Rodina LIVINGAdvertiser's offer (58): For sale » All categories » All localities

Nový inzerát [ID:RE0001101-18-000242]

Today 8:45 am

Pribeta

Budova rodinného domu sa nachádza na pozemku s parc. č. 1357 v kat. ú. Pribeta, medzi rodinnými domami so štandardným vybavením, v zastavanom území obce, v obytnej časti. Jedná sa o samostatne stojacu budovu s dvomi nadzemnými podlažiami, čiastočným podpivničením, plochou strechou a vstavanou garážou pre jedno osobné motorové vozidlo. ŽIVOTNOSŤ A OPOTREBENIE Budova bola postavená začiatkom 80-ych rokov 20. storočia a je užívaná od roku 1984. Na rodinnom dome bola počas jeho užívania vykonávaná potrebná pravidelná údržba. Údržba prvkov krátkodobej životnosti je tiež zabezpečovaná. Predpokladaná životnosť stavby murovanej vzhľadom na jej technický stav zistený pri miestnej obhliadke a účel užívania určujem na 100 rokov. POPIS PODLAŽÍ 1. Podzemné podlažie Prvé podzemné podlažie dispozične pozostáva z neobytnej miestnosti kotolne. TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA V ČASE OBHLIADKY : Osadenie podlažia je v priemernej hĺbke 1,75 m so zvislou izoláciou. Zvislé konštrukcie podlažia sú murované z tehál v skladobnej hrúbke do 0,40 m. Deliace priečky nie sú vyhotovené. Vnútorné omietky na podlaží sú vápenné-štukové hladké. Stropná konštrukcia podlažia vyhotovená ako monolitická železobetónová, s rovným podhľadom. Vonkajšia úprava fasády je keramický obklad do 1/3 obloženejpochy. Schody na prvé nadzemné podlažie sú monolitické železobetónové, s povrchom nástupníc z betónovej mazaniny. Dvere na podlaží sa nenachádzajú, okno je kovové jednoduché. Podlahy v miestnostiach sú prevažne z dusanej zeminy. Na podlaží je rozvod zemného plynu, vody v oceľových potrubiach. Zdrojom vykurovania je stacionárny kotol na zemný plyn a na tuhé palivá. Elektroinštalácia podlažia je len svetelná. 1. Nadzemné podlažie Prvé nadzemné podlažie dispozične pozostáva zo vstupnej chodby so schodiskom, z jednej obytnej miestnosti, kuchyne s jedálenským kútom, špajze, samostatného záchodu, vstupnej miestnosti do pivnice a garáže pre jedno osobné motorové vozidlo. TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA V ČASE OBHLIADKY : Základy sú betónové s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti z ťažkých natavovaných asfaltových pásov. Podmurovka je z monolitického betónu, s priemernou výškou 0,85 m. Zvislé konštrukcie podlažia murované z tehál tvárnic v skladobnej hrúbke 0,30 m + kontaktné zateplenie hr. 0,10 m. Deliace priečky sú z tehál hr. 0,15 m. Vnútorné omietky na podlaží sú vápenné-štukové hladké. Stropná konštrukcia podlažia je monolitická železobetónová, s rovným podhľadom. Klampiarske konštrukcie ostatné sú vyhotovené z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky na všetkých priečeliach sú na báze umelých látok, obklady sú vyhotovené do 1/3 obloženej plochy keramické. Schody na druhé nadzemné podlažie sú monolitické železobetónové, s povrchom nástupníc z veľkoplošných laminátových parkiet. Dvere na podlaží sú drevené hladké plné alebo zasklené do oceľových zárubní, okná sú zdvojené drevené; sú opatrené vonkajšími žaluziami. Podlaha v obytnej miestnosti je s povrchom z laminátových veľkoplošných parkiet, v ostatných miestnostiach sú prevažne s povrchom z keramických dlažieb. Vykurovanie je ústredné konvekčné, radiátormi oceľovými panelovými, rozvodom z oceľového potrubia. Elektroinštalácia podlažia je svetelná ako i motorická. Je vyhotovená aj bleskozvod. Na danom podlaží je vyhotovený aj rozvod zemného plynu. Rozvod vody je z oceľového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Je vyhotovený aj rozvodu televízneho signálu pod omietkou. Garážové vráta sú kovové otváravé. Kanalizácia do vlastnej žumpy ako i vnútorné vedenie sú z PVC potrubia. Vybavenie kuchyne v čase obhliadky bol len odsávač pár. Vodovodné batérie sú nerezové 1 kus. Záchod je splachovací, umiestnený samostatne, s umývadlom. Keramické obklady sú vyhotovené len v kuchyni. Elektrický rozvádzač je s automatickým istením. Na podlaží okrem toho sa nenachádzajú žiadne iné vybavenia a konštrukcie, ktoré by mali vplyv na výšku jej technickej hodnoty. 2. Nadzemné podlažie Druhé nadzemné podlažie dispozične pozostáva z chodby so schodiskom, z troch obytných miestnosti, samostatného záchodu, kúpeľne + loggia s balkónom. TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA V ČASE OBHLIADKY : Zvislé konštrukcie podlažia murované z tehál tvárnic v skladobnej hrúbke 0,30 m + kontaktné zateplenie hr. 0,10 m. Deliace priečky sú z tehál hr. 0,15 m. Vnútorné omietky na podlaží sú vápenné-štukové hladké. Stropná konštrukcia podlažia je monolitická železobetónová, s rovným podhľadom. Strecha rodinného domu je plochá jednoplášťová odvetraná s tepelnou iozoláciou. Krytina strechy je z asfaltovaných natavovaných pásov. Klampiarske konštrukcie strechy ako aj ostatné sú vyhotovené z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky na všetkých priečeliach sú na báze umelých látok, obklady nie sú vyhotovené. Dvere na podlaží sú drevené hladké plné alebo zasklené dýhované do oceľových zárubní, okná sú zdvojené drevené; sú opatrené vonkajšími žaluziami. Podlahy v obytných miestnosti sú s povrchom z laminátových veľkoplošných parkiet, v ostatných miestnostiach sú prevažne s povrchom z keramických dlažieb. Vykurovanie je ústredné konvekčné, radiátormi oceľovými panelovými, rozvodom z oceľového potrubia. Elektroinštalácia podlažia je len svetelná. Rozvod vody je z oceľového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Je vyhotovený aj rozvodu televízneho signálu pod omietkou. Kanalizácia do vlastnej žumpy ako i vnútorné vedenie sú z PVC potrubia. Zdrojom teplej vody je elektrický zásobníkový ohrievač vody, umiestnený v kúpeľni. Vnútorné vybavenie podlažia : vaňa oceľová smaltovaná, umývadlo. Vodovodné batérie sú pákové nerezové so sprchou, pákové nerezové a nerezové ostatné po 1 kus. Záchod je splachovací, umiestnený samostatne, s umývadlom. Keramické obklady sú vyhotovené v kúpeľni nad výšky 1,35 m, obloženie vane. Balkón má výmeru do 5 m2. Komora na pozemku s parc. č. 1357 v kat. ú. Pribeta Stavba komory sa nachádza na pozemku s parc. č. 1357 v kat. ú. Pribeta, za rodinným domom, medzi rodinnými domami so štandardným vybavením, v zastavanom území obce, v obytnej časti. Jedná sa o samostatne stojacu budovu s jedným nadzemným podlažím, čiastočným podpivničením, plochou strechou. POPIS PODLAŽÍ 1. Podzemné podlažie Prvé podzemné podlažie dispozične pozostáva z neobytných miestností - skladu. TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA V ČASE OBHLIADKY : Osadenie podlažia je v priemernej hĺbke 1,70 m bez zvislej izolácie. Zvislé konštrukcie podlažia sú z monolitického betónu, v hrúbke 0,30 m, bez omietok. Stropná konštrukcia podlažia vyhotovená ako monolitická železobetónová, s rovným podhľadom. Schody na prvé nadzemné podlažie sú monolitické železobetónové, s povrchom nástupníc z betónovej mazaniny. Podlaha v miestnosti je z dusanej zeminy. Elektroinštalácia podlažia je len svetelná, s poistkovými automaty. Na podlaží okrem toho sa nenachádzajú žiadne iné vybavenia a konštrukcie, ktoré by mali vplyv na výšku jej technickej hodnoty. 1. Nadzemné podlažie Prvé nadzemné podlažie dispozične pozostáva z neobytných miestností - komora a sklady. TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA V ČASE OBHLIADKY : Základy sú betónové s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti z ťažkých natavovaných asfaltových pásov. Zvislé konštrukcie podlažia murované z tehál v skladobnej hrúbke 0,30 m. Deliace priečky sú z tehál hr. 0,15 m. Vnútorné omietky na podlaží sú vápenné-štukové hladké. Stropná konštrukcia podlažia je monolitická železobetónová, s rovným podhľadom. Strecha je vyhotovená ako plochá, krytinou z asfaltovaných privarovaných pásov. Klampiarske konštrukcie strechy sú z obojstranne pozinkovaného plechu (aj žľaby a zvody). Fasádne omietky na všetkých priečeliach sú na báze umelých látok, obklady nie sú vyhotovené. Dvere na podlaží sú drevené hladké plné alebo zasklené do oceľových zárubní, okná sú zdvojené drevené. Podlahy v miestnostiach sú prevažne s povrchom z cementového poteru. Elektroinštalácia podlažia je len svetelná. Chliev na pozemku s parc. č. 1357 v kat. ú. Pribeta POPIS STAVBY Stavba chlievov sa nachádza na pozemku s parc. č. 1357 v kat. ú. Pribeta, za komorou, medzi rodinnými domami so štandardným vybavením, v zastavanom území obce, v obytnej časti. Jedná sa o samostatne stojacu budovu s jedným nadzemným podlažím, bez podpivničenia, pultovou strechou. POPIS PODLAŽÍ 1. Nadzemné podlažie Prvé nadzemné podlažie dispozične pozostáva z neobytných miestností - chlievy. TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA V ČASE OBHLIADKY : Základy sú betónové s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti z ťažkých natavovaných asfaltových pásov. Zvislé konštrukcie podlažia murované z tehál v skladobnej hrúbke 0,30 m. Deliace priečky sú z tehál hr. 0,15 m. Vonkajšie ako i vnútorné omietky na podlaží sú vápenné-štukové hladké. Stropná konštrukcia podlažia nie je vyhotovená. Strecha je vyhotovená ako pultová, krytinou z pozinkovaného ohýbaného plechu. Podlahy v miestnostiach sú prevažne s povrchom z betónovej mazaniny. Dvere sú oceľové, jednoduché. Na podlaží okrem toho sa nenachádzajú žiadne iné vybavenia a konštrukcie, ktoré by mali vplyv na výšku jej technickej hodnoty. Altánok na pozemku s parc. č. 1357 v kat. ú. Pribeta Altánok so drevenou nosnou konštrukciou, čiastočnou výplňou obvodovej časti, sedlovou strechou, krytinou z asfaltovaných šindelov. Užíva sa od roku 1992. Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží. Informácie o dražbe: číslo dražby: DD 57/2018 predmet dražby: Rodinný dom s pozemkom dátum konania dražby: dňa 28.09.2018 čas konania dražby: 12:00 hod. Miesto konania dražby: Hotel ATRIUM, Štefánikova trieda 8, 949 01 Nitra, školiaca miestnosť v suteréne Najnižšie podanie: 48 300 eur Dražobná zábezpeka: 10 000 eur Číslo účtu: Var. symbol: 572018 termín prvej obhliadky: dňa 12.09.2018 o 11:00 termín druhej obhliadky: dňa 18.09.2018 o 11:00 hod. Cena stanovená znaleckým posudkom: 48 300 eur

