Rodina LIVINGAdvertiser's offer (64): For sale » All categories » All localities

[ID:RE0001101-18-000272]

1 week ago

Močiar
10.000 EUR

Rodinný dom súp. č. 9 je situovaný na parcele č. 83/1 a 83/2 v obci Močiar, katastrálne územie Močiar, okres Banská Štiavnica. Dom bol daný do užívania v roku 1962. Opotrebenie rodinného domu zodpovedá jeho veku. Vek rodinného domu 2016-1962 = 54 rokov. Na rodinnom dome neboli realizované rekonštrukčné práce, je v pôvodnom stave. Rodinný dom nie je udržiavaný. Jedná sa o samostatne stojaci dvojpodlažný rodinný dom v centre obce s jedným nadzemným podlažím a jedným podzemným podlažím, ktorý je založený na základových pásoch z betónu v priemernej hĺbke do 1 s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Podzemné podlažie je len v zčasti zastavenej plochy domu. Zvislé nosné konštrukcie na podzemnom podlaží tvorí murivo betónové, na nadzemnom podlaží je murivo z tehál v skladobnej hrúbke do 30 cm. Strop na podzemnom podlaží železobetónový s rovným podhľadom, priečky tehlové. Vonkajšie omietky škrabaný brizolit. Vnútorné omietky hladké, keramický obklad v práčovni a okolo vane. Dvere drevené rámové, okná jednoduché oceľové. Dlažby na podzemnom podlaží z cementového poteru. Elektroinštalácia svetelná s automatickým istením. Rozvody studenej vody. Kúpelňa vybavená smaltovanou oceľovou vaňou a obyčajnou batériou. Strop na nadzemnom podlaží drevený trámový s rovným podhľadom, krov sedlový hambálkový. Krytina z azbestocementových šablón s kompletnými klampiarskymi konštrukciami z pozinkovaného plechu. Vnútorné omietky hladké vápenné dvojvrstvové, keramický obklad v kuchyni. Okná na nadzemnom podlaží dvojité s ostením, dvere rámové. Podlahy doskové a keramické dlažby. Vykurovanie je lokálne na tuhé palivo. Elektroinštalácia svetelná s automatickým istením. Kuchyňa vybavená sporákom na tuhé palivo, kuchynskou linkou z materiálu na báze dreva, oceľový smaltovaný drez a vodovodná batéria obyčajná. Dom je napojený na elektrickú prípojku vedenú vzduchom, vodovodnú prípojku zo studne pred domom a kanalizáciu do žumpy. Dispozičné riešenie 1. podzemné podlažie: práčovňa, pivnica Zastavaná plocha podlažia : 1,2 x (4,75 x 4,05 + 4,75 x 3,75) = 44,46 m2 Dispozičné riešenie 1. nadzemné podlažie: vstup, chodba, kuchyňa, komora a 2xizba Zastavaná plocha podlažia : 10,6 x 9,10 + 3,05 x 2,10 = 102,87 m2 Informácie o dražbe: číslo dražby: DD 143/2016 predmet dražby:

Add to My Living

[ID:RE0001101-18-000269]

