťami domu časti nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočikárne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky. Spoločnými časťami domu a príslušenstvom domu, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne domu a pritom nie sú stavebnou súčasťou domu sú oplotené záhrady a stavby, najmä oplotenia, prístrešky a oplotené nádvoria, ktoré sa nachádzajú na pozemku patriacom k domu, podľa zmluvy priestor pre uskladnenie smetných nádob, vodomerná a revízna šachta kanalizácie. Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží. Informácie o dražbe: číslo dražby: DD 68/2017 predmet dražby: 3-izbový byt dátum konania dražby: dňa 13.09.2017 čas konania dražby: 11:00 hod. Miesto konania dražby: Hotel 21, Nerudova 8, 821 04 Bratislava, Kongresová miestnosť na 1. posch. Najnižšie podanie: 56 100 eur Číslo účtu: Var. symbol: 682017 termín prvej obhliadky: dňa 28.08.2017 o 11:45 termín druhej obhliadky: dňa 06.09.2017 o 11:45 hod. Cena stanovená znaleckým posudkom: 56 100 eur

Add to My Living

[ID:RE0001101-17-000099]

3 weeks ago

Šurany

Rodinný dom je vybudovaný z murovacích prvkov a technológií bežne používaných v čase výstavby, s ekologickými a energetickými parametrami, ktoré zodpovedajú predpísaným technickým požiadavkám. Stavebné práce sú vyhotovené v dobrej kvalite a plnezodpovedajúce pre účely súčasného využitia. Vybavenie je štandardné - vnútorné aj technické, s reálne štandardným komfortom užívania - bývania. 1. Nadzemné podlažie Jednopodlažný rodinný dom osadený na základových betónových pásoch s vodorovnou izoláciou a betónovou podmurovkou. Nosné murivo pôvodného domu je hr. nad 0,50 m z tehál pálených. Prístavba je z tvárnic YPOR hr. 0,40 m. Deliace konštrukcie sú zplynosilikátových tvárnic zn. YPOR. Stropy sú s rovným podhľadom prefabrikované - systém POROTHERM. Vnútorné omietky v celom dome sú vápenné hladké. Krytina na novom drevenom krove je z asfaltových šindlov. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu (žľaby, zvody). Klampiarske konštrukcie ostatné (okenné parapety a pod.) sú vyhotovené z poplastovaného hliníkového plechu. Fasádne omietky sú vápenné hladké, soklová časť nerealizovaný. Výplne okenných otvorov tvoria plastové okná s izolačným dvojsklom a s vnútornými plastovými žalúziami. Podlahy v obytných miestnostiach sú laminátové veľkoplošné plávajúca podlahy, v ostatných miestnostiach je keramická dlažba. Rodinný dom je vykurovaný teplovodným ústredným kúrením. Značkový plynový kotol je umiestnený v špajzy a slúži i na prípravu TÚV. Radiátory sú plechové značky Korad. Dom má svetelnú i motorickú elektroinštaláciu. Rozvod vody a tiež kanalizácia je vybudovaná z plastového potrubia. Kuchyňa je prepojená s obývacou izbou. V kúpeľni je rohová vaňa, jedno umývadlo, jedna WC misa a samostatná sprcha - sprchový kút. Celá kúpeľňa má keramický obklad a keramickú dlažbu. V dome je i samostatná miestnosť WC. Keramické obklady sú v kúpeľni, vo WC a v kuchyni za kuchynskou linkou. Dom má elektrický rozvádzač s automatickým istením. Ohodnocovaný rodinný dom je v dobre udržiavanom stave, poskytuje bežný štandard bývania. Prístavba z roku 2008 Prístavba k rodinnému domu má obdobné stavebno-technické vyhotovenie, ako pôvodná časť. Užívaná je od roku 2008. Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží. Informácie o dražbe: číslo dražby: 67/2017 predmet dražby: Rodinný dom dátum konania dražby: dňa 18.09.2017 čas konania dražby: 12:00 hod. Miesto konania dražby: Penzión Artin, Svätourbanská 37, 949 01 Nitra, salónik Najnižšie podanie: 76 100 eur Dražobná zábezpeka: 15 000 eur Číslo účtu: Var. symbol: 672017 termín prvej obhliadky: dňa 24.08.2017 o 12:30 termín druhej obhliadky: dňa 05.09.2017 o 12:30 hod. Cena stanovená znaleckým posudkom: 76 100 eur