Add to My Living

Nový inzerát [ID:RE0001101-18-000240]

Today 8:45 am

Komárno

Rodinný dom bol daný do užívania v roku 1975. V čase obhliadky bol po rekonštrukcii okien, podláh, kuchyne, inžinierskych sietí, kúpeľní v roku 2007. Fasáda bola zateplená minerálnou vlnou 50 mm a upravená plastovým obkladom v roku 1995. Stavba je dvojpodlažná nepodpivničená, strecha je plochá dvojplášťová s krytinou z pozinkovaného plechu. Dažďové žľaby a zvody sú z pozinkovaného plechu, dom je napojený vodovod, plynovod, kanalizáciu, elektrickú rozvodnú sieť. Prízemie pozostáva z chodby, kuchyne s jedálňou, obývacej izby s kuchynským kútom, kúpeľne s WC, izby, špajze, schodiska, garáže, terasy. poschodie pozostáva z dvoch izieb, chodby, kúpeľne s WC, kuchyne, terasy. Základy sú betónové s hydroizoláciou, steny sú murované klasickým spôsobom z tehlového materiálu v skladobnej hrúbke do 50,00 cm, fasáda je zateplená s plastovým obkladom, vnútorné omietky stierkové hladké, stropy sú prefabrikované s rovným podhľadom, podlahy v izbách sú prevažne keramické, na poschodí laminoparkety a koberce, ostatné sú prevažne z keramickej dlažby, v garáži je cementový poter. Vstupné dvere sú s čiastočným presklením, okná sú plastové s izolačným dvojsklom s vonkajšími plastovými a vnútornými kovovými žalúziami, vnútorné dvere sú drevené plné a presklené, v kuchyni prízemia je kuchynská linka, drez je nerezový s nerezovou pákovou výtokovou armatúrou, šporák je plynový, digestor je osadený, keramický obklad stien je za linkou a šporákom. V kuchyni poschodia je bežná kuchynská linka, drez je nerezový s nerezovou pákovou výtokovou armatúrou, keramický obklad stien je za linkou. V kúpeľni prízemia je plastová hydromasážna vaňa s nerezovou pákovou batériou, umývadlo smaltované 2* s nerezovou pákovou výtokovou armatúrou, sprchovací kút s nerezovou pákovou výtokovou armatúrou, splachovacie WC, steny sú obložené keramickým obkladom. V kúpeľni poschodia je plastová vaňa, smaltované umývadlo, nerezové pákové výtokové armatúry, záchod splachovací, keramický obklad stien. Vykurovanie je ústredné, radiátory sú panelové, elektroinštalácia v dome je svetelná a motorická, svetelná na poschodí s ističmi. Stavba je pravidelne udržovaná, bez viditeľných technických porúch, základná životnosť 100 rokov. Garážové vráta sú plechové výklopné. Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží. Informácie o dražbe: číslo dražby: DD 163/2017 predmet dražby: rodinný dom s pozemkom dátum konania dražby: dňa 28.09.2018 čas konania dražby: 11:00 hod. Miesto konania dražby: Hotel ATRIUM, Štefánikova trieda 8, 949 01 Nitra, školiaca miestnosť v suteréne Najnižšie podanie: 108 000 eur Dražobná zábezpeka: 15 000 eur Číslo účtu: Var. symbol: 1632017 termín prvej obhliadky: dňa 12.09.2018 o 10:15 termín druhej obhliadky: dňa 18.09.2018 o 10:15 hod. Cena stanovená znaleckým posudkom: 108 000 eur

