Rodina LIVINGAdvertiser's offer (84): For sale » All categories » All localities

Nový inzerát [ID:RE0001101-18-000015]

Today 9:32 am

Matúškovo
75.800 EUR

Rodinný dom s.č.651 sa nachádza na severozápadnom okraji obce Matúškovo, v zástavbe starších rodinných domov zo 70-tych rokov 20. storočia. Rodinný dom je zrealizovaný ako podpivničený objekt s dvoma nadzemnými podlažiami. V rodinnom dome sa nachádza jedna bytová jednotka. V suteréne sa nachádza garáž, chodba, dve kotolne a schody. Na I.NP sa nachádza chodba, obývacia izba, kuchyňa, komora, WC, schody a dve loggie. Na II.NP sa nachádza chodba, 3 obytné miestnosti, kúpelňa, WC, schody a dve loggie. Objekt rodinného domu je zrealizovaný s betónovými pásovými základmi. Obvodové steny podzemného podlažia sú betónové, obvodové steny nadzemného podlažia sú murované z plynosilikátových kvádrov a tehly. Deliace priečky sú murované. Obvodové múry majú hrúbku 400 mm s konečnou úpravou fasády brizolitovou omietkou. Stropy sú železobetónové monolitické s rovným podhľadom. Strecha je plochá, pokrytá asfaltovými pásmi (2016). Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu. Schody do suterénu sú železobetónové monolitické s povrchom z cementového poteru, schody na II.NP sú železobetónové s povrchom z PVC. Vnútorné úpravy povrchov sú tvorené hladkými vápennými omietkami. V kúpelni, vo WC a okolo kuchynskej linky sú zrealizované keramické obklady. Ako zdroj tepla je použitý plynový kotol a kotol na pevné palivo umiestnené v samostatných kotolniach v suteréne. Vykurovanie v dome je riešené ako teplovodné radiátorové s liatinovými vykurovacími telesami. Príprava TÚV je zabezpečená v zásobníkovom ohrievači vody umiestnenom v kotolni v suteréne. Ako alternatívny zdroj tepla je v obývacej izbe na I.NP umiestnená kachlová pec. V objekte je zrealizovaná svetelná a motorická elektroinštalácia, rozvody vody, TÚV, zemného plynu a kanalizácie. Suterén - Podlahy sú riešená ako cementové potery. Okná sú jednoduché oceľové, vnútorné dreve drevené s výplňou v oceľových zárubniach. Garážové vráta sú plastové rolovacie. V samostatných kotolniach sa nachádza plynový kotol, kotol na tuhé palivo a zásobníkový ohrievač vody.I.NP. Podlahy obytných miestností sú drevené parkety, podlahy ostatných miestností sú riešené prevažne ako keramické dlažby. Keramické obklady sú vo WC a okolo sporáku a drezu v kuchyni. Vo WC sa nachádza WC kombi a umývadlo. V kuchyni (bez kuchynskej linky) je umiestnený plynový sporák s elektrickou rúrou a keramický, samostatne stojaci drez. Okná sú drevené zdvojené s izolačným trojsklom (2014), exteriérové dvere sú drevené (2014), vnútorné dvere drevené s výplňou osadené v oceľových zárubniach. II.NP - Podlahy obytných miestností sú prevažne s povrchom z PVC (2 miestnosti), 1 miestnosť má podlahu z drevených parkiet, podlahy ostatných miestností sú prevažne riešené ako keramické dlažby. Keramické obklady sú v kúpelni a vo WC. V kúpelni sa nachádza smaltovaná obmurovaná vaňa a umývadlo. Vo WC sa nachádza WC kombi. Okná sú drevené zdvojené s izolačným trojsklom (2014), vnútorné dvere drevené s výplňou osadené v oceľových zárubniach. S Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží. Informácie o dražbe: číslo dražby: DD 124/2017 predmet dražby: Rodinný dom s pozemkom dátum konania dražby: dňa 01.03.2018 čas konania dražby: 10:00 hod. Miesto konania dražby: M. Sch. Trnavského 6, 917 01 Trnava, v aukčnej sieni nachádzajúcej sa v pivničných priestoroch budovy č. 6 Najnižšie podanie: 75 800 eur Dražobná zábezpeka: 15 000 eur Číslo účtu: Var. symbol: 1242017 termín prvej obhliadky: dňa 13.02.2018 o 14:00 termín druhej obhliadky: dňa 22.02.2018 o 14:00 hod. Cena stanovená znaleckým posudkom: 75 800 eur

Add to My Living

Nový inzerát [ID:RE0001101-18-000013]