1 week ago

Komárno
72.900 EUR

Jedná sa o trojpodlažnú stavbu pravej časti dvojdomu zapísaného v LV č. 3881 ako rodinný dom s.č.2287 (Zlievarenská ulica č.o.26) situovanú na pozemkovej parcele č.6529,ktorá začala byť užívaná na základe predloženého rozhodnutia o povolení užívania budovy v roku 1975,t.j.vek – 43 rokov. Predmetná posudzovaná stavba rodinného domu s.č.2287 by mala obsahovať podľa pôdorysov suterénu,prízemia,poschodia a popisu z predloženého Znaleckého posudku č.054/2005 nasledovné miestnosti a priestory : a/Suterén /I.PP/ - garáž,práčovňu s kotolňou,hobby miestnosť,sklad a priestor schodiska do prízemia. b/Prízemie /I.NP/ - vstupné zádverie,predsieň,halu s priestorom schodiska na poschodie,obývaciu izbu,kuchyňu a kúpeľňu+WC. c/Poschodie /II.NP/ - tri izby,kúpeľňu+WC,priestor schodiska s galériou,jeden balkón prístupný z prednej izby a terasu na plochej streche zastrešenia časti prízemia. Všetky údaje ohľadom rozmerov,konštrukčného vyhotovenia a vybavenia rodinného domu okrem viditeľných vonkajších a z doloženej fotodokumentácie sú prevzaté z technického popisu predloženého Znaleckého posudku č.054/2005: Technický popis: „Budova je založená na betónových základoch s vodorovnou izoláciou proti zemskej vlhkosti. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z plných pálených tehál na hr. 30cm. Deliace konštrukcie sú murované z palených tehál na hr. 15 cm. Stropy sú železobetónové monolitické. Strecha je plochá, krytina na streche živičné nastavované pásy. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu - žľaby, zvody a parapety. Fasádna omietka je brizolit, z dvoch strán s keramickým obkladom fasád. Vnútorná omietka je vapenná hladká. Vstup do suterému je z dvora cez garáž resp. z prízemia budovy cez vnútorné schody. Podlahy v suteréne sú keramická a terazzová dlažba. V práčovni sa nachádza vaňa s obyčajnou batériou. Vnútorná omietka je vapenná hladká, v práčovni je keramický obklad stien a vane, v hobby miestnosti drevený obklad stien. Okná sú drevené zdvojené, dvere hladké plné. Schody sú betónové s nášľapnou vrstvou terazzová dlažba. Vstup na prízemie je z dvora cez vonkajšie schody. Okná na prízemí sú drevené zdvojené, dvere hladké plné a zasklenné, dyhované. Vnútorná omietka je vápenná hladká, v kúpeľnia v kuchyni je keramický obklad stien. Podlahy obytných miestností drevené parkety, ostatných miestnosti keramická dlažba. V kuchyni sa nachádza vstavaná kuchynská lynka celkovej dĺžky 2,8 m. V kuchyni je plynový sporák. V kúpeľni sa nachádza umývadlo, samostaná sprcha a záchodová misa. V dome je rozvod studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Zdrojom teplej vody je plynový zásobnikový ohrievač. Budova je vykurovaná ústredne, s oceľovými teplovodnými radiátormi a s plynovým kotlom. Vstup na poschodie je z prízemia budovy cez drevené schody. Okná na poschodí sú drevené zdvojené, dvere hladké plné a zasklenné. Vnútorné omietky sú vapenné hladké , v kúpeľni je keramický obklad stien a vane. Nachádza sa tu vaňa, umývadlo a záchodová misa. Podlady obytných miestností sú betónové s cemetnovým poterom, ostatných miestností terazzová dlažba. Vykurovanie podlažia je ústredné - teplovodné oceľové radiátory." Rozdiely sú v murive (viditeľne kvádrové pod opadaným vonkajším brizolitom), vykurovacie telesá sú liatinové, rozdiel vo vonkajších úpravách povrchov, v oknách a čiastočne zmenené bolo i vnútorné vybavenie od roku 2005. Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží. Informácie o dražbe: číslo dražby: DD 72/2018 predmet dražby: rodinný dom s pozemkom dátum konania dražby: dňa 16.11.2018 čas konania dražby: 10:00 hod. Miesto konania dražby: Penzión Artin, Svätourbanská 37, 949 01 Nitra, salónik Najnižšie podanie: 72 900 eur Dražobná zábezpeka: 15 000 eur Číslo účtu: Var. symbol: 722018 termín prvej obhliadky: dňa 29.10.2018 o 10:00 termín druhej obhliadky: dňa 09.11.2018 o 10:00 hod. Cena stanovená znaleckým posudkom: 72 900 eur

Add to My Living

[ID:RE0001101-18-000271]