Add to My Living

Nový inzerát [ID:RE0001101-18-000238]

Yesterday 8:45 am

Vlčany

Rodinný dom sa nachádza na pozemku s parc. č. 3145/68 v kat. ú. Vlčany, v zastavanom území, medzi rodinnými domami so štandardným vybavením, mimo obchodného centra obce, v obytnej okrajovej časti. Jedná sa o samostatne stojacu budovu rodinného domu, murovanú, s jedným nadzemným podlažím, bez podpivničením, valbovou strechou a vstavanou garážou. V roku 1975 bola realizovaná prístavba garáže. Rodinný dom je vybudovaný z murovacích prvkov a technológií bežne používaných v čase výstavby, s ekologickými a energeticky efektívnymi parametrami (doby vzniku), ktoré v plnej miere zodpovedajú predpísaným technickým požiadavkám. Stavebné práce sú vyhotovené v dobrej kvalite a plne zodpovedajúce pre účely súčasného využitia. Vybavenie je štandardné - vnútorné aj technické, so štandardným komfortom užívania - bývania. POPIS PODLAŽÍ 1. Nadzemné podlažie Dispozičné riešenie 1. nadzemného podlažia - nachádza sa tu predsieň, dve izby, kuchyňa s jedálenským kútom, kúpeľňa, samostatne umiestnený záchod, sklad a vstavaná garáž pre jedno osobné motorové vozidlo. TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA V ČASE OBHLIADKY : Základy sú betónové monolitické, bez izolácie proti vode a zemnej vlhkosti. Podmurovka je z monolitického betónu, s priemernou výškou 0,30 m. Obvodové murivo nadzemného podlažia murované z hlinených nepálených tehál v skladobnej hrúbke 0,45 m. Vnútorné nosné steny murované taktiež z hlinených nepálených tehál v skladobnej hrúbke 0,30 m, nenosné priečky hrúbky 0,15 m, so vápennou hladkou omietkou. Strop nad prízemím je drevený trámový s rovným podhľadom, horným a dolným dreveným záklopom. Strecha rodinného domu je valbová. Nosná konštrukcia strechy je z dreveného krovu, stojatou stolicou, s krytinou z pálených škridiel jednodrážkových. Oplechovanie strechy je úplné z obojstranne pozinkovaného plechu farbenej, ostatné klampiarske konštrukcie (parapety a pod.) sú z poplastovaného hliníkového plechu. Fasádne omietky sú na všetkých priečeliach na dvoch priečeliach na báze umelých látok, na dvoch priečeliach sú vápenno-cementové. Výplne okenných otvorov sú okná plastové, opatrené vnútornými plastovými roletami. Vstupné dvere do domu sú nové plastové, vnútorné interierové dvere sú drevené hladké plné, osadené do oceľových zárubní. Garážové vráta sú oceľové výklopné. Podlahy podlažia v obytných miestnostiach sú prevažne s povrchom z veľkoplošných laminátových parkiet, v ostatných miestnostiach sú prevažne keramické dlažby. Na podlaží je vyhotovený aj rozvod zemného plynu. Elektroinštalácia je svetelná ako i motorická. Dom je napojený na verejný rozvod vody, zemného plynu a elektro NN, odkanalizovaný do vlastnej žumpy. Zásobníkový ohrievač vody je elektrický, umiestnený v miestnosti záchodu. Kanalizácia je z PVC trubiek (nová). Zdrojom vykurovacej vody je stacionárny kotol na zemný plyn, zn. Destila ocelot. Vykurovanie podlažia je ústredné konvekčné teplovodné, radiátormi oceľovými článkovými. V kuchyni je ale lokálne kúrenie - krbové kachle. Rozvod vody v dome teplej aj studenej prevážne z Pe potrubia. Kanalizácia je z PVC potrubia. Vybavenie kuchyne: sporák so sklokeramickou varnou jednotkou s elektrickou rúrou, drez oceľový nerezový, kuchynská linka je na báze dreva rozvinutej šírky 1,20 m´. Vnútorné vybavenie: vaňa plastová jednoduchá, umývadlo. Vodovodné batérie sú pákové nerezové so sprchou 1 kus, pákové nerezové 1 kus. Záchod je umiestnený samostatne prístupom z kúpeľne, je splachovací. Vnútorné obklady sa nachádzajú v prevážnej časti kúpeľní nad výšky 1,35 m (2,00 m), obloženie vane. Elektrický rozvádzač je s automatickým istením. Na podlaží okrem toho sa nenachádzajú žiadne iné vybavenia a konštrukcie, ktoré by mali vplyv na výšku jej technickej hodnoty. Prístavba z roku 1975 Prístavba k rodinnému domu má obdobné stavebno-technické vyhotovenie, ako pôvodnej časti. Užívaná je od roku 1975. Žumpa na pozemku s parc. č. 3145/68 v kat. ú. Vlčany Žumpa je vyhotovená ako betónová, izolovaná. Slúži na prechodné uskladnenie splaškovej vody, a užívaná je od roku 2006. Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží. Informácie o dražbe: číslo dražby: DD 59/2018 predmet dražby: rodinný dom s pozemkom dátum konania dražby: dňa 28.09.2018 čas konania dražby: 10:00 hod. Miesto konania dražby: Hotel ATRIUM, Štefánikova trieda 8, 949 01 Nitra, školiaca miestnosť v suteréne Najnižšie podanie: 34 400 eur Dražobná zábezpeka: 5 000 eur Číslo účtu: Var. symbol: 592018 termín prvej obhliadky: dňa 12.09.2018 o 09:00 termín druhej obhliadky: dňa 18.09.2018 o 09:00 hod. Cena stanovená znaleckým posudkom: 34 400 eur