2 days ago

Levice
59.200 EUR

Jedná sa o samostatne stojaci 13. podlažný bytový dom s 13 - mi nadzemnými podlažiami, 1.NP je technické a druhé až trináste nadzemné podlažie sú bytové priestory. Je to montovaný typový bytový dom postavený v roku 1979 s jedným vchodom. Dom je založený na betónových základových pásoch s izoláciou proti zemnej vlhkosti. Zvislé a vodorovné nosné konštrukcie tvoria plošné železobetónové panely. Strecha plochá pokrytá tvarovaným plechom, vybavená kompletnými klampiarskymi konštrukciami z pozinkovaného plechu. Na strešnej konštrukcii namontovaný bleskozvod. Stropy rovné, schodisko betónové montované, nášľapná vrstva z liateho terazza. Vnútorné úpravy povrchov hladké omietky, podlahy v spoločných priestoroch keramická dlažba a cementový poter. Dom je vybavený dvomi osobnými výťahmi. Rekonštrukcia bytového domu pozostávala zo zateplenia obvodového plášťa, strešnej krytiny, výmeny vchodových dverí a okien za plastové. Fasáda bytového domu je zhotovená z kontaktného zatepľovacieho systému STOMIX. Dom je napojený na všetky inžinierske siete. Byt č. 57 sa nachádza na 13. nadzemnom podlaží v krajnej časti bytového domu. Popis bytu: Byt č. 57 pozostáva zo štyroch obytných miestností a z príslušenstva. Príslušenstvo bytu tvorí kuchyňa, kúpeľňa, WC, chodba, predsieň, balkón a pivnica. Byt prešiel čiastočnou rekonštrukciou, ktorá pozostávala z výmeny podláh, obnovy povrchových úprav stien a rekonštrukcie kuchyne a kúpeľne. Byt je napojený na vodovodnú, elektrickú a kanalizačnú prípojku. Rozvody studenej aj teplej vody z oceľového potrubia, centrálny zdroj teplej vody. Vykurovanie ústredné teplovodné, radiátory oceľové panelové. Elektroinštalácia svetelná na poistkové automaty. Okná plastové vybavené PVC žalúziami. Vnútorné dvere plné hladké a presklené. Vnútorné úpravy povrchov stien v celom byte hladká omietka. Podlahy tvorené plávajúcou podlahou, PVC a keramickou dlažbou. Kúpeľňa vybavená sprchovacím kútom, keramickým umývadlom a 2xpáčkovou batériou. WC vybavené misou combi. Keramický obklad v kúpeľni, WC a kuchyni. Kuchyňa tvorená kuchynskou linkou vyrobenou na báze dreva vn.dl. 1,6 m, plynovým sporákom, nerezovým drezom s páčkovou batériou. Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie: vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne bytové prípojky, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné užívanie, zvonček, poštová schránka. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu zodpovedajúce pomeru podlahovej plochy bytu k úhrnu podlahových plôch všetkých bytov a nebytových priestorov v dome t. j. 9863/392952 - in a spoluvlastnícky podiel 9863/392952-in k pozemku parc. č. 3688. Spoločné zariadenia domu sú: - skladovacie priestory, spoločná miestnosť, spoločná televízna anténa, bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky a to i v prípade ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu v ktorom je nebytový priestor umiestnený. Spoločnými časťami domu sú: - základy domu, zvislé a vodorovné nosné konštrukcie, strešná konštrukcia, izolácie, priečelia, vchod a schodište, ktoré sú nevyhnutné vcelku na jeho podstatu a bezpečnosť. Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží. Informácie o dražbe: číslo dražby: DD 120/2017 predmet dražby: 4-izbový byt s príslušenstvom dátum konania dražby: dňa 02.03.2018 čas konania dražby: 11:30 hod. Miesto konania dražby: Penzión Artin, Svätourbanská 37, 949 01 Nitra, salónik Najnižšie podanie: 59 200 eur Dražobná zábezpeka: 10 000 eur Číslo účtu: Var. symbol: 1202017 termín prvej obhliadky: dňa 07.02.2018 o 12:00 termín druhej obhliadky: dňa 21.02.2018 o 12:00 hod. Cena stanovená znaleckým posudkom: 59 200 eur

Add to My Living

Nový inzerát [ID:RE0001101-18-000014]

2 days ago

Levice
109.000 EUR

Rozostavaný rodinný dom je situovaný v zástavbe rodinných domov na ul. Brestovej v okrajovej časti obce Levice. Dispozičné riešenie: I. podzemné podlažie: schodisko, garáž a kotolňa I.nadzemné podlažie: 2 x izba, schodisko, kuchyňa, chodba, kúpeľňa s wc a zádverie podkrovné podlažie: 3 x izba, chodba, schodisko, kúpeľňa s wc, loggia Technické riešenie: - Základy - 1. NP - betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou - Zvislé nosné konštrukcie - 1. PP, 1. NP, 1. PK - murované z iných materiálov (hebel, siporex) v skladobnej hrúbke nad 30 do 40cm; deliace konštrukcie - 1. PP, 1. NP, 1. PK - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené) - Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. PP, 1. NP - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické; 1. PK - s rovným podhľadom drevené trámové - Schodisko - 1. PP, 1. NP - tvrdé drevo, červený smrek - Strecha - krovy - 1. NP - väznicové sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove - 1. NP - pálené a betónové škridlové ťažké korýtkové (Bramac, Tondach, Moravská škridla a pod.); klampiarske konštrukcie strechy - 1. NP - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače) - Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. PP, 1. NP, 1. PK - kontaktný zateplovacý systém baumit - Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - 1. PP, 1. NP, 1. PK - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - 1. PP - prevažnej časti práčovne min. do 1,35 m výšky; 1. NP, 1. PK - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky; 1. NP - samostatnej sprchy; 1. NP, 1. PK - WC min. do výšky 1 m; 1. NP - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene); 1. PK - vane - Výplne otvorov - dvere - 1. PP, 1. NP, 1. PK - plné alebo zasklené dyhované; okná - 1. PP, 1. NP, 1. PK - dvojité alebo zdvojené z tvrdého dreva s dvoj. alebo s trojvrstv. zasklením; okenné žalúzie - 1. PP, 1. NP, 1. PK - plastové - Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - 1. NP, 1. PK - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - 1. PP - cementový poter, tehlová dlažba; 1. NP, 1. PK - keramické dlažby - Vybavenie kuchýň - 1. NP - sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková); 1. NP - odsávač pár; 1. NP - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; 1. NP - kuchynská linka z prírodného dreva (za bežný meter rozvinutej šírky) - Vybavenie kúpeľní - 1. PP, 1. NP, 1. PK - umývadlo; 1. NP - samostatná sprcha; 1. PK - vaňa plastová rohová alebo s vírivkou; vodovodné batérie - 1. PP - ostatné; 1. NP - pákové nerezové so sprchou; 1. NP, 1. PK - pákové nerezové; záchod - 1. NP, 1. PK - splachovací so zabudovanou nádržkou v stene - Ostatné vybavenie - vráta garážové - 1. PP - plastové - Vykurovanie - ústredné vykurovanie - 1. PP - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; 1. NP, 1. PK - podlahové teplovodné; zdroj vykurovania - 1. PP - kotol ústredného vykurovania na plyn, naftu, vykurovací olej, elektrinu alebo výmenníková stanica tepla - Vnútorné rozvody vody - 1. PP, 1. NP, 1. PK - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - 1. PP - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním - Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. PP, 1. NP, 1. PK - plastové a azbestocementové potrubie - Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - 1. PP - svetelná, motorická; 1. NP, 1. PK - svetelná; 1. NP - bleskozvod; elektrický rozvádzač - 1. PP - s automatickým istením - Vnútorné rozvody plynu- 1. PP, 1. NP- rozvod svietiplynu alebo zemného plynu Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží. Informácie o dražbe: číslo dražby: DD 131/2017 predmet dražby: Rozostavaný rodinný dom dátum konania dražby: dňa 02.03.2018 čas konania dražby: 12:30 hod. Miesto konania dražby: Penzión Artin, Svätourbanská 37, 949 01 Nitra, salónik Najnižšie podanie: 109 000 eur Dražobná zábezpeka: 15 000 eur Číslo účtu: Var. symbol: 1312017 termín prvej obhliadky: dňa 07.02.2018 o 12:45 termín druhej obhliadky: dňa 21.02.2018 o 12:45 hod. Cena stanovená znaleckým posudkom: 109 000 eur