Add to My Living

[ID:RE0001101-17-000097]

3 weeks ago

Handlová
24.900 EUR

Oceňovaný byt č.5 sa nachádza v obytnej budove súp.č. 1723 na Morovnianskej ulici v meste Handlová. Dom má 12 nadzemných podlaží. Na každom poschodí sa nachádza 5 bytov. Na I.NP sa nachádzajú spoločné časti a zariadenia bytového domu a vstup do domu. Celkovo bytov v dome 55. Dom je postavený na betónových základoch. Obvodové murivo je vyhotovené z plošných panelových dielcov so zateplením. Stropy sú betónové s rovným podhľadom. Vonkajšie omietky domu sú nové na báze umelých látok. Zastrešenie domu je riešené plochou strechou s novou strešnou krytinou. Klampiarske konštrukcie sú vyhotovené z pozinkovaného plechu. Vstupné dvere do domu sú nové na báze plastov so sklenou výplňou otvárané elektronickým vrátnikom pomocou telefónnych aparátov, ktoré sú umiestnené v jednotlivých bytoch. Okná v spoločných častiach domu sú plastové. Vo vchode sa nachádzajú 2 osobné výťahy, jeden je už rekonštruovaný nový. Dom je napojený na všetky verejné inžinierske siete a to konkrétne : voda, kanalizácia, plyn, elektro. Popis spoločných častí a spoločných zariadení domu je všeobecný podľa zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Spoločné časti domu : sú časti domu nevyhnuté pre jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie, najmä - základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie. Spoločné zariadenia domu : sú zariadenia určené na spoločné užívanie , najmä výťahy, práčovne, kotolne, sušiarne, kočikárne, STA, bleskozvody, komíny, vodovodné, kanalizačné, elektrické, plynové, teplonosné a telefónne prípojky a to aj v prípade ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je oceňovaný byt umiestnený. Technický popis bytu : Vzhľadom na skutočnosť, že byt č.5 nebol znalcovi na obhliadku a zameranie sprístupnený je oceňovaný ako byt v pôvodnom stave . Okná sú nové plastové so žalúziami, dvere hladké plné do izieb s preskelním. Vstupné dvere do bytu – pôvodné hladké plné. Byt v pozostáva z nasledovných miestností : predsieň, chodba, kuchyňa, obývacia izba, izba, kúpeľňa a WC, komora. Podlahy sú predpokladané – v celom byte PVC , v kúpeľni a vo WC – keramická dlažba. V kuchyni sa predpokladá umiestnenie štandardnej kuchynskej linky s nerezovým drezom s vodovodnou batériou nerezovou pákovou, plynový sporák s plynovou rúrou a digestorom. Keramický obklad sa predpokladá okolo celej kuch.linky a sporáka. V kúpeľni sa predpokladá umiestnenie smaltovanej vane a keramické umývadlo. Vodovodné batérie sa predpokladajú pákové. Keramický obklad - je predpokladaný štandardný dookola celej kúpeľne aj okolo vane. Vo WC sa predpokladá - umiestnenie WC so spodnou nádržkou bez umývadla. Keramický obklad sa nepredpokladá. Vnútorné úpravy povrchov predpokladané – vápenné omietky hladké. Radiátory sa predpokladajú oceľové s meračmi tepla. Vykurovanie bytu aj ohrev TÚV v byte je z centrálneho zdroja z kotolne, ktorá je umiestnená mimo domu. Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží. Informácie o dražbe: číslo dražby: 52/2017 predmet dražby: 3 izbový byt dátum konania dražby: dňa 22.09.2017 čas konania dražby: 11:00 hod. Miesto konania dražby: Grand Hotel, Palackého 3477, 911 01 Trenčín, salónik Galéria na 1. poschodí Najnižšie podanie: 24 900 eur Dražobná zábezpeka: 5 000 eur Číslo účtu: Var. symbol: 522017 termín prvej obhliadky: dňa 06.09.2017 o 11:00 termín druhej obhliadky: dňa 14.09.2017 o 11:00 hod. Cena stanovená znaleckým posudkom: 24 900 eur

Add to My Living

[ID:RE0001101-17-000096]