1 week ago

Komárno
29.200 EUR

Predmetný posudzovaný byt č.16 sa nachádza na štvrtom nadzemnom podlaží (v nadstavenom podkroví) obytného domu s.č.2847 v jeho jedinom vchode ulica Veľký rad č.o.6 na pozemkovej parcele č.7774/2 v kat.území Komárno mesta Komárna v zastavanom území mesta. K obytnému domu je po jeho pravej strane na p.č.7774/1 pristavaný v zrkadlovom obraze druhý obytný dom s.č.2848 taktiež s jedným vchodom – ulica Veľký rad č.o.8. Obytný dom s.č.2847,ktorý začal byť užívaný v roku 1984,typu TO-6B bol pôvodne štvorpodlažný zastrešený plochou strechou – suterén,prízemie a dve poschodia. Obytný dom bol v rokoch 2007 až 2008 spolu s vedľajším obytným domom s.č. 2848 komplexne rekonštruovaný spolu s novou nadstavbou spoločného obytného podkrovia,v ktorom bolo vytvorených 6 bytov,v bytovom dome s.č.2847 štyri byty a v dome s.č.2848 dva byty. Počas rekonštrukcie obytného domu v ňom boli vymenené všetky prvky krátkodobej životnosti (okná,dvere,inštalácie,úpravy povrchov stien,vnútorné vybavenie,klampiarske konštrukcie,podlahy).Realizovaný bolo nové zastrešenie manzardovým sedlovým krovom s vikiermi, domy boli zateplené polystyrénom hr.8cm. Bytový dom s.č.2847 je päťpodlažný stavebný objekt (suterén,prízemie,dve poschodia a obytné podkrovie) typu TO-6B,obvodový murivo suterénu je po úroveň terénu betónové hr.20cm,zbytok z CDM tehly hr.24cm,zvislá nosná konštrukcia domu je vyhotovená panelovými stenami systému TRAVÉ o osovom rozpone 3600mm, obvodové murivo nadzemných podlaží (prízemie a dve poschodia) má obvodový plášť z calsiloxových obvodových panelov hr.24cm. Nadstavené podkrovie je vyhotovené z pórobetónových tvárnic YTONG, stropy sú žel.betónové prefabrikované, v podkroví zateplené sadrokartónové podhľady váznicového sedlového manzardového krovu s vikiermi, ktorý je pokrytý ťažkou betónovou škridlou BRAMAC. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu-kompletné, parapety okien z hliníkových plechov, schodiská sú žel.betónové schodnicové s povrchovou úpravou z keramickej dlažby, schody do povalového priestoru krovu sú výklopné z mäkkého dreva bez podstupníc. Vstupné dvere sú plastové, v suteréne pri pivniciach hladké, okná plastové s izolačnými dvojsklami, podlahy z keramických dlažieb a cem.poterov. Vonkajšia povrchová úprava fasád je z ušľachtilých silikátových omietok, vnútorné úpravy povrchov stien sú z vápenných omietok. Obytný dom s.č.2847 je napojený na nasledovné verejné inžinierske siete – elektrinu, vodu,kanalizáciu, plyn, telefón, má rozvod STA, požiarneho vodovodu s výtokovými hydrantmi i domáceho telefónu,každý byt má svoje vlastné vykurovanie a zdroj teplej vody (dve kotolne v suteréne domu). V obytnom dome s.č.2847 sa nachádza na v prízemí a v dvoch poschodiach spolu 6 bytov (na každom podlaží po dva byty) a v nadstavbe podkrovia sa nachádzajú štyri byty, spolu v dome 10 bytov. V suteréne domu sa nachádzajú pivničné priestory vo výlučnom užívaní jednotlivých vlastníkov bytov a spoločné nebytové priestory obytného domu – kočikáreň,dve kotolne,priestor schodiska a chodby pri pivniciach. Predmetný byt č.16 obsahuje nasledovné miestnosti a priestory : jednu izbu, kuchyňu, kúpeľňu+WC a predsieň. K bytu č.16 neprislúcha v suteréne obytného domu pivnica. Popis konštrukcií a vybavenia bytu č.16 Vstupné dvere bezpečnostné protipožiarne,do kúpeľne+WC plastové zhrňovacie, okná plastové s izolačnými dvojsklami a vonkajšími plastovými roletami, podlahy v izbe, kuchyni a v predsieni z veľkoplošných laminátových parkiet, podlaha v kúpeľni+WC z keramickej dlažby. Vykurovanie lokálne-2ks el.konvektorov, elektroinštalácia svetelná i motorická-ističe, rozvod studenej i teplej vody v plastovom potrubí, zdroj teplej vody–el.bojler v kúpeľni+WC. Vaňa oceľová smaltovaná, 1ks umývadla, 1ks splachovacieho WC typu COMBI, v kuchyni elektrický sporák, kuchynská linka na báze dreva dĺžky 215cm s nerezovým drezom s okapávačom riadu, bez odsávača pár. Vodovodné výtokové batérie–2ks pákovej nerezovej a 1ks detto do sprchou, bez inštalácie zemného plynu, vnútorný keramický obklad v kúpeľni+WC do výšky 200cm, v kuchyni pri linke a sporáku a obklad vane, vnútorné úpravy povrchov stien vápenné hladké MVR omietky a maliarske stierky sadrokartónov, v izbe 1ks vstavanej skrine typu ROLLDOR. Spoločnými časťami domu sú : základy domu,strecha,chodby,nosný konštrukčný systém, priečelie, vchody, schodiská, vodorovné nosné, izolačné a zvislé konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sú : bleskozvod, vodovodné, kanalizačné, plynové, telefónne prípojky a STA. Spoločnými nebytovými priestormi domu sú : vstupné priestory, zádveria, priestor schodiska, kočikáreň, dve kotolne a chodby pri pivniciach. Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží. Informácie o dražbe: číslo dražby: DD 87/2018 predmet dražby: 1-izbový byt v podkroví dátum konania dražby: dňa 16.11.2018 čas konania dražby: 11:00 hod. Miesto konania dražby: Penzión Artin, Svätourbanská 37, 949 01 Nitra, salónik Najnižšie podanie: 29 200 eur Dražobná zábezpeka: 5 000 eur Číslo účtu: Var. symbol: 872018 termín prvej obhliadky: dňa 29.10.2018 o 10:30 termín druhej obhliadky: dňa 09.11.2018 o 10:30 hod. Cena stanovená znaleckým posudkom: 29 200 eur

Add to My Living

[ID:RE0001101-18-000267]