Add to My Living

Nový inzerát [ID:RE0001101-18-000010]

2 days ago

Zlaté Moravce
55.500 EUR

Opis prevzatý zo znaleckého posudku č. 201/2012, ktorý vypracoval Ing. Ľubomír Drgo. Obytný dom má 8 nadzemných podlaží, I. PP (suterén), kde je vstupný priestor, schodište, chodby pri pivniciach, spoločné priestory ako kočikáreň, práčovňa a sušiareň, pivnice prislúchajúce k jednotlivým bytom. Bytový dom je založený na železobetónových pásoch a pätkách. Zvislé konštrukcie sú z prefabrikovaných ŽB panelov v hrúbke obvodového plášťa 30 cm. Vodorovné konštrukcie sú tiež prefabrikované z PVZD panelov. Strecha je plochá s miernym spádom. Hydroizolácie z ťažkých natavovaných izolačných pásov, klampiarske konštrukcie z pozinkovanéh plechu. Vonkajšie omietky striekané váp. - cem. s nástrekom dikoplostom. Vnútorné omiekty stien a stropov spoločných priestorov sú vápennocementové hladké. Schodišťové ramená sú prefabrikované s povrchom z liateho terasa. Podlahy spoločných priestorov podlaží a schodišťa je z kameninovej dlažby, v pivniciach je cementový poter. Dom je napojený na všetky verejné inžinierske siete. Vertikálna doprava je riešená osobným výťahom cez schodisko. Zvislé rozvody sú umiestnené vo zvislej šachte - šachte bytového jadra. Vykurovanie a dodávka TÚV je zabezpečená z CTZ cez výmenníkovú stanicu, ktorá je umiestnená mimo bytového domu. Spoločné časti bytového domu: - základy domu, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, vodorovné, izolačné a zvislé nosné konštrukcie, plochá strecha , omietka fasády. Spoločné zariadenia: - výťah, kočikáreň, práčovňa, sušiareň, mangľovňa, STA, skladovacia miestnosť, WC, miestnosť pre upratovačku, miestnosti pre telef. rozvod. merače, vestibul, strojovňa výťahu, bleskozvod, komín, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky a to aj v prípade ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne tomuto domu. Popis bytu: Byt č. 50 pozostával pôvodne z troch izieb. Prestavbou bol dispozične prestavaný na 4 - izbový s kuchyňou a príslušenstvom (predsieň, 2 x chodba, kuchyňa, kúpeľňa, WC a pivnica č. 50) Kuchyňa je doplnená loggiou. Dispozične bola upravená pôvodná chodba na zádverie a chodbu, jedna izba predelená na dve izby. V celom byte sú pôvodné drevené zdvojené okná so žalúziami. Byt je kompletne vystierkovaný, vymaľovaný. Podlahy predsiene, chodby a chodby ku kuchyni a v kuchyni sú keramické. Vo WC, kúpeľni, v izbách okrem delenej izby sú plávajúce podlahy. Kuchynský sporák je nový kombinovaný plynový s eletrickou rúrou. Drezové umývadlo plastové kruchové, odsávač pár. Renovovaná kuchynská linka s novou pracovnou doskou. Nové keramické obklady stien kuchyne, kúpeľne a WC na pôvodné jadro. Zariaďovacie predmety kúpeľne - oceľová smaltovaná vaňa a umývadlo. WC kombi s keramickým obkladom. Všetky vútorné drevené dvere sú klasické drevené plné a preskelné osadené do oceľových zárubní. Elektrická inštalácia svetelná, istenie automatom. Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží. Informácie o dražbe: číslo dražby: DD 138/2017 predmet dražby: 4-izbový byt dátum konania dražby: dňa 02.03.2018 čas konania dražby: 13:30 hod. Miesto konania dražby: Penzión Artin, Svätourbanská 37, 949 01 Nitra, salónik Najnižšie podanie: 55 500 eur Dražobná zábezpeka: 10 000 eur Číslo účtu: Var. symbol: 1382017 termín prvej obhliadky: dňa 07.02.2018 o 14:00 termín druhej obhliadky: dňa 21.02.2018 o 14:00 hod. Cena stanovená znaleckým posudkom: 55 500 eur

Add to My Living

Nový inzerát [ID:RE0001101-18-000011]