Add to My Living

Jedná sa o samostatne stojacu budovu s dvomi nadzemnými podlažiami, bez podpivničenia, sedlovou strechou, vstavnou garážou. ŽIVOTNOSŤ A OPOTREBENIE Rok zahájenia užívania stavby bol znalcom stanovený od roku 1998. Na rodinnom dome bola počas jeho užívania vykonávaná potrebná pravidelná údržba. Údržba prvkov krátkodobej životnosti je tiež zabezpečovaná. V roku 2017 bola vykonaná rekonštrukcia ústredného kúrenia. POPIS PODLAŽÍ 1. Nadzemné podlažie Prvé nadzemné podlažie dispozične pozostáva zo závetria, predsiene-chodby so schodiskom, kúpeľne, samostatného záchodu, kotolne, garáže pre jedno osobné motorové vozidlo a dielne. TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA V ČASE OBHLIADKY : Základy sú vyhotovené ako železobetónové základové pásy. Zvislé konštrukcie podlažia sú murované v prevážnej časti z plynosilikátových tvárnic v prevažujúcej hrúbke 0,38 m; deliace priečky sú tehlové. Vnútorné omietky na podlaží sú vápenné hladké. Stropná konštrukcia podlažia je s rovným podhľadom železobetónová. Strecha je sedlového tvaru, drevenou nosnou konštrukciou, krytinou z azbestocementových vlnitých dosiek. Klampiarske konštrukcie strechy ako i klampiarske konštrukcie ostatné (okenné parapety, atď.) sú vyhotovené z obojstranne pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú na celej ploche omietanej steny omietky brizolitové, obklady nie sú vyhotovené. Schody majú železobetónovú nosnú konštrukciu, s povrchom nástupníc z prilepenej PVC povlakovej krytiny. Dvere na podlaží sú drevené hladké plné alebo zasklené, osadené do oceľových zárubní; okná sú prevážne zdvojené drevené, opatrené vonkajšími plastovými roletami. Podlaha v obytných miestnostiach je vyhotovená z prilepenej PVC povlakovej krytiny, pričom v ostatných miestnostiach je podlaha pokrytá keramickou dlažbou. Vykurovanie podlažia je ústredné teplovodné, radiátormi oceľovými článkovými. Zdrojom vykurovacej vody je stacionárny kotol na tuhé palivá. Elektroinštalácia podlažia je svetelná ako motorická. Garážové vráta sú oceľové otváravé. Rozvod vody je vyhotovený z oceľového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Zdrojom teplej vody je elektrický zásobníkový ohrievač vody, umiestnený v kotolni. Kanalizácia je z plastového potrubia. Je vyhotovený aj rozvod zemného plynu. Vybavenie kuchyne : sporák plynový s elektrickou rúrou, odsávač par, drez oceľový nerezový, kuchynská linka je na báze dreva rozvinutej šírky 3,80 m. Vnútorné vybavenie podlažia : vaňa oceľová smaltovaná, umývadlo, samostatná sprcha. Vodovodné batérie sú pákové nerezové so sprchou 1 kus, nerezové 2 kusy a 1 kus pákový nerezový. Záchod je umiestnený samostatne, je splachovací. Vnútorné obklady stien na podlaží sa nachádzajú v prevážnej časti kúpeľne nad výšky 1,35 m, obloženie vane, samostatnej sprchy a v kuchyni (pri sporáku a dreze). Elektrický rozvádzač je s automatickým istením. Na podlaží okrem toho sa nenachádzajú žiadne iné vybavenia a konštrukcie, ktoré by mali vplyv na výšku jej technickej hodnoty. 2. Nadzemné podlažie Druhé nadzemné podlažie dispozične pozostáva zo štyroch obytných miestností, chodby so schodiskom, samostatného záchodu. TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA V ČASE OBHLIADKY : Zvislé konštrukcie podlažia sú murované v prevážnej časti z plynosiliktehál tvárnic v prevažujúcej hrúbke 0,38 m; deliace priečky sú tehlové. Vnútorné omietky na podlaží sú vápenné hladké. Stropná konštrukcia podlažia je s rovným podhľadom železobetónová. Klampiarske konštrukcie ostatné (okenné parapety, atď.) sú vyhotovené z obojstranne pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú na celej ploche omietanej steny omietky brizolitové, obklady nie sú vyhotovené. Dvere na podlaží sú drevené hladké plné alebo zasklené, osadené do oceľových zárubní; okná sú prevážne zdvojené drevené, opatrené vonkajšími plastovými roletami. Podlahy v obytných miestnostiach sú vyhotovené z veľkoplošných laminátových parkiet, pričom v ostatných miestnostiach je podlaha pokrytá keramickou dlažbou. Vykurovanie podlažia je ústredné teplovodné, radiátormi oceľovými článkovými. Elektroinštalácia podlažia je len svetelná. Rozvod vody je vyhotovený z oceľového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Vodovodná batéria je páková nerezová. Záchod je umiestnený samostatne, je splachovací s umývadlom. Vnútorné obklady stien na podlaží sa nachádzajú v záchode - obloženie záchodu. Na podlaží okrem toho sa nenachádzajú žiadne iné vybavenia a konštrukcie, ktoré by mali vplyv na výšku jej technickej hodnoty. Hospodárska budova na pozemku s parc. č. 1453/28 v kat. ú. Pataš Budovu vychádzajúc z predložených dokladov, ako aj jej skutočného účelu užívania pre účely stanovenia jej všeobecnej hodnoty, znalec charakterizuje ako drobnú stavbu s doplnkovou funkciou k hlavnej stavbe rodinného domu. Jedná sa o samostatne stojacu budovu s jedným nadzemným podlažím, bez podpivničenia, pultovou strechou. ŽIVOTNOSŤ A OPOTREBENIE Rok zahájenia užívania stavby od roku 2000. Na hospodárskej budove nebola počas jeho užívania vykonávaná potrebná pravidelná údržba. Údržba prvkov krátkodobej životnosti je tiež zabezpečovaná. POPIS PODLAŽÍ 1. Nadzemné podlažie Prvé nadzemné podlažie dispozične pozostáva z jednej neobytnej miestnosti. TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA V ČASE OBHLIADKY : Základy sú vyhotovené ako železobetónové základové pásy. Zvislé konštrukcie podlažia sú murované v prevážnej časti z tehál tvárnic v prevažujúcej hrúbke 0,25 m; deliace priečky nie sú. Vnútorné omietky na podlaží sú vápenné hrubé. Strecha je pultová, drevenou nosnou konštrukciou, krytinou z azbestocementových vlnitých dosiek. Klampiarske konštrukcie strechy ako i klampiarske konštrukcie ostatné (okenné parapety, atď.) sú vyhotovené z obojstranne pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú na celej ploche omietanej steny omietky vápenno-cementové hrubé. Dvere na podlaží sú drevené hladké zasklené, osadené do oceľových zárubní; okná sú prevážne kovové, s jednovrstvým zasklením. Podlaha v miestnosti je pokrytá cementovým poterom. Elektroinštalácia podlažia je len svetelná. Na podlaží okrem toho sa nenachádzajú žiadne iné vybavenia a konštrukcie, ktoré by mali vplyv na výšku jej technickej hodnoty. Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží. Informácie o dražbe: číslo dražby: DD 48/2018 predmet dražby: rodinný dom s pozemkom dátum konania dražby: dňa 26.09.2018 čas konania dražby: 09:30 hod. Miesto konania dražby: M. Sch. Trnavského 6, 917 01 Trnava, v aukčnej sieni nachádzajúcej sa v pivničných priestoroch budovy č. 6 Najnižšie podanie: 72 700 eur Dražobná zábezpeka: 15 000 eur Číslo účtu: Var. symbol: 482018 termín prvej obhliadky: dňa 10.09.2018 o 09:30 termín druhej obhliadky: dňa 17.09.2018 o 09:30 hod. Cena stanovená znaleckým posudkom: 72 700 eur

Add to My Living

[ID:RE0001101-18-000225]