1 week ago

Smolinské
63.100 EUR

Rodinný dom č. 361 je samostatne stojaci, murovaný , s 1 nadzemným podlažím, podpivničený, napojený na vodovodnú sieť obce, odkanalizovaný je do žumpy, vykurovaný krbovými kachľami. Suterén: Osadenie do terénu v priemernej hĺbke do 1 m so zvislou izoláciou, murivo murované z pálenej tehly hr. 45 cm, deliace konštrukcie tehlové, vnútorné omietky hladké vápenné, stropy keramické. Fasádne omietky do 1/3 omietanej plochy steny omietky brizolitové z 1 strany, nad 2/3 omietanej plochy steny omietky brizolitové z 3 strán. schody s povrchom nástupnice z keramickej dlažby. Dvere rámové, okná zdvojené drevené s 2 – vrstvovým zasklením , dlažby a podlahy sú z cementového poteru. Elektroinštalácia svetelná a rozvod vody z pozinkovaného potrubia teplej a studenej. Vybavením kuchyne je plynový sporák na PB s elektrickou rúrou, drezové umývadlo nerezové, kuchynská linka na báze dreva . Vnútorným vybavením je umývadlo a sprcha, vodovodné batérie sú 1 ks páková nerezová so sprchou a 2 ks páková nerezová . Záchod je splachovací bez umývadla, vnútorné obklady sú kúpeľne a kuchyne. Prízemie: Základy sú betónové s vodorovnou izoláciou, murivo murované z pálenej tehly hr. 40 cm, deliace konštrukcie tehlové, vnútorné omietky vápenné hladké, stropy trámčekové s podhľadom, krov stanový, krytiny strechy škridlová , pálená obyčajná jednodrážková, klampiarske konštrukcie strechy z pozinkovaného plechu úplné, klampiarske konštrukcie ostatné z pozinkovaného plechu, fasádne omietky nad 2/3 omietanej plochy steny brizolitové zo 4 strán, schody s povrchom z mäkkého dreva bez podstupníc. Dvere dýhované hladké, okná zdvojené plastové s 2-vrstvovým zasklením, žalúzie plastové, podlahy obytných miestností z, dlažby a podlahy ostatných miestností z plávajúce. ÚK teplovodné, oceľové radiátory, elektroinštalácia svetelná , rozvod vody pozinkovaného potrubia teplej a studenej, kanalizácia z plastového potrubia do trativodu. Vybavením kuchyne je plynový sporák na PB s elektrickou rúrou drezové umývadlo nerezové a kuchynská linka na báze dreva. Vnútorným vybavením je sprcha a umývadlo, vodovodné batérie sú 1 ks ostatná , 1 ks páková nerezová so sprchou, 1 ks páková nerezová. záchod splachovací bez umývadla. Vnútorné obklady sú sprchy, WC a kuchyne , elektrický rozvádzač je s poistkami. Minulý rok boli v prízemí domu č. 361 vymenené dvere, okná a boli inštalované krbové kachle. Suterén je v súčasnej dobe neužívaný. Rodinný dom č. 370 je samostatne stojaci, murovaný , s 1 nadzemným podlažím, nepodpivničený, napojený na vodovodnú sieť obce, odkanalizovaný je do žumpy vykurovaný je kotlom na tuhé palivo. Prízemie: Základy sú betónové s vodorovnou izoláciou, murivo murované z pórobetónových kvádrov hr. 25 cm z 2 strán zateplený 5 cm polystyrénom, deliace konštrukcie tehlové, vnútorné omietky vápenné hladké, stropy keramické. Plochá jednoplášťová strecha s krytinou z asfaltovaných privarovaných pásov, klampiarske konštrukcie ostatné z pozinkovaného plechu, fasádne omietky nad 2/3 omietanej plochy steny vápenné zo 4 strán . Dvere hladké dýhované, okná zdvojené plastové s 2 - vrstvovým zasklením, podlahy obytných miestností plávajúce , dlažby a podlahy ostatných miestností z keramickej dlažby. ÚK teplovodné, panelové radiátory, elektroinštalácia svetelná a motorická, rozvod vody pozinkovaného potrubia teplej a studenej, kanalizácia z plastového potrubia do žumpy. Zdrojom TÚV je elektrický bojler, zdrojom vykurovania je kotol na tuhé palivo. Vybavením kuchyne je plynový sporák n PB s elektrickou rúrou drezové umývadlo nerezové a kuchynská linka na báze dreva. Vnútorným vybavením je sprcha a umývadlo, vodovodné batérie sú 2 ks páková nerezová a 1 ks páková nerezová so sprchou, záchod splachovací bez umývadla. Vnútorné obklady sú kúpeľne, vane a kuchyne , elektrický rozvádzač je s automatickým istením. V roku 2017 bol dom z 2 strán zeteplený, boli vymenené okná, dvere, povrchy podláh v obytných miestnostiach a vybavenie kuchyne. Rodinný dom súpisné č. 370 je samostatne stojaci, murovaný , s 1 nadzemným podlažím, nepodpivničený, napojený na vodovodnú sieť obce, odkanalizovaný je do žumpy vykurovaný je kotlom na tuhé palivo. Dispozičné riešenie je zrejmé z priloženého nákresu. Podľa Stavebného zákona má dom charakter rodinného domu. Prízemie: Základy sú betónové s vodorovnou izoláciou, murivo murované z pórobetónových kvádrov hr. 25 cm z 2 strán zateplený 5 cm polystyrénom, deliace konštrukcie tehlové, vnútorné omietky vápenné hladké, stropy keramické. Plochá jednoplášťová strecha s krytinou z asfaltovaných privarovaných pásov, klampiarske kon -štrukcie ostatné z pozinkovaného plechu, fasádne omietky nad 2/3 omietanej plochy steny vápenné zo 4 strán . Dvere hladké dýhované, okná zdvojené plastové s 2 - vrstvovým zasklením, podlahy obytných miestností plávajúce , dlažby a podlahy ostatných miestností z keramickej dlažby. ÚK teplovodné, panelové radiátory, elektroinštalácia svetelná a motorická, rozvod vody pozinkovaného potrubia teplej a studenej, kanalizácia z plastového potrubia do žumpy. Zdrojom TÚV je elektrický bojler, zdrojom vykurovania je kotol na tuhé palivo. Vybavením kuchyne je plynový sporák n PB s elektrickou rúrou drezové umývadlo nerezové a kuchynská linka na báze dreva. Vnútorným vybavením je sprcha a umývadlo, vodovodné batérie sú 2 ks páková nerezová a 1 ks páková nerezová so sprchou, záchod splachovací bez umývadla. Vnútorné obklady sú kúpeľne, vane a kuchyne , elektrický rozvádzač je s automatickým istením. Minulý rok bol dom z 2 strán zeteplený, boli vymenené okná, dvere, povrchy podláh v obytných miestnostiach a vybavenie kuchyne. Technický stav domu je dobrý. Dom bol vybudovaný v r. 2005 Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží. Informácie o dražbe: číslo dražby: DD 85/2018 predmet dražby: dva rodinné domy s pozemkom dátum konania dražby: dňa 12.11.2018 čas konania dražby: 13:30 hod. Miesto konania dražby: M. Sch. Trnavského 6, 917 01 Trnava, v aukčnej sieni nachádzajúcej sa v pivničných priestoroch budovy č. 6 Najnižšie podanie: 63 100 eur Dražobná zábezpeka: 15 000 eur Číslo účtu: Var. symbol: 852018 termín prvej obhliadky: dňa 25.10.2018 o 13:30 termín druhej obhliadky: dňa 07.11.2018 o 13:30 hod. Cena stanovená znaleckým posudkom: 63 100 eur