1 month ago

Horné Zelenice
41.600 EUR

Bytový dom je zrealizovaný ako nepodpivničený objekt so štyrmi nadzemnými podlažiami a jedným vchodom. Na I.NP sa nachádzajú nebytové priestory (4 garáže) a pivnice patriace k jednotlivým bytom. Na II. ž IV. NP sa nachádzajú bytové jednotky (celkom 6 b.j. po dve na každom podlaží). Vzhľadom na skutočnosť, že bytový dom ani ohodnocovaný byt nebol znalcovi sprístupnený, uvažuje sa pre potreby vyčíslenia východiskovej hodnoty konštrukčné prevedenie a vybavenie domu a bytu tak ako je uvedené v Znaleckom posudku č.95/2013 (Ing. Daniela MIZEROVÁ). Základy sú betónové, zvislé nosné konštrukcie murované hr. 400 mm. Strecha je plochá, pokrytá krytinou z asfaltových natavovaných pásov. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšie omietky brizolitové. Vstupné dvere sú plastové, okná prízemia drevené, ostané okná plastové. Schody sú s povrchom z PVC. Spoločné časti domu sú: základy, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodiská, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie Spoločné zariadenia domu sú: pivnica, vetrací komín, bleskozvod, vnútorné strešné zvody na zvod dažďovej vody, vodovodné, kanalizačné, elektrické, plynové a telefónne prípojky. Byt č. 1 sa nachádza na prvom poschodí v krajnej sekcii. Jedná sa o trojizbový byt, s kuchyňou, chodbou, predsieňou, kúpelňou, WC, komorou, loggiou a pivnicou na prízemí domu. V roku 2003 bola vykonaná rekonštrukcia bytu. Dve okná sú plastové, dve drevené zdvojené, dvere sú drevené masívne do drevených zárubní. Bola osadená nová kuchynská linka s nerezovým drezom, kombi sporákom a digestorom. Jadro bytu je murované s novými keramickými obkladmi a dlažbou, novými zariaďovacími predmetmi -rohovou vaňou, sprchovou kabínkou a umývadlom. Za linkou je keramický obklad. WC je samostatné Kombi. Podlahy dvoch obytných miestností sú parketové veľkoplošné laminátové, v jednej izbe, v chodbe a vo WC je podlaha parketová veľkoplošná drevená, v kuchyni a v špajzi je keramická dlažba. Vykurovanie bytu je závesným plynovým kotlom umiestneným v suteréne v pivnici prislúchajúcej hodnotenému bytu. Zdrojom teplej vody je zásobníkový ohrievač. Radiátory sú nové doskové, v kúpelni je trubkový radiátor a prídavné elektrické podlahové kúrenie. V byte je inštalovaná klimatizácia. Dom je napojený na verejný rozvod vody, plynu, odkanalizovaný je do žumpy. Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží. Informácie o dražbe: číslo dražby: DD 57/2017 predmet dražby: 3-izbový byt dátum konania dražby: dňa 04.08.2017 čas konania dražby: 10:00 hod. Miesto konania dražby: M. Sch. Trnavského 6, 917 01 Trnava, v aukčnej sieni nachádzajúcej sa v pivničných priestoroch budovy č. 6 Najnižšie podanie: 41 600 eur Dražobná zábezpeka: 10 000 eur Číslo účtu: Var. symbol: 572017 termín prvej obhliadky: dňa 17.07.2017 o 10:30 termín druhej obhliadky: dňa 28.07.2017 o 10:30 hod. Cena stanovená znaleckým posudkom: 41 600 eur

Add to My Living

[ID:RE0001101-17-000095]