2 days ago

Rumanová
30.900 EUR

Rodinný dom je zrealizovaný ako nepodpivničený objekt s jedným nadzemným podlažím. Na prízemí sa nachádza predsieň, komora, kuchyňa, tri obytné miestnosti a ďalšia komora a skladový priestor samostatne prístupné z dvora. Z konštrukčného hľadiska je objekt zrealizovaný na zmiešaných kamenných a betónových pásových základoch. Zvislé obvodové konštrukcie sú murované z tehly hr. 450 mm. Vnútorné deliace konštrukcie sú taktiež murované. Strop je drevený trámový s rovným podhľadom. Strecha je valbová, krov drevený väznicový, ako strešná krytina sú použité azbestocementové šablóny. Vnútorné úpravy povrchov stien sú prevažne vápenné omietky. Vonkajšie povrchové úpravy sú tvorené čiastočne brizolitovými a čiastočne vápennými omietkami. Okná sú plastové so žalúziami (2016). Vnútorné dvere drevené s výplňou v drevených zárubniach. Vchodové dvere sú drevené. Podlahy sú prevažne tvorené drevenými palubovkami, čiastočne aj cementové potery. Dom je bez vnútorného vybavenia. Vykurovanie je riešené dvoma kusmi plynových vykurovacích telies GAMAT. V dome je zrealizovaný rozvod vody, zemného plynu a NN. Rodinný dom je pripojený na verejné rozvody, zemného plynu a NN. Na pozemku sa nachádza vodomerná šachta pripojená na verejný vodovod. Šachta nie je prepojená v vnútorným domovým rozvodom vody. Technický stav objektu je primeraný veku. Počas obhliadky nehnuteľnosti prebiehali rekonštrukčné práce - realizácia nových podláh v kuchyni. Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží. Informácie o dražbe: číslo dražby: DD 109/2017 predmet dražby: rodinný dom s pozemkom dátum konania dražby: dňa 19.01.2038 čas konania dražby: 04:00 hod. Miesto konania dražby: Penzión Artin, Svätourbanská 37, 949 01 Nitra, salónik Najnižšie podanie: 30 900 eur Dražobná zábezpeka: 5 000 eur Číslo účtu: Var. symbol: 1092017 termín prvej obhliadky: dňa 07.02.2018 o 15:00 termín druhej obhliadky: dňa 21.02.2018 o 15:00 hod. Cena stanovená znaleckým posudkom: 30 900 eur

Add to My Living

Nový inzerát [ID:RE0001101-18-000012]

2 days ago

Želiezovce
49.500 EUR

Budova rodinného domu sa nachádza na pozemku s parc. č. 358/2 v kat. ú. Mikula medzi rodinnými domami so štandardným vybavením, mimo obchodného centra obce, v obytnej okrajovej časti. Jedná sa o samostatne stojacu budovu s jedným nadzemným podlažím, čiastočným podpivničením, valbovou strechou. Na rodinnom dome bola počas jeho užívania vykonávaná potrebná pravidelná údržba. Čiastočná rekonštrukcia bola vykonaná v rokoch 2008-2010 - výmena zariaďovacích predmetov kúpeľne a nášľapnej vrstvy podlahy v tejto miestnosti, vnútorné vedenia elektriny, vody a kanalizácie, výplne otvorov a kontaktné zateplenie. Údržba prvkov krátkodobej životnosti je tiež zabezpečovaná. POPIS PODLAŽÍ 1. Podzemné podlažie Prvé podzemné podlažie dispozične pozostáva z komory. TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA V ČASE OBHLIADKY : Osadenie podlažia je v priemernej hĺbke 1,80 m, bez zvislej hydroizolácie. Zvislé konštrukcie podlažia sú murované v prevážnej časti z opracovaného kamenného muriva hr. 0,50 m, ako aj klenba je kamenná. Schody majú drevenú nosnú konštrukciu, mäkké drevo bez podstupníc. Podlaha je z dusanej zeminy. Elektroinštalácia podlažia je len svetelná. Na podlaží okrem toho sa nenachádzajú žiadne iné vybavenia a konštrukcie, ktoré by mali vplyv na výšku jej technickej hodnoty. 1. Nadzemné podlažie Prvé nadzemné podlažie dispozične pozostáva zo štyroch obytných miestností, chodby, kuchyne, kúpeľne so záchodom. TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA V ČASE OBHLIADKY : Základy rodinného domu tvoria monolitické železobetónové základové pásy prevážne bez vodorovnej izolácie proti zemnej vlhkosti. Zvislé konštrukcie podlažia sú murované v prevážnej časti z nepálených hlinených tehál v prevažujúcej hrúbke 0,55 m, deliace priečky sú tehlové. Vnútorné omietky na podlaží sú vápenné-cementové. Stropná konštrukcia podlažia je drevená trámová, s dolným a horným dreveným záklopom. Valbová strecha je pokrytá pálenou krytinou jednodrážkovou. Klampiarske konštrukcie strechy sú vyhotovené z obojstranne pozinkovaného plechu (úplné strechy). Ostatné klampiarske konštrukcie sú z poplastovaného hliníkového plechu. Fasádne omietky sú vápenné-štukové na dvoch priečeliach na celej ploche, na ďalších dvoch na báze umelých látok nad 1/2 do 2/3, obklady sú vyhotovené do 1/3 obloženej plochy z haklíkov. Dvere na podlaží sú drevené hladké zasklené a osadené do oceľových zárubní; okná sú nové prevážne drevené s izolačným dvojsklom. Podlahy v obytných miestnostiach sú prevážne s povrchom z cementového poteru (nášľapná vrstva textilná neprilepená), pričom v ostatných miestnostiach sú keramické dlažby. Vykurovanie je lokálne, plynovými kachlami v počte 5 kusov. Elektroinštalácia podlažia je svetelná ako i motorická. Bleskozvod nie je vyhotovený. Rozvod vody je vyhotovený z Pe potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. V rodinnom dome je realizovaná aj inštalácia zemného plynu. Kanalizácia do žumpy je z plastového potrubia. Zdrojom teplej vody nebol osadený. Vybavenie kuchyne pozostáva : odsávač par. Vnútorné vybavenie podlažia : vaňa plastová rohová, umývadlo. Vodovodné batérie sú pákové nerezové so sprchou 1 kus a pákové nerezové 1 kus. Záchod je splachovací (umiestnený v kúpeľni). Vnútorné obklady stien na podlaží sa nachádzajú v prevážnej časti kúpeľne nad výšky 1,35 m, obloženie vane. Na tomto podlaží je umiestnený elektrický rozvádzač s automatickým istením. Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží. Informácie o dražbe: číslo dražby: DD 135/20017 predmet dražby: Rodinný dom s pozemkom dátum konania dražby: dňa 02.03.2018 čas konania dražby: 10:30 hod. Miesto konania dražby: Penzión Artin, Svätourbanská 37, 949 01 Nitra, salónik Najnižšie podanie: 49 500 eur Dražobná zábezpeka: 10 000 eur Číslo účtu: Var. symbol: 13520017 termín prvej obhliadky: dňa 07.02.2018 o 11:00 termín druhej obhliadky: dňa 21.02.2018 o 11:00 hod. Cena stanovená znaleckým posudkom: 49 500 eur