Add to My Living

[ID:RE0001101-18-000261]

1 week ago

Batizovce

Adresa: Batizovce, ul. Štúrova č. 43/24, okres Poprad Cena stanovená znaleckým posudkom: 34 100 eur Popis: Ohodnocovaný rodinný dom s.č. 43 sa nachádza na pozemku p.č. KN-C 251/2, je situovaný v širšom centre zastavaného územia obce Batizovce, v zástavbe rodinných domov štandardného vyhotovenia v katastrálnom území Batizovce. Nachádza sa pri obecnej asfaltovej ceste, ktorá spája obytnú časť rodinných domov s centrom obce Batizovce, jedná sa o samostatne stojaci dom bez dvora a záhrady. Objekt je postavený na mierne svahovitom pozemku, zvažujúcom sa v smere na juh ku ulici, s obytnými miestnosťami orientovanými prevažne v smere na juh, je napojený na verejnú el. sieť, vodovod a kanalizáciu. Verejný rozvod plynu sa nachádza pri ohodnocovanom rodinnom dome. Rodinný dom je jednobytový, menšej veľkostnej kategórie prízemný, kompletne podpivničený s čiastočne obytným podkrovím. Vstup do rodinného domu je zo západnej strany zo spoločného dvora. Podľa potvrdenia o veku stavby bola stavba ohodnocovaného RD zrealizovaná v roku 1954 (viď. príloha č. 4 tohto znaleckého posudku) o čom svedčí aj materiálovo konštrukčné riešenie a stupeň opotrebovanosti prvkov dlhodobej životnosti. Podľa vyjadrenia majiteľa ohodnocovanej nehnuteľnosti, prešiel ohodnocovaný rodinný dom v rokoch 2005 a 2006 čiastočnou rekonštrukciou, prevyšujúcou bežnú údržbu, o čèom svedčí aj materiálovo konštrukčné riešenie a stupeň opotrebenia prvkov dlhodobej a krátkodobej životnosti. Životnosť ohodnocovaného objektu, vzhľadom na materiálovo konštrukčné riešenie, vzhľadom na zrealizovanú čiastočnú rekonštrukciu, prevyšujúcu bežnú údržbu, vzhľadom na stupeň opotrebenia prvkov dlhodobej a krátkodobej životnosti a vzhľadom na spôsob udržiavania, udávam na 100 rokov. POPIS PODLAŽÍ 1. Podzemné podlažie Dispozične sa nachádza pod celým pôdorysom rodinného domu. Suterén je samostatne prístupný zo západnej strany objektu z okolitého terénu, nachádza sa tu zádverie, chodba, kuchyňa, izba, kúpeľňa s WC a komora. Objekt rodinného domu je osadený v priemernej hĺbke do 1,0 m pod úrovňou okolitého terénu so zvislou izoláciou proti zemnej vlhkosti, obvodové murivo z tehál hrúbky 400 mm, priečky murované z tehál, vnútorné povrchové úpravy stien a stropu omietky hladké vápenné, lokálne poškodené, strop nad suterénom železobetónový monolitický s rovným podhľadom, klampiarske konštrukcie vonkajších parapetných dosiek z pozinkovaného plechu, vonkajšia povrchová úprava stien prírodný kamenný obklad, v celom rozsahu tohto podlažia, interiérové dvere hladké plné alebo presklené osadené do oceľových zárubní, vstupné dvere do suterénu drevené, okná drevené zdvojené, povrchová úprava podláh v izbe PVC podlaha, v kotolni hladený cementový poter, v ostatných miestnostiach keramická dlažba, vykurovanie teplovodné z centrálneho zdroja z elektrického kotla situovaného v kotolni v suteréne RD, vnútorné rozvody vykurovania z rúr oceľových, vykurovacie telesá oceľové doskové, v kotolni je osadený závesný elektrický kotol a zásobník na ohrev TÚV, podomietkové rozvody svetelnej elektroinštalácie, vnútorné rozvody teplej a studenej vody z centrálneho zdroja z rúr pozinkovaných, vnútorné rozvody kanalizácie z rúr PVC, v kuchyni je sektorová kuchynská linka na báze dreva, o celkovej dĺžke 1,2 bm, samostatný elektrický sporák s elektrickou rúrou, bez odsávača pár, v kúpeľni je keramický obklad stien, v kúpeľni je obmurovaná oceľová smaltovaná vaňa obložená keramickým obkladom s nástennou vaňovou kohútikovou batériou so sprchovacou hlavicou, závesné keramické umývadlo s nástennou umývadlovou kohútikovou batériou, keramická WC misa s hornou plastovou splachovacou nádržkou, v kotolni je obmurovaná oceľová smaltovaná vaňa s nástennou vaňovou kohútikovou batériou so sprchovacou hlavicou. 