1 month ago

Handlová

Rodinný dom obdĺžnikového pôdorysu obsahuje dva byty s tromi izbami vo dvoch nadzemných podlažiach. Na 1. NP sa nachádza: predsieň, kúpeľňa s WC, kuchyňa a 2x izba. Rodinný dom nie je podpivničený. Základy sú pásové, kamenné, z pieskovca, skladobnej šírky do 80 cm s vodorovnou hydroizoláciou. Murivo 1. NP a 2. NP je murované prevažne z lomového kameňa v skladobnej hrúbke 70 cm. Vnútorné priečky oboch podlaží sú z tehál plných pálených, hrúbky 10 cm a 15 cm. Stropy nad podlažiami sú drevené, trámové s rovným podhľadom. Rodinný dom má drevený sedlový krov s využitím povale. Strešná krytina pozostáva z azbestocementových šablón na plnom drevenom debnení. Klampiarske konštrukcie strešnej konštrukcie- žľaby, zvody a prieniky sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšie parapety okenných konštrukcií sú z hliníkového, poplastovaného plechu. Fasádne omietky nadzemných podlaží sú vápenné štukové, bez vonkajších obkladov. Schody vedúce na 2. NP sú železobetónové s cementovým poterom. Vnútorné dvere na oboch podlažiach sú drevené, hladké, prevažne plné. Okná na oboch podlažiach sú plastové s izolačným dvojsklom, vybavené vnútornými hliníkovými žalúziami. Podlahy obytných miestností 1. NP a 2. NP sú prevažne z lepených povlakov PVC. Vykurovanie na oboch podlažiach je riešené ako ústredné s osadenými oceľovými, panelovými radiátormi. Elektroinštalácia v oboch podlažiach je svetelná ukončená ističmi v rozvádzači na 1. NP. Do rodinného domu je privedená studená voda z verejného radu. Na 1. NP a a 2. NP je rozvod studenej a teplej vody z pozinkového potrubia. V rodinnom dome nie je inštalovaný rozvod zemného plynu. Kanalizácia z kameninového potrubia, vedená z kuchyne a kúpeľne s WC na 1. NP a 2. NP je odvedená do verejnej kanalizácie. Zdrojom teplej vody je zásobníkový ohrievač (200 l), osadený na 1. NP v kotolni. Zdrojom ústredného kúrenia je kotol na pevné palivo, osadený na 1. NP v kotolni. Zo zariaďovacíh predmetov sa v rodinnom dome na 1. NP nachádza: 1x liatinová vaňa, 1x umývadlo, 3x bežná batéria a 1x splachovací záchod bez umývadla. Na 2. NP sa nachádza: 1x samostatná sprcha, 1x umývadlo, 3x bežná batéria a 1x splachovaí záchod bez umývadla. V kúpelniach na oboch podlažiach sú lepené keramické obklady 15/15 cm do výšky 1,35 m nad podlahou. Vaňa a sprcha sú obložené keramickým obkladom 15/15 cm. Vnútorné keramické obklady 15/15 cm sa nachádzajú v kuchyni na 1. NP do výšky 1,35 m. Vybavenie rodinného domu je štandardné, niektoré prvky krátkodobej životnosti sú modernizované. Rodinný dom je priemerne udržiavaný. Prvky dlhodobej životnosti sú bez statických porúch a poškodení. Prvky krátkodobej životnosti sú postupne vymieňané, bez poškodenia. Fasádne prvky nie sú udržované pravidelne. Okenné konštrukcie sú nové, nevykazujú poškodenie. Strešná krytina a drevený krov sú opotrebované v súlade s vekom, vykazujú minimálny priehyb, krytina je zvetraná, avšak celistvá. V roku 1975 bola vykonaná prístavba k rodinnému domu, čím vznikla miestnosť kotolne so skladmi, kúpeľňa s WC a predsieň. Od roku 1982 boli vykonané práce na oprave a modernizácii rodinného domu, vrátane výmeny okenných konštrukcií, podlahových konštrukcií a výmeny inžinierskych sietí. Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží. Informácie o dražbe: číslo dražby: 69/2017 predmet dražby: Rodinný dom dátum konania dražby: dňa 25.08.2017 čas konania dražby: 10:00 hod. Miesto konania dražby: Grand Hotel, Palackého 3477, 911 01 Trenčín, salónik Galéria na 1. poschodí Najnižšie podanie: 31 900 eur Dražobná zábezpeka: 5 000 eur Číslo účtu: Var. symbol: 692017 termín prvej obhliadky: dňa 09.08.2017 o 10:00 termín druhej obhliadky: dňa 17.08.2017 o 10:00 hod. Cena stanovená znaleckým posudkom: 31 900 eur

Add to My Living

[ID:RE0001101-17-000092]

1 month ago

Humenné

Podrobnosti uvedieme neskôr ... Informácie o dražbe: číslo dražby: DD 91/2017 predmet dražby:

Add to My Living

Podrobnosti uvedieme neskôr ... Informácie o dražbe: číslo dražby: DD 92/2017 predmet dražby:

Add to My Living
Next page