Add to My Living

Nový inzerát [ID:RE0001101-18-000009]

3 days ago

Kopčany
25.100 EUR

Rodinný dom je radový, koncový, murovaný , s 1 nadzemným podlažím čiastočne podpivničený, napojený na elektrickú, plynovú, vodovodnú sieť obce, odkanalizovaný je do verejnej siete, vykurovaný je plynovými kachľami. Suterén: Osadenie do terénu v priemernej hĺbke nad 1m do 2 m so zvislou izoláciou, murivo murované z monolitického betónu, tehlové priečky, vnútorné hladké omietky, stropy keramické, fasádne omietky do 1/3 omietanej plochy steny vápenné z 3 strán. Schody z cementového poteru, dvere oceľové, dlažby a podlahy sú z cementového poteru, elektroinštalácia svetelná a motorická, zdrojom TÚV je elektrický bojler. Prízemie: Základy sú betónové s vodorovnou izoláciou, podmurovka betónová priemernej hĺbke do 50 cm , murivo murované z pálenej a nepálenej tehly hr. 45 cm, deliace konštrukcie tehlové, vnútorné omietky vápenné hladké. Stropy s rovným podhľadom trámčekové , krov sedlový, krytina strechy pálená dvojdrážková nad prístavbou, plechová pozinkovaná, na prednej časti , pálené jednodrážkové na obývacou izbou. Klampiarske konštrukcie strechy z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, fasádne omietky nad 1/2 do 2/3 omietanej plochy steny vápenné z 2 strán, nad 1/2 do 2/3 brizolit z 1 strany , do 1/3 obkladanej plochy steny obklady keramické z 1 strany. Dvere drevené hladké. Predné dve okná plastové s 2 - vrstvovým zasklením, ostatné dvojité drevené s 2 -vrstvovým zasklením , plastové žalúzie, podlahy obytných miestností z korku, podlahy a dlažby ostatných miestností z cementového poteru . Elektroinštalácia svetelná a motorická , rozvod vody z pozinkovaného potrubia teplej a studenej, rozvod zemného plynu, vráta oceľové 2 ks, kanalizácia z plastového potrubia do verejnej siete . Zdrojom vykurovania sú 1 elektrický konvertor, 3 ks plynové kachle a 1 ks kachle na tuhé palivo. Vybavením kuchyne je kuchynský sporák plynový s elektrickou rúrou, odsávač pár, drezové umývadlo nerezové , kuchynská linka na báze dreva. Vnútorným vybavením je vaňa smaltovaná a umývadlo, vodovodné batérie sú 2 ks páková nerezová a 1 ks páková nerezová so sprchou, záchod je splachovací s WC misou "combi" . Vnútorné obklady sú kúpeľne , vane, WC a kuchyne, elektrický rozvádzač je s poistkami. Pôvodná časť domu bola postavená v r. 1953 a prístavba v r. 2008. Pred 2 r. bola vymenená krytina strechy na prednej časti domu, dve drevené okná od ulice boli nahradené plastovými a minulý rok bol vymenený elektrický bojler. Hospodárska budova je prízemná, pozostáva z 2 miestností /dielňa, dreváreň/, vymurovaná na základových pásoch, hr. muriva 30 cm z pálenej tehly. Krov pultový, krytina je z azbestocementových vlnoviek, vonkajšie omietky sú hladké vápenné, vnútorné omietky sú hrubé vápenné, doskové dvere, podlahy hrubé betónové , svetelná elektroinštalácia. Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží. Informácie o dražbe: číslo dražby: DD 123/2017 predmet dražby: Rodinný dom s pozemkom dátum konania dražby: dňa 12.02.2018 čas konania dražby: 13:00 hod. Miesto konania dražby: M. Sch. Trnavského 6, 917 01 Trnava, v aukčnej sieni nachádzajúcej sa v pivničných priestoroch budovy č. 6 Najnižšie podanie: 25 100 eur Dražobná zábezpeka: 5 000 eur Číslo účtu: Var. symbol: 1232017 termín prvej obhliadky: dňa 24.01.2018 o 14:15 termín druhej obhliadky: dňa 05.02.2018 o 14:15 hod. Cena stanovená znaleckým posudkom: 25 100 eur

Add to My Living

Nový inzerát [ID:RE0001101-18-000004]