2 weeks ago

Lučenec
23.700 EUR

Adresa: Lučenec, ul. Rúbanisko III č. 2904/28 Dátum konania dražby: dňa 13.09.2018 Čas konania dražby: 10:00 hod. Miesto konania dražby: Euromotel, Čerenčianská 1712, 979 01 Rimavská Sobota - salónik na prízemí Najnižšie podanie: 23 700 eur Dražobná zábezpeka: 5 000 eur Číslo účtu: 9326568/5200 Var. symbol: 552018 Termín prvej obhliadky: dňa 24.08.2018 o 10:30 Termín druhej obhliadky: dňa 11.09.2018 o 10:30 hod. Cena stanovená znaleckým posudkom: 23 700 eur Byt č. 85 v byt. dome s. č. 2904 Popis bytového domu: Bytový dom súp. číslo 2904 situovaný na parcele č. 7202/13 na ul. Rúbanisko v širšom centre obce Lučenec. Jedná sa o 9. podlažný bytový dom s deviatimi nadzemnými podlažiami, 1. nadzemné podlažie je technické, 2. až 9. nadzemné podlažie je obytné. Je to montovaný typový bytový dom postavený v roku 1988 so šiestimi vchodmi. Dom je založený na betónových základových pásoch s izoláciou proti zemnej vlhkosti. Zvislé a vodorovné nosné konštrukcie tvoria plošné železobetónové panely. Strecha plochá pokrytá živičnou krytinou, vybavená kompletnými klampiarskymi konštrukciami z pozinkovaného plechu. Na strešnej konštrukcii namontovaný bleskozvod. Stropy rovné, schodisko betónové montované, nášľapná vrstva z PVC. Vnútorné úpravy povrchov hladké omietky, podlahy v spoločných priestoroch keramická dlažba a cementový poter. Dom je vybavený osobnými výťahmi. Bytový dom je v pôvodnom stave. Dom je napojený na všetky inžinierske siete okrem plynu. Byt č. 85 sa nachádza na 7. nadzemnom podlaží v stredovej časti bytového domu. Bytový dom bol skolaudovaný v roku 1988. Vek bytového domu 2018 - 1988 = 30 rokov. Popis bytu: Byt č. 85 pozostáva z troch obytných miestností a príslušenstva. Príslušenstvo bytu tvorí chodba, kuchyňa, kúpelňa, WC, loggia a pivnica č. 85 na 1.nadzemnom podlaží. V byte boli realizované čiastočné rekonštrukčné práce a to v rozsahu rekonštrukcie kuchyne. Byt je napojený na vodovodnú, elektrickú, kanalizačnú, telefónnu a televíznu prípojku. Rozvody teplej a studenej vody z pozinkovaného potrubia. Vykurovanie ústredné teplovodné. Elektroinštalácia svetelná na poistkové automaty. Okná plastové s PVC žalúziami, dvere plné hladké. Podlahy v izbách plávajúca podlaha, v ostatných miestnostiach PVC. Vnútorné úpravy povrchov stien stierka. Kúpeľňa ja vybavená smaltovanou vaňou, keramickým umývadlom, 2krát páčková batéria. Wc misa combi. Kuchyňa tvorená kuchynskou linkou vn. dĺžky 1,8 m vyrobenou z materiálu na báze dreva, elektrický sporák s plynovou rúrou a nerezovým dresom. Byt prešiel čiastočnou rekonštrukciou a je v dobrom technickom stave. Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie: vodomer na studenú a teplú vodu, vodovodné, kanalizačné, elektrické, teplovodné, telefónne bytové prípojky, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné užívanie, zvonček, poštová schránka. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu zodpovedajúce pomeru podlahovej plochy bytu k úhrnu podlahových plôch všetkých bytov v dome t. j. podiel 72/9769 - in. Spoločné zariadenia domu sú: - práčovňa, kočikáreň, inštalačné a vetracie šachty, sklady, spoločná miestnosť, osobné výťahy, bleskozvody, vodovodné, teplovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické a telefónne prípojky a to i v prípade ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu v ktorom je byt umiestnený. Spoločnými časťami domu sú: - základy domu, zvislé a vodorovné nosné konštrukcie, strešná konštrukcia, izolácie, priečelia, vchody a schodištia, ktoré sú nevyhnutné vcelku na jeho podstatu a bezpečnosť. Podlahová plocha bytu podľa výpisu z LV č.6674 - čiastočný, zo dňa 11.05.2018 je 72,00 m2. Skutočne nameraná podlahová plocha bytu: 18,48 + 12,28 + 17,35 + 9,84 + 8,78 + 3,14 + 1,03 + 2,28 = 73,18 m2 Informácie o dražbe: číslo dražby: DD 55/2018 predmet dražby: 3 izbový byt dátum konania dražby: dňa 13.09.2018 čas konania dražby: 10:00 hod. Miesto konania dražby: Euromotel, Čerenčianská 1712, 979 01 Rimavská Sobota - salónik na prízemí Najnižšie podanie: 23 700 eur Dražobná zábezpeka: 5 000 eur Číslo účtu: Var. symbol: 552018 termín prvej obhliadky: dňa 24.08.2018 o 10:30 termín druhej obhliadky: dňa 11.09.2018 o 10:30 hod. Cena stanovená znaleckým posudkom: 23 700 eur

Add to My Living

[ID:RE0001101-18-000228]