1. Nadzemné podlažie Na prízemí sa nachádza hlavný vstup do rodinného domu situovaný na západnej strane objektu zo spoločného dvora, nachádza sa tu vstupné zádverie, chodba so schodiskom vedúcim do podkrovia, obývacia izba, kuchyňa, komora, kúpeľňa a samostatné WC. Podľa vyjadrenia majiteľa ohodnocovanej nehnuteľnosti, prešlo prízemie v rokoch 2005 a 2006 čiastočnou rekonštrukciou, prevyšujúcou bežnú údržbu, o čom svedčí aj materiálovo konštrukčné riešenie a stupeň opotrebenia prvkov dlhodobej a krátkodobej životnosti. Objekt rodinného domu je založený na betónových základových pásoch s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti, obvodové murivo z tehál, hrúbky 400 mm, priečky murované z tehál, v roku 2005 zrealizované nové vnútorné povrchové úpravy stien a stropu omietky hladké štukové, strop nad prízemím drevený trámový s rovným podhľadom, strecha drevený sedlový krov so zateplením, v roku 2006 zrealizovaná nová strešná krytina z natavovacích asfaltových pásov, klampiarske konštrukcie strechy kompletné z pozinkovaného plechu, bleskozvod nie je zrealizovaný, klampiarske konštrukcie vonkajších parapetných dosiek z pozinkovaného plechu, vonkajšia povrchová úprava stien striekaný brizolit v celom rozsahu tohto podlažia, schodisko vedúce z prízemia do podkrovia drevené s nástupnicami a podstupnicami z mäkkého dreva, interiérové dvere dyhované plné alebo presklené osadené do oceľových zárubní, vstupné dvere do rodinného domu drevené, okná drevené zdvojené, vnútorné parapetné dosky drevené, povrchová úprava podláh v obývacej izbe v roku 2005 zrealizovaná nová plávajúca LAMINO podlaha, v roku 2005 v kúpeľni a vo WC zrealizovaná nová keramická dlažba, v ostatných miestnostiach PVC podlaha, vykurovanie teplovodné v celom rozsahu tohto podlažia z centrálneho zdroja z elektrického kotla situovaného v kotolni v suteréne RD, vnútorné rozvody vykurovania z rúr oceľových, vykurovacie telesá oceľové, podomietkové rozvody svetelnej elektroinštalácie s automatickým istením, vnútorné rozvody teplej a studenej vody z centrálneho zdroja z rúr pozinkovaných, vnútorné rozvody kanalizácie z rúr PVC, v kuchyni v roku 2005 zrealizovaná nová sektorová kuchynská linka na mieru robená, na báze dreva, o celkovej dĺžke 4,14 bm, samostatný elektrický sporák s elektrickou rúrou, s elektrickou sklokeramickou varnou doskou bez odsávača pár, nerezový drez s odkvapkávačom s nástennou drezovou pákovou nerezovou batériou, medzi dolnými a hornými kuchynskými skrinkami keramický obklad, v kúpeľni v roku 2005 zrealizovaný nový keramický obklad stien, v kúpeľni nová obmurovaná plastová asymetrická vaňa obložená keramickým obkladom s nástennou vaňovou pákovou nerezovou batériou so sprchovacou hlavicou, plastové keramické umývadlo osadené do umývadlovej skrinky so stojankovou umývadlovou pákovou nerezovou batériou, vo WC keramická WC misa s hornou plastovou splachovacou nádržkou, v obývacej izbe je nefunkčný krb. 1. Podkrovie V podkroví sa nachádza chodba so schodiskom vedúcim prízemie, izba, sklad, samostatné WC a podstrešný priestor. Obvodové murivo z tehál, hrúbky 400 mm, priečky murované z tehál, vnútorné povrchové úpravy stien omietky hladké štukové, povrchová úprava stropu a obklad šikmín drevná dýha, strop nad podkrovím tvorený drevenou konštrukciou krovu s rovným podhľadom, klampiarske konštrukcie vonkajších parapetných dosiek z pozinkovaného plechu, vonkajšia povrchová úprava stien striekaný brizolit v celom rozsahu tohto podlažia, interiérové dvere hladké plné alebo presklené osadené do oceľových zárubní, okná drevené zdvojené, vnútorné parapetné dosky drevené, povrchová úprava podláh vo WC keramická dlažba, v ostatných miestnostiach PVC podlaha, vykurovanie teplovodné z centrálneho zdroja z elektrického kotla situovaného v kotolni v suteréne RD, vnútorné rozvody vykurovania z rúr oceľových, vykurovacie telesá oceľové, podomietkové rozvody svetelnej elektroinštalácie, vnútorné rozvody studenej vody z centrálneho zdroja z rúr pozinkovaných, vnútorné rozvody kanalizácie z rúr PVC, vo WC keramická WC misa s hornou plastovou splachovacou nádržkou. Informácie o dražbe: číslo dražby: DD 91/2018 predmet dražby: Rodinný dom s pozemkami Cena stanovená znaleckým posudkom: 34 100 eur

Add to My Living

[ID:RE0001101-18-000263]