3 days ago

Žilina
51.000 EUR

Bytový dom je panelový, so 4.nadzemnými podlažiami. Na každom podlaží sa nachádzajú 3 byty. V bytovom dome nie je výťah. Stropy sú železobetónové, strecha je menená, je to plochá jednoplášťová strecha, menila sa krytina. Bytový dom je zateplený s polystyrénom hr.100 mm s úpravou balkónov, vonkajšia úprava silikónová omietka škrábaná. Okná na bytoch sú nové plastové (koeficient vybavenosti zvýšený pri oknách bytového domu). Vonkajšie vchodové dvere sú hliníkové s plastom. Klampiarske konštrukcie je pozinkovaný plech. Spoločné časti: základy, strecha, obvodové múry, vchody, chodby, schodištia, vodorovné nosné a zvislé nosné konštrukcie. Spoločné zariadenia domu: miestnosti pre bicykle, sušiareň, kočíkareň, miestnosť pre meranie UK, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, plynové a elektrické prípojky vrátane stúpacích vedení a dome s uzavieracími ventilmi. Dom bol daný do užívania v roku 1960, jeho vek je k dátumu ocenenia 57 rokov. Opotrebenie je vypočítané lineárnou metódou, opotrebenie je primerané bytovému domu. DISPOZIČNE RIEŠENIE : Z centrálneho schodiska sa cez chodbu dostaneme do dvojizbového bytu.Predsieň je komunikačne prepojená s 2 izbami,kuchyňou,kúpeľnou a WC. TECHNICKÝ POPIS: Popis bytového domu: Objekt má samostatné dva vstupy, používa sa iba jeden. Objekt je podpivničený. Na 1.PP sa nachádzajú pivnice a spoločné priestory. Stropy sú železobetónové, schodisko monolitické. Popis bytu: Členenie bytu: Byt má 2 obytné miestnosti,kuchyňu,WC a kúpeľnu. V kúpeľni a WC je murované jadro. V byte sú namontované merače na studenú vodu a teplú vodu, merače tepla na vykurovanie, vykurovanie je z centrálneho zdroja-parné vykurovanie. V byte sú nové plastové okná s izolačným dvojsklom. Podlaha bola menená v izbách sú laminátové plávajúce podlahy, v ostatných miestnostiach PVC. Dvere sú dýhované plné alebo zasklené v oceľovej zárubni. Vchodové dvere do bytu sú bezpečnostné. Kuchynská linka je nová na báze dreva, nerezový drez, pákové batérie. V kuchyni je zabudovaný sporák plynový, nerezový drez, digestor a pákové batérie. Ostatné miestnosti podlaha kúpeľňa -je keramická dlažba, keramický obklad, vaňa, umývadlo a WC samostatné. V byte sú vápennocementové omietky. Orientácia na svetové strany obývačka a kuchyňa juhozápad. Byt je napojený na všetky inžinierske siete. Byt je zachovalý v dobrom stave. V byte sú vstavané skrine. V byte zostali pôvodné radiátory liatinové. Vybavenie bytu: 1 kuchynská linka, plynový sporák s rúrou, 1 digestor, 1 WC, 1 vaňa, 1 umývadlo. Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží. Informácie o dražbe: číslo dražby: DD 117/2017 predmet dražby: 2-izbový byt dátum konania dražby: dňa 26.02.2018 čas konania dražby: 13:00 hod. Miesto konania dražby: Boutique Hotel Dubná Skala, Jozefa Miloslava Hurbana 345/8, 010 01 Žilina, Salónik Cabinet Najnižšie podanie: 51 000 eur Dražobná zábezpeka: 10 000 eur Číslo účtu: Var. symbol: 1172017 termín prvej obhliadky: dňa 08.02.2018 o 10:00 termín druhej obhliadky: dňa 19.02.2018 o 11:00 hod. Cena stanovená znaleckým posudkom: 51 000 eur

Add to My Living

Nový inzerát [ID:RE0001101-18-000005]