2 weeks ago

Liptovský Mikuláš
104.000 EUR

Adresa: Dechtárska 178/11, Liptovský Mikuláš, časť Demänová Dátum konania dražby: dňa 25.09.2018 Čas konania dražby: 10:30 hod. Miesto konania dražby: Mestský business hotel Klar, ul. 1. mája 1741/117, 031 01 Liptovský Mikuláš, Salónik S2 na 2. poschodí Najnižšie podanie: 104 000 eur Dražobná zábezpeka: 20 000 eur Číslo účtu: 0285910242/0900 Var. symbol: 562018 Termín prvej obhliadky: dňa 05.09.2018 o 09:45 hod. Termín druhej obhliadky: dňa 19.09.2018 o 09:45 hod. Cena stanovená znaleckým posudkom: 104 000 eur Rodinný dom s.č.178 postavený na p.č.153/64, k.ú. Demänová. Oceňovaná stavba rodinného domu je vzhľadom na skutočnosť, že nebola znalcovi na zameranie a obhliadku sprístupnená, oceňovaná je z dostupných podkladov, v zmysle predloženého Znaleckého posudku č.022/2015. Hodnotený rodinný dom sa nachádza v zástavbe samostatne stojacich rodinných domov prístupných z miestnej komunikácie, ulice Dechtárskej. Stavba rodinného domu je umiestnená v lokalite, ktorá tvorí samostatnú mestskú časť mesta Liptovský Mikuláš, Demänová. Táto miestna časť mesta parí medzi najvyhladávanejšie lokality pre bývanie v meste Liptovský Mikuláš vzhľadom na dostupnosť rekreačnej oblasti Jasná. Hodnotený dom je samostatne stojacim objektom, dispozične riešeným v úrovni dvoch podlaží. Technický popis stavby domu v zmysle Znaleckého posudku č. 022/2015: Rodinný dom je podpivničený, dvojpodlažný s nevyužitým podkrovím ( má jedno podzemné podlažie-suterén, jedno nadzemné podlažie-prízemie) s valbovou strechou s vikierom. Hlavný vstup do domu je situovaný z južnej strany zo dvora. Dom je napojený prípojkami na verejnú kanalizáciu, verejný vodovod a na rozvod elektrickej energie. Dispozične je 1.P.P. (suterén) obsahuje schodisko, chodbu, kuchyňu, komoru, kúpeľňu s wc, dve izby a sklad. Dispozične je 1.N.P. (prízemie) obsahuje schodisko, chodbu, kuchyňu, komoru, tri izby a kúpeľňu s wc. Základy a nosné steny suterénu sú murované zo škvárobetónových tvárnic a tehly v skladobnej hrúbke do 50cm so zvislou izoláciou proti vode a zemnej vlhkosti. Nosné obvodové murivo na prízemí je murované zo škvárobetónových tvárnic v skladobnej hrúbke do 40cm. priečky v dome sú murované z tehál hrúbky 15cm. Strop nad prízemím je drevený trámový so záklopom a podbitím, na ktorom je rákos a omietka. Nad suterénom je strop monolitický železobetónový. Strechu tvorí väznicový valbový, drevený krov pokrytý škridľou. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšia omietka je zoškrabaného brizolitu, sokel je murovaný z tehlových lícoviek .Vnútorné omietky stien a stropov sú vápenné, hladké, štukové. Na časti stien chodby, schodiska je drevený obklad. Vnútorný obklad v kuchyniach a v kúpeľniach s vaňami je z keramického obkladu., Schodisko je železobetónové monolitické, v suteréne s povrchovo úpravou z mäkkého dreva s podstupnicami, z prízemia s povrchovou úpravou z cementového poteru. Okná sú prevažne drevené dvojité s doskovým ostením. Dvere sú drevené rámové a drevené hladké. Podlahy v obytných miestnostiach sú prevažne s povrchom laminátovým plávajúcim, v časti s povrchom z pvc, v ostatných miestnostiach je prevažne keramická dlažba Vykurovanie je lokálne elektrickými konvektormi a pecou na tuhé palivo. Rozvod elektrický je tvorený svetelným a motorickým okruhom, rozvodná skriňa na poistkové automaty. Rozvod vody je tvorený rozvodom teplej a studenej vody, pozinkované potrubie. Zdroj teplej vody je elektrický zásobníkový ohrievač, pre každé podlažie samostatný. Kanalizácie je zvedená do verejnej site z kúpeľní, kuchýň a wc. V kuchyni v suteréne je umiestnený elektrický šporák so sklokeramickou platňou, kuchynská linka so smaltovaným drezom a šporák na tuhé palivo V kuchyni na prízemí je umiestnený elektrický šporák so sklokeramickou platňou s digestrom, kuchynská linka s nerezovým drezom a šporák na tuhé palivo V kúpeľniach je oceľová smaltovaná vaňa a keramické umývadlo, vodovodné batérie sú klascké, wc sú splachovacie s hornou nádržkou. V roku 1999 bola nahradená pôvodná strešná krytina, bola zrealizovaná prestavba dvoch komínov. V rokoch 2004 a 2005 prešla rekonštrukciou elektroinštalácia domu s vybudovaním rozvodov pre elektrické kúrenie, bola vybudovaná nová elektrická prípojka s rozvodnou skriňou. Zrealizovaná bol drevený obklad schodiskových stupňov, obklad schodiska, chodby a kuchyne. Informácie o dražbe: číslo dražby: DD 56/2018 predmet dražby: Rodinný dom s pozemkami dátum konania dražby: dňa 25.09.2018 čas konania dražby: 10:30 hod. Miesto konania dražby: Mestský business hotel Klar, ul. 1. mája 1741/117, 031 01 Liptovský Mikuláš, Salónik S2 na 2. poschodí Najnižšie podanie: 104 000 eur Dražobná zábezpeka: 20 000 eur Číslo účtu: Var. symbol: 562018 termín prvej obhliadky: dňa 05.09.2018 o 09:45 termín druhej obhliadky: dňa 19.09.2018 o 09:45 hod. Cena stanovená znaleckým posudkom: 104 000 eur

Add to My Living

[ID:RE0001101-18-000229]

2 weeks ago

Banská Bystrica
106.000 EUR

Adresa: Lazovná č. 1487/56, Banská Bystrica Dátum konania dražby: dňa 21.09.2018 Čas konania dražby: 11:00 hod. Miesto konania dražby: DIXON Kongres Hotel Resort & Aqualand, Švermova 32, 974 04 Banská Bystrica, Salónik 107 Najnižšie podanie: 106 000 eur Dražobná zábezpeka: 20 000 eur Číslo účtu: 0285910242/0900 Var. symbol: 682018 Termín prvej obhliadky: dňa 24.08.2018 o 08:30 hod. Termín druhej obhliadky: dňa 11.09.2018 o 08:30 hod. Cena stanovená znaleckým posudkom: 106 000 eur Popis bytového domu: Bytový dom súp. číslo 1487 je situovaný na parcele č. 2180/1 v širšom centre obce Banská Bystrica. Jedná sa o samostatne stojaci 5. podlažný bytový dom s jedným podzemným, tromi nadzemnými a jedným podkrovným podlažím. Prvé podzemné podlažie je technické, nachádzajú sa tu pivnice, skladové priestory a technické vybavenie bytového domu vrátane kotolne. Prvé až tretie nadzemné podlažie a podkrovné podlažie sú obytné. Počet bytových jednotiek v bytovom dome je 25 b.j.. Je to murovaný netypový bytový dom postavený v roku 1958 s jedným vchodom. Pôvodne sa využíval ako internát, v roku 2005 až 2006 bola zhotovená kompletná rekonštrukcia budovy a zmena účelu využitia na bytový dom. Dom je založený na betónových základových pásoch s izoláciou proti zemnej vlhkosti. Zvislé nosné konštrukcie tvorí murivo skladobnej hrúbky do 40 cm, vodorovné nosné konštrukcie prefabrikované a železobetónová doska. Strešná konštrukcia drevený sedlový krov pokrytý plechovou krytinou, vybavená kompletnými klampiarskymi konštrukciami s pozinkovaného plechu. Na strešnej konštrukcii namontovaný bleskozvod. Stropy rovné, schodisko betónové montované, nášľapná vrstva z keramickej dlažby. Vnútorné úpravy povrchov hladké omietky, podlahy v spoločných priestoroch keramická dlažba a cementový poter. Vonkajšie úpravy povrchov stien bytového domu kontaktný zatepľovací systém. Dom je napojený na rozvod plynu, elektrického prúdu, kanalizačnú prípojku a vodovodná prípojku z verejného vodovodu. Vykurovanie ústredné teplovodné z kotolne umiestnenej v podzemnom podlaží. Byt č. 404 sa nachádza v podkrovnom podlaží v krajnej časti bytového domu. Popis bytu: Byt č. 404 pozostáva z troch obytných miestností a z príslušenstva. Príslušenstvo bytu tvorí vstupná chodba, kuchyňa s jedálňou, kúpelňa s WC, terasa a v 1. podzemnom podlaží miestnosť č. 5 pivnica. Byt je napojený na vodovodnú, elektrickú a kanalizačnú prípojku. Rozvody teplej a studenej vody z ppr potrubia z centrálneho zdroja tepla. Vykurovanie ústredné teplovodné, radiátory oceľové panelové. Elektroinštalácia svetelná na poistkové automaty. Okná plastové dvojité vybavené PVC žalúziami. Dvere dyhované a plné hladké. Vnútorné úpravy povrchov stien hladká omietka a sádrová omietka, keramický obklad v kúpelni, vane, sprchy a okolo kuchynskej linky. Podlahy v obytných miestnostiach tvoria koberce a plávajúca podlaha, vo WC a kúpelni marmoleum, kuchyňa keramická dlažba. Kúpeľňa vybavená plastovou vaňou, umývadlom, sprchou a wc misou geberit a páčkovými batériami. Kuchyňa vybavená kuchynskou linkou vyrobenú na mieru z materiálu na báze dreva, plastovým drezom s batériou, odsávačom pár, elektrickým sporákom s keramickou platňou a zabudovanou umývačkou riadu. Bytové jadro murované. Byt je v dobrom technickom stave, štandardne udržiavaný a vybavený. Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie: vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne bytové prípojky, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné užívanie, zvonček, poštová schránka. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu zodpovedajúce pomeru podlahovej plochy bytu k úhrnu podlahových plôch všetkých bytov v dome t. j. 8765/165452 - in a spoluvlastnícky podiel k pozemku parc. C KN č. 2180/1 o veľkosti 8765/165452-in. Spoločné zariadenia domu sú: - skladovacie priestory, spoločná miestnosť, kotolňa, spoločná televízna anténa, bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky a to i v prípade ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu v ktorom je byt umiestnený. Spoločnými časťami domu sú: - základy domu, zvislé a vodorovné nosné konštrukcie, strešná konštrukcia, izolácie, priečelia, vchod a schodište, ktoré sú nevyhnutné vcelku na jeho podstatu a bezpečnosť. Informácie o dražbe: číslo dražby: DD 68/2018 predmet dražby: 3 izbový byt dátum konania dražby: dňa 21.09.2018 čas konania dražby: 11:00 hod. Miesto konania dražby: DIXON Kongres Hotel Resort & Aqualand, Švermova 32, 974 04 Banská Bystrica, Salónik 107 Najnižšie podanie: 106 000 eur Dražobná zábezpeka: 20 000 eur Číslo účtu: Var. symbol: 682018 termín prvej obhliadky: dňa 24.08.2018 o 08:30 termín druhej obhliadky: dňa 11.09.2018 o 08:30 hod. Cena stanovená znaleckým posudkom: 106 000 eur