1 week ago

Dolný Štál
37.700 EUR

Objekt je samostatne stojaci prízemný rodinný dom súp.č.429 postavený na parc.č.653/13 bez podpivničenia a obytného podkrovia. Zastrešený je dreveným krovom sedlovým. Dom je napojený na verejný rozvod vody /2014/, rozvod elektriny /2014/, rozvod plynu a kanalizácie /2014/. Prístup k rodinnému domu a pozemku je po spevnenej miestnej komunikácii. Rodinný dom bol daný do užívania v roku 1958 a prístavba k rodinnému domu bola prevedená v roku 1968. Na rodinnom dome prebieha od roku 2014 kompletná rekonštrukcia rodinného domu, v interiéri podlahy vrátane všetkých vrstiev, kompletne menená elektroinštalácia, a tiež rozvody vody a kanalizácie, nová je sanita, nová bude kuchynská linka a tiež keramické dlažby a obklady. Dispozičné riešenie: - vstup cez verandu, kúpeľňa s WC, kuchyňa dve izby, komora so studňou. Stavebno-technické riešenie: Základové konštrukcie betónové, riešené ako základové pásy, vodorovná izolácia /2014/. Obvodové steny 45 cm, nosné steny a deliace konštrukcie sú murované z tehál prevažne pálených. Vnútorné omietky vápenné hladké. Stropy sú drevené trámové s rovným podhľadom, krov sedlový, krytina pôvodný dom škridla dvojdrážková, prístavba AZC šablóny na latách. Klampiarske konštrukcie strechy úplné s pozinkovaného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov prevažne vápennocementové zdrsnené. Dvere rámové, okná drevené dvojité s doskovým ostením. Podlahy obytných miestností keramická dlažba /2014/, podlahy ostatných miestností keramická dlažba /2014/. Vykurovanie lokálne plynové GAMAT 3x /2014/, ohrev TUV bojlerom elektrickým /2014/. Elektroinštalácia je svetelná, motorická, elektrický rozvádzač s automatickým istením /2014/. Rozvod TV a radioanténny pod omietkou /2014. Rozvod studenej a teplej vody z plastového potrubia /2014/. Vybavenie kuchyne nerezový kuchynský drez /2014/. V kúpeľni je plechová vaňa a WC /2014/, vodovodné batérie páková sprchová /2014/, keramický obklad v kúpeľni okolo vane a WC /2014/. Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží. Informácie o dražbe: číslo dražby: DD 83/2018 predmet dražby: rodinný dom s pozemkom dátum konania dražby: dňa 12.11.2018 čas konania dražby: 10:30 hod. Miesto konania dražby: M. Sch. Trnavského 6, 917 01 Trnava, v aukčnej sieni nachádzajúcej sa v pivničných priestoroch budovy č. 6 Najnižšie podanie: 37 700 eur Dražobná zábezpeka: 5 000 eur Číslo účtu: Var. symbol: 832018 termín prvej obhliadky: dňa 25.10.2018 o 10:00 termín druhej obhliadky: dňa 07.11.2018 o 10:00 hod. Cena stanovená znaleckým posudkom: 37 700 eur

Add to My Living

[ID:RE0001101-18-000265]

1 week ago

Šaštín - Stráže
20.000 EUR

Rodinný dom je obytná stavba v prostredí obytnej časti mesta Šaštín Stráže, stavba je v súčasnosti užívaná. Dom je prízemná nepodpivničená stavba so sedlovou strechou. Technické riešenie: Základy - betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (plná,metrická,tvárnice typu CD,porotherm) v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené). Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové. Strecha - krovy - väznicové sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove - pálené a betónové škridlové obyčajné jednodrážkové; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače). Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - vápenné šťukové, zdrsnené, striekaný brizolit. Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky; - vane. Výplne otvorov - dvere - rámové s výplňou; okná - dvojité drevené s doskovým ostením s dvoj. s trojvrstv. zasklením. Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - palubovky, dosky, xylolit; dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby. Vybavenie kuchýň - sporák na tuhé palivo; - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky). Vybavenie kúpeľní - vaňa oceľová smaltovaná; - umývadlo; vodovodné batérie - ostatné. Vykurovanie - ústredné vykurovanie - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - kotol ústredného vykurovania na tuhé palivá. Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním. Vnútorné rozvody kanalizácie - liatinové a kameninové potrubie. Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - s poistkami. Letná kuchyňa vo dvore POPIS STAVBY Základy - bez podmurovky, iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie - murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky nad 15 do 30 cm. Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - trámčekové s podhľadom. Strecha krov hambálkový, krytina strechy na krove pálená obyčajná jednodrážková, Úpravy vonkajších povrchov vápenná hladká omietka. Úpravy vnútorných povrchov vápenná hladká omietka. Výplne otvorov - dvere hladké plné alebo zasklené; okná zdvojené s dvojvrstvovým zasklením. Podlahy cementový poter; vodorovná izolácia. Vnútorné rozvody elektroinštalácie len svetelná, poistkové automaty Sklad paliva vo dvore POPIS STAVBY Základy bez podmurovky, iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie - murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky nad 15 do 30 cm. Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - trámčekové s podhľadom. Strecha - krov – hambálkové, krytina strechy na krove pálené obyčajné jednodrážkové. Úpravy vonkajších povrchov vápenná hladká omietka. Úpravy vnútorných povrchov vápenná hladká omietka. Výplne otvorov - dvere hladké plné alebo zasklené; okná zdvojené a ostatné s dvojvrstvovým zasklením. Podlahy cementový poter; vodorovná izolácia. Vnútorné rozvody elektroinštalácie - len svetelná, poistkové automaty Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží. Informácie o dražbe: číslo dražby: DD 49/2018 predmet dražby: rodinný dom s pozemkom dátum konania dražby: dňa 12.11.2018 čas konania dražby: 12:30 hod. Miesto konania dražby: M. Sch. Trnavského 6, 917 01 Trnava, v aukčnej sieni nachádzajúcej sa v pivničných priestoroch budovy č. 6 Najnižšie podanie: 20 000 eur Dražobná zábezpeka: 5 000 eur Číslo účtu: Var. symbol: 492018 termín prvej obhliadky: dňa 25.10.2018 o 13:15 termín druhej obhliadky: dňa 07.11.2018 o 13:15 hod. Cena stanovená znaleckým posudkom: 20 000 eur