3 days ago

Čiližská Radvaň
36.100 EUR

Rodinný dom so súp. č. 247 Jedná sa o samostatne stojacu budovu s jedným nadzemným podlažím, bez podpivničenia, valbovou strechou. ŽIVOTNOSŤ A OPOTREBENIE Budova bola postavená koncom 60-ych rokov 20. storočia a je užívaná od roku 1973. Prístavba zádveria k rodinnému domu sa užíva od roku 2010. Na rodinnom dome bola počas jeho užívania vykonávaná potrebná pravidelná údržba. Prestavba a čiastočná rekonštrukcia bola vykonaná v roku 2010 - boli vymenené výplne otvorov (okná i dvere), vymenené zariaďovacie predmety kúpeľne, vnútorné vedenia vody, kanalizácie, keramické obklady. Údržba prvkov krátkodobej životnosti je tiež zabezpečovaná. POPIS PODLAŽÍ 1. Nadzemné podlažie Prvé nadzemné podlažie dispozične pozostáva z troch obytných miestností, chodby, kuchyne, schodiskového priestoru na povalu, kúpeľne, samostatného záchodu, špajze. TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA V ČASE OBHLIADKY : Základy rodinného domu tvoria monolitické železobetónové základové pásy s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Podmurovka je vyhotovená z monolitického betónu s priemernou výškou 0,42 m. Zvislé konštrukcie podlažia sú murované v prevážnej časti plynosilikátových kvádrov v prevažujúcej hrúbke 0,45 m, deliace priečky sú tehlové. Vnútorné omietky na podlaží sú vápenné-cementové. Stropná konštrukcia podlažia je drevená trámová s rovným podhľadom (dolným a horným dreveným záklopom). Valbová strecha je pokrytá pálenou krytinou jednodrážkovou. Klampiarske konštrukcie strechy sú vyhotovené z obojstranne pozinkovaného plechu (úplné strechy) - farbené. Ostatné klampiarske konštrukcie sú z poplastovaného hliníkového plechu. Fasádne omietky sú brizolitové, obklady nie sú vyhotovené. Vnútorné schody sú z mäkkého dreva bez podstupníc. Dvere na podlaží sú drevené hladké zasklené a osadené do oceľových zárubní; okná sú nové prevážne drevené zdvojené s izolačným dvojsklom; sú opatrené vnútornými kovovými žaluziemy. Podlahy v obytných miestnostiach sú v prevážne palubovky, pričom v ostatných miestnostiach sú keramické dlažby. Vykurovanie je konvekčné lokálne, plynovými kachlami v počte 5 kusov, ako i kachlami na tuhé palivá jednoduché a krbovými kachlami. Elektroinštalácia podlažia je svetelná ako i motorická. Bleskozvod nie je vyhotovený. Je vyhotovený rozvod TV signálu pod omietkou. Rozvod vody je vyhotovený z Pe potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. V rodinnom dome je realizovaná aj inštalácia zemného plynu. Kanalizácia do žumpy je z plastového potrubia. Zdrojom teplej vody je nový elektrický zásobníkový ohrievač umiestnený v kúpeľni. Vybavenie kuchyne pozostáva : plynový sporák s elektrickou rúrou, drezové oceľový nerezový; kuchynská linka je na báze dreva rozvinutej šírky 3,60 m´. Vnútorné vybavenie podlažia : umývadlo, samostatná sprcha. Vodovodné batérie sú nerezové ostatné 3 kusy. Záchod je splachovací bez umývadla (umiestnený samostatne). Vnútorné obklady stien na podlaží sa nachádzajú v kuchyni pri sporáku a dreze, obloženie samostatnej sprchy, obloženie záchodu. Na tomto podlaží je umiestnený elektrický rozvádzač s poistkami. Na podlaží okrem toho sa nenachádzajú žiadne iné vybavenia a konštrukcie, ktoré by mali vplyv na výšku jej technickej hodnoty. Prístavba z roku 2010 Prístavba k rodinnému domu má obdobné stavebno-technické vyhotovenie, ako pôvodnej časti. Užívaná je podľa odborného odhadu ako i vyhlásenia vlastníka od rok 2010. Vedľajšia budova so súp. č. 1247 Jedná sa o samostatne stojacu budovu s jedným nadzemným podlažím, bez podpivničenia, sedlovou strechou. POPIS PODLAŽÍ 1. Podzemné Prvé podzemné podlažie dispozične pozostáva z jednej nebytovej miestnosti - sklad vína. TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA V ČASE OBHLIADKY : Zvislé konštrukcie podlažia sú z monolitického železobetónu, murované v prevážnej časti monolitického železobetónu, deliace priečky nie sú. Stropná konštrukcia podlažia je monolitická železobetónová. Vnútorné schody sú kovové. Podlaha je hrubá betónová. Elektroinštalácia podlažia je len svetelná - poistky. Na podlaží okrem toho sa nenachádzajú žiadne iné vybavenia a konštrukcie, ktoré by mali vplyv na výšku jej technickej hodnoty. 1. Nadzemné Prvé nadzemné podlažie dispozične pozostáva z garáže, skladov, chlievu, kôlne a jednej obytnej miestnosti a hygienickej miestnosti. TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA V ČASE OBHLIADKY : Základy sú monolitické železobetónové základové pásy s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Zvislé konštrukcie podlažia sú murované v prevážnej časti plynosilikátových kvádrov v prevažujúcej hrúbke 0,30 m, deliace priečky sú tehlové. Vnútorné omietky na podlaží sú vápenné-cementové. Stropná konštrukcia podlažia je drevená trámová s rovným podhľadom (dolným a horným dreveným záklopom). Sedlová strecha je pokrytá azbestocementovými šablónmi na latách. Klampiarske konštrukcie strechy sú vyhotovené z obojstranne pozinkovaného plechu (úplné strechy) - farbené. Fasádne omietky sú vápenné hladké, obklady nie sú vyhotovené. Dvere na podlaží sú drevené hladké zasklené a osadené do oceľových zárubní; okná sú prevážne drevené zdvojené s izolačným dvojsklom. Podlaha v obytnej miestnosti je s povrchom z prilepenej PVC povlakovej krytiny, pričom v ostatných miestnostiach sú hrubé betónové. Vykurovanie je konvekčné lokálne, plynovou kachlou v počte 1 kus. Elektroinštalácia podlažia je len svetelná. Bleskozvod nie je vyhotovený. Rozvod vody je vyhotovený z Pe potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. V budove je realizovaná aj inštalácia zemného plynu. Kanalizácia do žumpy je z plastového potrubia. Zdrojom teplej vody je nový elektrický zásobníkový ohrievač umiestnený v kúpeľni. Vybavenie kuchyne pozostáva : plynový sporák s elektrickou rúrou, drezové oceľový nerezový; kuchynská linka je na báze dreva rozvinutej šírky 2,00 m´. Vnútorné vybavenie podlažia : samostatná sprcha. Vodovodné batérie sú nerezové ostatné 2 kusy. Záchod je splachovací bez umývadla (umiestnený v kúpeľni). Vnútorné obklady stien na podlaží sa nachádzajú v kúpeľni, v kuchyni pri sporáku a dreze, obloženie samostatnej sprchy. Na podlaží okrem toho sa nenachádzajú žiadne iné vybavenia a konštrukcie, ktoré by mali vplyv na výšku jej technickej hodnoty. Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží. Informácie o dražbe: číslo dražby: DD 113/2017 predmet dražby: Rodinný dom s pozemkom dátum konania dražby: dňa 12.02.2018 čas konania dražby: 10:00 hod. Miesto konania dražby: M. Sch. Trnavského 6, 917 01 Trnava, v aukčnej sieni nachádzajúcej sa v pivničných priestoroch budovy č. 6 Najnižšie podanie: 36 100 eur Dražobná zábezpeka: 5 000 eur Číslo účtu: Var. symbol: 1132017 termín prvej obhliadky: dňa 24.01.2018 o 10:00 termín druhej obhliadky: dňa 05.02.2018 o 10:00 hod. Cena stanovená znaleckým posudkom: 36 100 eur

Add to My Living

Nový inzerát [ID:RE0001101-18-000006]