Add to My Living

[ID:RE0001101-18-000231]

2 weeks ago

Horné Plachtince

Adresa: Horné Plachtince č. 133, okr. Veľký Krtíš Dátum konania dražby: dňa 21.09.2018 Čas konania dražby: 10:30 hod. Miesto konania dražby: DIXON Kongres Hotel Resort & Aqualand, Švermova 32, 974 04 Banská Bystrica, Salónik 107 Najnižšie podanie: 25 100 eur Dražobná zábezpeka: 2 510 eur Číslo účtu: 0285910242/0900 Var. symbol: 692018 Termín prvej obhliadky: dňa 24.08.2018 o 13:45 hod. Termín druhej obhliadky: dňa 11.09.2018 o 13:45 hod. Cena stanovená znaleckým posudkom: 25 100 eur Rodinný dom súp. č. 133 POPIS STAVBY Rodinný dom súp. č. 133 spĺňa podmienky § 43 b, Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ( stavebný zákon), kde rodinný dom je obytný dom v ktorom najmenej polovica podlahovej plochy všetkých miestností je určená na bývanie, je určený predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie a má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie. Rodinný dom súp. č. 133 na parcele C KN č. 407/3 je situovaný v okrajovej časti obce Horné Plachtince, katastrálne územie Horné Plachtince, okres Veľký Krtíš. Podľa potvrdenia Obce Horné Plachtince bol rodinný dom s. č. 133 postavený a daný do užívania v roku 1975. Konštrukčné aj dispozičné riešenie domu a použitý stavebný materiál zodpovedá tomuto roku výstavby domu. V rokoch 2008 až 2013 boli na dome zhotovené rekonštrukčné práce interiéru a v roku 2012 bola pristavaná prístavba kotolne. Na základe tejto skutočností opotrebenie rodinného domu bude stanovené analytickou metódou, kde je zohľadnený čas zhotovenia jednotlivých konštrukcií a ich predpokladaná životnosť. Jedná sa o samostatne stojaci jednopodlažný rodinný dom s jedným nadzemným podlažím, štvorcového pôdorysného tvaru, založený na základových pásoch z betónu s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti, podmurovka betónová. Zvislé nosné konštrukcie tvorí murivo z tehál v skladobnej hrúbke do 40 cm. Strešnú konštrukciu tvorí drevený pultový krov pokrytý hladkým pozinkovaným plechom, vybavený klampiarskymi konštrukciami z pozinkovaného plechu. Vonkajšia úprava povrchov stien je hrubá omietka ako podklad pod škrabaný brizolit zo štyroch strán nad 2/3 omietanej plochy steny. Stropy s rovným omietaným podhľadom keramické. Deliace konštrukcie murované z tehál. Vnútorná úprava povrchov stien a stropov hladká omietka, keramický obklad v kuchyni. Podlahy v obytných miestnostiach tvorí pvc, na chodbe a v kuchyni je keramická dlažba. Vnútorné dvere plné hladké alebo zasklené, vchodové dvere plastové, okná plastové. Elektroinštalácia svetelná aj motorická, rozvodná skriňa s automatickým istením. Rozvod studenej aj teplej vody z plastového potrubia, zdroj teplej vody elektrický bojler umiestnený v kotolni. Kanalizácia z pvc potrubia z kúpelne , WC a kuchyne napojená na žumpu. Kuchyňa vybavená kuchynskou linkou tvaru L dl. 4,5 m, nerezovým drezom s batériou, digestorom, elektrickým sporákom a zabudovanou umývačkou riadu. Kúpeľňa vybavená keramickým umývadlom s batériou, WC misou combi a oceľovou vaňou. Vykurovanie ústredné teplovodné, radiátory oceľové panelové, zdroj tepla kotol úk na pelety a tuhé palivo, doplnkový zdroj vykurovania krbové kachle na tuhé palivo. Rodinný dom je napojený na elektrickú prípojku vedenú vzduchom, vodovodnú prípojku z verejného vodovodu a kanalizačnú prípojku do žumpy. Dispozičné riešenie 1. nadzemné podlažie: 3 x izba, kúpeľňa s WC, kuchyňa s jedálenským kútom, chodba, komora, balkón a prístavba kotolne Zastavaná plocha podlažia : 10,51 x 12,46 = 130,95 m2 Prístavba: 3,31 x 3,85 = 12,74 m2 Informácie o dražbe: číslo dražby: DD 69/2018 predmet dražby: Rodinný dom s pozemkami dátum konania dražby: dňa 21.09.2018 čas konania dražby: 10:30 hod. Miesto konania dražby: DIXON Kongres Hotel Resort & Aqualand, Švermova 32, 974 04 Banská Bystrica, Salónik 107 Najnižšie podanie: 25 100 eur Dražobná zábezpeka: 2 510 eur Číslo účtu: Var. symbol: 692018 termín prvej obhliadky: dňa 24.08.2018 o 13:45 termín druhej obhliadky: dňa 11.09.2018 o 13:45 hod. Cena stanovená znaleckým posudkom: 25 100 eur

Add to My Living

[ID:RE0001101-18-000223]