Add to My Living

[ID:RE0001101-18-000256]

1 week ago

Fiľakovské Kováče

Informácie o dražbe: číslo dražby: DD 80/2018 predmet dražby: 3 izbový byt

Add to My Living

[ID:RE0001101-18-000257]

1 week ago

Liptovská Lúžna

Informácie o dražbe: číslo dražby: DD 81/2018 predmet dražby:

Add to My Living

[ID:RE0001101-18-000259]

1 week ago

Spišské Podhradie

Adresa: Spišské Podhradie, ul. Májová 732/43, okr. Levoča Dátum konania dražby: dňa 28.11.2018 Čas konania dražby: 10:00 hod. Miesto konania dražby: Hotel Sobota, Kežmarská 988/15, 058 01 Poprad-Spišská Sobota - konferenčná miestnosť na 1. poschodí Najnižšie podanie: 23 400 eur Dražobná zábezpeka: 5 000 eur Číslo účtu: 0285910242/0900 Var. symbol: 902018 Termín prvej obhliadky: dňa 12.11.2018 o 08:30 hod. Termín druhej obhliadky: dňa 22.11.2018 o 08:30 hod. Cena stanovená znaleckým posudkom: 23 400 eur POPIS Predmetný bytový dom so súpisným číslom 732 na p.č. 1424 je samostatne stojací s jedným vchodom. Dom má jedno podzemné (polozapustené) a tri nadzemné podlažia. V podzemnom podlaží sú pivnice a kotolňa. V nadzemných podlažiach sú po dva byty, spolu je v dome šesť bytov. Dom je osadený mierne svahovitom teréne so sklonom na juh. Orientácia bytového domu je na východ - západ. K domu sú privedené všetky prípojky inžinierskych sieti - elektrina, voda, kanál, plyn, slaboprúdové rozvody. Vykurovanie bytov je zo spoločnej plynovej kotolne v suteréne domu. Dom je murovaný tehlový. Stropy sú železobetónové prefabrikované. Schody sú železobetónové s povrchom z PVC. Strecha je sedlová, krov je drevený trámový. Krytina strechy je z betónových škridiel Bramac. Klampiarské konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu. Na chodbách je keramická dlažba. Na vnútorných stenách je hladká vápenná omietka. Na vonkajších stenách je brzolitová omietka a kamenný sokel. Na dome bol opravený drevený krov, vymenená strešná krytina a klampiarske konštrukcie. Na dome sú nové spoločné okná a vstupné dvere plastové s izolačným dvojsklom. V dome je nová plynová kotolňa. Bytový dom bol daný do užívania v roku 1969. Životnosť stavby stanovujem odborným odhadom na 120 rokov. Predmetný byt č. 6 je na 3. poschodí. Byt má tri obytné miestnosti a príslušenstvo - kuchyňu,komoru, kúpeľňu, WC, chodbu a loggiu. K bytu patia dve pivnice v suteréne. Celková podlahová plocha bytu je 74,1m2. Dve izby sú orientované na západ, tretia izba, kuchyňa a kúpeľňa na východ. V byte boli vymenené okná a balkónové dvere za nové plastové s izolačným dvojsklom. V jednej izbe je nová drevená laminovaná podlaha, v kuchyni a v chodbe je keramická dlažba. V dvoch izbách sú pôvodné drevené vlysky. V byte bolo vymenené kuchynské zariadenie. Na stenách bytu sú hladké vápenné omietky, v kúpeľni je keramický obklad a v kuchyni pri linke je nový keramický obklad. Vstupné dvere sú novšie čalúnené s bezpečnostným zámkom. Vnútorné dvere sú drevené hladké v oceľových zárubniach. V kuchyni je linka s nerezovým umývacím drezom, elektrický sporák s rúrou a odsávač pár. V kúpeľnoceľová vaňa, umývadlo a elektrický zásobníkový ohrievač teplej úžitkovej vody. Vykurovanie v byte je ústredné teplovodné zo spoločnej plynovej kotolne v suteréne domu. V byte je svetelná elektroinštalácia, rozvody vody a kanalizácie. Byt je obývaný, udržiavaný. Informácie o dražbe: číslo dražby: DD 90/2018 predmet dražby: 3 izbový byt dátum konania dražby: dňa 28.11.2018 čas konania dražby: 10:00 hod. Miesto konania dražby: Hotel Sobota, Kežmarská 988/15, 058 01 Poprad-Spišská Sobota - konferenčná miestnosť na 1. poschodí Najnižšie podanie: 23 400 eur Dražobná zábezpeka: 5 000 eur Číslo účtu: Var. symbol: 902018 termín prvej obhliadky: dňa 12.11.2018 o 08:30 termín druhej obhliadky: dňa 22.11.2018 o 08:30 hod. Cena stanovená znaleckým posudkom: 23 400 eur

Add to My Living
Next page