3 days ago

Trnava
234.000 EUR

Rodinný dom je jednopodlažný s čiastočne obytným podkrovím bez podpivničenia. Rodinný dom je postavený na betónových základoch s obvodovým murivom z tehál, priečky tehlové, stropy sú kombinované – keramické a betónové. Zastrešenie je riešené krovom s krytinou lepenkový šindel. Vonkajšie omietky vápenné hladké. Stavba je napojená na verejný rozvod vody, plynu, elektro, kanalizáciu. Rodinný dom bol postavený v zmysle predloženého znaleckého posudku v troch etapách – pôvodná predná časť domu v smere od Moyzesovej ulice bola postavená v roku 1944 a bola tvorená tromi obytnými miestnosťami a príslušenstvom. V roku 1984 bola pristavená čas v smere od Osvaldovej ulice a v roku 2003-2010 bola urobená prístavba garáže a vstupu do domu (z Osvaldovej ulice), vyhotovená nadstavba domu a kompletná rekonštrukcia. I.NP Dom dispozične pozostáva z nasledovných miestností : vstupná chodba z ulice Osvaldova) , chodba, komora, garáž, kúpeľňa, kuchyňa, obývacia izba, izba, schody do podkrovia, hala s druhým vstupom, sklad, kuchynka, 2xWC, 3x izba, pracovňa a pristavený vstup do domu z Moyzesovej ulice. Podlahy sú vyhotovené nasledovne : v obytných miestnostiach – parkety a laminátová plávajúca podlaha, v garáži poter, v ostatných miestnostiach – keramická dlažba. Vnútorné omietky – vápenné hladké . Okná plastové s vonkajšími roletami, dvere hladké plné, vstupné dvere do domu na báze plastov, dvere z ulice Osvaldova – oceľové. V kuchyni ( prístavba domu) sa nachádza kuchynská linka dĺžky 2,35 m s nerezovým drezom s vodovodnou batériou nerezovou pákovou, plynový sporák s elektrickou rúrou a digestorom. Keramický obklad je vyhotovený dookola celej kuchynskej linky a sporáka. V kuchynke č.2, ktorá je umiestnená v pôvodnej časti domu sa nachádza nerezový drez umiestnený v skrinke s vodovodnou batériou nerezovou pákovou. Keramický obklad je vyhotovený za drezom . V kúpeľni sa nachádza – rohová akrylátová vaňa s vodovodnou batériou nerezovou pákovou so sprchou, WC so zabudovanou nádržkou v stene , keramické umývadlo s vodovodnou batériou nerezovou pákovou, prietokový ohrievač vody. Keramický obklad je vyhotovený dookola celej kúpeľne aj okolo vane a WC. Vo WC č. 1 sa nachádza – WC so spodnou nádržkou + keramické umývadlo s vodovodnou batériou nerezovou pákovou. Keramický obklad je vyhotovený dookola celého WC, podlaha keramická dlažba. Vo WC č.2 sa nachádza – WC so spodnou nádržkou + keramické umývadlo s vodovodnou batériou nerezovou pákovou. Keramický obklad je vyhotovený dookola celého WC, podlaha keramická dlažba. Garážové vráta sú rolovacie. V chodbe sa nachádza plynový kotol na vykurovanie domu. Vzhľadom na skutočnosť, že dom bol v deň obhliadky nevykurovaný a bez elektrickej energie nebolo možné zistiť jeho funkčnosť. Vykurovanie domu je panelovými radiátormi. Elektroinštalácia – svetelná aj motorická. Časť podlažia bola v minulosti využívaná pre majiteľa domu ako kancelárske priestory advokátskej spoločnosti. Podkrovie : Vstup do podkrovia je po drevenom schodisku z haly I.NP. Podlažie bol vybudované v roku 2003. Tu sa nachádza chodba so schodiskom, chodba, kúpeľňa s WC, izba, šatník, prestrešená a uzatvorené terasa, a tri izby. Podlahy sú vyhotovené nasledovne : v kúpeľni s WC – keramická dlažba v izbe č.1 – koberec, v ostatných miestnostiach – laminátová plávajúca podlaha. Dvere hladké plné, okno jedno zdvojené v drevenom ráme v izbe č.1 v ostatných miestnostiach drevené strešné okná. V kúpeľni s WC sa nachádza 2x WC so spodnou nádržkou, 2 x keramické umývadlo s vodovodnou batériou nerezovou pákovou, samostatný sprchovací kút s vodovodnou batériou pákovou so sprchou. Keramický obklad je vyhotovený dookola celej kúpeľne aj okolo WC a sprchového kúta. Vnútorné omietky – vápenné hladké, dvere hladké plné. Elektroinštalácia – svetelná. Terasa je prestrešená lexanom a je z vonkajších strán obmurovaná a uzatvorená. Prístrešok / evidované na LV ako garáž / Stavba je prístrešok, postavený na pozemku KN p.č. 2982/3. Na LV č.6573 je stavba evidovaná ako garáž bez súpisného čísla. Nosná konštrukcia je tvorená drevenými stĺpmi, podlaha y prírodného kameňa kladeného do malty. Zastrešenie je riešené plochou strechou s krytinou asfaltový šindel. Oplechovanie je z pozinkovaného plechu. Sklad náradia Vedľa prístrešku je postavený sklad náradia. Sklad je murovaný , postavený na betónových základoch s prestrešením plochou strechou. Dvere hladké plné s čiastočným presklením, okno plastové. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Podlaha - keramická dlažba. Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží. Informácie o dražbe: číslo dražby: DD 142/2017 predmet dražby: rodinný dom s pozemkom dátum konania dražby: dňa 23.05.2018 čas konania dražby: 09:00 hod. Najnižšie podanie: 234 000 eur Dražobná zábezpeka: 30 000 eur Číslo účtu: Var. symbol: 1422017 termín prvej obhliadky: dňa 24.01.2018 o 08:00 termín druhej obhliadky: dňa 05.02.2018 o 08:00 hod. Cena stanovená znaleckým posudkom: 234 000 eur

Add to My Living
Next page