2 weeks ago

Fiľakovo
47.000 EUR

Adresa: Fiľakovo, ul. Tulipánová č. 1006/25 POPIS STAVBY Rodinný dom súp. č. 1006 spĺňa podmienky § 43 b, Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ( stavebný zákon), kde rodinný dom je obytný dom v ktorom najmenej polovica podlahovej plochy všetkých miestností je určená na bývanie, je určený predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie a má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie. Umiestnenie stavby: Rodinný dom súp. č. 1006 na parcele C KN č. 503 je situovaný ako samostatne stojaci dom v zástavbe rodinných domov na ul. Tulipánovej 25 v okrajovej časti obce Fiľakovo, katastrálne územie Fiľakovo, okres Lučenec. Užívanie rodinného domu bolo povolené rozhodnutím č. Výst. 1384/1973-Ko zo dňa 27.12.1973, ktoré vydal MsNV vo Fiľakove. Opotrebenie nehnuteľnosti zodpovedá jej veku preto bude stanovené lineárnou metódou, predpokladám životnosť 100 rokov. Dispozičné riešenie: Jedná sa o dvojpodlažný rodinný dom s dvomi nadzemnými podlažiami, štvorcového pôdorysného tvaru. II. nadzemné podlažie - 2 x izba, kúpeľňa, wc, chodba, schodisko, kuchyňa, balkón I. nadzemné podlažie - 2 x izba, kuchyňa, kúpeľňa, wc, chodba, schodisko, komora Technické riešenie: - Základy - 1. NP - betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou - Zvislé nosné konštrukcie - 1. NP, 2. NP - murované z tehál (plná,metrická,tvárnice typu CD,porotherm) v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie - 1. NP, 2. NP - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené) - Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. NP - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické; 2. NP - s rovným podhľadom drevené trámové - Schodisko - 1. NP - liate terazzo, betónová, keramická dlažba - Strecha - krovy - 1. NP - väznicové sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove - 1. NP - pálené a betónové škridlové ťažké korýtkové (Bramac, Tondach, Moravská škridla a pod.); klampiarske konštrukcie strechy - 1. NP - z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty - Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. NP, 2. NP - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok - Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - 1. NP, 2. NP - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - 1. NP, 2. NP - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky; 1. NP - WC min. do výšky 1 m; 1. NP, 2. NP - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene); 2. NP - vane - Výplne otvorov - dvere - 1. NP, 2. NP - hladké plné alebo zasklené; okná - 1. NP, 2. NP - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením - Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - 1. NP - podlahoviny gumové, z PVC, lino; 2. NP - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - 1. NP, 2. NP - keramické dlažby - Vybavenie kuchýň - 1. NP, 2. NP - sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková); 1. NP, 2. NP - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; 1. NP, 2. NP - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky); 2. NP - odsávač pár - Vybavenie kúpeľní - 1. NP, 2. NP - umývadlo; 1. NP - samostatná sprcha; 2. NP - vaňa oceľová smaltovaná; vodovodné batérie - 1. NP, 2. NP - pákové nerezové so sprchou; 1. NP, 2. NP - pákové nerezové; záchod - 1. NP - splachovací s umývadlom; 2. NP - splachovací bez umývadla - Vykurovanie - ústredné vykurovanie - 1. NP, 2. NP - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely - Vnútorné rozvody vody - 1. NP, 2. NP - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - 1. NP - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním - Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. NP, 2. NP - liatinové a kameninové potrubie - Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - 1. NP - svetelná, motorická; 2. NP - svetelná; elektrický rozvádzač - 1. NP - s poistkami - Vnútorné rozvody plynu - 1. NP, 2. NP - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu Informácie o dražbe: číslo dražby: DD 42/2018 predmet dražby: Rodinný dom s pozemkami dátum konania dražby: dňa 13.09.2018 čas konania dražby: 11:00 hod. Miesto konania dražby: Euromotel, Čerenčianská 1712, 979 01 Rimavská Sobota - salónik na prízemí Najnižšie podanie: 47 000 eur Dražobná zábezpeka: 10 000 eur Číslo účtu: Var. symbol: 422018 termín prvej obhliadky: dňa 24.08.2018 o 11:45 termín druhej obhliadky: dňa 11.09.2018 o 11:45 hod. Cena stanovená znaleckým posudkom: 47 000 eur

Add to My Living

[ID:RE0001101-18-000222]

3 weeks ago

Veľký Grob

Dom je prízemný, čiastočne podpivničený. Vek znalec určil na základe vydaného stavebného povolenia z roku 1961 + dva roky výstavby, preto určil začiatok užívania na rok 1963. POPIS PODLAŽÍ 1. Nadzemné podlažie Dispozičné riešenie: tri izby, kuchyňa, kúpeľňa, WC, chodba. Stavebno - technické riešenie: Zvislé nosné konštrukcie sú murované z pálených tehál v skladobnej hr. 0,45 m. Strop je drevený trámový s rovným podhľadom. Strecha stavby je stanová, krov drevený , krytina azbestocementové šablóny. Klampiarske konštrukcie sú plechové pozinkované, parapety sú pozinkované, fasádne omietky sú brizolitové. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Podlahy dvoch obytných miestností sú PVC a palubovky, podlahy v kúpeľni sú s povrchom keramická dlažba. Okná sú drevené zdvojené s doskovým ostením, dvere sú typové hladké plné a zasklené . Kúpeľňa je vybavená plechovou smaltovanou vaňou a umývadlom. WC v dome nie je - na dvore suché, kuchyňa je vybavená linkou so smaltovaným drezom, plynovým sporákom. Vykurovanie domu je ústredné plynovým kotlom, radiátory sú plechové vykurovacie panely. Zdrojom teplej vody je zásobníkový elektrický ohrievač. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Dom je napojený na rozvod vody zo studne, možnosť z miestneho vodovodu, kanalizácie je do žumpy, plynu, rozvodov NN. Vo dvore sa nachádza 1x kopaná studňa. Dom potrebuje rozsiahlu opravu a rekonštrukciu. Sklad na pozemku s parc. č. 659/3: POPIS PODLAŽÍ 1. Nadzemné podlažie Umiestnenie stavby: za rodinným domom Dispozičné riešenie: jedna miestnosť Technické riešenie: - Základy - bez podmurovky, iba základové pásy - Zvislé nosné konštrukcie - murované z pórobetónu hrúbky do 0,15 m - Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - trámčekové bez podhľadu - Strecha - krytina na plochých strechách - plechová pozinkovaná - Úpravy vonkajších povrchov - vápenná hrubá omietka alebo náter - Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hladká omietka - Výplne otvorov - dvere - drevené - okná - jednoduché drevené - Podlahy - hrubé betónové Prístrešok pre autá na pozemku s parc. č. 659/3: POPIS PODLAŽÍ 1. Nadzemné podlažie Technické riešenie: - Základy - bez podmurovky, iba základy pod stĺpikmi - Zvislé nosné konštrukcie - iba stĺpiky kovové - Strecha - krov - pultové; krytina strechy na krove - azbestocementové vlnovky, - Podlahy - hrubé betónové, - Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - len svetelná - poistky Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží. Informácie o dražbe: číslo dražby: DD 40/2018 predmet dražby: rodinný dom s pozemkom dátum konania dražby: dňa 05.09.2018 čas konania dražby: 12:00 hod. Miesto konania dražby: M. Sch. Trnavského 6, 917 01 Trnava, v aukčnej sieni nachádzajúcej sa v pivničných priestoroch budovy č. 6 Najnižšie podanie: 45 200 eur Dražobná zábezpeka: 10 000 eur Číslo účtu: Var. symbol: 402018 termín prvej obhliadky: dňa 20.08.2018 o 13:45 termín druhej obhliadky: dňa 28.08.2018 o 13:45 hod. Cena stanovená znaleckým posudkom: 45 200 eur

Add to My Living
Next page